Está en la página 1de 10

Poemas musicados de Rosala de Castro

Cada noite eu chorando pensaba

Follas Novas, 1880.

Que esta noite tan _________ non fora,


Que durasee durase antre tanto

Cando penso que te fuches,

Que a noite das penas

negra __________ que me asombras,

Me envolve _____________.

p dos meus cabezales


tornas facndome mofa.

Mais a luz insolente do da,


Constante e traidora,

Cando _____________ que es ida,

Cada amaecida

no mesmo sol te me amostras,

Penetraba ___________ de groria

i eres a estrela que brila,

Hastra o leito donde eu me tendera

i eres o ____________ que zoa.

Coas mias congoxas.


Si cantan, es ti que cantas,
Desde estonces busquei as tiniebras

si ______________, es ti que choras,

Mais ___________ e fondas,

i es o marmurio do ro

E busqueinas en vano, que sempre

i es a noite i es a aurora.

Tras da noite topaba ca ___________


So en min mesma buscando no oscuro

En todo ests e ti es todo,

I entrando na sombra,

pra min i en min mesma moras,

Vin a noite que nunca se acaba

nin me abandonars nunca,

Na mia _______________.

sombra que ______________ me asombras.

Poemas musicados de Rosala de Castro


Follas Novas.

sinto negras sods.

O meu homio perdeuse,


Tecn soia a mia tea,

ningun sabe en onde vai...

sembrei soia o meu nabal,

Anduria que pasache

soia vou por ____________ monte,

con el as ______________- do mar;

soia a vexo arder no lar.

anduria, voa, voa,


ven e dime ond'est.

Nin na fonte nin no prado,

Follas Novas.

as morra coa carrax,


el non ha de virm'a ____________,
el xa non me pousar.

Tembra un neno no hmido prtico


Da fame e do ________________

Que tristeza! O vento soa,

ten o sello o seu rostro de nxel,

canta o ___________ seu comps...

inda hermoso, mais mucho e sin brilo.

Ferve o pote... mais, meu caldo,

Farrapento e descalzo, nas pedras

soa t'hei de cear.

os probes _______________,
que as xiadas do inverno laaron,

Cala, rula, os teus arrulos

apousa indeciso;

ganas de _____________ me dan;

pois pars que llos _____________ coitelos

cala, grilo, que si cantas,

de aceirados fos.

Poemas musicados de Rosala de Castro


Coma can sin palleiro nin dono,

van e vn a adoraren o Altisimo!

que todos _______________,

fariseios, os grandes da terra,

nun curruncho se esconde, tembrando,

sin que ver do inocente a orfandade

da dura escaleira.

se calme dos ricos a sede _____________.


Follas Novas.

E cal lirio se dobra secrese,


o inocente a dourada cabesa
tamn dobra, esvaesido ca fame,
e _____________ co rostro nas pedras.
E mentras que el dorme,
triste imaxen da dor i a miseria,
cara ____________,
si me deprendes
Mia Santia,

a puntear.

mia Santasa,
-Costureiria

de calabasa.

comprimenteira,

os meus ___________,
hei de emprestarvos
o meu collar;
hei de emprestarcho,

As a menia
_____________
os punteados

mia caria

Hei de emprestarvos

antre o pinar.

sacha no campo,
___________ na eira,
lava no ro,

deprende ora.

-Mia Santia,
mal me quixere
quen me aconsella

vai apaar
toxinos secos

que tal fixere.

Poemas musicados de Rosala de Castro


Mans de seora,
mans fidalgueiras

non manda Dios.


-Santa, Santasa,

Cose, menia,

teen todias

non sos comprida,

tantos ___________

as _____________;

decindo cousas

i ora non penses

boca de reina,

que fan ferida.

nos punteados.

corpo de dama,

Falaime solo

cmprelle a seda,

das muieiras,

foxen da lama.

daquelas voltas

mia Santia,

________________,

nin teo agulla,

-Ai, rapacia!

daqueles puntos

-Mia Santasa,

nin teo lia,

Ti te-lo teo:

que fan agora,

Seda as que dormen

de afora adentro,

que al na ___________

antre o centeo!

de adentro afora.

rouboumo un majo

Fuxir da lama
quen naceu nela!

nin dedal teo,

da faltriqueira,
-Costureiria

decindo: As perdas

Dios cho ____________,

do carballal,

dos descoidados

probre Manuela.

colle unha _____________,

fan o lotio

colle un dedal;

dos apaados.

