Está en la página 1de 1

Montserrat Bertran

ESCRIURE S MOLT MS QUE POSAR LLETRES EN


UN FULL

Planifical
Fes una pluja didees.
Ordena-les.
Revisa que hagis enumerat totes la
informaci necessria.
Fes lesborrany
Escriu de forma clara i entenedora.
Fes servir lxic precs i clar.
Procura que el text estigui ben lligat,
fes servir connectors.
Escriu el text ordenadament.
Procura respectar les normes
gramaticals i ortogrfiques.

Revisal
Rellegeix el text
Mira didentificar les faltes
Busca una soluci i repara el text
Edital
Reescriu el text
Tingues cura dels aspectes grfics i
tipogrfics

ESCRIURE S UN PROCS QUE REQUEREIX TEMPS I CALMA

Imaginat el text
Pensa perqu necessites escriurel.
Quina mena de text ha de ser.
Qui el llegir.