Está en la página 1de 49

WF PROFILE

AGUNG ARIANTO
5415141211
S1 PENDIDIKAN TEKNIK

STEEL A529 Grade 42; Fy = 290 ; Fu = 550

Tension Member Design


Batang 5 ; Pu = 533,184 ; L = 400 cm
For Yeilding
Pu
= 0,9 x Fy x Ag
533,184x103 = 0,9 x 290 x Ag

533184
0,9 x 290

Ag

Ag

= 20,43 cm2

Pilih Profil
Profil WF (100x100x6x8), ix=4,18 iy= 2,47 cm, Ag=21,90 cm2 =
2190 mm2
Check Slenderness

L 400
=
=161,94 <240
Iy 2,47

.......... OK (Batang Primer)

Check Pu
Py

=0,9 x Fy x Ag
=0,9 x 290 x 2190
=571590 kN
=571,590 N > Pu

Pu

=0,75 x Fu x Ae
=0,75 x 550 x (85% x 2190)
=767868,75 kN
=767,86875 N > Pu & Py

Batang 6 ; Pu =
253,584 ; L = 400cm
For Yeilding
Pu
=0,9 x Fy x Ag
253,584x103 =0,9 x 220 x Ag

253584
0,9 x 290

Ag

Ag

=9,72 cm2

Pemilihan Profil
Profil WF(100x100x6x8), ix=4,18 iy= 2,47 cm, Ag=21,9 cm2 =
2190 mm2
Check Kelangsingan

L 400
=
=161,94 <240
Iy 2,47

.......... OK (Batang Primer)

Check Pu
Py
=0,9 x Fy x Ag
=0,9 x 290 x 2190
=571590 kN
=571,590 N > Pu
Pu

=0,75 x Fu x Ae
=0,75 x 550 x (85% x 2190)
=767868,75 kN
=767,86875 N > Pu & Py

Batang 7 ; Pu =
46,378 ; L = 400cm
For Yeilding
Pu
=0,9 x Fy x Ag
3
46,378x10 =0,9 x 290 x Ag

46378
0,9 x 290

Ag

Ag

=1,78 cm2

Pemilihan Profil
Profil WF (100x100x6x8), ix=4,18 iy=2,47 cm, Ag=21,9 cm2 = 2190
mm2
Check Kelangsingan

L 400
=
=161,94 <240
Iy 2,47

.......... OK (Batang Primer)

Check Pu
Py
=0,9 x Fy x Ag
=0,9 x 290 x 2190
=571590 kN
=571,59 N > Pu
Pu

=0,75 x Fu x Ae
=0,75 x 550 x (85% x 2190)
=767868,75 kN
=767,86875 N > Pu & Py

Batang 12 ; Pu =
347 KN ; L = 300cm
For Yeilding
Pu
347x103

=0,9 x Fy x Ag
= 0,9 x 290 x Ag

347000
0,9 x 290

Ag

Ag

=13,3 cm2

Pemilihan Profil
Profil WF (100x100x6x8), ix=4,18 iy= 2,47 cm, Ag=21,90 cm2 =
2190 mm2
Check Kelangsingan

L 300
=
=121,46< 240
Iy 2,47

.......... OK (Batang Primer)

Check Pu
Py
=0,9 x Fy x Ag
=0,9 x 290 x 2190
=439524 kN
=571,59 N > Pu
Pu

=0,75 x Fu x Ae
=0,75 x 550 x (85% x 2190)
=590452,5 kN
=767,87 N > Pu & Py

Batang 13 ; Pu =
154,7 KN ; L = 300cm
For Yeilding
Pu
154,7x103

=0,9 x Fy x Ag
= 0,9 x 290 x Ag

154700
0,9 x 290

Ag

Ag

=5,93 cm2

Pemilihan Profil
Profil WF (100x100x6x8), ix=4,18 iy= 2,47 cm, Ag=21,90 cm2 =
2190 mm2
Check Kelangsingan

L 300
=
=121,46< 240
Iy 2,47

.......... OK (Batang Primer)

Check Pu
Py
=0,9 x Fy x Ag
=0,9 x 290 x 2190
=439524 kN
=571,59 N > Pu
Pu

=0,75 x Fu x Ae
=0,75 x 550 x (85% x 2190)
=590452,5 kN
=767,87 N > Pu & Py

Compression Member
Design

Batang 1 ; Pu = 20
KN ; L = 400 cm
Asumsi

=1

x Ag x Fy

Pu

= Pn =

20 x 103

Ag

= 81,14 mm2
= 0,8114 cm2

0,85 x Ag x 290
1

Pemilihan Profil
Profil WF (100x100x6x8), ix=4,18 iy= 2,47 cm, Ag=21,90 cm2
= 2190 mm2
Check Section

=kx
=1x

L
r

400
290
x
2
2,47
3,14 x ( 2 x 105 )

