Grup Filatèlic Badalona

Apartat de correus 342
08910 Badalona

Memòria d’Activitats. Any 2016
Resum de les activitats, que durant l’any 2016, han realitzat els membres
del Grup Filatèlic de Badalona.
Exposicions o mostres filatèliques organitzades:
Centre Dalt de la Vila.Masia Can Coll.-

Mostra filatèlica i presentació de dos segells dedicats al
Dimoni de Badalona
Mostra filatèlica, presentació de segells i mata-segells
dedicats al vi. 1 de novembre de 2016

Exposicions filatèliques on han participat membres del G.F.B.
Exposición Nacional de Filatelia EXFILNA a Saragossa,
obtenint medalles de plata i bronze de competició
Exposició filatèlica de Sallent
Exposició filatèlica de Vilanova i la Geltrú
Exposició filatèlica de Tordera (300 aniversari Correos)
Conferències.-

Per part de membre del G.F.B. Conferència filatèlica de
la primera expedició antàrtica espanyola i creació de les
bases identifiques antàrtiques any 1987/88 a l’Instituto de
Historia y Cultura Militar de Madrid

Gestions filatèliques

Per part del president del G.F.B.- Gestions per a la
concessió de mata-segells turístics postals de la Zona
3ª de Correos a 30 ciutats de Catalunya .

Presentació mata-segells.-Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú
Santa Coloma de Gramenet
Alella

Ernest García García, president.
Badalona, 1 de desembre de 2016