Lama con honra


non mancha nada,

cose os buratos

nin seda limpa

dese ten cs,

honra _______________-.

que andar rachada

-Costureiria
que a majos trata!

Poemas musicados de Rosala de Castro


Alma de cobre,

pero, Santia...,

os enemigos

____________ de prata,

non lle dou xeito!

farnlle espanto,

mocid rindo,

Non vos metades

bailando enriba

vellez chorando...

______________;

das herbas mudas,

Anda, menia,

bailadoria

son da negra

coida do gando.

facme agora.

gaita de Xudas.

Coida das herbas

Vs dende arriba

de teu herbal:

and correndo;

que noutros das

ters agulla,

facede os puntos,

tanto truara

ters _________.

i eu adeprendo.

nas romeras,

And que peno


-Deixade as herbas,

I aquel ____________

son dos ventos

polos penares...

mis ____________

que o que eu quera

Mir que o pido

rolar logo

era ir cal todas

_____________ a mares.

cos condenados.

romera.
I al con aire

Costureiria,
-Ai da menia!

n'hei de ser, n'hei,

dar cada volta!

Ai da que chora!

quen che ____________

Os ollos _____________,

Ai, porque quere

tan mala lei.

a perna solta.

ser bailadora!

Ps lixeirios,
corpo direito;

Que cando durma

-Ai, que Santasa!

no _______________,

Ai, que Santona!

Poemas musicados de Rosala de Castro


Ollos de meiga,

pr n'hei de prche

adeprenderme

cara de _________,

o meu collar,

a ____________.

pr n'hei de prche

xa que non queres,

Cantares Gallegos

os meus pendentes,

xa que non sabes

Alborada

Canta, paxario alegre,

de dolores,

Vaite noite

canta!

agarimo

vai fuxindo

Canta porque o _________ medre.

de pesares,

Vente aurora

Canta!

____________

vente abrindo

Canta porque a luz te escoite.

en todo mal,

co teu rostro

Canta!

sal!...

que _______________

Canta que __________ a noite.

a sombra espanta!!!
Canta, paxario canta

Que a auroria
Noite escura

o ceu colora

de ponlia en ponla

logo vn,

cuns arbores

que o sol se ____________

e moito dura

que namora,

polo monte verde

co seu manto

cun _____________

polo verde monte

de ___________,

de ouro e prata

alegrando as herbas

con meigallos

teidio

alegrando as fontes!...

e temores,

de escalrata.

agoreira

Cuns vestidos

Poemas musicados de Rosala de Castro


de diamante

esperando

paxario alegre,

que lle borda

o teu folgor!...

canta,

o sol amante

canta porque o millo medre.

antre as ondas

Cor...

Cantor

de cristal.

de alba hermosa

da aurora,

lles estende

_________ namorado,

nos vidrios

s menias dille

Seora en todo mal,

cariosa,

que xa sal o sol dourado;

que o sol

donde o sol

xa brila

tamn suspende,

que o gaiteiro,

nas ____________ do areal,

cando al

ben lavado,

que a luz

no ________ se tende

ben vestido,

do da

de fogax

ben peitado,

viste a terra de alegra,

larada viva,

da gaitia

que o sol

dempois leve,

_____________

derrete con amor a escarcha fra.

fuxitiva,

porta est!...

Branca aurora

triste, vago

Xa!...

ven chegando

resprandor.

Sal!

i s ____________
vai chamando
dos que dormen

Se espricando
Cantor
dos aires,

que te esprica,
repinica,

Poemas musicados de Rosala de Castro


repinica

das vellias

que o sol

na alborada

alegrias,

i a aurora xa vos vn a dispertar.

ben amada

das que saben

Arriba!

das menias

ben ruar.

Arriba, toleirona mocidad!,

cantadeiras,

que ________________

bailadoras,

Arriba

___________;

todas, rapacias do lugar!,

cantaremos o alal!!!...
Cantares Gallegos.

Xan
Xan vai coller lea monte,

traillo en baixo do mantelo.

Xan vai a ___________ cestos,

Pepa, a fertunada Pepa,

E cando Xan pola noite

Xan vai a poda-las vias,

muller do Xan que sabemos,

chega _____________ e famento,

Xan vai a apaa-lo esterco,

mentras seu home traballa,

ela xa o espera antre as mantas,

e leva o fol muo,

ela lava os ps no rego,

e velo entrar dille quedo:

e trai o estrume cortello,

ctalle as _________ gato,

e vai fonte por augua,

peitea os longos cabelos,

Por Dios non barulles moito...

e vai a misa cos nenos,

btalles millo s galias,

que me estou mesmo morrendo.

e fai o __________ i o caldo...

marmura co irmn do crego,

Pois que tes, a mulleria?

Xan, en fin, un Xan compreto,

mira si hai ovos no nio,

Que hei de ter? Deita eses nenos,

desos que a cada muller

bota un ollo s mazanceiros,

que esta madre roe en min

lle __________ un polo menos.

e lambe a nata do leite,

cal roe un can nun _______________,

Pero cando un busca un Xan,

e si pode bota un neto

i cabo ha de dar comigo

casi sempre atopa un Pedro.

ca comadre, que agachado

nos terrs do simiterio...

Poemas musicados de Rosala de Castro


Pois, a Pepa, toma un trago
de resolio que aqu teo,

deixo a veiga polo mar,


prados, ros, arboredas,

e durme, a ______________,

pinares que move o vento,

mentras os menios deito.

paxarios _______________,
casia do meu contento,

De bgoas se enchen os ollos,


de Xan ver tales feitos;

deixo, en fin, canto ben quero...


Quen __________ non deixar!...

Mais son probe e, mal pecado!,


a mia terra n' mia,

muo dos castaares,

que hastra lle dan de prestado

mas non tems, que antre mil,

noites craras de luar,

a beira por que camia

n' hai mis que un __________ antre os demos;

campanias trimbadoras

que naceu desdichado.

n' hai mis que un atormentado

da igrexia do lugar,

antre mil que dan tormentos.


Follas Novas.

Tovos, pois, que __________,


______________ das silveiras

hortia que tanto amei,

que eu lle daba meu amor,

fogueiria do meu lar,

Adios, ros; adios, fontes;

camiios antre o millo,

arborios que prantei,

adios, regatos pequenos;

adios, para sempre adios!

fontia do cabaar.

odios, _________ dos meus ollos:


non sei cando nos veremos.

Mia terra, mia terra,


terra donde me eu criei,

Adios groria! Adios contento!


Deixo a casa onde nacn,

herbias do camposanto,

deixo a __________ que conozo

donde meu pai se enterrou,

por un mundo que non vin!

herbias que biquei tanto,

__________ que quero tanto,


figueirias que prantei,

Adios, adios, que me vou,

terria que nos _____________.


Deixo amigos por estraos,

Poemas musicados de Rosala de Castro


Adios Virxe da Asuncin,

nunca mis han de tocar.

branca como un serafn;

Dgoche este adios chorando


desde a __________ do mar.

lvovos no corazn:

Xa se oien lonxe, mis lonxe

Non me olvides, queridia,

Peddelle a Dios por min,

Cada balada un dolor;

si morro de soids...

mia Virxe da Asuncin.

voume soio, sin arrimo...

tantas lgoas mar adentro...

Mia terra, adios!, adios!

Mia casia!,meu lar!

Xa se oien lonxe, moi lonxe,


as campanas do Pomar;

Adios tamn, queridia!...

para min, ai!, coitadio,

Adios por sempre quizais!...

10