Está en la página 1de 16

LESVOORBEREIDING thema: Alfa NT2 Mondeling 2

Lesgever: Sofie Van Rensbergen


Data: 9 december 2016
Klas(sen): Alfa Mondeling 2 Breakthrough persoonlijk (13
cursisten)

School + gemeente: Leerpunt Centrum voor Basiseducatie


Gent-Meetjesland-Leieland
Kolveniersgang 133, 9000 Gent
(Vak)mentor: Dirk Eggermont

Vak/module: Alfa NT2

Begeleider: Joke Janssens

Beginsituatie

Leerlingen/ leerlingengroepen: 13 cursisten

Voorkennis en voorervaring van leerlingen: Het is de 2de les van de module. In deze les zal ik
voornamelijk herhalen om na te gaan of de cursisten de leerstof nog steeds beheersen na twee weken vakantie. Het gaat om:
instructies begrijpen in de klas, de cijfers tot 30, de dagen en de maanden, de klok en personalia.

Leerlingen met specifieke aandachtspunten: En cursist kan momenteel niet schrijven door een
operatie aan zijn arm. Ik moet hier rekening mee houden, zodat hij zoveel mogelijk kan meedoen in de les.

Klasgroep: Het is de tweede les van de module, maar de cursisten kennen elkaar allemaal vanuit de vorige module. Het is een aangename groep
Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

1/16

met een goede groepssfeer. Er moet wel op toegezien worden dat ze niet in hun eigen taal onder elkaar spreken, want dit vinden sommige
cursisten, en ook ikzelf vervelend.

Onderwijsomgeving: mimio-bord, krijtbord, computer.

specifieke aandachtspunten -

voor jezelf:

voor de leerlingen:
Durven om verduidelijking vragen a.d.h.v. aangeleerde hulpvragen.
Nederlands spreken met elkaar, ook al spreek je dezelfde moedertaal.
Op tijd komen in de les en na de pauze.
Respect hebben voor elkaar.

Traag genoeg gaan: genoeg herhalen, veel cirkelen rond nieuwe structuren.
Zorgen dat ik iedereen eens aan bod laat komen. Niet enkele de sterke cursisten.
Regelmatig polsen naar begrip bij de cursisten.

THEMA: dag/maanden/jaar, de voorleeswandeling, Fatima Tas, cijfers tot 50, voorzetsels van plaats

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

2/16


Situering in het leerplan: Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, NT2 Alfa Mondeling Richtgraad
1 en Schriftelijke Richtgraad 1.1, Modulair, AO BE 040
(http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/LeerplannenBE/LP%20NT2%20Alfa%20-%20Mondeling%20richtgraad%201%20en%20schriftelijk
%20richtgraad%201.1%20-%20Modulair%20AO%20BE%20040%20-%20Code201612806D.pdf)

Leerplandoelen:

Luisteren
relevante gegevens begrijpen wanneer een spreker zijn beleving verwoordt BE 040 BC057
relevante gegevens begrijpen in een afspraak BE 040 BC060

Spreken
zijn beleving verwoorden BE 040 BC043
een afspraak maken BE 040 BC045

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

3/16

Lesdoelen

Leerinhouden

Onderwijsleeractiviteiten:

Media

Werkvormen
Organisatie

Csn. kunnen de dag en de


datum verwoorden.
Csn. begrijpen een vraag naar
de dag en de datum.
Csn. herkennen de
woordbeelden van de dagen
van de week door ze aan te
duiden.
Csn. kunnen aantonen welk
weer het is aan de hand van
een foto.
Csn. kunnen woordbeelden uit
een formulier herkennen.

Dagen van de week


mondeling en
visueel herkennen
Datum
structuur datum
lezen van datum
Het weer
mooi weer, het
regent, het is
koud/warm

Woordbeelden
dagen van de week
maanden van het
jaar
datum
uur

Klassikaal

Aan het bord:

De lg. hangt de dagen van de week


door elkaar aan het bord en duidt
telkens een cursist aan om er een
bepaalde dag uit te halen.
Lg. vraagt wat de datum is vandaag
en herhaalt de structuur van een
datum (dag/maand/jaar).

kaartjes dagen van de week


fotos het weer

De lg. vraagt aan de groep welk


weer het is vandaag. Aan het bord
hangen 4 fotos: cursisten wijzen de
foto aan. Sterke cursisten mogen
verwoorden wat ze op de foto zien.
Info buitenschoolse uitstap: de
voorleeswandeling

Inschrijvingsformulier voor
cursisten

Klassikaal: het inschrijvingsformulier


Lg. deelt aan alle cursisten het
formulier uit met alle info over de
voorleeswandeling.
Het formulier wordt eerst globaal

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

4/16

Csn. kunnen mondelinge


informatie uit een uitnodiging
herhalen.
Csn. kunnen informatie geven
over hun eigen leefomgeving.