=1,96

= 1,25 x c2
= 1,25 x 1,962
= 4,8

Check Pu

Fy
xE
2

Pu =
=

0,85 x Ag x Fy

0,85 x 2190 x 290


4,8

= 121,465 kN > 20 kN .......... OK


Local Buckilng

b
tf

60 /2
8

0,56

0,56

h
tw

E
Fy

100
6

200000
290

1,49

1,49

200000
290
3,75 9,536 .....OK

16,67 39,13 .....OK

Batang 2 ;
Pu=66,378 KN ; L = 400 cm
1. Asumsi

=1
= Pn =

Pu
66,378 x 10
Ag

x Ag x Fy

0,85 x Ag x 290
1

= 269,282 mm2

E
Fy

= 2,693 cm2
Pemilihan Profil
Profil WF (100x100x6x8) , ix=4,18 iy=2,47 , Ag = 21,90 cm 2
= 2190 mm2
Check Section

L
r

=kx

Fy
xE
2

400
290
x
2
2,47
3,14 x ( 2 x 105 )

=1x

=1,96389

= 1,25 x c2
= 1,25 x 1,963892
= 4,82

Check Pu
0,85 x Ag x Fy
Pu =

0,85 x 2190 x 290


4,82

= 111,99896 kN > 66,378 kN .......... OK


Local Buckilng

b
tf

0,56

100 /2
8

0,56

h
tw

E
Fy

200000
290

1,49
100
6

1,49

200000
290
6,25 9,536 .....OK

E
Fy

16,7 39,13 .....OK

Batang 3 ; Pu =
273,584 KN ; L = 400 cm
=1

Asumsi
Pu

= Pn =

273,584 x 103

x Ag x Fy

0,85 x Ag x 290
1

=1109,8 mm2
=11,1 cm2
Pemilihan Profil
Profil WF (194x160x6x9) , ix=8,30 iy=3,61 , Ag = 39,01 cm 2
= 3901 mm2
Ag

Check Section

=kx
=1x

L
r

400
290
x
2
3,61
3,14 x ( 2 x 105 )

= 1,34

= 1,25 x c2
= 1,25 x 1,342
= 2,25

Check Pu

Fy
xE
2

Pu =
=

0,85 x Ag x Fy

0,85 x 3901 x 290


2,25

= 427,38 kN > 273,584 kN ......... OK


Local Buckilng

b
tf

0,56

160 /2
9

0,56

h
tw

E
Fy

200000
290

1,49
194
6

E
Fy

1,49

200000
290
8,89 9,536 .....OK

32,3 39,13 .....OK

Batang 8 / 4 ; Pu =
15,3 KN ; L = 300 cm

=1

Pu
15,3 x 103
Ag

= Pn =
=

x Ag x Fy

Asumsi

0,85 x Ag x 290
1

= 62,06 mm2
= 0,6206 cm2

Pemilihan Profil
Profil WF (100x100x6x8), ix=4,18 iy= 2,47 cm, Ag=21,90 cm2
= 2190 mm2

Check Section

=kx
=1x

L
r

Fy
xE
2

300
290
x
2
2,47
3,14 x ( 2 x 105 )

= 1,47

= 1,25 x c2
= 1,25 x 2,762
= 2,7

Pu =
=

0,85 x Ag x Fy

0,85 x 2190 x 290


2,7

Check Pu

= 199,94 kN > 15,3 kN .......... OK


Local Buckilng

b
tf

0,56

100 /2
8

0,56

h
tw

E
Fy

200000
290

1,49
100
6

E
Fy

1,49

200000
290
6,25 9,536 .....OK

16,67 39,13 .....OK

Batang 9 ; Pu =
58,056 KN ; L = 500 cm

=1

x Ag x Fy

Pu

= Pn =

58,056 x 103

Ag

= 235,52 mm2
= 0,236 cm2

Asumsi

0,85 x Ag x 290
1

Pemilihan Profil
Profil WF (100x100x6x8) , ix=4,18 iy=2,47 , Ag = 21,90 cm 2
= 2190 mm2

Check Section

L
r

=kx
=1x

Fy
xE
2

500
290
x
2
2,47
3,14 x ( 2 x 105 )

= 2,455

= 1,25 x c2
= 1,25 x 2,4552
= 7,53

Pu =
=

0,85 x Ag x Fy

0,85 x 2190 x 290


7,53

Check Pu

= 71,69 kN > 58,056 kN .......... OK


Local Buckilng

b
tf

0,56

100 /2
8

0,56

h
tw

E
Fy

200000
290

1,49
100
6

E
Fy

1,49

200000
290
6,25 9,536 .....OK

16,67 39,13 .....OK

Batang 10 ; Pu =
257,833 KN ; L = 500 cm

=1

x Ag x Fy

Pu

= Pn =

283,333 x 103

Ag

= 1149,42 mm2
= 11,49 cm2

Asumsi

0,85 x Ag x 290
1

Pemilihan Profil
Profil WF (194x150x6x9) , ix=8,30 iy=3,61 , Ag = 39,01 cm 2
= 3901 mm2

