Está en la página 1de 86

e-Rossinyol

  Núm. 7  | Gener 2017
La revista digital de l’AMPA www.ampajmj.com

Índex

Editorial
Benvolgudes famílies . . . . . . . . . . . . 2

Carta del Director
Pedagogia Manyanetiana . . . . . . . . . . 3

AMPA
Xxxiii Capítol General de la
Congregació Fills de la Sagrada Família . 5

AMPA
Assemblea ordinària i extraordinària . . . . . 6
English Corner
Ja som Escola Cardioprotegida . . . . . . 11
Compositions . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Teatre de pàrvuls . . . . . . . . . . . . . . 12
Berenar benvinguda P3 . . . . . . . . . . . 13 Programa internacional
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Ampa Manyanet Jmj OXTED -Anglaterra . . . . . . . . . . . . 3 2
Nova App per Smartphone . . . . . . . . . 13 U.S.A. EXCHANGE . . . . . . . . . . . . . 33
Canvis a la secretaria curs 2016-2017 . . . 14 2 ESO, AUSTAUSCH GÖTTINGEN . . . . 36

Parvulari 2015-2016 Nadal 2016

La graduació de P-5 . . . . . . . . . . . . . 15 Concurs de nadales . . . . . . . . . . . . . 0
4
Nadales Cicle Infantil . . . . . . . . . . . . 43
Festes i celebracions
Nadales Cicle Inicial . . . . . . . . . . . . . 44
Festa cloenda del curs 2015-2016 . . . . . 1
6
Nadales Cicle Mitjà . . . . . . . . . . . . . 45
1 Diada inaugural del curs 2015-2016 . . . 18
Nadales Cicle Superior . . . . . . . . . . . 47
Parvulari i Primària El Pare Noel visita els petits de
Casal d’estiu 2016 . . . . . . . . . . . . . . 21 Hoquei i Patinat . . . . . . . . . . . . . . . 7
4
Nadala AMPA . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Esports
Visita dels Patges reials . . . . . . . . . . . 48
Al Manyanet Sant Andreu . . . . . . . . . 23
Concert de Nadal: Banda Simfònica . . . . 51
FEAC
Foto Notícies Manyanet JMJ . . . . . . . 52
El nostre FEAC . . . . . . . . . . . . . . . 4
2
Fi de curs FEAC curs 2015-2016 . . . . . 25 Pastoral JMJ
Grups FEAC . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Voluntariat Gran Recapte . . . . . . . . . 0
8
Trobada FEAC Nadal . . . . . . . . . . . . 27 DOMUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Concurs DOMUND . . . . . . . . . . . . . 82
Cartells NazaRed . . . . . . . . . . . . . . 83
Voluntariat-Aprenentatge-Servei . . . . . 84

Editorial

Benvolgudes famílies,
No voldria començar aquestes quatre ratlles, sense desitjar-vos abans de res, un molt bon any
2017, que vingui ple de salut i coses bones.
Comencem any la nova junta que vàrem començar l’any passat fem el nostre primer aniversari,
un any replet de noves experiències de les quals anem aprenent i intentant donar-los solucions
convenients per a tots.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Són bastants els membres nous de la junta l’esforç de la qual no vull deixar de reconèixer i agrair
públicament.
Un any més hem iniciat nous projectes, alguns com a activitats extraescolars noves, com la
Gimnàstica Rítmica, que amb la col·laboració de AsoGym, hem iniciat aquest projecte amb un
magnífic acolliment. Aquest primer curs tenim 2 grups amb un total de més de 20 alumnes ins-
crits. A la seva pàgina web de Facebook podeu veure les fotos dels grups del col·legi. Altres nous

projectes com la renovació tecnològica de l’associació, amb una nova APP que al moment de
publicar aquesta edició del eRossinyol, estarà disponible per tots vosaltres tant en el Appstore
de Android com en el de IOs. Esperem sigui del vostre grat i utilitat, doncs disposa de noves
funcionalitats com a enviament de circulars, enquestes,... que ens ha de permetre acostar-nos
2
més a tots els associats i tenir una comunicació més propera. Projectes com , també esperem
tenir-ho disponible a la publicació d’aquest exemplar, dotar al col·legi d’un DESFIBRIL·LADOR
EXTERN AUTOMÀTIC, element que considerem necessari per a un col·legi amb el nivell d’es-
port que es realitza. Tant la formació al personal com el manteniment, serà responsabilitat de
l’AMPA. I com aquests exemples molts altres projectes que tenim en cartera, que esperem pu-
guin anar veient la llum dia a dia. I uns altres que per incompatibilitats, problemes d’espai en el
col·legi, costos,... no podem portar a bon port, però que tenim en cartera para en la mesura del
possible arrencar alguna vegada.
XXXIIIè Capítol General dels Fills de la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep.
Durant aquests dies de Nadal, s’ha celebrat a Colòmbia el XXIIIè Capítol General dels Fills de
la Sagrada Família Jesús, María i Josep, on ha estat proclamat un nou Govern General de la
Congregació. Aquest estarà format per: Pare Superior General: P. Lluís Picazo, SF; Vicari (Con-
sultor I): P. Hernando Cortés, SF; Consultor II: P. Josep Maria Taulats, SF; Secretari General
(Consultor III): P. Jesús Díaz, SF; Ecònom (Consultor IV): P. Marcel.lí Muñoz, SF. Rebin la
nostra enhorabona i els nostres millors desitjos , i que la Sagrada Família els ajudi a un bon
Govern de la Congregació.
Rebeu una forta abraçada, n
Antonio González Torner
President Junta AMPA-JMJ

Carta del Director

Pedagogia Manyanetiana
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Les famílies que ens heu fet confiança i heu matriculat els vostres «El Col·legi , promou

fills al Manyanet Sant Andreu, tot sovint, remarqueu com a molt la formació humana i
positiu i com a fet diferencial el tarannà familiar del nostre cen- cristiana dels
tre. A l’escola en som conscients i volem fomentar aquest esperit
alumnes.»
familiar entre els diferents estaments de la comunitat educativa.
3 El Col·legi Jesús, Maria i Josep, com escola manyanetiana, promou
la formació humana i cristiana dels alumnes perquè arribin a formar
famílies cristianes d’acord amb el model de la Família de Natzaret.
El model educatiu que adoptem té com a base la inspiració fa-
miliar en tota la tasca educativa. Així, aquest clima familiar ens
porta a mantenir amb l’alumne una relació educativa personal,
que té l’origen en la coneixença, l’acceptació i el respecte de la
seva singularitat.
Per a dur a terme el nostre objectiu, la comunitat compta amb
la presència i convivència dels educadors i de les famílies enco-
ratjant llurs iniciatives i aportant elements per a la maduració
del nostre alumnat. Tenim sempre present que la nostra visió
pedagògica és desenvolupar al màxim les capacitats de tots els
alumnes, educant el cor i l’inteŀlecte, situant-lo en un entorn de
confiança, acolliment i seguretat; i amb la coŀlaboració del tot
necessària de les famílies. Per això partim d’uns principis peda-
gògics que permeten posar l’alumnat com a centre del seu apre-
nentatge i alhora en connexió amb els companys i amb el seu
entorn, mitjançant metodologies actives i grupals.

especialment mitjançant la cele- educadors i de les bració joiosa de la fe i una espiritualitat inspirada en la Família famílies.» de Natzaret. Josep Ma. SF Director Manyanet Sant Andreu   | e-Rossinyol [7] |  2017 Col·legi Jesús. Això suposa un cultiu particular de la dimensió religiosa i i convivència dels una relació personal amb Déu. on el fills i els pares puguin créixer com una comunitat d’amor i de vida. n Ben cordialment. Taulats. Carta del Director La dignitat principal de les escoles manyanetianes prové del fet «La comunitat compta de considerar els alumnes com allò que són en realitat: “fills de amb la presència Déu”. Mirem que les nostres paraules i la nostra manera d’actuar vagin fomentant aquest esperit i ens ajudin a créixer en l’ideal pedagògic del Pare Manyanet. no solament la prolongació de la família. El Pare Manyanet que fundà els seus Instituts “com una família al servei de les famílies” es valgué de tots els mitjans perquè el Col·legi fos. Maria i Josep   4 . sinó també com una segona llar.

