Está en la página 1de 1

Un puo de tierra

Musica de viento
Trascripcin: Javier Flores
1er Trombn
Moderate h = 135
TROMPETAS
BB B
TROMBONES
B B FB A A
; E 24
1

E P Q L

A P RBBB B B B B B A
FUERTE
H
CLARINETES
14

L A A A BP
26

TROMPETAS
43

BB B B B FB A A A B B B
P R B B B B BL
TROMBONES FUERTE

60
P Q L

H TROMBONES
H H H H H H H H
71
A A A A BP B B B BB B BB Q P BH B B BB B
H H H H
82
A A A P BH B BH B B BH B B Q P H
B B B BL B B
93
BB P B B BB B B B B P B
H B BB B B B B A
HP
B
L L L
TROMPETAS
BB B
TROMBONES
B B FB A A
104
P Q L

A P RBBB B B B B B B B BBBB BQBQ BP


FUERTE FIN

L BB L L L
118

Copyright Banda Total 2007 un_holocausto@hotmail.com


All Rights Reserved - International Copyright Secured Page 1/1