Está en la página 1de 43

Daniel Medvedov

KaAaLeEeVaAaLaAa

Tesoro Universal de la Sabiduría

<3

e V a A a L a A a Tesoro Universal de la Sabiduría < 3

<3

Madrid

2014

Ramnicul Valcea

2017

Akselli Gallen-Kalella: el lago encantado un paisaje nórdico: SHIBUMI - Gris, azul, luz cinérea, claro

Akselli Gallen-Kalella: el lago encantado

un paisaje nórdico: SHIBUMI - Gris, azul, luz cinérea, claro decir

masa oscura de orillas con arboledas y una pequeña isla en la superficie lisa de las aguas cristalinas de un lago, senderos plateados apenas visibles, rizados por el viento Austrus.

Las nubes, la cegadora luminosidad oscura, la gravedad del hielo, el silencio de la crisoledad encantada.

Es la frontera visinvisible entre lo visible y lo invisible, sueño y pura realidad. Es el año 1905, el lago Keitele, donde el pintor Akselli Gallen-Kalella (1865-1931), aislado, construye en el bosque una casa-atelier, o un atelier-casa, lejos de cualquier pueblo. "Me pareció el lugar más adecuado para mi personaje” - escribe en su diario - "Aquí estamos completamente solos, no hay carreteras, el brillo del cielo y la magia de los bosques tienen una intensidad que nunca he encontrado en ningún otro lugar." En esta crisoledad, queda fascinado por los conjuros mágicos del "Kalevala".

En sus paisajes hay un eco de los mitos, y tanto es así que algunos han visto en los senderos que discurren por el agua del lago de la pintura, una huella del paso de la embarcación de Vainamoinen, héroe encantado del antiguo poema.

Gallen-Kalella es uno de los artistas más importantes de Finlandia: amigo del músico Sibelius, el protagonista de la lucha por la independencia de Finlandia de Rusia y actualizada en todos los movimientos artísticos europeos.

<3

en la pintura hay una tenue intensidad, una soledad sonora, una música callada

<3

El Kalevala no es sólo un texto nacional de Finlandia, es un tesoro universal de la sabiduría. ¿Sabe acaso alguien, qué es el SAMPO? Es objeto mágico y fabuloso: quíen llega a forjarlo será esposo de la hija de Pohjolla, país del Norte, una bella joven.

<3

Un ejemplo: en un bello fragmento de la Odisea, se habla de un conjuro de la sangre, - unas mágicas invocaciones para parar la hemorragia de la herida que un jabalí le hizo a Ulises, pero Homero no lo revela. Sus palabras se encuentran en el libro “Kalévala” y su valor mágico es extraordinario.

<3

El día 28 de Febrero se festeja hoy, y se considera, una fecha fausta para Finlandia: en ese día circularon por primera vez los ejemplares del primer libro del Kalevala publicado

por el doctor Elias Lønnrot en 1835, bajo el título - “Kalevala”.

El título es elegido por Lønnrot. Los cantos son recogidos de los “laulajat”- los viejos cantores y rapsodas populares.

1.ª edición, 1835 Edición de 1849. En la primera forma literaria que armó Løonrot, el

1.ª edición, 1835

1.ª edición, 1835 Edición de 1849. En la primera forma literaria que armó Løonrot, el poema

Edición de 1849.

En la primera forma literaria que armó Løonrot, el poema contenía 5.052 versos, separados en 32 poemas, Runas, o cantos. En 1849 publica una nueva edición con 22.795 versos, separados en 50 Runas. Después de la muerte de Lønrot, A.V. Forsman publica una edición en 1887, con nuevas adiciones. Actualmente, su extensión es de 23.000 versos y 50 poemas.

La labor de Elias Lönnrot fue meticulosa: escuchó a trovadores, tomó notas de los narradores, examinó con esmero la tradición oral en las diversas regiones de Finlandia, y en la zona de Carelia encontró verdaderos tesoros.