Een
uitnodiging/afspraak
begrijpen
- Wanneer, hoe laat,
waar?
- Wat gaan we
doen?
- Wie gaat mee?

besproken. De lg. laat cursisten


zoeken naar concrete gegevens
maar gaat nog niet in op de
betekenis van het formulier.
De lg. polst of cursisten bepaalde
gegevens (woordbeelden) al uit het
formulier kunnen halen:
Datum: Zien jullie een datum op het
papier? Welke dag? Maand? Jaar?
Uur: Zien jullie en uur? Is dit in de
voormiddag, namiddag, of avond?
-> lg. ondersteunt met fotos van de
dagdelen.
Dag: Welke dag zie je op het
papier?
Eigen personalia: Wat zien jullie
onderaan op het papier? Wat moet
je dan naast naam schrijven?
Klassikaal
Daarna legt de lg. uit wat de
voorleeswandeling is. Bij de uitleg
linkt de lesgever opnieuw naar het
formulier, zodat de cursisten de
belangrijke gegevens (uur, datum,
plaats) voor zich zien.
Donderdag 15 december gaan we s
avonds op uitstap. Op school is er
een voorleeswandeling.
-> Lg. legt dit woord uit door het op
te splitsen en uit te beelden:
wandelen en voorlezen

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

5/16

We spreken af om 18:45 in de
cafetaria.
Waar is de cafetaria? Hoe laat
spreken we af?
We wandelen 7 minuten naar een
plaats in het Rabot of in het
centrum. Daar luisteren we 10
minuten naar een verhaal. Als het
verhaal gedaan is, gaan we opnieuw
wandelen naar een volgende stop.
Wie kent het Rabot? Is het Rabot
ver van hier? En het centrum,
waar is het centrum?
Begrijpen jullie wat een verhaal is?
Om 20:40 is de voorleeswandeling
gedaan. Iedereen gaat naar de
cafetaria en daar krijgen jullie
lekkere soep.
20:40, is dat s avonds? En wat is
soep? Vind jij soep lekker?
Csn. kunnen informatie halen
uit een videofragment.
Csn. kan antwoorden op de
vragen waar, wanneer, wat,
wie.

Het Perspectief

Een afspraak
begrijpen
vraagwoorden: wie,
wat, waar, wanneer

Video: de voorleeswandeling 2015


De lg. toont de video met
fragmenten van de
voorleeswandeling van vorig
schooljaar.
Om de cursisten niet af te schrikken
(want het geluid is niet zo goed, en
csn. zullen het ook nog niet
begrijpen), wordt de video
afgespeeld zonder geluid.
De lg. geeft extra uitleg bij de
verschillende fragmenten

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

Filmpje: de voorleeswandeling
2015

6/16

+ ondertussen herhaalt de lg. nog


eens alle belangrijke info.
Wanneer is de voorleeswandeling?
Wat gaat we doen? (csn. beelden
uit wat wandelen is.)
Waar gaan we wandelen? (lg.
beeldt waar uit ter
verduidelijking).
Hoe laat start de wandeling?
Waar moeten we zijn om 18:45?
Wie gaat mee naar de wandeling?
Csn. kunnen een boek hanteren
door de juiste pagina te vinden.

Woordenschat
boek, pagina, cijfers
tot 30

Klassikaal
Csn. krijgen een boek. Lg. bespreekt
klassikaal. Wat zie je op de
voorkant? Wat is haar naam? Kan
iemand dit lezen? En haar
familienaam? Welke fotos zie je
nog?

Boekjes van Fatima Tas (1 per


cursist)

TPR
De lg. geeft een instructie en doet
de instructie ook voor. Op die
manier ziet de lg. of de cursisten op
een correcte manier met een boek
werken (paginanummers
terugvinden, correct bladeren)
De instructies zijn:

doe je boek dicht


zoek pagina ... (nummers t.e.m.
30 herhalen)
zoek pagina ... en toon
Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

7/16

oefening ...
neem je boek op pagina ...
Csn. begrijpen een vraag naar
personalia.
Csn. kunnen antwoorden op een
vraag naar personalia.

Csn. kunnen zeggen hoe ze naar


school gaan.

Csn. kunnen een emotie


afleiden uit een foto (beperkt)

Csn. kunnen auditief het aantal


woorden in een zin
Het Perspectief

Personalia
hij / zij
Hoe heet jij?
Ben jij getrouwd?
Heb jij kinderen?
Zonen/dochters?