s’esforça per conéixer la voluntat de Déu en un determinat moment de la història. Pastoral. Vicari. P. guiat per l’Esperit. n . Luis Picazo SF. Aquest està format per: P. P. Educació. entre d’altres) s’han abordat els principals reptes i oportunitats que té la Congregació i la seva 5 missió en els propers anys. tot l’Institut. En diverses comissions de treball (Formació. Jesús Díaz SF.   | e-Rossinyol [7] |  2017 “Pel Capítol General. El capítol va concloure amb l’elecció d’un nou Òrgan de Govern de la Congregació per els propers sis anys. Consultor. Hernando Cortés SF. Xxxiii Capítol General de la Congregació fills de la Sagrada Família A la ciutat de Medellín (Colòmbia) ha tingut lloc els passats dies 27 de desembre al 7 de gener el XXXIII Capítol General de la Congregació Fills de la Sagrada Família. P. Consultor. P. Marcelino Muñoz SF. Josep Maria Taulats SF. segons el que requereix la nostra vocació natzarena” (C 989) Aquesta important trobada ha estat precedida d’uns treballs pre-   vis que es van posar a disposició dels participants. Vida Reli- giosa. per així donar un millor servei a l’Església i a la societat. Organització i Administració. Secretari General. Ecònom.

de l’estat de comptes de l’exercici anterior: S’adjunta a aquesta acta el document (annex 2). Es comenta que com a noves activitats d’aquest curs s’ha fet les següents en relació a   les que ja es fan habitualment. L’Assemblea comença en segona convocatòria a les 20:30 h. 3. Donació de 6 ordinadors a la Biblioteca de l’escola a fi i efecte d’ajudar als alumnes a fer els deures i estudiar . S’aprova per 23 vots a favor. Aquestes son: - HipHop. Lectura i aprovació. Es va realitzar una trobada amb 7 escoles d’unes sessions o xerrades dins el projecte “Ampas en Xarxa”. No hi ha més comentaris. s’adjunta a aquesta acta el llistat amb NIF i signatura dels assistents. Examen i aprovació. que es va realitzar a la nostra escola. de 3 de no- vembre de 2015: L’actual President de la Junta fa lectura de l’acta de l’Assemblea anterior. Es fa un resum de les activitats realitzades. PUNTS TRACTATS: 1. Que ha tingut molt bon resultat pel que es mantindrà pel curs vinent. Xocolatada a Primària (en horari escolar). presentat als assistents. AMPA Assemblea ordinària i extraordinària Ampa col·legi Jesús. si escau.   | e-Rossinyol [7] |  2017 2. si escau. No hi ha comentaris i s’aprova per 23 vots a favor. de l’acta de l’Assemblea anterior. el President indica que es pren la Revista Rossinyol com a memòria d’activitats (annex 1). Cal indicar que al llarg de les diferents votacions va haver membres de l’associació que van arribat més tard o que van marxar abans d’aquestes . on es reflexa l’estat dels comptes actual i l’estat de comptes de l’exercici anterior amb les modificaci- ons corresponents. Lectura i aprovació. maria i Josep 15 de desembre de 2016. si escau. Assistents: 24 persones totals. . El President explica que els comptes han estat revisats i aprovats pels censors de comp- tes i a continuació passa a donar explicacions del que s’ha detectat per part de la Junta i que a continuació es resumeix. Es presenta l’informe dels censors de comptes ratificant els comptes presentats (annex 3). de la Memòria Anual: Com és habitual. ▼ . Donada l’acceptació es pretén 6 mantenir-la i si s’escau ampliar-la .

Cap el mes d’Abril/Maig es va detectar que havia hagut una errada en el Banc i la quota pròpia de l’AMPA. A continuació el Tresorer passa a exposar els comptes de l’any on indica que utilitza com a base suport els que figura en els extractes bancaris. Tot i això s’indica que per sort son poques les famílies en aquesta situació. Assenyalar que les diferents seccions esportives tanquen el curs amb unes despeses majors que ingressos degut a que l’impacte que els hi suposa a cada una d’elles la ▼ . Es pregunta en què consisteix la quota de Reeducació i/o social i es donen les explicacions corresponents. Davant d’aquest nou control de les despeses i ingressos es detecta que el resultat de l’exer- cici es d’uns 49. (es gira el mes de desembre) - Quota per reeducació o social per import de 20 € (es gira el mes de febrer) - Quota orfenesa per import de 32 € (es gira entre els mesos de juny/juliol). tot i que s’havia fet la gestió d’enviament del rebut per part de l’escola (es qui gestiona aquests rebuts i podem trobar el rebut a Alexia) no s’havia passat a co- brament a les diferents famílies. El balanç del curs 2015-2016 seria d’uns -2000 Euros amb aquestes correccions aplicades. AMPA L’Ampa passa durant el curs 3 rebuts que son (per família): - La pròpia quota per import de 29 €.000 euros.000€ inferior al de l’any passat. tractant de justificar totes les partides.000€ es la que fa referència a la falta d’ingrés de la quota de l’Ampa abans comentada i per altra banda prové dels comptes de l’exercici 2014-2015 on els saldos finals (per una errada en l’excel) estaven doblats ja que s’havien donat com ingressos tant al compte de l’Ampa com a la de Social. Per tant es posposa la votació.   Es demana per part dels assistents que abans de realitzar la votació s’acabin d’explicar els comptes. El President exposa que la Junta proposa votar una de les següents opcions per subsanar   | e-Rossinyol [7] |  2017 aquesta anomalia a més a més de tornar a demanar explicacions al Banc sobre aquesta incidència. Les propostes son: - Passar un rebut per la quota de l’any passat durant els mesos d’abril o maig d’aquest any. Una primera partida de 24. - Subvencionar amb el Romanent dels comptes de l’Ampa aquesta quota. No es va detectar aquesta falta d’ingrés per part de l’Ampa perquè el mes següent es va cobrar la quota de reeducació i aquesta va emmascarar l’import del saldo. Detectada la incidència la Junta de l’Ampa va decidir no cobrar-ho en els mesos que quedaven del curs i traslladar aquesta incidència a l’Assemblea perquè fos en aquest fòrum on es decidís que fer davant aquesta incidència. També es demana saber què acostuma a passar amb les famílies que no poden fer front 7 al pagament de les quotes i s’indica que des de l’Ampa es donen tot tipus de facilitats perquè aquestes famílies puguin pagar-ho quan els hi vagi be (sempre dins lo raonable). Es tracta d’un import al voltant dels 24.

▼ . que des de la Junta s’ha demanat a les seccions que a tancament de curs l’efectiu de caixa quedi in- gressat al banc per tal de tenir una visió global. fidel i transparent per a tots els associats de la situació econòmica de cada secció. Renovació de càrrec: No hi ha cap càrrec a renovar. 5. El tresorer indica. AMPA contractació (segons la normativa establerta des de fa 2 anys) de tots els entrenadors. El President torna a explicar com es giren aquests rebuts. Revisió de quotes: Es proposa per part del president de la Junta mantenir l’import de les quotes de Reedu- cació i altres ajuts(20 euros) i la d’orfenesa(32 euros) per al proper exercici. S’explica que a resultes dels problemes que el Banc va tenir en la gestió de rebuts (canvi al sistema SEPA) aquest rebuts es van demorar i donat que eren varies quotes es va donar l’opció de que les famílies ho paguessin en efectiu o per transferència en la mesura en que els hi fos possible i abans de final de curs. Es recorda que aquestes quotes són per família.. Finalment es fa la votació dels comptes amb el següent resultat: Vots a favor: 17 Abstencions: 7 Vots en contra: 0 Es donen per aprovats els comptes. no s’ha traslladat íntegrament a les quotes i s’ha decidit fer-ho de forma gradual. Es fa menció que Mou-te l’any passat es va pagar en efectiu a l’Ampa. Es creu que amb aquest nou procediment i el   fet que trimestralment s’ha de liquidar IVA I IRPF es te més control sobre els comptes corrents. Es tracta d’un incre- ment de costos en quan a la Seguretat Social que han de suportar les diferents seccions. Actualment s’està negociant amb Banc Sabadell. En total hi ha contractades 42 persones que fan aquestes tasques esportives. degut a la incidència del Banc Popular amb la gestió de la quota de 8 l’Ampa del curs passat i les seves comissions. Es realitzen per part dels assistents diferents consultes sobre aquests desajustos de les seccions i s’explica el funcionament de les mateixes. Per altra banda es proposa pujar 1 euro la quota de l’AMPA passant de 29 a 30 euros. etc. sense posar dates pre-establertes. També s’explica que. S’explica tant pel President com pel Tresorer que ha estat al canviar el criteri dels comp- tes on s’han detectat aquestes incidències. Un assistent planteja el fet que si malgrat tots els controls que hi ha (censors de comptes. Es comenta si es habitual que es paguin les quotes en efectiu. S’indica potser va haver una   | e-Rossinyol [7] |  2017 mala gestió en el moment d’explicar la forma de pagament.) no s’havia detectat aquests desajustos quines mesures es prenen a partir d’hora. L’escola que es qui té els comp- tes de tots els associats gira en nom de l’Ampa les quotes. 4. a més.. s’està gestionant canvi de Banc. S’indica que totes les sec- cions cobren les quotes per domiciliació bancària.

