PENYA FILATÈLICA DE VILANOVA I LA GELTRÚ

Memòria d’activitats any 2016

ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Durant l’any 2016 s’han celebrat, a més de la preceptiva Assemblea General de Socis, les reunions
periòdiques de la Junta. Tots els temes tractats i decisions preses estan reflectits a les corresponent
actes.
EXPOSICIONS
Durant aquest any s’han fet les següents exposicions:
El Carnaval de Vilanova en el segle XIX
Del 29 de gener fins al 20 de febrer vam poder gaudir en el nostre local de l’Exposició dedicada a
mostrar la realitat del nostre Carnaval en el segle XIX. Un conjunt de programes, sermons (o
discursos tal com es deia abans) i testaments del Rei, de la col·lecció privada del nostre consosi
Josep Oriol Puig Vidal, ens van permetre constatar que la història del nostre Carnaval ve de lluny.
Com a record de l’exposició s’edità un díptic i el facsímil d’un programa de 1899.
Exposició sobre dos vilanovins estimats: Josep F. Ràfols i Joan Rius Vila
El dissabte dia 16 d’abril vam inaugurar en el nostre local social una nova “Mostra Documental i
Gràfica” dedicada en aquesta oportunitat a recordar a dos personatges vilanovins.
El primer: en Josep F. Ràfols i Fontanals, del qui l’any passat es compliren 50 anys de la seva mort.
Fou un home realment polifacètic i multidisciplinari. Fundador de la revista “Themis”, reconegut
pintor, historiador de l’art català, professor, escriptor i arquitecte (algunes de les seves obres les
podem veure a Vilanova). El seu diccionari d’artistes catalans és avui encara una obra fonamental
de recerca.
El segon: en Joan Rius Vila que encara que nascut a Igualada s’establí a Vilanova l’any 1941. La
seva tasca de professor és encara recordada per molts vilanovins que foren els seus alumnes. L’any
1945 obrí la seva llibreria on no solament es venien llibres sinó que també fou la seu d’una tertúlia
d’artistes i lletraferits locals. El món del llibre el portà a ser editor i també escriptor. Aquest any es
compleixen els 30 anys de la seva mort.
L’exposició es va poder visitar fins el 15 de maig i, com a record, vam editar un díptic explicatiu i
un segell personalitzat dedicats per cada un dels personatges.
La bicicleta, tema de col·leccionisme
El dissabte dia 11 de juny vam inaugurar una exposició amb la bicicleta com a tema de
col·leccionisme. Vam comptar amb materials físics (peces i components) integrants de la col·lecció
etnogràfica del nostre soci Francesc Pujades Altero, i elements divulgatius com postals de la
col·lecció de Pere Marti Guasch, publicacions, butlletins i altre material gràfic. També la filatèlia va
estar present amb la col·lecció temàtica del amic Jordi Quintana Compte.
Com a record s’edità el corresponent díptic explicatiu.
Exposició de Nadales
El dissabte dia 10 de desembre vam inaugurar en el nostre local social, una exposició dedicada a les
Nadales com a objecte de col·lecció.
1

El que presentàvem en aquesta exposició és una mostra d’aquests impresos o postals que es
trameten com a felicitació de Nadal, costum generalitzat abans i que encara avui es manté en certa
mesura. Hi ha diverses modalitats d’aquetes “Nadales” i, a tall d’exemple, podem citar les de
diferents oficis que repartien els treballadors per obtenir un petit “aguinaldo” en aquestes dates: el
carter, el repartidor, el vigilant, el sereno o l’escombriaire, son de les més conegudes. També
mereixen un especial esment les il·lustrades per artistes, locals o forans, així com les que es venen
de forma general al comerç.
No podem oblidar que la nostra Societat utilitza, des de fa uns anys, aquest element, en format de
punt de llibre, per felicitar les festes a tots els socis i amics.

