Está en la página 1de 3

Ayon sa teorya ni Ajzens pag handa ng intension at

(binanggit ni Lawrence pati na rin sa pag uugali.


Erlbaum, 2008) Ang TBP ay nagbibigay-
ipinaliwanag niya na ito ay daan sa mga aksyon na
tumutukoy sa isang dumating bilang ang mga
scheme na kung saan ito proseso ay dinanas. Sa
ay dapat maunawaan, mekanisadong paraan ay
mahuhulaan at nais dito maiintindihan ang
ilarawan ang pag uugali ng kaibahan ng mga iba pang
isang tao. Ang teoryang pag uugali ng mga tao na
ito ay nakatutok sa kung hindi awtomatikong
paano ang isang layunin ay babarahin. Kaya, ang
maging partikular sa ilalim teoryang nakaplanong pag
ng kanyang pag uugali at uugali, ay ganap na
ang pagiging tulay sa sarili napatunayan upang
mula sa kanyang pag maglingkod bilang isang
uugali, pamantayan, tiyak na pamamaraan para
kontroladong asal ng isang sa pag aaral ng pag uugali
tao. Ang mga bagay na ito ng consumer.
ay (entailed) sa
Ayon sa teorya ni Vroom,
pamamagitan ng kanilang
ang kaibahan sa teorya na
mga taong inaasahang
iminungkahi ni Maslow,
patungo sa kanilang
Alderfer, Herzberg at
negosyo at sa pagganap
McClelland (binanggit ni
ng kanilang mga pag
Fred C. Lunenberg, 2011)
uugali. Ang obserbasyon
ang mga partikular na mga
ay tapos na kung saan ito
ideya o mga pagpipilian ng
ay nagmula sa
layuning kadahilanan ng
pangunahing aktor na
mga empleyado ay hindi
inilalarawan ang mga
ibinibigay. Gayunman, ang
pagbabago sa kanilang
mga hindi namamalayang
personal na aspeto at
pagbabago ay nagdala ng
pananaw bilang mayroon
pagkakaiba sa mga udyok
silang kwalipikasyon sa
na gawain. Ang elemento
ng teoryang inakala ay konektado sa isat-isa. Ito
may kaugnayan sa kung ay itinatag mula sa tatlong
paano ang mga empleyado mga pangunahing
ay maging masipag upang elemento: inaasahan,
gumana tulad ng instrumentalidad at
nabanggit mula sa palagay balensya.
ng namamahala. May mga
Tulad ng ipinaliwanag din
elementong nabanggit na
sa pag aaral na
maaaring mag-udyok ng
isinasagawa sa
mga empleyado na;
pamamagitan nina
kabilang ang pag aayos ng
Wallace, Eagleson,
tao, pagsisikap hanggang
Waldersee, gamit ang
sa may hangaring
isang saksipisyong
gantimpala at balensyang
diskarte HR ay maaaring
gantimpala. Ito lamang
makamit ang parehong
ang teoryang
mahusay at mataas na
nagsasangkot sa mga
kalidad ng serbisyo sa
nagbibigay-malay sa
parehong oras dahil ito ay
unang pagganyak at kung
bahagi ng hindi
paano sila makadagdag sa
nagbabagong delegasyon
bawat isa. Sa ibang salita,
ng mga empleyado upang
ang teoryang ito ay isang
bigyan ng motibasyong
intelektwal na proseso ng
customer service sa
pag uudyok na may
mababang gasto sa
kaugnayan sa mga ideya
organisasyon.
ng mga tao tungkol sa
kanilang mga paniniwala
na kung paano nila
mailagay ang kanilang
mga pagsisikap sa
kanilang trabaho, ang
kanilang pagganap at ang
gantimpala na kanilang
matatanggap na magiging