TEMA 4

ANIMAIS INVERTEBRADOS

Características

 Representan preto do 95% dos animais da Terra.

 Viven en hábitats moi diferentes

 Non teñen esqueleto interno con columna vertebral.

 Son ovíparos.

 Protección: Teñen o corpo brando. As veces teñen protección, a
cal pode ser en forma de: Cunchas ou pel dura.

 Simetría: segundo a distribución das partes do corpo, os animais
invertebrados poden:

Ter simetría bilateral, se o corpo do animal se pode
dividir en dúas metades iguais.

Ter simetría radial, se as partes do corpo se dispoñen
arredor dun punto central, coma os radios dunha roda.

Ser asimétricos.

Clasificación Artrópodos / Moluscos/ Vermes /Medusas, anémonas e
corais / Equinodermos / Poríferos
ARTRÓPODOS

 Son o grupo máis diverso e abundante de animais (80% do total).

 Teñen un corpo articulado, dividido en varias partes.

 Teñen patas articuladas.

 Moitos teñen antenas.

 Posúen pel endurecida que os protexe. Para poder medrar, os
artrópodos despréndense desta pel dura e forman outra (muda).

 Poden vivir en calquera hábitat.

 Divídense en catro grupos: Insectos.

Arácnidos.

Crustáceos.

Miriápodos.

INSECTOS ARÁCNIDOS CRUSTÁCEOS MIRIÁPODOS

 Os insectos son o  A maioría dos  A maioría son  Son todos
grupo máis numeroso. arácnidos son mariños. terrestres.
terrestres.
 Teñen o corpo  Teñen o corpo  Teñen o corpo
dividido en cabeza,  Teñen o corpo dividido en dividido en
tórax e abdome. dividido en cefalotórax e cabeza e tronco.
cefalotórax e abdome.
 Teñen seis patas.  O tronco está
abdome.
 Teñen antenas. dividido en aneis.
 Teñen dúas antenas.
 Teñen oito
 A maioría teñen  Teñen moitas
 A maioría teñen ás patas.
dez patas. É patas.
que lles permiten
habitual que as
voar.  Teñen antenas.
patas dianteiras
 Algúns son sociais: sexan pinzas.
forman sociedades
que se dividen en
grupos organizados

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.