ALTRES ACTIVITATS
150 aniversari de la mort de Salvador Samà i Marti
L’any 2016 es commemorà el 150è aniversari de la mort, a La Havana, del vilanoví Salvador Samà
Martí, personatge que va contribuir destacadament en diverses obres i realitzacions a Vilanova i la
Geltrú. La més coneguda és potser la creació d’un col·legi de segon ensenyament regentat pels
pares escolapis, que encara avui porta el seu nom i que ha estat part de la vida de molts de nosaltres.
El dia 1 d’octubre vam realitzar un acte de presentació del nou segell personalitzat dedicat al
personatge. Per acompanyar l’acte, projectarem un vídeo documental de Jordi Carrillo sobre
Salvador Samà i el seu llinatge. Pensem que és una activitat de nou format per nosaltres però també
adient pel nostre propòsit divulgatiu.
Com a record també s’edità un díptic explicatiu.
Col·laboració amb Correus i el Museu del Ferrocarril
A proposta de la nostra Societat el dimarts dia 19 d’abril s’inicià el servei de recollida de
correspondència al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. Amb aquest servei
es potencià la utilització del mata-segells turístic permanent que, amb el motiu del Museu del
Ferrocarril, disposa la oficina de Correus de Vilanova i la Geltrú.
A les onze del matí es col·locà oficialment, per part del representant de l’oficina postal de Vilanova
i la Geltrú, una bústia de Correus a les dependències del Museu, a on es pot dipositar tota la
correspondència que es vulgui i a la que li serà aplicat el dit mata-segells per cancel·lar el franqueig.
A l’acte van assistir representants de FECAFIL, Correus, El Museu del Ferrocarril i la Penya
Filatèlica. També es va editar una targeta record en la que s’estamparà el dit mata-segell.

2

Dues efemèrides Vilanovines
Aquest any 2016 es compliren el 75 aniversari de la inauguració del Mercat Central de Vilanova i la
Geltrú, i acabà la commemoració del 75 aniversari de l’establiment de la Escola Pública a la ciutat.
Totes dues efemèrides tenen com a element principal l’obra de l’arquitecte vilanoví Josep M. Miró i
Guibernau, del que també aquest any es compleixen els 50 anys de la seva mort.
Per aquests motius es demanaren a Correus dos segells personalitzats amb la representació del
edifici del Mercat Central i el de l’escola Pompeu Fabra.
Altres
La Penya segueix realitzant trobades col·leccionistes regulars. Aquest any s’han realitzat les
següents:
* El 24 d’abril i el 27 de novembre. Trobades de col·leccionistes de taps corona.
* El 29 de maig i el 9 d’octubre. Trobades de Col·leccionistes de Punts de llibre. Edició de dos
punts de llibre, un il·lustrat per l’artista vilanoví Josep M. Also i l’altre per Jordi Santacana.
* L’últim dissabte de cada mes trobada de numismàtics. Es van iniciar aquestes trobades el 29
d’octubre.
* Participació de l’entitat en la primera Fira del Col·leccionisme de Vilanova i la Geltrú celebrada
el dissabte 12 de novembre en el recinte del Museu del Ferrocarril de Catalunya.
I com anys anteriors, la nostra Secció Jove participà activament en tots els actes i activitats del
Carnaval Vilanoví del 2015.

Algunes imatges de les activitats

Acte inaugural: expo carnaval al segle XIX

Inauguració servei postal al Museu del Ferrocarril

3

Presentació expo dos vilanovins estimats

Expo bicicleta – plaques de matricula antigues

Presentació segell de Salvador Samà i Marti

Participació 1ra Fira de Col·leccionisme de VNG

Vitrines de la Exposició de Nadales

Presentació de la Exposició de Nadales

4

SEGELLS PERSONALITZATS
Durant l’any hem fet el segells que a baix exposem, i que juntament amb els anteriors, ja formen
part d’una col·lecció que reflecteix la vida de la nostra ciutat.

Nº41/ 2016
Josep F. Ràfols Fontanals

Nº42/ 2016
Joan Rius Vila

Nº43/2016
150 aniv. de la mort de
Salvador Samà i Martí

Nº 44/2016
75 aniv. Mercat Central

Nº 45/2016
75 aniv. Escola pública a VNG

Nº46/ 2016
Centenari naixement Joan
Alemany Moya

PUNTS DE LLIBRE
La col·lecció que edita la Penya Filatèlica aquest any ha incorporat els punts de llibre:
28

29

30

31

5

BUTLLETINS
Durant el transcurs de l’any 2016 s’ha editat un sol butlletí, és el núm. 47 que ha sortit el me
d’agost.

Vilanova i la Geltrú 20 de desembre de 2016

Josep Ferrer Serra
President

6