ESKOLA

2. GAIA
IZENA................ABIZENAK.................................
DATA..........................................MAILA.............

Zer da hau

Zer dira hauek

Zer da hau

Zer dira hauek

Zer da hau

Zer da hau

?

Hau…………………….……………………da.

? Hauek………………………………….dira.

? Hau…………………………………………….da.

? Hauek………………………………….dira.

? Hau…………………………………………….da.

? Hau…………………………………………….da.

Zenbat gela daude eskolan? Eskolan………………………..……………daude.
Zein koloretakoa da motxila? Motxila……………………..………………. da.
Zenbat liburu dituzu? ………….............…………….………….liburu ditut.

ASTEA
A
A
A
O
O
L
I

Zein kolore da?

………………………………………………………………………………….
Zein zenbaki da?
32…………………………………….………..6……………………..
25…………………………………….………..9……………………..
18…………………………………….………..3……………………..
44…………………………………….………..8……………………..
10…………………………………….………..5……………………..

GORPUTZA
3. GAIA
IZENA................ABIZENAK.................................
DATA..........................................MAILA.............
1.- Nola zaude zu? Ni ..................................... nago.
2.-Nola dago hura? Hura...............................................dago.
3.-Nola daude haiek? Haiek..............................................daude.
4.- Nolakoa da zure ilea? Nire ilea...........................................da.
5.-Andereñoak ile....................................................du.
6.- Neskek ile......………………………………………………….......…….dute.
7.- Mutilek ile......…………………………………………………….......…………….
8.- Zer dago sudurraren gainean?
…………………………………………………………………………………………………
9.- Zer dago sudurraren azpian?
…………………………………………………….....................................................
10.- Zer dago ahoaren azpian?
…………………………………………………….....................................................
11.- Zer dago ahoaren gainean ?
…………………………………………………….....................................................
12.- Non dago oina?
Oina…………………………………….dago.
13.- Non dago eskua ?
Eskua.....................................dago.
14.- Non daude belarriak?
Belarriak………………………………………daude.
15.- Non daude begiak?
Begiak………………………………………daude.

JANTZIAK
4. GAIA.
IZENA................ABIZENAK.................................
DATA..........................................MAILA.............

1.- Zer eramaten duzu?
Nik…………………………...................................eramaten dut.
2.- Nik ...................................................................eramaten ditut.
3.- Zuk...................................................................jantzi duzu.
4.- Zuk...................................................................jantzi dituzu.
5.- Udan zuk...........................................................janzten duzu.
6.- Neguan nik.....................................................................................
7.- Nola dago kamiseta?
8.- Kamiseta...............................................................................dago.
9.- Kamiseta...............................................................................................
10.- Udan zuk............................................................................................

URTAROAK...................................................................................................
.................................................................................................DIRA.

ZAPATAK

GALTZERDIAK

BEROKIA

ALKANDORA

BRUSA

TXANOA

SOINEKOA

GONA

ATERKIA

ESKULARRUAK

BAINUJANTZIA

BETAURREKOAK

FAMILIA
5. GAIA.
IZENA................ABIZENAK.................................
DATA.......................MAILA........

MARRAZTU ZURE FAMILIAREN ZUHAITZA:

NI

NON BIZI GARA?
6. GAIA.
IZENA................ABIZENAK.................................
DATA..........................................MAILA............
1. Non dago ohea?
Ohea………………………………….………dago.
2. Non dago harraska?
Harraska……………………………………..dago.
3. Non dago konketa?
Konketa ………………. ……………..dago.
4. Non dago labea?
…………………………………………………………………..
5. Non dago mahaitxoa?
……………………………………………………………………
6. Nire logelak……………………………………ditu.Nire irakasleak
logelan………………………………………………………………………………………ditu.
7. Zenbat leiho daude zure etxean?
…………………………………………………………………..
8. Zenbat aulki daude zure egongelan ?
…………………………………………………
9. Nik…………………………garbitzen ditut
10.

Nik…………………………orrazten dut.

11. Zertarako da orrazia?.................................................
12.

Zertarako da xanpua?...................................................

13.

Zertarako da eskuoihala?................................................

14.

Zertarako da xaboia?....................................................

LOTU
KOMUNEKO PAPERA
TELEBISTAKO ANTENA

EGONGELAN

KONKETA
BAINUONTZIA
ISPILUA
BIDETA
ESKUOIHALA

KOMUNEAN

XABOIA
ALFONBRA
ARMAIRUA
APALATEGIA
OHEA

SUKALDEAN

MAHAITXOA
IRATZARGAILUA
ERLOJUA
ERRATZA
BALDEA

LOGELAN

ZORU-GARBIGAILUA
XABOIA
KOTXEA
SARDEXKA
TELEBISTA
TELEFONOA
LOREAK
KOILARA

GARAJEAN
TEILATUAN

Esaldiak ordenatzen ditut:
• eskuak zuk garbitzen dituzu
…….………………………………….………………………...
• orrazten ilea nik dut orraziarekin
………….………………………………………………………….
• du eskuoihalarekin Marianek xukatzen
………………………………..………………. ………………………………..
• aurpegia hark du garbitzen
………………………………………………………………………….…..
• dugu orrazten orraziarekin guk ilea
………………………………………………………………………………
Marrazkiak egin:

LAPIKOA

ORRAZIA

ISPILUA

APALATEGIA

BAINUONTZIA

TXIMINIA

ZER JATEN DUGU?
7. GAIA
IZENA................ABIZENAK.................................
DATA..........................................MAILA............
1. Niri fruta hauek gustatzen zaizkit :……………………………………….
..................................................................................................................
2. Niri fruta hauek ez zaizkit gustatzen:…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
3. Marrubia gorria da eta hiruki itxura du.
…………………………da eta …………………………………..………….du.
……………………………da eta ……………………………..…………….du.
4. Gosarian jaten ditudan hiru gauza:………………………………,……
.................................................................eta…………………………………
5. Janari gozoak azukrea dutenak dira:………………………………,
………………………………………………..eta……………………………………………
6. Janari gaziak gatza dutenak dira:……………………………………….,
……………………………………………………………eta……………………………………….
7. Nik………………………………………………………,…………………………..eta…………
……………………………………………….jaten dut.
8. Nik…………………………………………,……………………….………………eta…………
………………………………………..jaten ditut.
9. Nik ………………………………………………………………………………edaten dut.
10.Nik………………………
…………………………………
…………………..edaten
ditut.

KALEA
8. GAIA
IZENA....................ABIZENAK..................
DATA.................................................
1.- Zer dago kalean?
…………………………………………………………………………………….….......……dago.
2.- Zer dago kalean?…………………………………
……………………………………………………………..…………………………………….daude.
3.- Non dago iturria?
……………………………………….………………………………………………………...................
4.- Non dago bizikleta ?
………………………………………….……………………………………………………...................
5.- Non dago motorra ?
.....................................................................................................................
6.- Zer dago kalean?
……………...........…………………………………………………..……………………………dago.
7.-Zer dago kalean?…………………………………
………………………………………....................................................……………daude.
8.- Non dago semaforoa ?
.........................................................................................................................
Esaldi hauek ordenatzen ditut:
9.- berde

Semaforoa

dago.

..............................................................................................................
10.-bi Parkean daude. jesarleku
………………………………………………………………………………………………………….
11.- dago. itzalita bat Farola
.........................................................................................................................

Kaleko gauzak marrazten ditut:

paperontzia

iturria

zuhaitza

Erlazionatzen ditut:

jesarlekua

anbulantzia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful