Está en la página 1de 33

BLOC 2: BATA, BERENAR, BOLÍGRAF, BIBLIOTECA

NOM:________________________________________
MATERIAL ELABORAT PER:
MONTSE GÜELL OUJOL
ANNA SERRA RISPAU
LAURA SERRA BOTELLO
BATA
BERENAR

BOLÍGRAF
BIBLIOTECA
APARELLA IMATGE AMB IMATGE
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
ENGANXA UN GOMET A
APARELLA IMATGE AMB NOM

BERENAR

BATA

BOLÍGRAF

BIBLIOTECA
APARELLA NOM AMB NOM

BATA BOLÍGRAF

BERENAR BATA

BIBLIOTECA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA
ENCERCLA LA PARAULA BATA

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


ENCERCLA LA PARAULA BERENAR

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


ENCERCLA LA PARAULA BIBLIOTECA

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


ENCERCLA LA PARAULA BOLÍGRAF

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


ASSENYALA LA LLETRA: B

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


ASSENYALA LA SÍL·LABA: BA

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


ASSENYALA LA SÍL·LABA: BE

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


ASSENYALA LA SÍL·LABA: BI

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


ASSENYALA LA SÍL·LABA: BO

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA


COPIA LES PARAULES

BATA BERENAR

___________ _____________________

BIBLIOTECA BOLÍGRAF

_______________ ____________________
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

BATA
__ATA

BERENAR
__ERENAR
COMPLETA AMB LA LLETRA QUE FALTA

BOLÍGRAF
__OLÍGRAF

BIBLIOTECA
__I__LIOTECA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

AABT BATA

TABA BTAA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

BRNREEA RENARBE

BERENAR EEABRNR
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

BBLTCIIOEA BLIOBICATE

BIBOLITECA BIBLIOTECA
ENCERCLA LA PARAULA CORRECTA

BLGRFOÍA OÍABLGRF

BOLÍGRAF GRAFBOLÍ
CONFEGEIX LA PARAULA

BATA

B A T A
CONFEGEIX LA PARAULA

BERENAR

B E R E N A R
CONFEGEIX LA PARAULA

BIBLIOTECA

B I B L I O T E C A
CONFEGEIX LA PARAULA

BOLÍGRAF

B O L Í G R A F
RESSEGUEIX LES PARAULES

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF


DICTAT
LECTURA

BA BE BI BO BU

BE BO BA BU BI

BI BA BU BE BO
LECTURA

BATA BERENAR BIBLIOTECA BOLÍGRAF

BERENAR BATA BOLÍGRAF BIBLIOTECA

BIBLIOTECA BOLÍGRAF BATA BERENAR

BOLÍGRAF BIBLIOTECA BERENAR BATA