La estructura fonética del texto es única y espectacular, yal como se puede ver en este primer canto, donde he emfatizado las aliteraciónes poéticas:

Ensimmäinen runo [Primer Canto]

MI• eleni •mi• nun tekevi, Ai •voni aj• attelevi Lä• hteäni la• ulamahan,

Sa• a'ani sa• nelemahan, Su• kuvirttä su• oltamahan, La• jivirttä la• ulamahan. Sa• nat su• ussani su• lavat, Pu• he'et pu• toelevat, Ki• elelleni ke• r kiª ävät, Ha• mpahilleni ha• joovat.

Ve• li ku• lta, ve• ikkoseni, ka• unis ka• svinkumppalini! Lä• he nyt kanssa la• ulamahan, Sa• a kera sa• nelemahan Yh• tehen yh• yttyämme, Ka• hta'alta kä• ytyämme! Harvoin yh• tehen yh• ymme, saamme to• inen to• isihimme näillä ra• ukoilla ra• joilla, po• loisilla Po• hjan mailla.

Lyökämme kä• si kä• tehen, Sor• met sor• mien lo• mahan, La• u lo• aksemme hyviä, Pa• rahia pa• nnaksemme, Ku• ulla noien ku• ltaisien, Ti• etä mieli •te htoisien, Nuo• risossa nou• sevassa, Ka• nsassa ka• suavassa:

noita sa• amia sa• noja, vir• siä vir• ittämiä vy• öltä va• nhan Vä• inämöisen, al• ta ahjon Il• marisen, päästä ka• lvan •Ka• ukomielen, Jou• kahaisen jou• sen tiestä, Po• hjan pe• ltojen pe• riltä, Ka• levalan ka• nkahilta.

Ni• it' ennen iso ni• l •aul oi kirvesvartta v •uol lessansa; Ni• itä äiti •ni opetti •ätessänsä •rttinätä, minun •la sna •la ttialla e •essä po lven •py öri•essä, maito •pa rtana •pa haisna, pi• imäsuuna pi• kkaraisna. Sa• mpo ei• puuttunut sa• noja ei• Lou• hi luo• ttehia:

vanheni sa• noihin sa• mpo, katoi Lou• hi luo• ttehisin, vi• rsihin Vi• punen kuoli, Le• mminkäinen le• ikkilöihin.

Viel' on mui• taki sanoja, ongelmoita oppi •mia:

Ti• eohesta te• mpomia, ka• nervoista ka• t ko • mia, Ri• sukoista ri• ipomia, ve• soista ve• telemiä, päästä •hei nän •hie romia, ra• itiolta ra• tkomia, paimen •essa käy •essä ni, la• sna karjan •la itumil•la, me• tisillä mä• ttähillä, ku• ltaisilla ku• nnahilla, mu• stan Mu• urikin jälessä, Ki• mmon ki• rjavan ke• ralla.

Vi• lu mulle vi• rttä vi• rkkoi, Sa• e sa• atteli runoja. Virttä to• ista tu• ulet to• ivat, meren aal• toset ajo• ivat. Li• nnut li• itteli sanoja, puien la• tvat la• usehia.

Ne minä ke• rälle kä• ärin, So• vittelin so• mmelolle. Ke• rän pistin ke• lkkahani, So• mmelon rekose• heni; ve'in ke• lkalla ko• tihin, re ko• sella riihen luoksi; pa• nin aitan pa• rven pä• ähän va• skisehen va• kkasehen.

Vi• ikon on vi• rteni vi• lussa, Ka• uan ka• ihossa sijaisnut. Ve• änkö vi• lusta vi• rret, La• pan la• ulut pakkasesta, Tu• on tu• pahan vakkaseni, Ra• sian ra• hin nenähän, alle ku• ulun ku• rkihirren, alle ka• unihin ka• toksen, auka• isen sanaisen arku• n, vi• rsilippahan vi• ritän, ke• rittelen pään ke• rältä, su• orin so• lmun so• mmelolta?

Ni• in laulan hy• vänki vi• rren, Ka• unihinki ka• lkuttelen Ru• oalta ru• kihiselta, Olu elta• ohrais elta•. K un• ei tuot an•e olutta,

Ta• rittane ta• arivettä, La• ulan suulta la• ihemmalta, Ve• toselta vi• erettelen Tä• män il ta• mme iloksi, päivän ku• ulun ku• nniaksi, vaik• o huomenen hu•vik si, uue• n aa• mun alkeheksi.