. El President explica que.. S’explica en què consisteix la quota de reeducació o ajuts socials indicant la seva funció. Indiquem també que a petició de l’escola i donat l’èxit del ordinadors de la Biblioteca. Donat que fa uns anys que aquestes quotes no s’incrementen i davant l’impacte que ha tingut l’adapta- ció contractual dels diferents treballadors de l’AMPA (42). 9 S’expliquen a petició dels assistents algunes de les partides del pressupost com per exem- ple en què consisteix la partida de Festa de Nadal (obsequis guanyadors Nadales. ▼ . S’explica el motiu pel que la Cercavila no s’ha fet aquest any i per tant en el pressupost està la partida a 0. S’explica que els dissabtes per la tarda per fer front a mantenir les pistes obertes pels extraescolars es té contractat a un treballador (Dani). manteniment i formació inicial. En aquest punt es decideix fer la votació referent al punt 3 de l’acta de l’Assemblea en quan a que es fa amb la quota de l’AMPA no carregada a les famílies el curs passat. fan que aquesta pujada sigui necessària. A  provació dels pressupostos d’ingressos i despeses per al proper curs 2016-2017:   El Tresorer explica que el pressupost. Amb motiu d’una consulta dels assistents s’explica el motiu pel que es va procedir a esta- blir una quota fixa per orfenesa així com el funcionament de la prima de retorn en cas de no sinistralitat. dotar de 6 nous ordinadors per la ESO i Batxillerat amb la finalitat de poder ajudar a aquells alumnes que no puguin treballar-hi (fer treballs) de forma habitual per diferents motius. s’indica que ens els comptes corrents de l’Entitat ha d’haver uns saldos mínims per fer front a qualsevol imprevist. Es procedeix a realitzar la votació per aprovar o no la pujada de la quota de l’Ampa.   | e-Rossinyol [7] |  2017 Vots a favor de les quotes proposades: 22 Vots en contra: 0 Abstencions: 0 6. Exposa ambdues situacions. Passar un rebut per la quota de l’any passat durant els mesos d’abril o maig d’aquest any. etc. S’indica que per aquest curs es dotarà a l’escola d’un desfibriŀlador tipus DEA on l’AMPA s’ocuparà de l’equip. Vestu- ari Patges i caramels. Les opcions son: .). A grans trets coŀlaborar amb el Gabinet Psicopedagògic de l’escola i ajuda a les famílies amb necessitats. AMPA Es pregunta el motiu de la pujada.depenen del que es voti en quan a les quotes pen- dents de carregar a les famílies o subvencionar les quotes de l’any passat pot ser un o altra. El resultat es el següent. en les sessions que la CCAPAC dona als membres de les AMPA’s que van als seus cursos de formació gratuïta.

Precs i Preguntes: 10 Es pregunta si l’escola fa socialització de llibres. També mencionar que el fet de que els Gegants tam- poc van sortir aquest any va acabar de decantar la resolució de no sortit enguany. Nomenament de Censors de Comptes per al curs 2016-2017: Es nomenen 2 censors de comptes pel proper exercici entre els assistents i que no formen part de la Junta:   Sr. Un cop s’han acabat les preguntes i explicacions sobre els pressupostos i ja tingut clara quina opció es la que s’ha de votar dels mateixos (Opció B). La votació queda de la següent manera: Vots a favor de passar la quota corresponent al curs passat: 4 Vots a favor de que l’AMPA subvencioni aquesta quota: 18 Per tant es decideix que no es passarà la quota i l’AMPA assumirà la mateixa (curs 2014- 2015). Es pregunta si es farà l’activitat de teatre de pàrvuls. A les 22:20 hores finalitza l’assemblea. Tot i que ha arribat a membres de l’AMPA el rumor de que aquest any no es farà s’indica que des de la Junta es farà la convocatòria com cada any i que dependrà dels participants. Hi ha una pregunta sobre l’activitat dels tabals. Des de l’escola s’indica que es fa aquest curs a nivell de particular a particular. Per tant es torna a comunicar que per aquest curs no es pot fer aquesta activitat. S’explica el funcionament de les vocalies i els seus coŀlaboradors. Es torna a preguntar perquè no es va realitzar la Cercavila i s’indica que la Junta. Es demana pels grups de treball de l’AMPA. S’indica que tot i que s’ha intentat trobar lloc a l’escola per poder ubicar aquesta activitat actualment l’escola ens indica que no hi ha espai disponible. AMPA . Subvencionar amb el Romanent dels comptes de l’Ampa aquesta quota. 7. davant de l’escassa assistència a la mateixa dels últims anys ha decidit analitzar i revisar com activar novament aquesta activitat. Eduard Pérez 8. Aquest fet s’informarà a les famílies. Es comenta que es va plante- jar la possibilitat d’assajar a les pistes quan es fan les activitats esportives els dissabtes i la resposta de les seccions va ser negativa. La Junta considera que es una activitat que enganxa a les famílies i per tant seguiran apostant per ella. es procedeix a la votació: Vots en contra: 0 Abstencions: 6 Vots a favor: 16   | e-Rossinyol [7] |  2017 S’aproven els pressupostos. n Signat: El President i el Secretari de l’AMPA de l’escola JMJ . Xavier Margarit Sr.

n . de l’armari i del curs de formació per a personal de l´escola. AMPA Ja som Escola Cardioprotegida L’AMPA INVERTEIX EN UN DAE   | e-Rossinyol [7] |  2017   11 En breu podreu comprobar que penjat en algun racó accessible dels patis de l´escola ha apare- gut un dels armaris de paret de color verd que veiem cada cop més sovint arreu. i que contenen un equip extern i automàtic de desfibril. Esperem que sigui una bona mesura de prevenció en un entorn on passa tanta gent al cap de dia i on es practica tant esport al cap de l´any. Cal destacar que l´AMPA ha finançat la compra de l´aparell.lació (DAE) per a casos d’emergència cardíaca de risc vital.

Us deixem amb algunes de les imatges més significatives de l’obra. El pas- sat 4 de juny van representar l’obra de teatre Bcn.   Aprofitem l’avinentesa per informar-vos que com cada any l’AMPA oferirà de nou l’activitat de teatre infantil a aquelles famílies que hi vulguin participar. AMPA Teatre de pàrvuls Els alumnes d’Infantil van viure un any més l’experiència de participar en un musical com a protagonistes. Us assegurem que és tota una experiència ! Us hi esperem ! n 12 . Els pares i mares que hi van voler   | e-Rossinyol [7] |  2017 participar van tenir un paper significatiu alhora d’acompa- nyar als més menuts i contribuir-hi a tots els preparatius logístics previs a la representació. let’sgo! El Musical. Van assajar intensament du- rant els primers mesos de l’any per tal d’arribar a la data senyalada per l’estrena.

