Está en la página 1de 33

BLOC 15: TAPÍS, TAULA, TISORES, TOBOGAN

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
TAULA
TAPÍS

TISORES TOBOGAN
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

TOBOGAN

TISORES

TAULA

TAPÍS
APARELLA NOM AMB NOM

TAPÍS TAULA

TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES
ENCERCLA LA PARAULA TAPÍS

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA


ENCERCLA LA PARAULA TAULA

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA


ENCERCLA LA PARAULA TISORES

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA


ENCERCLA LA PARAULA TOBOGAN

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA


ENCERCLA LA LLETRA T

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA


ENCERCLA LA SÍL·LABA TA

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA


ENCERCLA LA SÍL·LABA TI

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA


ENCERCLA LA SÍL·LABA TO

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA


COPIA LES PARAULES

TAPÍS TAULA

_______________ __________________

TISORES TOBOGAN

____________ ________________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

TAPÍS
__APÍS

TAULA
__AULA
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

TISORES
__ISORES

TOBOGAN
__OBOGAN
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

TUALA TAULA

TAUAL TLAUA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

TÍPAS TPSAÍ

TAPÍS TAPSÍ
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

TISEROS TOSIRES

TISRSOE TISORES
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

TABOGON TOBOGAN

TOBAGON TBGNOOA
CONFEGEIX LA PARAULA

TAPÍS

T A P Í S
CONFEGEIX LA PARAULA

TAULA

T A U L A
CONFEGEIX LA PARAULA

TISORES

T I S O R E S
CONFEGEIX LA PARAULA

TOBOGAN

T O B O G A N
RESSEGUEIX LES PARAULES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN


DICTAT
DICTAT
LECTURA

TA TE TI TO TU

TE TO TU TA TI

TI TA TO TU TE
LECTURA

TAULA TAPÍS TOBOGAN TISORES

TAPÍS TAULA TISORES TOBOGAN

TOBOGAN TISORES TAULA TAPÍS

TISORES TOBOGAN TAPÍS TAULA