No in• kuul in• sanelta •vaksi, Tie•si n •vi rttä tehtä •väksi:

Y•ksin m•ei llä yöt tul •evat, yksin p•äi vät valk •eavat; yk sin• syn tyi Väinämöinen, il• mestyi ik• irunoja ka• pehesta ka• ntaj•asta, Ilmattar •esta em •osta.

Ol• i •pa im •pi, Il• man tyttö, Ka• ve luonnotar ko• rea. Pi• ti viikoista py• hyyttä, Iä• n k•ai ken imp•ey ttä Il• man pitk•il lä piho•il la, Tasais illa• tanter illa•.

Ikävys tyi• aikoj ansa•, ouos tui• elämät änsä•, A ina• yksin olless •ansa, Imp •enä eläess •änsä ilman pitk •illä piho •illa, av• ar •oilla au ti •oilla.

Jop' •on astuiks •en al•em ma, La• skeusi la• inehille, meren se• lv•älle se• l•älle, ulap alle• auke •alle. Tu• li su• uri tu• ulen pu• uska, Iä• stä vih•ai nen ilma; meren •ku ohuille •ko hotti, lai• nehille lai• kahutti.

Tu• uli neittä tu• uitteli, Aa• lto imp eä• aj• eli ympäri se• län si• nisen, la• kkipäien la• inehien:

tu• uli tu• uli kohtuiseksi,

meri pa• ksuksi pa• nevi.

Ka• ntoi ko• htua ko• voa, Va•t santäyttä va• ikeata Vu otta• s•eit semän sa •toa, Yh• eksän •yr ön •ik eä; eikä •syn ny •syn tyminen, luo• vu luo• matoin sikiö.

Vi• eri im pi• ve• en emona. Ui• pi• iät, ui• pi• lännet, Ui• pi• luotehet, etelät, Ui• pi• kaik •ki ilman rannat Tu• s •ki ssa •tu lisen synnyn, Va• tsan•va ivo •issa kov •issa; eikä •syn ny •syn tyminen, luo• vu luo• matoin sikiö.

It• keä hyr•yt televi; sanan virkkoi, •no in •ni mesi:

"V •oi pol•oi nen, •päi vi •äni, lapsi kurja, kulku •ani! Jo• olen jo• utunut jo• honki: iäkseni ilman alle, Tuu• len tuu• iteltav•aksi, aal• tojen ajel• tav•aksi Nä• illä vä• ljillä ve• sillä, La• ke'illa la• inehil la•!

"Par•em pi •ol isi •ol lut •il man •im penä •el eä, kuin on •ny t tätä •ny kyä •vi erähellä •ve en emona:

vi• lu tääll' on oll •akseni, va• iva värjätell äkseni•, aal• loissa asu akseni, vee ssä •vie riell •äkseni.

"Oi Uk •ko, •yl ijumala, •il man kaiken •ka nnattaja! Tu• le tä• nne ta• rvittaissa, Kä• y tänne ku• tsutta essa! Pää•stä pii•ka pi•nteh •estä, Va• imo va• tsanväänteh •estä! K äy• p•ia n, välehen jou'u, lehemmin tar•vit ahan!"

Kul •ui •ai koa väh •äi sen, Pi• rahteli •pi kkaraisen. Tu •li sotka, suora •li ntu; Le• nteä le• kuttelevi Et si• en pe •n •si joa,

As•ui nmaata arv•ae llen.

Le• nti iät, •le nti •nnet, Le• nti lu• otehet, et•elä t. Ei löyä •ti loa •tu ota, Pa• ikkoa pa• hintakana, kuhun laat•isi pes •änsä, otta•isi olosij •ansa.

Li• itelevi, •la at •elevi; Ar• velee, •aj att •elevi:

"Te• enkö •tu ulehen •tu p •ani, aalloill •en asuinsij •ani? Tu• uli kaatavi tu• pasen, Aa• lto v •ie as •ui nsij •ani."

Ni •in sillo •in ve' •en emon •en, Ve •en emon •en, Il• man •im pi, No •sti polvea mere •stä, La• paluuta la• inehesta So• tkalle pesän si• j aksi, Asuinma aksi• armah •aksi.

Tuo •sot ka, •so rea •li ntu, •li iteleikse, •la ateleikse. Keksi pol •ven veen emo •sen sinerväis •ellä sel •ällä; luuli heinämättä •häksi, tuore •heksi turpe •heksi.

Le nt •elevi, •li it •elevi, Pä• ähän •po lven lask •euvi. Si• ihen laati •vi pesän •, Mu• ni kultaiset •mu nansa:

Ku• usi •ku ltaista munoa, Rauta •mun an seitse •män nen.

Alk •oi haut •oa mun •ia, Pä• ätä •po lven lämmitellä. Haut •oi p •äi vän, Haut •oi t •oi sen, hautoi •ko hta •ko lmannenki.

Jopa tuosta ve •en emon •en, Ve •en emon •en, Il• man •im pi, Tu• ntevi •tu listuvaksi,

Hi• piänsä •hi iltyväksi; luuli po• lv •ensa pa l •avan, kaikki suon •ensa sul •avan.

Va• va• hutti pol •ve •ansa, Jär• kytti jä•seni •änsä:

munat •vi erähti •ve tehen, meren aaltohon aj •aikse; ka• rskahti munat mur •uiksi, ka• tkieli ka• ppal•eiksi.

Ei mu• nat mu• tahan joua,

Si• epalehet veen •se kahan. Mu• uttuivat •mu rut hyv •iksi, Ka• ppalehet •ka unois •iksi:

munasen •alai nen puoli •alai seksi maaem •äksi, munasen yläi•nen puoli yläi•s •eksi taivah •aksi; yläpuoli ruskeaista •päi vöseksi •pai sta•mahan, y •puoli v •al keaista, se •ku •uksi ku motta •mahan; mi• mu• nassa kirjavaista, ne •hiksi •ta ivahalle, mi• mu• nassa •mu stukaista,

ne• pä ilm •an pilvilö•iksi. Aj• at •ee llehen men •ev ät,

vuoet •tuo ta •tuo nnemmaksi uuen •päi vän •paista •essa, uu• en• ku• un ku motta•essa. Ai• na •ui pi ve •en emon •en, Ve •en emon •en, Il• man •im pi,

N •oilla vien •oilla ves •illä,

Utuis •illa laineh •illa, Eessä• nsä v •esi vet •elä, Ta• kanansa ta• ivas s •elvä.

Jo vu •onna yheksänt •enä,

Ky• mmenentenä ke• sänä No sti• päätänsä mere •stä, Ko• hottavi ko• kkoansa. Alkoi luo• a luo• miansa,

Saa• utella saa• miansa Sel• vällä meren sel• ällä, Ulap alla• auk •ealla.

Ku• ssa kä• ttä kä• ännähytti, Si• ihen ni• emet si• ivoeli;

K •ussa poh j•asi jal •alla, Ka• lahauat •ka iva •eli; Ku• ssa ilman •ku plistihe, Si• ihen sy• överit •sy venti.

Ky• lin maahan kä• äntelihe:

Si• ihen sa• i •si leät rannat; jaloin ma •ah an kääntel •ih e:

siihen •lo i •lo hiapajat; pä• 'in pä• ätyi maata vasten:

siihen la• itteli la• helmat.

Ui siitä ulom •ma •ma asta, Se• isattelihe •se lälle:

Luo• pi •luo toja merehen, Ka• svatti sala •ka ria La• ivan •la skemasijaksi, Me• rimiesten pään •me noksi.

Jo oli •sa aret •si ivottuna, Luo• tu •luo toset merehen, ilman •pi elet •pi stettynä, ma• at ja •ma nteret •sa nottu, ki• rjattu •ki vihin •ki rjat, ve• etty vi• ivat kallioihin. Vi• el' ei synny •inämöinen, Il• mau •ik irunoja.

Va• ka •va nha ªinämöinen •ku lki äitinsä ko• hussa Ko• lmekymmentä •ke seä, yhen •ve rran tal •vi aki, no• illa vie •no illa vesillä, utuis •illa laineh •illa.

