MEMÒRIA DE LES ACTIVITATS REALITZADES

PER LA SOCIETAT FILATÈLICA GIRONINA
DURANT L'ANY 2016

ASSEMBLEES I REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA: L'Assemblea General Ordinària es va
celebrar el dia 26 de maig de 2015, quedant la Junta Directiva de SOFIGI composta pels mateixos
membres de l'any anterior.
La Junta Directiva es va reunir en 7 ocasions.

1a TROBADA DE COL.LECCIONISME DEL
GIRONÉS
El 4 de juny de 2016 a Salt va ser referència del món del
col·leccionisme, ja que va acollir la primera edició de la
Trobada de Col·leccionisme del Gironès.
La fira va ser un èxit i es va desenvolupar a la Factoria
Cultural Coma Cros de Salt (Girona), que va comptar amb
una sèrie de sales per a activitats diverses,
fonamentalment de caràcter cultural, integrada per
diversos comerciants i col·leccionistes, on es va poder
gaudir i aconseguir per mitjà de compra-venda i
intercanvis de les seves col·leccions preferides, depenent
dels seus gustos,
Es va organitzar una exposició amb material privat, en les
quals van destacar prestigioses col·leccions de filatèlia i
numismàtica.
També es van realitzar tres conferències relacionades
amb la filatèlia, la numismàtica i plaques de cava; així com
la presentació oficial del "mata-segells Turístic" concedit a
Girona amb la imatge de la Catedral i Sant Fèlix i un "Tu
sello" commemoratiu de la trobada.

1

EXPOSICIONS:.
S'ha celebrat la 58a Expo.Filatélica coincidint amb les Fires i Festes de Sant Narcís - Girona 2016,
del 27 octubre al 6 de novembre, dividida en dues exposicions filatèliques, una al claustre de la
Diputació i una altra a la sala de plens l'Ajuntament de Girona, amb la participació de 13 col·leccions
repartides en 66 quadres.
Es va emetre un segell personalitzat i un mata-segells commemoratiu del "120 Aniversari de
Transports Corcoy" de Girona.

................................................................................

2

ACTES.SOCIALS:
Diversos socis de SOFIGI han participat amb les seves col·leccions a la EXFILNA 2016 de
Saragossa i en les exposicions locals organitzades per les Societats de la província de Girona:
Figueres, Torroella de Montgrí, Sant Feliu de Guíxols i Ripoll.
DIVERSOS:
Continua celebrant-se cada diumenge el mercat ambulant filatèlic a la plaça Catalunya d'aquesta
capital.
Es manté actualitzada la web. http /: sofigi.entitatsgi.cat
En acabar l'any, el nombre de socis és de 198.
Girona 31 de decembre 2016
El President

Antoni Jiménez i Maqueda

3