Está en la página 1de 28

BLOC 4: DATA, DITA, DÒMINO

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
DATA
DITA

DÒMINO
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

DITA

DATA

DÒMINO
APARELLA NOM AMB NOM

DATA DITA

DITA DATA

DÒMINO DÒMINO
ENCERCLA LA PARAULA DATA

DITA DATA DÒMINO

DATA DÒMINO DITA

DÒMINO DITA DATA


ENCERCLA LA PARAULA DITA

DITA DATA DÒMINO

DATA DÒMINO DITA

DÒMINO DITA DATA


ENCERCLA LA PARAULA DÒMINO

DITA DATA DÒMINO

DATA DÒMINO DITA

DÒMINO DITA DATA


ASSENYALA LA LLETRA: D

DITA DATA DÒMINO

DATA DÒMINO DITA

DÒMINO DITA DATA


ASSENYALA LA SÍL·LABA: DA

DITA DATA DÒMINO

DATA DÒMINO DITA

DÒMINO DITA DATA


ASSENYALA LA SÍL·LABA: DI

DITA DATA DÒMINO

DATA DÒMINO DITA

DÒMINO DITA DATA


ASSENYALA LA SÍL·LABA: DO

DITA DATA DÒMINO

DATA DÒMINO DITA

DÒMINO DITA DATA


COPIA LES PARAULES

DATA DÒMINO

___________ _____________________

DITA

_______________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

DATA
__ATA

DITA
__ITA
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

DÒMINO
__ÒMINO
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

AADT DATA

DTAA TADA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

IADT TIDA

DITA DATI
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

DMNIÒO DIMONÒ

ÒIODMN DÒMINO
CONFEGEIX LA PARAULA

DATA

D A T A
CONFEGEIX LA PARAULA

DITA

D I T A
CONFEGEIX LA PARAULA

DÒMINO

D Ò M I N O
RESSEGUEIX LES PARAULES

DITA DATA DÒMINO

DITA DATA DOMINO

DITA DATA DOMINO

DITA DATA DOMINO

DITA DATA DOMINO

DITA DATA DOMINO


DICTAT
LECTURA

DA DE DI DO DU

DE DI DA DU DO

DI DO DE DA DU
LECTURA

DITA DATA DÒMINO

DATA DÒMINO DITA

DÒMINO DITA DATA