Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona

C/ Rosselló, 183, entl. 1a

08036 Barcelona
MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS DE L’ANY 2016
Assemblea General Ordinària (20 d’octubre)
Celebrada a la seu social del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona (C/ Rosselló, 183,
entl. 1ª de Barcelona) a les 20 hores, en el que es van tractar els punts que figuraven en
l’ordre del dia, que van ser aprovats pels assistents a l’acte. En acabar, es va prendre una
copa de cava per gentilesa de la Junta Directiva.

Segueixen les reunions setmanals dels socis
Els socis de les dues seccions –filatèlica i numismàtica - poden anar a llegir revistes
especialitzades, consultar els llibres de la biblioteca o canviar els seus productes de
col·leccionisme amb d’altres companys, de dilluns a dijous, de 18 a 21 hores.

Barcelona, 20 de desembre de 2016