Arv •elee, ajattelevi, miten •olla, kuin •eleä Pi• meässä •pi ilossansa, asunn •ossa ahtah •assa, Ku• ss' ei •ko nsa •ku uta nähnyt eikä p •äive ä h •avai nnut.

Sa• novi sa• nalla tu •olla, La• usui tu •olla lauseh •ella:

"Ku•u, ke•ritä, pä•ivyt, pä•ästä, otava, yhä opeta miestä ou• oilta •ovilta, •ve räj •iltä vi erah •ilta, nä •iltä pi en •iltä pe s •iltä, asunno •ilta ahtah•ilta!

Saata •ma alle •ma tkami •estä, Il• moillen •in ehmon l •asta, Ku• uta taivon •ka ts •omahan, päiveä iho •amahan, otavaista oppi •mahan, täh• tiä täh• yämähän!"

Ku• n ei •ku u •ke rittänynnä ei •ivyt •ästänynnä, Ou• o•ste li aik •ojansa, Tuska •stu i elämät •änsä:

Li• ikahutti li• nnan portin sor•me lla ni •me ttömällä, lu• kon lu• isen lu• ikahutti va• semmalla va• rpahalla; tuli •ky nsin •ky nnykseltä, po• lvin po• rstuan ovelta.

Si• itä su• istui su• in merehen, Kä• sin kä• äntyi lainehesen; jääpi mi• es me• ren vara •han, uros aaltojen seka •han.

Vi•rui siellä vi•isi vuotta, Se kä• viisi jotta ku• usi, vuotta seitsem än•, ka• heks •an. Se• isottui •se lälle viimein, Ni• emel le• ni• mettömäl le, Ma• nterel le• puutto •malle.

Po• lvin maasta •po nnistihe, Kä• sivarsin kä• ännältihe. Nousi ku• uta •ka tsomahan,

P •äi veä ihoa •ma han,

otav •ai sta oppi •ma han, täh• tiä •täh yämähän.

Se• oli •sy nty Väinämöi •se n, Ro• tu •ro hkean •ru nojan •ka pehesta •ka ntajasta,

Il •ma ttaresta e •mo sta.

<3

KALEVALA UNIVERSAL MEANING DISCOVERY OF

M

S

A

P

O

Most of the time I was busy with the Kalevala text, in the last twenty
Most of the time I was busy with the Kalevala text, in the last twenty
Most of the time I was busy with the Kalevala text, in the last twenty

Most of the time I was busy with the Kalevala text, in the last twenty years, the mystery of SAMPO, this strange mill nobody which knows nor is acquainted with, appears to be on the order of day. So long so far, SAMPO shows itself on the dock, then I was able to manage it and prepare the operator camp in this surgery of meaning. So to say, it was time for SAMPO to become revealed. I worked hard for Kalevala and well

enough, Finland was not so kind with me so, I present here the strategy:

But I still be involved with my research and

Research plan abstract

Applicant name and academic degree Dr. Daniel Medvedov, Ph. D

Title of Research:

The Sampo Code The Universal Meaning of Kalevala

Kalevala is a Thesaurus of Wisdom, not only for Finland, but for the entire cultural world. It is relevant that nobody knows what is the Sampo, the famous mythical item and device of Kalevala:

SAMPO is a Code.

The exceptional quality of the structure found on the basis of the Kalevala text is mostly ignored by writers and users.

The Code is like a wheel, a Structural Mill which moves all words in the web of the text, as being genes, sentences of deep meaning, which need to be translated. In a wider academic context, the Code enhance linguistic research, binary analogies for codifying sentences and phrases, medical data and genetic correlations, and ethical assets valuable in our present society. The aims and methods of this research are settled on the idea that I consider the Kalevala text as a living organic structure, with its laws, processes of meaning, and mythical reactions with semiotic values.

As a primary research material, the aims and methods of research are the following:

1. Indexicalization and digitalizing of the text of Kalevala, as it was

done with the text of The Popol Vuh of the Mayas, at The Newberry Library, in Boston

2. Construction of a corpus of gestures, images, expressions,

colors, animals, flowers, trees, stars, constellations and other topics to be found and localized quickly in the fifty chapters

3. To enhance the mnemonic values of the poetical structure of the

text, composed and repeated thousand and thousand of verses

4. Application of the Universal Code of Language and its components, called odons, to

the text of Kalevala

5.