Vol ser un punt de trobada i presentació de l’AMPA i de les serves activitats als pares i mares acabats d’arribar. l’AMPA organitza un berenar de benvinguda per a totes les famílies dels alumnes nous de P3. MANYANET dor de la botiga d’aplicacions tan d’android com d’ iPhone per JMJ descarregar-vos la nova APP de l’AMPA de l’escola. AMPA Berenar benvinguda P3 A principis del curs escolar. n www. Serà una AMPA MANYANET JMJ APP nova.com . calculem cap al febrer de 2017. Petits i grans comparteixen un berenar de germanor enmig de presentacions. que estarà Escaneja el QR o cerca en les tendes disponible ben aviat. n   | e-Rossinyol [7] |  2017   13 AMPA MANYANET JMJ NOVA APP per SMARTPHONE Instal·la't l'APP Aquestes paraules del títol (AMPA MANYANET JMJ) són les que AMPA haureu de posar en breu al vostre telèfon smartphone al busca. amb un disseny innovador i que ens mantindrà infor- mats tan de les darreres noticies de l’AMPA com de les novetats als principals blogs de l’escola.appampas. alegria i entusias- me per la nova etapa que comença a per a tots.

la Carme Pérez a qui us podreu adreçar per a qualsevol gestió o consulta relacionada amb les activitats de l’AMPA. De dilluns a divendres de 17 h. a 19 h. primera porta a l’esquerra.manyanet. l’Associació compta amb la incorporació d’una nova secretària. i   des d’aquí li desitgem una llarga i saludable nova etapa.605 o bé per correu electrònic a: ampa@santandreu. Antonio Gonzá- lez. n 14 Horari de la Secretaria de l’AMPA Us recordem l’horari de la Secretaria de l’Associació. La Montse es va jubilar aquell dia i va posar així fi a la seva trajectòria professional com a secretària de la   | e-Rossinyol [7] |  2017 nostra Associació de manera inin- terrompuda durant els darrers 34 anys. En nom de totes les famí- lies de l’escola se li va fer entrega d’una placa de record i comiat. AMPA Canvis a la secretaria curs 2016-2017 COMIAT de la MONTSE OLIVÉ El passat 19 de setembre el president de la Junta de l’AMPA Manyanet JMJ. Podreu accedir-hi entrant a l’escola pel carrer Pare Manyanet. Des del mes setembre. va fer entrega d’una placa de record a la Montserrat Olivé.468. També podeu trucar al telèfon 933.org n .

Trobareu a continuació una selecció d’imatges a on es els seus protagonistes evidencien satis- facció. I és per aquest motiu. per a tothom. n   | e-Rossinyol [7] |  2017   15 ▼ . Parvulari 2015-2016 La graduació de P-5 El final de curs és. un moment per fer una mirada enrere i veure tot el que hem aprés i viscut durant el curs. significa l’haver superat el primer cicle del recorregut que els hi espera a l’escola. Aquesta culminació pren un significat emotiu amb la celebració d’una gran festa de graduació. a més. mestres i famílies. iŀlusió i emoció pel viscut en aquest dia i que se’ns dubte. que alumnes. perdurà per sempre. Però pels alumnes de P5. viuen el final d’etapa d’una manera especial.

el tancament del curs escolar va esdevindre motiu de festa i diversió i l’AMPA hi va tenir molt a veure amb l’organització. L’espectacle de màgia va fer riure i generar molta sorpresa i expectació a tots els assistents. Si bé la pluja va fer acte de presència això no va fer que la iŀlusió i ganes de passar-s’ho bé imperés per sobre de tot. Pares. n   16 ▼ . alumnes i tots els membres de la comunitat educativa van tenir l’ocasió de participar-hi i disfrutar-hi enmig d’un ambient festiu i familiar. el pati de l’escola va ser testimoni d’un berenar popular a on els membres de l’AMPA van oferir a tots els assistents una magnífica coca acompanyada de veure. tot buscant seva complicitat. Acabada la funció. El tradicional sopar de germanor no va faltar juntament amb la música i el ball que van posar   | e-Rossinyol [7] |  2017 punt i final a una diada festiva que tots recordarem per sempre. Un grup de mares es van veure sorpreses pel fet de ser cridades pel mag a pujar d’alt de l’escenari. de la ja tradicional Festa de fi de curs. Fins a la propera!. Festes i celebracions Festa cloenda del curs 2015-2016 Un any més. Us deixem tot un recull fotogràfic amb alguns d’aquests bons moments.

17   | e-Rossinyol [7] |  2017   ▼ .

I ho fem sempre amb dos activitats plenes de sentit: amb una Eucaristia per a donar gràcies pel rencontre i alhora per posar davant Déu les nostres iŀlusions i els nostres reptes davant el nou curs. n   | e-Rossinyol [7] |  2017   18 ▼ . i amb una jornada de portes obertes a on amb els nostres fills i filles tenim l’oportunitat de visitar les instaŀlacions de l’escola. qui. Us deixem amb un recull fotogràfic d’aquesta diada així com de la visita a les noves instal· lacions inaugurades. Jesús Díaz. aquesta diada va tenir lloc el diumenge 2 d’octubre i va comptar amb la presència del P. va presidir també una breu celebració de benedicció de les noves aules d’Infantil de P3 i de 1r i 2n de Primària. a més de presidir l’Eucaristia. Superior General de la Congregació Fills de la Sagrada Família. Festes i celebracions Diada inaugural del curs 2016-2017 L’inici de curs és un bon moment per a retrobar-nos de nou tota la comunitat educativa. Enguany.

19   | e-Rossinyol [7] |  2017   Festes i celebracions ▼ .

20   | e-Rossinyol [7] |  2017   Festes i celebracions ▼ .

els nens i nenes viuen una història divertida i fan moltes activitats engrescadores i motivadores a través de les quals aprenen d’una manera molt lúdica i creativa. et cobraven vida. Al casal hi poden participar infants de dos anys en endavant. Setmana rere setmana rebíem la notícia que a diferents museus. les pintures. Aquest any hem pogut gaudir d’un Casal al Museu. Parvulari i Primària Casal d’estiu 2016: Durant el mes de juliol l’escola organitza un Casal d’Estiu orga- nitzat per mestres de l’escola. Al juliol l’escola es transforma i adquireix un caire diferent.   | e-Rossinyol [7] |  2017   21 ▼ . les estàtues. Un grup d’investigadors molt pe- culiars amb l’ajuda de tots els nens i nenes van ser els encarregats d’investigar els fets.

el Museu del Terror. Hem anat al Museu de la Xocolata. a la platja i a l’Illa Fantasia el grup de primària.org/casal/ 22 . Us convidem a visitar el nostre bloc i veure tots els vídeos de les activitats realitzades. al Parc de Can Rius a Caldes de Montbuí. La reubicació del Casal en altres espais degut a les obres de P3 i Cicle Inicial. alegria. De seguida ens vam adaptar i vam gaudir com sempre d’un altre Casal ple de bon hu- mor. no van suposar cap problema. les obres de teatre. el lipdub i les excursions. bona feina. i a Sport Center Land i al Parc Diagonal Mar el grup d’infantil. etc. Parvulari i Primària D’entre totes les activitats destaquem els moments de piscina. els balls. Per acabar m’agradaria agrair a les famílies la confiança diposi- tada en tot l’equip del Casal i a tots els companys i companyes perquè gràcies a la seva dedicació. diversió i amistat. la Nit al Casal.manyanet. complicitat i pre- disposició van aconseguir que tots finalitzéssim el Casal amb un   | e-Rossinyol [7] |  2017 somriure i poguéssim tenir un bon record de tots els moments viscuts. n   Vanesa Torres http://santandreu.

Des de l’escola i l’AMPA fomen- tem la seva pràctica oferint tot un ventall d’activitats esportives. el bàsquet. de tots els colors i per a tots els gustos. el patinatge artístic. Si estàs interessat en alguna d’aquestes activitats esportives no dubtis en demanar més infor- mació a cadascuna de les seccions o bé a la Secretaria de l’AMPA. com ara el hip-hop. el mou-te. Vine a practicar esport al Manyanet Sant Andreu! n   | e-Rossinyol [7] |  2017   23 . el futbol sala. Esports Al Manyanet Sant Andreu L’esport al Manyanet Sant Andreu té molta història i tradició. que repeteix per segon any i la gimnàstica rítmica. s’hi han vingut sumant d’altres que estan tenint una molt bona acollida en- tre els infants i joves de l’escola. A les ja clàssiques disciplines i activitats com el hoquei. de nova incorporació i que està apassionant a tothom que la practica.

