Está en la página 1de 33

BLOC 1: ARMARI, ORDINADOR, IMPRESSORA, HORARI

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
ARMARI ORDINADOR

HORARI
IMPRESSORA
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
ENGANXA UN GOMET
ENGANXA UN GOMET
ENGANXA UN GOMET
ENGANXA UN GOMET
APARELLA IMATGE AMB NOM

HORARI

ARMARI

ORDINADOR

IMPRESSORA
APARELLA NOM AMB NOM

ARMARI HORARI

HORARI ARMARI

IMPRESSORA ORDINADOR

ORDINADOR IMPRESSORA
ENCERCLA LA PARAULA ARMARI

ARMARI HORARI ORDINADOR IMPRESSORA

IMPRESSORA ORDINADOR HORARI ARMARI

HORARI ARMARI IMPRESSORA ORDINADOR

ORDINADOR IMPRESSORA ARMARI HORARI


ENCERCLA LA PARAULA HORARI

ARMARI HORARI ORDINADOR IMPRESSORA

IMPRESSORA ORDINADOR HORARI ARMARI

HORARI ARMARI IMPRESSORA ORDINADOR

ORDINADOR IMPRESSORA ARMARI HORARI


ENCERCLA LA PARAULA IMPRESSORA

ARMARI HORARI ORDINADOR IMPRESSORA

IMPRESSORA ORDINADOR HORARI ARMARI

HORARI ARMARI IMPRESSORA ORDINADOR

ORDINADOR IMPRESSORA ARMARI HORARI


ENCERCLA LA PARAULA ORDINADOR

ARMARI HORARI ORDINADOR IMPRESSORA

IMPRESSORA ORDINADOR HORARI ARMARI

HORARI ARMARI IMPRESSORA ORDINADOR

ORDINADOR IMPRESSORA ARMARI HORARI


COPIA LES PARAULES

ARMARI ORDINADOR

___________ _____________________

HORARI IMPRESSORA

____________ ______________________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

ARMARI
__RM__RI

HORARI
HOR__RI
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

ORDINADOR
ORDIN__DOR

IMPRESSORA
IMPRESSOR__
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

ARMARI
ARMAR__

HORARI
HORAR__
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

ORDINADOR
ORD__NADOR

IMPRESSORA
__MPRESSORA
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

ORDINADOR
__RDINAD__R

IMPRESSORA
IMPRESS__RA
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

HORARI
H__RARI

IMPRESSORA
IMPR__SSORA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

OAIHRR HORARI

HRROAI RIRAHO
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

RAMARI RMRAAI

ARMARI AAIRMR
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

ROIDANROD OIAORDNR

RDNROIA ORDINADOR
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

IEOARSSIMPR MIPRESSORA

IMPRESSORA IMSSORPREA
CONFEGEIX LA PARAULA

ARMARI

A R M A R I
CONFEGEIX LA PARAULA

HORARI

H O R A R I
CONFEGEIX LA PARAULA

ORDINADOR

O R D I N A D O R
CONFEGEIX LA PARAULA

IMPRESSORA

I M P R E S S O R A
RESSEGUEIX LES PARAULES

ARMARI ORDINADOR HORARI IMPRESSORA

ARMARI ORDINADOR HORARI IMPRESSORA

ARMARI ORDINADOR HORARI IMPRESSORA

ARMARI ORDINADOR HORARI IMPRESSORA

ARMARI ORDINADOR HORARI IMPRESSORA

ARMARI ORDINADOR HORARI IMPRESSORA


DICTAT
LECTURA

A E I O U

E O A U I

I A U E O
LECTURA

AA EA IA OA UA

AE EE IE OE UE

AI EI II OI UI

AO EO IO OO UO

AU EU IU OU UU
LECTURA

ARMARI HORARI ORDINADOR IMPRESSORA

IMPRESSORA ORDINADOR HORARI ARMARI

HORARI ARMARI IMPRESSORA ORDINADOR

ORDINADOR IMPRESSORA ARMARI HORARI