A parallel reading of Kalevala with The Epic of Gilgamesh, The

Odyssey, The Popol Vuh, The Journey to the West (Hsy Yu Chi) of Wu Chen En, a Chinese Scholar of the XVI century.

6. An Ethical Corpus present within the Kalevala text, according to

the similarities found in The Fragments of Heraclitus

7. A multifarious agenda of Vainamoinen and Ilmarinen, composed in the view of a

Polymechanical and Mythical Hero

8. Current educational trends for our modern world found in Kalevala

Present and mostly trivial occupations-like washing dishes in a restaurant - forbid me to get more involved in the final form work of this project. If some institution from Finland, or abroad, discreet individuals, somebody on the way, are still be interested in this research, please write me for details at dantecarbonela@yahoo.es

Meanwhile, I speak with no words my truth quietly and clearly, and so, I keep my

mouth closed with thousand locks: with all its sham, drudgery and broken dreams, it is still a beautiful world You, friend, who now enjoy power and fame, years ago asked me for help, and I was there, at the bottom of your bed. According to KALVALA, three unknown words are needed to visit the underworld: I AM NOBODY

This is SAMPO:

The CODE

This is SAMPO: The CODE © 16

©

KARELIA

KARELIA Madrid 2010 Eric Pérez El 21 de agosto de 2010 a las 13:03 Subject: Hola

Madrid

2010

Eric PérezEl 21 de agosto de 2010 a las 13:03 Subject: Hola Maestro!!!! Mi caro maestro, hay algo que me gusta mucho y de lo cual guardo muy bellos momentos, como lo es el dibujar en mi mente el paisaje de KARELIA en los tiempos de Vainamoinen, me gustaría que escribieras algo para poderlo compartir con el resto de mis hermanos adeptos, que estoy seguro les encantará y le agradecerán al cielo (es decir a vos) el conocer esta bella epopeya y sus misterios fascinantes muy mágicos. de antemano agradeciéndole y esperando que TRIOS TE GUARDE Y A TU FAMILIA.

A propósito, me caso el mes que viene con una mujer 10 años menor que yo pero que es increíble. pido tu bendición y le pido a TRIOS que también me ayude porque creo que

ahora si me jodí

cada día se parece más a ti y me encantan sus Videos. estos son los números de mi casa en Los Teques - donde ahora vivo 0212-892 02 09 y de mi móvil 0426 - 612 96 24. me gustaría que me mandes los tuyos también. Le agradezco al cielo el haberte enviado a la

tierra para llenar de Luz a éste mundo. Por los años 1840, el doctor Elias Lonrot

jajaja

es broma maestro. saludos a tu esposa Andreína y a Dany que

es broma maestro. saludos a tu esposa Andreína y a Dany que viajó a pie por

viajó a pie por esos lares, recopilando los versos del Kalevala de los cantores populares. Hay dos palabras claves en el Kalevala: el Kantele y Sampo.

Hay dos palabras claves en el Kalevala: el Kantele y Sampo. Silencio sonoro, es eso lo

Silencio sonoro, es eso lo que oyes al pisar la nieve, una música interior que te llena, pues sale de tus adentros:

He caminado solo y he oído esa música de la nieve Me sentía como Daniel

He caminado solo y he oído esa música de la nieve

He caminado solo y he oído esa música de la nieve Me sentía como Daniel en

Me sentía como Daniel en el foso de los leones

El sol parece que brilla desde los adentros Inmensidad, oceánica inmensidad es la inmensidad del

El sol parece que brilla desde los adentros

El sol parece que brilla desde los adentros Inmensidad, oceánica inmensidad es la inmensidad del Ser

Inmensidad, oceánica inmensidad es la inmensidad del Ser

Agua y cielo, verde y nubes Calma interna y externa. 21

Agua y cielo, verde y nubes Calma interna y externa.