FEAC

Cada llar és una família
Saber que no estem sols quan creiem que som els únics que ens passen històries i aventures
diverses amb els nostres fills/es és un avantatge! Això ho aconseguim anant al FEAC i compar-
tint experiències amb altres pares/mares que com tu i com jo, a vegades estem desmotivats o
saturats de tantes activitats i la no-resposta adequada dels fills/filles. Malauradament, el fill/a
perfecte no existeix; però tampoc els pares/mares perfectes, ni tan sols la família perfecte. Per
tant, i arribant a aquest punt, tots estem en el mateix sac: “Éssers humans sempre buscant
respostes a reaccions que cadascú ho fa de manera diferent”. Cada llar és una família (sense
importar com està formada) i dóna les regles que creguin convenient per a la seva millor convi-
vència. Però, i el cole? Què passa quan aquest lloc de feina i aprenentatge el veiem lluny?
Us asseguro que la millor manera per a implicar-se en la relació entre la família i l’escola és
precisament participar de les activitats que s’ofereixen per a tots els pares/mares, amb o sense
nens/es, com és el cas de les trobades FEAC. El recorregut en aquest camí (espero que llarg)
  | e-Rossinyol [7] |  2017

és una acció compartida entre les famílies i l’escola. Per tant, us animo a fer grup, a fer de les
trobades una festa amb amics! Espero que ens descobreixis aviat!. n

Mare del FEAC

“Unes 50 famílies
apuntades a aquest
24
projecte enriquidor
per als pares, per als
mestres que el porten
i per als fills, que són
els protagonistes”

Per a fer un seguiment de la nostra tasca
es pot consultar el nostre bloc:
http://elnostrefeac.blogspot.com.es/

FEAC

Fi de curs FEAC curs 2015-2016
  | e-Rossinyol [7] |  2017

25

FEAC

Grups FEAC curs 2016-2017

Grup d’Infantil
  | e-Rossinyol [7] |  2017

26

Grup de Primària

Grup de Secundària

27
  | e-Rossinyol [7] |  2017

FEAC

Trobada FEAC Nadal

In the afternoon we played football and basketball. we ate our breakfast... When we finished the activities we ate. (. I didn’t like this game. I liked this time. Afterwards.) Adrià Llopis 2 BTX «B»   | e-Rossinyol [7] |  2017 COEXISTENCE IN BEGUES 2016 (. When I finished the Eucharist we went to eat rice with tomatoes and a chicken breast.   When we finished..). but as I was in the forest I could stay there with silence and listen the natures’ sounds. got dressed and went to do a morning pregarage. milk. English Corner Compositions COEXISTENCE IN BEGUES 2016 (. to wait for the dinner time. the monitors prepared a workshop that was about: what does it mean to be Manyanet ? we did a lot of things which were: * Those who did not want to do anything played football 28 * Others planned a play about the life of Jesus * Some sang * And others went to the forest to look for offerings All that we did we used to prepare a Eucharist before eating... cookies. juice of all the flavors ...) All together we got up at 8:00. We left our bag on the wall. toasts.. where we played with our mobile phones. After that we fell sleep. and after this. We spent a lot of time because. we went to the theatre. Then we went to our rooms and I could speak with my friends.) When we arrived in Begues. We ate quite good and after we did night game.. at the same time we took our clothes off the bag and we put into cupboard. and in the eve- ning we had a shower. (. and then we did an excursion. We ended up going to breakfast donughts.. we started the activities with some teachers. Judith Lloria 2 ESO «A» ▼ .

English Corner Compositions EL COLLELL 2016 Last week on Wednesday. the air you could breathe was pure and the sky was blue as if it was a photo. but the curves of the road didn’t allow us to finish it. we tried to watch a very creepy film. because I hate heights... a week before going I was praying for an acceptable meal. (. The instructors were waiting for us. more than acceptable it was exceptional !!   | e-Rossinyol [7] |  2017 The first activity my group had to do was in the forest. My team members had so much fun doing the activity. we got on the coach and went to an amazing rural house in El Collell. it was a treetop adventure park which I obviously didn’t want to do. and there it was. we made groups for the activities proposed for the three we were staying there and we had lunch. although some of them got trapped in the first level. My first impression was really good. I also had fun watching them getting trapped. Although the trip was quite long we didn’t get bored.)   Paula Montesinos 1 BTX «B» 29 ▼ . so we started talking until we got there. we needed a break after all the tiring days we have had in school.. “The Ring”. the house was away from everything and the landscape was very nice. located between Pla de l’Estany and la Garrotxa. In the bus I was sitting next to Paula. I was a bit scared.

it was a good experience. There was a sport hall. 30 After the visit we went to the place where we had lunch. Our class was the better. the black wine and the rose wine.) When we arrived.. We did a triangular. After that. we went to a train and this brought us around the vineyard and the wineries.. we won more matches that the others. it was very nice. But the part I really loved about these experience were all the guys that were working there. The guide took us to the vineyards. Then. we had lunch fast to play football. we had a break. we all could see that they loved what they did so in some way they made us laugh a lot and they made us enjoy many more times all the activities.) Estanis Jiménez 2 ESO «C» BODEGUES TORRES (..haha.. the teams were like the class. Then we tasted the wine.) First we went to BODEGUES TORRES by school bus and then we ate our breakfast in the entrance of the place. I ate a sandwich and some sweets before the visit. The visit was amazing. I really recommend to go to El Collell to everyone younger than me. And the last thing that we visited was the shop.. English Corner EL COLLELL 2016 (. After thirteen minutes that we were playing we lost the ball and the rest of the time we were playing with and other ball.) Queralt Purcalla 2 ESO «B» ▼ . There were a lot of barrels to keep the wine. (. driving quads. I found the food was really good if we compare it with for example the school food so I can’t complain about it . First of all we went with a little train around the winery. The guide told us how they made the white wine.. So for this reason I think they are the best camp monitors I’ve ever had. I’m pretty sure they will enjoy as I have done! Pol Perpinyà 1 BTX «B»   | e-Rossinyol [7] |  2017 BODEGUES TORRES (.. a laser tag in the forest or trekking and showing us how to use a compass. we went to a visual place and we saw one video that this spoke the history and the generation of Torres Family. because apart from preparing for us activities which I personally loved like doing archery. We were playing for a long time..) The bedrooms were okay and there were many bathrooms and showers so it was fine too.. After we went to a little museum.. it had a lot of differents types of wine. we watched a video that explained the evolution of   Bodegues Torres.. After this.. After this we went to a saloon and drank white grape wine and I said: Oh My God!! ( OMG ) It is so delicious !! (.

English Corner DEMOCRATS vs. So. With this..) They showed us a photo like this one. but they just can choose between two options so she told us she doesn’t like Clinton and Trump’s economy-way-of-thinking is great so that’s why she votes Trump. but her accent was a little bit different. I promise. that some people did very interesting questions. They told us that the states in red represent the states that vote for the Republicans and the states in blue represent the states that vote for the Democrats.) We stayed out of the library until ten o’clock... It wasn’t like a debate. One thing I didn’t like was that we asked in Spanish… NO! We had in front of us native speakers and we spoke in Spanish? I don’t understand by the way. I don’t mean that I have not understood Bettina. I hope we can go there more times. he pronounced different) and also he speaks like an American Youtuber that I follow. (. that in this photo we can see in white or in the light blue. REPUBLICANS (. REPUBLICANS . The par- ties want to convince the other states. some of this questions were very per- sonal and committed. Marc Malaguilla Espinar 1 BATX «A» . one man representing the Democratic Party and one woman representing the Republican Party. (. And he also supports racism and worse things so I can’t believe she’s voting Trump. that now I’m going to explain a little bit. 31 I reckon it was amazing because we cannot listen to American speakers everyday so it is very useful and we also learn new things so it is wonderful.) At the end we had time to make questions..The first thing I have to say is that I loved the idea of going to Fabra i Coats library and listen to native-English-speakers. They talk- ed us about both parties. They said that these states are the ones where the parties are not concentrated to convince them to vote for their party. what they did was like giving us information from their politics and way of doing the politics.. I could understand a lot of things. And that they answered in Spanish? Well I don’t agree neither but they have done it like this so… And the last thing I did not understand at all was Bettina politics. and the representatives of each party answered with   | e-Rossinyol [7] |  2017 sincerity. She was supporting Donald Trump and she’s Latina and Trump doesn’t like them… And she is also a woman... Alba Marginedas 1 BTX «B»   DEMOCRATS vs. supports man chauvinism. and Trump. Eduardo Soto pronounced better (he went as fast as Bettina but I don’t know. for me it was a pleasure going there and listening to Bettina and to Eduardo and as you may have discovered you know who I would have voted. they gave us some information about the situation and the ideas of both parties. Then there we entered into a big room where there were two people. from my point of view.

At night. Kyle drove me to his house to meet the whole family. Day 2. at 8 PM. situada a Surrey. After we arrived. we went to dinner   | e-Rossinyol [7] |  2017 to a Thai restaurant located in the urban center of Rockville. Kyle and his father took me to an event called Cars & Coffee. At the moment we arrived. the flight was very boring because it was so long.. Les dates previstes per al viatge a Oxted són a principis de març i acollirem l’expedi- ció anglesa a finals d’abril. Later. In the afternoon. Later.Saturday (15/10/16) On my second day. we took the plane to Dulles International Airport. (. we went home to relax a little bit and take a shower because it was very hot that day. n Conxita Payán Programa Internacional ▼ .Friday (14/10/16) Today I woke up very early because we had to be at the airport very early.. watch movies and listen to music. we saw a Football game between the Falcons (Good Counsel team) and another team that I don’t remember the name. In this event some people showed their cars and they allowed you to take photos if you wanted. al sud de Londres. And finally. Although there were some screens to play games. English Corner USA EXCHANGE: A EXPERIENCE IN MARYLAND (Day 1. Kyle was doing his homework meanwhile I was watching TV in English (to learn a little bit more of English). we took a scholar bus that drove us to Good Counsel College to meet our partners (mine was Kyle). we did something that I wasn’t expecting at all.) Mario Olivares 1 BTX «A»   32 Programa internacional OXTED -Anglaterra Per quart any consecutiu un grup d’estudiants de la nos- traescolaparticiparà en l’intercanvi amb la Oxted School. Tant alumnes com professors acompanyants tenim moltes ganes que arribi març i iniciar aquesta experiència que ens permetrà fer una immersió d’una setmana en la cultura anglesa.

A. Gavi’s mum prepared a delicious breakfast.   | e-Rossinyol [7] |  2017 our exchange students were there. I want to say that this experience has been the best one. brought us to a Poms Practice and I had a very good time watching them dancing. my exchange student. and of course. GC won! We spentthe weekend with our families and on Sunday we went to a BBQ with all the   students. we went to the first football game of the season. and after that we went to the Church. un grup d’alumnes de Batxillerat han tingut l’oportunitat de conviure uns dies amb uns companys de l’escola Our Lady of GoodConsel. On Monday we went to the school. we had some classes and we went to Washington DC to see the mon- uments and some museums. Ha estat una experiència d’allò més enriquidora per a tots. Programa internacional U.blogspot. Sophia. Our Lady of Good Counsel is like the schools that appear in the films. I thought it was like High School Musical. en Maryland. being that Ihave danced since I was 5 years old. receiving us with a big banner and our names were written on it. 33 During the week. and there we saw the best sun- set ever. My family and I went to the pumpkin patch. In the morning. To sum up.com. All started one Friday. I want to repeat that this experience has been the best I have had in my life. Clara Bayona ▼ . and I can’t wait to see them all again. On Thursday we went to the Baltimore Aquarium and in the afternoon. On the last Saturday we went shopping all day at Tyson’s Mall. When we arrived. and in the afternoon we met at Gavi’s and we slept there.es/ Conxita Payán Programa Internacional MY EXPERIENCE IN THE USA First of all.S. when I arrived. After that. we woke up very early and we took a plane to Maryland. Ara rebrem la seva visita de l’1 a l’11 de Febrer i esperem que la tornada sigui tan fantàstica i inoblidable com l’anada! n Podeu seguir l’experiència en el blog. EXCHANGE Un any més. because Good Counsel was playing. http://jmjonthegomaryland.

Saying goodbye was. sang loudly to songs in the car. In addition. out to dinner. it was all we could talk about when we got there. to a haunted house where I nearly cried. we had pizza parties. I know I am not the only one who noticed that. my sister. We all became so close with each other and didn’t want to say bye. We were always having fun no matter what we were doing. we all learnt American teen slang and new vocabulary. We were always laughing and joking around. with most of my other classmates. Programa internacional MY EXPERIENCE IN THE UNITED STATES Being part of this exchange has been an amazing opportunity that I’d never change. a chocolate cracker treat. By Sunday. a lot of bacon and some scrambled eggs. Trying to teach the Good Counsel students Spanish words and phrases was always hilarious. my sister and me woke up and had a typical American breakfast. and we all hugged and sang our favorite songs with each other. At nights we went shopping. laser tagging. we ate too many pancakes. by far. the worst part of the entire trip. When I first got to Our Lady of Good Counsel High School I was shocked to see how large the school was. I participated in so many unique and funny experiences. A lot of people cried. Anna Bayona ▼ . I became really   good friends with some of the other American students since we were always hanging after school and during our various field trips to Museums. The next morning. National Monuments and the Aquarium. I miss everyone so much and I can’t wait to have even more unforgettable memories with my new American best friends (if that’s even possible!) once they come to Barcelona. it’s very different from our school here in Barcelona. They took us to eat a delicious pizza lunch and then we got to experience our first trip to the Pumpkin Patch. our buddy Sophia and me were starting to become really good friends. While in Maryland. which for Maryland is not a normal thing to do at all in October. swimming. to Sophia’s Poms (the school dance team) practices. 34 Sophia was always with us and even she had school we did so many things together. over to friends’ houses.   | e-Rossinyol [7] |  2017 I had my first s’more. Ferris wheel rides. I got to experience my first American football game and we also cheered with all the American students. We even got to go swimming at night. and we even helped her study for her Spanish exams.

the museums and the aquarium were really interesting and fascinating. After our partners had finished their exams on Wednesday. Clara and I saw Kaylen. Programa internacional USA Exchange October 2016 First of all. Sophia and Gavi practicing Poms. The next day. When we arrived at the school.C.C. and Baltimore. I carved a pumpkin for the very first time and they were   | e-Rossinyol [7] |  2017 surprised that I had never done their Halloween tradition. So. Then. we are looking for- ward to meeting again in Barce- lona and repeat the experience with our new American friends. her friends and I enjoyed a football match at the Uni- versity of Maryland. That evening. Some teachers showed us their huge and wonderful high school. we ate s’mores that we cooked in the bonfire. we had so much fun and learned so much from America and its people. If you could not tell from the above. which was quite high and where we could appreciate 35 the skyline view of the city. we cheered on the school’s football team. During the week. Gavi. we went to Field of Screams which is haunted houses and trails filled with terrific actors that scare us. Maria. there was a barbecue in Gavi’s house for all of the participants in this exchange. We were very nervous before the departure of the plane and excited to meet our ex- change students too. The monu-   ments. Anna Xiu Obradors ▼ . Later. Now. we attended our partners’ lessons. I think it is fair to say that we will never forget this wonderful experience. On Saturday. they took us to a ferris wheel at the National Harbour in D. my partner. the Americans were waiting for us with a huge wel- come banner. We also visited Washington D. although we were standing there like zombies because of the six hour jet lag and the nine hour- flight. On Friday evening. Anna. we cannot wait for them to come (some of us cried a little bit saying good- bye after those amazing ten days).

We attended a talk by Prof. Mònica Rovira and Lurdes Pujadas . AUSTAUSCH GÖTTINGEN (2nd ESO.. at the Y-Lab. We also attended some classes with our partners. We just want to thank everyone in Göttingen . Gerhard Lauer. we are waiting for them to come back in March and have a good time in Barcelona too!. of course.. Exchange to Göttingen) This is the fourth year that a group of 2nd ESO students has been to Göttingen on a German/ English exchange with the school Felix Klein Gymnasium. in Wolfsburg. We have been there from 9th to 16 December. Programa internacional 2 ESO.school staff. Dr. we worked on a project about “Göttinger Köpfe und ihr Wirken in die Welt” (Important scientists from Göttingen and their importance in the world) and we did a creative workshop decorating some backpacks. which is incredibly funny. host families . from Göttingen University.for their attendance. so it’s been amazing to live the Christmas spirit all around! We made lots of things there: We walked around the city on a guided tour. teachers. we also visited PHAENO museum.   | e-Rossinyol [7] |  2017 about the Grimm Brothers and we did a workshop about them.   As every year. We enjoyed it a lot! You can read about all our adventures in Göttingen in our blog JMJ on the go: Göttingen 36 which you can find on the school webpage. and. . visiting their in- teresting Christmas Market and the most important places such as the Old Town hall or the Georg-August-Universität in Göttingen. now.

37   | e-Rossinyol [7] |  2017   Programa internacional .

38   | e-Rossinyol [7] |  2017   Programa internacional .

com .appampas.Instal·la't l'APP AMPA MANYANET JMJ Escaneja el QR o cerca en les tendes AMPA MANYANET JMJ www.

Nadal 2016 Concurs de nadales   | e-Rossinyol [7] |  2017   40 ▼ .

Nadal 2016 Concurs de nadales   | e-Rossinyol [7] |  2017   41 ▼ .

Nadal 2016 Concurs de nadales   | e-Rossinyol [7] |  2017   42 .