Woordenschat
bus, tram, te voet,
met de fiets

Emoties
blij en boos

Klassikaal

Boekjes van Fatima Tas

Lg. herhaalt aan de hand van


de fotos in het boek de
verhaallijn van Fatima:
Hoe heet zij? Is Fatima
getrouwd? Heeft Fatima
kinderen? Heeft zij twee zonen of
heeft Fatima een zoon en een
dochter? Wat is haar
familienaam?
Cirkelen rond nieuwe structuren
Lg. cirkelt rond deze structuren:
Fatima gaat te voet
naar school. Malika gaat met
de bus naar school. De lerares
gaat met de fiets naar school.
Gaat Fatima te voet naar school?
Gaat Malika te voet naar school?
Gaat Fatima of Malika te voet
naar school? Wie gaat te voet
naar school?
Fatima gaat naar
school.
Hoe ga jij naar

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

Colorcards: blij en boos


CD Fatima Tas

8/16

onderscheiden door telkens een


kaartje neer te leggen.
Csn. begrijpen een verhaal door
het aanduiden van de juiste
foto.

Csn. kunnen vragen naar


verduidelijking.
Csn. kunnen antwoorden op een
vraag naar verduidelijking.

school?
-> Aanbrengen bij fotos: Fatima
is blij / Malika is blij
Voorspellen en luisteren
1. Verhaal voorspellen:
Csn. kijken naar de foto in hun
boek. Lg. stelt vragen.
Wat zie je? Wie zie je? Waar is?
(focus op begrip
vraagwoorden)

Vraagwoordkaarten: wie, wat,


waar
Hoorkaartjes (8 per cursist)

Lege doos

2. Luisteren (vertraagd):
aantal woorden tellen met
kaartjes
3. Wat is dat? Lg. wijst iets aan
en vraagt telkens: Wat is dat?
Van wie is ... ? Van mij.Lg.
gaat rond met doos en vraagt
aan iedere cursist om er een
persoonlijk voorwerp in te
leggen. Lg. neemt n voor n
een voorwerp uit de doos en
vraagt van wie het is.
Csn. kunnen correct antwoorden
op een vraag naar personalia.
Csn. kunnen een emotie
Het Perspectief

Voorspellen en luisteren (blz. 16-19)

1. Verhaal voorspellen +
bevragen (wie, waar, hoe laat )
Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

Mimio: personalia

9/16

benoemen aan de hand van een


foto.
Csn. herkennen hun eigen adres
op een postkaart door de juiste
postkaart aan te duiden.

Wat doet de lerares? Is Fatima


boos of is Fatima blij?

google maps
wereldkaarten

2. Luisteren + herhalen
personaliavragen: voornaam,
familienaam, uit welk land kom
jij, waar woon jij? herhalen met
de kaart(google maps)

postkaarten met adres


kaartjes maanden

Wat is jouw adres? Lg. legt


vooraan op de tafel postkaarten
met het adres van iedere cursist:
cstn. zoeken hun eigen adres en
oefenen op uitspraak van eigen
adres
Aanbrengen: Hoelang ben jij in
Belgi? 1 jaar 1 maand verschil
duidelijk maken
Csn. begrijpen de aangeleerde
voorzetsels door een instructie
correct uit te voeren.
Csn. kunnen de plaats van een
medecursist in de klas
verwoorden.

Voorzetsels
naast
tussen
voor
achter
links
rechts

Levend schilderij
(lesgever vraagt vooraf of ze een
foto mag nemen)
De lg. geeft instructies aan
willekeurige csn. Dit totdat een 8-tal
cursisten een bepaalde positie
hebben gekregen vooraan in de
klas:

Vooraan in de klas plaats


vrijmaken
smartphone

neem jouw stoel, zet jouw stoel

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

10/16

hier, ga zitten
neem jouw stoel, zet jouw stoel
naast ...
ga achter ... staan
ga naast ... staan

De lg. vraagt aan cursist die nog


niet aan de beurt is geweest:
Waar zit Bashir?
Waar zit Fati?
Waar zit Nemat?
+ Lg. cirkelt rond het antwoord van de
cursist!
Nadien neemt de lg. een foto. Die
kan gebruikt worden in een
volgende les om de posities
opnieuw te bespreken.
Csn. kunnen de cijfers tot 50
luidop lezen.
Csn. kan een getal tot 50
vormen met MAB-materiaal

Cijfers tot 50

Klassikaal
Lg. herhaalt de nieuwe cijfers die
we gisteren geleerd hebben (30 50) en herhaalt het systeem om
te tellen.