Nosotros queremos decir palabras al mirar un paisaje, pero las palabras mismas son el paisaje

Nosotros queremos decir palabras al mirar un paisaje, pero las palabras mismas son el paisaje del alma y del Ser

Crepúsculo en el corazón, alba en el Ser 23

Crepúsculo en el corazón, alba en el Ser

Vainamoinen, el bardo, y su kantele. Los animales viven dentro de nosotros 24

Vainamoinen, el bardo, y su kantele. Los animales viven dentro de nosotros

Niebla brillante, ardentía 25

Niebla brillante, ardentía

Para ir al inframundo se necesitan las palabras que nos faltan Kalevala. según el texto

Para ir al inframundo se necesitan las palabras que nos faltan Kalevala.

según el texto del

Un arroyo de sangre acuática 27

Un arroyo de sangre acuática

Un barco para ir y también venir 28

Un barco para ir y también venir

Primavera en Karelia 29

Primavera en Karelia

Nadie sabe si eso es alba o crepúsculo, solo una fragancia del aire te lo

Nadie sabe si eso es alba o crepúsculo, solo una fragancia del aire te lo indica

30

Nubes de los dedos rosados de la aurora 31

Nubes de los dedos rosados de la aurora

Como en un sueño Una aventura onírica 32

Como en un sueño

Como en un sueño Una aventura onírica 32

Una aventura onírica

Claroscuro Niebla en Karelia 33

Claroscuro

Claroscuro Niebla en Karelia 33

Niebla en Karelia

Sin palabras 34

Sin palabras

Familia de piedras 35

Familia de piedras

Mar de niebla Dedos rosados de la mañana 36

Mar de niebla

Mar de niebla Dedos rosados de la mañana 36

Dedos rosados de la mañana

Y, de nuevo, al bosque 37

Y, de nuevo, al bosque

Vainamoinen 38

Vainamoinen

Olas del alma 39

Olas del alma

Aurora Sampo Code The Universal Meaning of Kalevala 40

Aurora

Sampo Code The Universal Meaning of Kalevala

Kalevala is a Thesaurus of Wisdom, a living organic structure, and its processes of meaning

Kalevala is a Thesaurus of Wisdom, a living organic structure, and its processes of meaning have semiotic values. The SAMPO is a Code: a Structural Mill, a wheel which moves all words in the web of the text, like sentences of deep meaning.

:

The Sampo Code The Universal Meaning of Kalevala

Kalevala is a Thesaurus of Wisdom, not only for Finland, but for the entire cultural world. It is relevant that nobody knows what is the “Sampo”, famous mythical item and device of Kalevala: The SAMPO is a Code. The exceptional quality of the structure found on the basis of the Kalevala text is mostly ignored by writers and users. The Code is like a wheel, a Structural Mill which moves all words in the web of the text, as being “genes”, sentences of deep meaning, which need to

be “translated”. In a wider academic context, the Code enhance linguistic research, binary analogies for codifying sentences and phrases, medical data and genetic correlations, and ethical assets valuable in our present society.

• The aims and methods of research

I consider the Kalevala text as a living organic structure, with its laws, processes of meaning and mythical reactions with semiotic values.

Primary research material

The aims and methods of research are the following:

1. Indexicalization and digitalizing of the text of Kalevala, as it was done with the text of The Popol Vuh of the Mayas, at The Newberry Library, in Boston

2. Construction of a corpus of gestures, images, expressions, colors, animals, flowers, trees, stars, constellations and other topics to be found and localized quickly in the fifty chapters

3. To enhance the mnemonic values of the poetical structure of the text, composed and repeated thousand and thousand of verses

4. Application of the code of language and its components, called “odons”, to the text of Kalevala

5. A parallel reading of Kalevala with The Epic of Gilgamesh, The Odyssey, The Popol Vuh, The Journey to the West (Hsy Yu Chi) of Wu Chen En, a Chinese Scholar of the XVI century.

6. An Ethical Corpus present within the Kalevala text, according to the similarities found in The Fragments of Heraclitus

7. A multifarious agenda of Vainamoinen and Ilmarinen, composed in the view of a Polymechanical and Mythical Hero

8. Current educational trends for our modern world found in Kalevala

▲ 43