Nadal 2016 CONCERT DE NADAL Cicle Infantil • Ara ve Nadal P-3 • Mi burrito Sabanero • Twinkle Twinkle Little Star   | e-Rossinyol [7] |  2017 • Sant Josep fa bugada P-4 • We wish you a Merry Christmas • La Marimorena   43 • M’agrada el Nadal P-5 • Es Navidad • Decorate the Christmas Tree ▼ .

Nadal 2016 CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA Cicle Inicial 1er 2on   | e-Rossinyol [7] |  2017   44 ▼ .

Nadal 2016 CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA Cicle Mitjà 3er 4t   | e-Rossinyol [7] |  2017   45 ▼ .

Nadal 2016 CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA Cicle Superior 5è 6è   | e-Rossinyol [7] |  2017   46 ▼ .

Nadal 2016 El Pare Noel visita els petits d’Hoquei i Patinatge   | e-Rossinyol [7] |  2017   47 .

n   | e-Rossinyol [7] |  2017 Visita dels Patges reials Fidels a la seva cita. Gràcies per regalar-nos iŀlusions un any més! n ▼ . Nadal 2016 Nadala AMPA Nadala digital enviada a totes les famílies de l’escola amb la qual l’AMPA va desitjar unes bones festes de Nadal a tota la comuni- tat educativa que forma part de JMJ-Manyanet Sant Andreu. Cadascú portava la seva carta plena de desitjos que els hi van entregar personal- 48 ment en mà. tot compartint amb ells unes breus paraules d’afecte i estimació que quedava palesa a la cara i els ulls dels menuts. els patges de Ses Majestats els Reis d’Orients van tornar a   visitar un any més i van promoure somriures a dojo entre els infants de la nostra escola.

49   | e-Rossinyol [7] |  2017   Nadal 2016 ▼ .

50   | e-Rossinyol [7] |  2017   Nadal 2016 .

Nadal 2016 Concert de Nadal   | e-Rossinyol [7] |  2017   51 .

Foto Notícies Manyanet JMJ FOTO NOTÍCIES Celebracions inici curs Cicle Infantil   | e-Rossinyol [7] |  2017   52 ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Celebracions inici curs Cicle Incial Cicle Mitjà Cicle Superior .

Foto Notícies Manyanet JMJ Celebracions inici curs ESO Batxillerat ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P3 Les mascotes de P-3 curs 2016-2017 Molly Samsam P3 inici de curs   | e-Rossinyol [7] |  2017   55 Les classes de P3 ▼ .

celebrar amb altres escoles del barri la Festa Major . Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P3 A P3 estrenem balancí i tobogan Avui entre tots i treballant cooperativament hem fet un arbre de nadal amb influència de Kandinsky A P3 treballem aspectes propis   | e-Rossinyol [7] |  2017 de tardor i robòtica amb els Bee-Bots   56 Els nens i nenes de P3 avui han Els nens i nenes de P3 ballen anat a l’espai Josep Bota a amb el Bee-Bot una nadala.

Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P3 EL NOSTRE HORT   | e-Rossinyol [7] |  2017   57 ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P4 Les mascotes de P-4 curs 2016-2017 P4 inici de curs   | e-Rossinyol [7] |  2017   58 Les classes de P4 ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P4 ESTEM DE FESTA MAJOR!   | e-Rossinyol [7] |  2017   59 excursió a Can Ribas A p4 treballem la lateralitat- esquerra i dreta ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P4 RUTINES DE PENSAMENT   | e-Rossinyol [7] |  2017   TALLER DE LES EMOCIONS 60 ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P5 Les mascotes de P5 curs 2016-2017   | e-Rossinyol [7] |  2017 com treballem   61 Les classes de P5 .

com si fos de tota la vida. per tal de fer el vídeo. i molta. la experiència va ser intensa i la paraula mes repetida va ser: 62 repetirem. Un bonic espai en plena natura que vàrem descobrir mitjançant una divertidíssima i esbojarrada gimcana que va precedir un molt bon àpat. la de l’Alegria. La realitat és que abans d’acabar la fusta d’embotits i d’entrar al segon plat ja ens coneixíem tots i totes. a Can Vila. Imagineu com va ser que. especialment sobre els nostres fills. lguna si teniu a ia o experiènc de activitat Foto Notícies Manyanet JMJ entre germanor ies. les famíl i us Famílies d’Infantil informeu -n o s la publica rem Sortida de germanor de famílies de P5 A CAN VILA Compartir. una masia catalana del segle XIV situada a la localitat d’Artés. descobrir. acompanyats en tot moment d’un equip de monitors). vàrem aconseguir que nens i nenes estiguessin quiets. el dia es va fer curt. mares. nens i nenes de la classe de P5 C. riure. gaudir o col·laborar són alguns dels verbs que vàrem posar en pràctica no fa gaire els pares. I vés per on que el nom amb el que la classe ha estat batejada sembla fet a mida perquè d’alegria n’hi va haver. sí. Els infants van menjar sols (bé. sí. xerrar. Va ser una bona oportunitat per conèixer-nos tots una mica millor. mentre que els “papis” (patidors tots ells) vam compartir una gran taula. sí. participar. alguns vàrem   | e-Rossinyol [7] |  2017 descobrir que era un “mannequin challenge”. vaja. En definitiva. posar nom a les cares i dialogar sobre molts temes. ho heu llegit bé. quiets del tot. Tot això va passar en un entorn privilegiat. el més difícil. al Bages. Oi que sí?! n Irene Sanz . Mira si ens va agradar la idea que en vam pro- tagonitzar un de molt divertit i improvisat i. més enllà del breu moment   que coincidim quan anem a buscar els nens a escola. fins i tot.

Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P5 Visita al Tió i hem portat menjar A P5 preparem l’Advent escrivint per engreixar-lo bons propòsits i confeccionant amb col·lage el nostre calendari Treballan els hàbits saludables   | e-Rossinyol [7] |  2017 i a l’acollida hem tingut una visita molt especial l’Elmo   63 Aquesta tarda els alumnes de P5 han fet un tast de fruits de la tardor S’inicien al món dels bolets amb la visita d’un expert .

Foto Notícies Manyanet JMJ Infantil P5 Ens convertim en Tast de fruits de la tardor Pollock i pintem amb bales   | e-Rossinyol [7] |  2017 Fan la verema   64 2N Cal Battlle de la Benedicció del pessebre amb els nostres Bleda alumnes .

per a pensar i reflexionar.. on els valors prenen rellevància.. Un moment.educar el cor i l’intel·lecte” Sant Josep Manyanet Cada dimecres a les 9 h. tots els alumnes i mestres d’Educació Infantil. per a cantar..i també per a pregar a la Sagrada Família i a Sant Josep Ma- nyanet. un moment de trobada familiar. Es tracta d’un moment especial. ens reunim per a fer “L’ACOLLIDA”. per a atendre a veure què farem o què estem fent en la setmana que ens trobem. Foto Notícies Manyanet JMJ Acollides acollida infantil “. n   | e-Rossinyol [7] |  2017   65 . perquè ens apleguem tots junts per a desitjar-nos un bon dia.. que els alumnes estan esperant amb molta il·lusió.

Foto Notícies Manyanet JMJ Acollides a l’acollida de Primer hem escoltat el conte del Ratolí Pérez   | e-Rossinyol [7] |  2017   66 ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Primària Cicle Inicial Entrega de premis del concurs Els alumnes de 2n C han anat DOMUND de Cicle Inicial. 2n Cal Battlle de la Bleda   67 2n A i B han participat a la Jugatló del barri ▼ . Leyre i Luna a la Jugatló guanyadores   | e-Rossinyol [7] |  2017 Cicle inicial comencem a fer panellets.

Foto Notícies Manyanet JMJ Primària Cicle Mitjà Els nens i nenes de 3r han fet la La senyoreta Isabel Rodríguez ha gimcana del Pare Manyanet fet una visita a 3r per explicar-nos el funcionament del Banc d’Aliments   | e-Rossinyol [7] |  2017 Començant la gimcana del Pare Els nens i nenes de 3A fan de Manyanet amb 3r guies del nostre barri   68 Els nens i nenes de 3r fan Robòtica a 3r amb Lego WeDo compostatge pel nostre hort .

Els alumnes de 6è al Canal Olímpic ▼ . Foto Notícies Manyanet JMJ Primària Cicle Superior Alumnes de 5è al Museu del Els alumnes de 5è juguen al Joc coure dels Comtats Catalans English project 6è.