MAB materiaal per cursist

Oefeningen met MAB


Iedere cursist krijgt 10 blokjes en
5 staafjes.
De lg. bouwt dit langzaam op:
Ik geef 10 blokjes, hoeveel heb
je nu?
Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

11/16

Ik geef 1 staafje, hoeveel heb je


nu? (ook 10)

Gynzy: getallenkiezer

MAB en Gynzy
De lg. laat de getallenkiezer
draaien. De csn. zeggen luidop
welk getal ze zien en vormen
daarna het cijfers met hun MAB
materiaal.
Csn. kunnen een antwoord
formuleren op een
personaliavraag.
Csn. kunnen een picto-zin met
personalia lezen.

Personalia
Mijn naam is
Ik woon in
Ik kom uit
Ik spreek
Ik ben geboren in
Ik ben geboren op
Ik heb kinderen

BZL en samenwerkend leren:


personalia
Na de pauze gaan we naar de
computerklas om de personalia
te oefenen. Dit kunnen de
cursisten gebruiken tijdens de
voorleeswandeling zodat ze
kennis kunnen maken met
andere cursisten.

BZL klaarzetten op de
computers
BZL projecteren via beamer

De meerderheid van mijn


cursisten hebben nog nooit met
een computer gewerkt waardoor
ik ze per twee laat samenwerken
aan n computer.
Oefening 1: personalia lezen en
verwoorden adhv pictozinnen (in
duos).
Oefening 2: de juiste pictozin
selecteren (met fotos).
Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

12/16

De lg. zegt luidop de vraag, en


csn. selecteren vervolgens de
juiste foto.
De lg. volgt op of cursisten de
juiste stappen volgen in de
widget. Wanneer het niet gaat
om de oefening te maken (omdat
het technisch te moeilijk is),
wordt de oefening geprojecteerd
en klassikaal gemaakt.
Evaluatie: interview
De cursisten gaan elk aan een
computer zitten, en luisteren
naar het verhaal van Karla op
www.deweekvankarla.be.
Alle personalia worden hier nog
eens herhaald en toegepast op
het personage Karla, met
ondersteuning van fotos.
Ondertussen laat de lg. om de
beurt een cursist komen voor
een klein gesprek. De lg. stelt
een personalia-vraag aan de
cursist en de cursist antwoordt.

Luisteroefening
www.deweekvankarla.be
-> Oefenen - > Dit is Karla

Evaluatiesjabloon bij
personalia

Evaluatie:
De lg. geeft telkens meteen
feedback. Bij sterke cursisten

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

13/16

verwacht ik iets meer. Ik


verwacht dat zij in korte zinnen
kunnen antwoorden. Bij trage
cursisten is een kort antwoord
goed.
Ondertussen noteert de lg. op
het sjabloon het verloop van het
gesprek, zodat de lg. weet aan
welke punten nog gewerkt
moeten worden in de
lessenreeks rond de
voorleeswandeling.
! De scores die ik heb
opgenomen in het
evaluatiesjabloon zijn bedoeld
om een zicht te krijgen op het
kunnen van de cursisten. Op die
manier weet ik hoe ver ze staan
en waar ik verder aan kan
werken. Dit wordt ook duidelijk
gemaakt aan de cursisten.

Bordschema indien van


toepassing

Aangezien dit een mondelinge module is en de cursisten


weinig kunnen lezen, gebruik ik het krijtbord zeer weinig.
Ik gebruik het bord wel om verduidelijkende kaarten aan het
bord te hangen zoals vraagwoorden of dagen van de week.
Ik maak wel veel gebruik van Gynzy en Mimio en maak zo

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

14/16

gebruik van interactieve oefeningen, fotos of pictozinnen.

Bronnen

Website cursistenactiviteiten: http://cursistenactiviteiten.weebly.com/


Das. A.(2005), Een Dag met Fatima Tas. Coutinho, 80p.
Vanderstocken J. (2014). Zwart op Wit: een cursus technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen. Geraadpleegd op 29 december
2015 via https://www.klascement.net/docs/36260/?previous.

Gynzy: www.gynzy.com

Bedenkingen
Ik merkte dat ik zeker de uitleg over de voorleeswandeling nog eens zal moeten herhalen. Er waren veel cursisten afwezig
vandaag waardoor niet iedereen de uitleg gehoord heeft, en sommige cursisten begrijpen nog niet goed wat de bedoeling precies
is.
Ik plan om alles nog eens te herhalen volgende week.

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

15/16

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

16/16