Está en la página 1de 32

BLOC 8: LAVABO, LOGOPÈDIA, LÀMINA, LÍNIA

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
LAVABO
LÀMINA

LOGOPÈDIA
LÍNIA
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

LÍNIA

LOGOPÈDIA

LAVABO

LÀMINA
APARELLA NOM AMB NOM

LÀMINA LAVABO

LAVABO LÀMINA

LÍNIA LOGOPÈDIA

LOGOPÈDIA LÍNIA
ENCERCLA LA PARAULA LÀMINA

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA


ENCERCLA LA PARAULA LAVABO

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA


ENCERCLA LA PARAULA LÍNIA

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA


ENCERCLA LA PARAULA LOGOPÈDIA

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA


ENCERCLA LA LLETRA L

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA


ENCERCLA LA SÍL·LABA LA

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA


ENCERCLA LA SÍL·LABA LI

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA


ENCERCLA LA SÍL·LABA LO

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA


COPIA LES PARAULES

LÀMINA LAVABO

___________ _____________________

LÍNIA LOGOPÈDIA

_______________ ____________________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

LÀMINA
__ÀMINA

LAVABO
__AVABO
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

LÍNIA
__ÍNIA

LOGOPÈDIA
__OGOPÈDIA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

LMNÀIA LÀMINA

ÀIALMN LÀNAMI
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

LVBAAO AAOLVB

LAVABO VABOLA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

LNÍIA NÍLIA

ÍIALN LÍNIA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

LGPDOOÈIA GOLOPÈDIA

LOGOPÈDIA PÈDIALOGO
CONFEGEIX LA PARAULA

LÀMINA

L À M I N A
CONFEGEIX LA PARAULA

LAVABO

L A V A B O
CONFEGEIX LA PARAULA

LÍNIA

L Í N I A
CONFEGEIX LA PARAULA

LOGOPÈDIA

L O G O P È D I A
RESSEGUEIX LES PARAULES

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAMINA LAVABO LÍNIA LOGOPEDIA

LAMINA LAVABO LÍNIA LOGOPEDIA

LAMINA LAVABO LÍNIA LOGOPEDIA

LAMINA LAVABO LÍNIA LOGOPEDIA

LAMINA LAVABO LÍNIA LOGOPEDIA


DICTAT
LECTURA

LA LE LI LO LU

LE LO LU LA LI

LI LA LO LU LE
LECTURA

LÀMINA LAVABO LÍNIA LOGOPÈDIA

LAVABO LÀMINA LOGOPÈDIA LÍNIA

LÍNIA LOGOPÈDIA LÀMINA LAVABO

LOGOPÈDIA LÍNIA LAVABO LÀMINA