Foto Notícies Manyanet JMJ Primària Cicle Superior Colònies 6è Primària   | e-Rossinyol [7] |  2017   70 ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Secundària Els alumnes de 1r d’ESO han 1r d’ESO visita guiada per Caldes de visitat la Sagrada Família Montbui i les seves termes romanes 1r d’ESO visita a la Sagrada Jornades Esportives a Família 1r i 2n d’ESO .

Cristina Camacho i Óscar Rodríguez per ser dels millors   de Catalunya en matemàtiques 72 L’alumne Franco. de 4r de ESO ha fet un taller amb paper. a la classe dels Avions de P4 Campanya de recollida d’aliments a la nostra escola . Foto Notícies Manyanet JMJ Secundària 2n ESO contes japonesos a la Casa Àsia   | e-Rossinyol [7] |  2017 Felicitem a Ariadna Subiràs.

Foto Notícies Manyanet JMJ Secundària JORNADES ESPORTIVES. ▼ . Guanyadores del Decobrint la Girona primer partit del futbol femení mediaval amb els alumnes de 3r d’ESO   | e-Rossinyol [7] |  2017   73 Matinal esportiva 3r I 4t d’ESO I 1r batx.

esportives . guam¡nyadors de les jornades 3r ESO vs 1r BTX. lliurament de premis als Partit de Bàsquet. Foto Notícies Manyanet JMJ Secundària Guanyadores de la final de futbol femení   | e-Rossinyol [7] |  2017   74 JORNADES ESPORTIVES.

Gabriel Lluís de 1r apunt de rebre la Distinció PAU BTX en la categoria de poesia. DE Amb Narcís Rodas a @lauditori BARCELONA. Foto Notícies Manyanet JMJ Batxillerat 1r PREMI JOCS FLORALS. 2016 Felicitats! Felicitats!   | e-Rossinyol [7] |  2017   75 El nostre flamant guanyador Recollint distinció dels Jocs Florals Pau 2016 ▼ .

Democrats vs Republicans   | e-Rossinyol [7] |  2017   76 ▼ . Foto Notícies Manyanet JMJ Batxillerat Preparing our activity.

Foto Notícies Manyanet JMJ Batxillerat Democrats vs Republicans   | e-Rossinyol [7] |  2017   77 Ready for the talk. Democrats vs Republicans .

Foto Notícies Manyanet JMJ Batxillerat Jornades Challenge   | e-Rossinyol [7] |  2017   78 ▼ .

Foto Notícies Manyanet JMJ Batxillerat Visita al Museu Dalí   | e-Rossinyol [7] |  2017   79 .

.   | e-Rossinyol [7] |  2017 L’any vinent tornem a comptar amb vosaltres i tant de bo engresquem a més famílies i més joves a col·laborar. Gràcies a tots! n   80 . Pastoral JMJ Voluntariat Gran Recapte AGRAÏMENT ALS VOLUNTARIS DE LES ESCOLES MANYANET Els dies del gran recapte 25 i 26 de novembre ens va tocar arromangar-nos i treballar de valent! Però no importa.. aportant aliments o com a voluntaris. per a donar esperança als qui més els falta.2 dies plens d’emocions i de moments màgics. només en el nostre barri ajudem a alimentar més de 800 famílies!!!! Van ser dos dies intensos. Gràcies a la col·laboració de tots. sobretot. moltes famílies poden tirar endavant... perquè ho vam fer.. per a ensenyar als nostres fills com enriqueix ajudar als altres.. el Banc d’Aliments necessita arribar a molta gent. com n’estàvem de cansats a l’acabar. Malauradament.

Pastoral JMJ DOMUND   | e-Rossinyol [7] |  2017   Recaptació per la campanya del DOMUND 2016 1.393€. Gràcies a tots per la vostra col·laboració. n 81 ▼ .

Les guanyadores han estat la Leyre Paños (1r) i la Luna González (2n). Felicitats a totes dues i a tot el cicle per la seva participació. n Víctor Martínez Delegat de Pastoral   | e-Rossinyol [7] |  2017   82 . El professor de dibuix Miquel Roura ha estat el jurat del concurs i avui s’ha fet el lliurament de premis. on els alumnes havien de pintar un dibuix d’una Missionera de la Caritat amb uns nens. Pastoral JMJ Concurs DOMUND Amb motiu de la campanya del DOMUND s’ha fet un concurs per a Cicle Inicial.

Batxillerat advent 2017 ▼ . Pastoral JMJ Cartells NazaRed Infantil inici 2017 Infantil advent 2017   | e-Rossinyol [7] |  2017 Primària inici 2017   83 Primària advent 2017 ESO .Batxillerat inici 2017 ESO .

mostrem el costat més solidari de la Família Manyanetiana amb paradetes de granadures fetes pels nostres alumnes. però que sabem que també necessiten del nostre granet de sorra. ajudem al banc d’aliments a dur el menjar a les persones que en necessiten i no poden anar-se’l a buscar. La nostra visita l’esperen amb delit. qui són aquests altres? Doncs depèn de l’activitat. mestres i professors. Altres vegades. •T  alent Show(7 de maig): dia dedicat a les mares. •M  anyanet Solidari (4 de febrer): aprofitant la jornada de Portes Obertes del nostre centre.. els altres.   | e-Rossinyol [7] |  2017 Els altres també són els nostres companys de l’escola quan organitzem jocs i gimcanes pels alumnes de primària en motiu de la Setmana Manyanetiana o altres... PAS i famílies de la nostra escola.blogspot. no només pels aliments que els portem. el grup ha tingut caires i maneres d’organit- zar-se diferents. la nostra tasca té molt de valor. aprofitarem l’ocasió per a que els nostres alumnes i/o professors del Centre. sinó perquè tenen ganes de xerrar amb nosaltres i explicar-nos les seves historietes. 84 Propers esdeveniments: •L  ipdub-Mannequin challenge (30 de gener): amb motiu del DENIP (Dia Escolar de la No-violència i la Pau). com creixem junts com a persones. en aquest cas. Quan coŀlaborem en campanyes com el Domund o en les del Manyanet Solidari. però sempre ha tingut i haurà de seguir tenint un denominador comú: fer coses per als altres.com. I. •M  issa familiar (11 març i 13 de maig a les 18 h. en aquest cas. Participació de tota l’escola amb una pregària final convidant a la reflexió i a l’actuació local. En aquest temps. sabem que la nostra acció arriba lluny. que estan impedides o malaltes i sobretot que estan molt soles i sovint tristes. També quan fem d’ajudants de monitor en les colònies o les convivències. els nens ens segueixen veient per l’escola i en convertim per a ells en un referent.es/ . Un cop al més. perquè en fem de molt variades. Per tot això. aproximadament. actuacions diverses. Per tant.): amb participació d’alumnes. son generalment persones grans. us animo a tots a apuntar-vos al voluntariat a partir de 3r d’ESO! Perquè fer-se gran implica assumir responsabilitats i ser conscients de la realitat que ens envolta i creure que podem coŀlaborar per fer un món millor. i encara més si tenim en compte la relació entre   nosaltres. demostrin les seves destreses i ens facin passar una bona estona. crec que el nostre testimoniatge és important. en aquells nens grans que els van fer jugar i que quan siguin més grans potser ells també ho faran. com ens ajudem i convivim els uns amb els altres. Pastoral JMJ VOLUNTARIAT-APRENENTATGE-SERVEI Miquel Vilaseca Sóc el Miquel i fa 3 anys que participo en el grup de voluntariat. els altres. a persones que no coneixem. n Tot el relacionat amb la Pastoral de l’escola al nostre blog: http://lanostrapastoral. sortejos. estan més lluny i ni tan sols sabem qui són.

Irene Sanz. Ramon Riba i Manel Górriz. a la coŀlaboració de: P. 607 76 14 96 Foto de Portada: Il·lustració de Roger Quevedo .manyanet. Eugènia Touceda. Vanesa Torres.ampajmj. entre altres. Maria i Josep Carrer Sant Sebastià. Víctor Martínez. Alumnes de Batxillerat. Aymerich.. Lurdes Pujadas. 55 08030 -Barcelona Podeu visitar-nos i subscriure-us a les notícies de l’AMPA de l’escola: www.Edita Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Jesús. Josep Mª Purcalla. Carme Pérez. Conxita Payán.com e-mail: ampa@santandreu. S. Toni González Torner.F. Josep Mª Taulats. Jordi J. Dolors Espinosa. Miquel Vilaseca. Maquetació: Sonia Salmerón Tel.org Equip de producció: Vocalia de Cultura Aquesta edició de l’e-Rossinyol ha estat possible gràcies.