Check Section

=kx
=1x

L
r

Fy
xE
2

500
290
x
2
3,61
3,14 x ( 2 x 105 )

= 1,68

= 1,25 x c2
= 1,25 x 1,682
= 3,528

Pu =
=

0,85 x Ag x Fy

0,85 x 3901 x 290


3,528

Check Pu

= 272,561 kN > 257,833 kN .......... OK


Local Buckilng

b
tf

0,56

150 /2
9

0,56

h
tw

E
Fy

200000
290

1,49
194
6

E
Fy

1,49

200000
290
8,3 9,536 .....OK

32,3 39,13 .....OK

Batang 11 ; Pu =
349,5 KN ; L = 500 cm

=1

Pu
349,5 x 103
Ag

= Pn =
=

x Ag x Fy

Asumsi

0,85 x Ag x 290
1

= 1417,8 mm2
= 14,18 cm2

Pemilihan Profil
Profil WF (175x175x7.5x11) , ix=7,5 iy=4,38 , Ag =
51,21 cm2 = 5121 mm2

Check Section
c

=kx

L
r

=1x

500
290
x
2
5
4,38
3,14 x ( 2 x 10 )

Fy
xE
2

= 1,38

= 1,25 x c2
= 1,25 x 1,382
= 2,38

Pu =
=

0,85 x Ag x Fy
2,63
0,85 x 5624 x 290
2,63

Check Pu

= 530,389 kN > 349,5 kN .......... OK


Local Buckilng

b
tf

0,56

175 /2
11

0,56

h
tw

E
Fy

175
7,5

200000
290

1,49

E
Fy

1,49

200000
290
7,95 9,536 .....OK

23,3 39,13 .....OK

Perencanaan Sambungan Baut

Batang 1 , Pu = 20 ,
L=4000mm , T = 6mm , t = 8mm , Mutu A307
d baut = 12,7 mm
Desain Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =
Ab)

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)

= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)


= 100,584 kN
Jumlah Baut
n=

Pu
20
=
=0,68 (4 Baut)
Ru 29,46

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 2 , Pu =
66,378 , L=4000mm , T = 6mm , t = 8 mm , Mutu
307 dbaut = 12,7 mm
Desain Kekakuan Baut
SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN
TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis
BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut
n=

Pu 66,378
=
=2,25
Ru 29,46

( 4 Baut )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 3 , Pu =
273,584 , L=4000mm , T = 6mm , t = 8 mm , Mutu
A307 dbaut = 12,7mm
Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut
n=

Pu 273,584
=
=9,28
Ru
29,46

( 10 Baut )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 5 , Pu =
533,184 , L= 4000mm , T = 6 mm , t = 8 mm , Mutu
A490 dbaut = 12,7 mm
Design Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 1035 x 2 x

12,72)
= 147,42 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 1035 x 4 x

12,72)
= 73,71 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut

n=

Pu 533,184
=
=7,23
Ru
73,71

( 8 Baut )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 6 , Pu =
253,584 , L= 4000mm , T = 6 mm , t = 8 mm , Mutu
A307 dbaut = 12,7mm
Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut
n=

Pu 253,584
=
=8,6
Ru
29,46

( 10 Baut Genap )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 7 , Pu =
46,378 , L= 4000mm , T = 6 mm , t = 8 mm , Mutu
A307 dbaut = 12,7mm
Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut
n=

Pu 46,378
=
=1,57
Ru 29,46

( 4 Baut )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 8 = Batang
4, Pu = 15,3 , L= 3000 mm , T = 5 mm , t = 8 mm ,
Mutu A307 dbaut = 12,7 mm
Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =
Ab)

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)

= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)


= 100,584 kN
Jumlah Baut
n=

Pu 15,3
=
=0,51
Ru 29,46

( 4 Baut )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 9 , Pu =
58,056 , L= 5000mm , T = 6mm , t = 8 mm , Mutu
A307 dbaut = 12,7mm
Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut
n=

Pu 58,056
=
=1,97
Ru 29,46

( 4 Baut )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 10 , Pu =
257,833 , L= 5000mm , T = 6mm, t = 8 mm, Mutu
A307 dbaut = 12,7mm
Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut
n=

Pu 257,833
=
=8,75
Ru
29,46

( 10 Baut )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 11 , Pu =
349,5 , L= 5000mm , T = 7.5mm , t = 8 mm , Mutu
A490 dbaut = 12,7mm
Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 1035 x 2 x

12,72)
= 147,42 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 1035 x 4 x

12,72)
= 73,71 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut

n=

Pu 349,5
=
=4,74
Ru 73,71

( 6 Baut Genap )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 12 , Pu =
347 , L= 3000mm , T = 6mm , t = 8 mm , Mutu A490
dbaut = 12,7mm

Kekakuan Baut

SHEAR-THREAD Ru =

Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 1035 x 2 x

12,72)
= 147,42 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 1035 x 4 x

12,72)
= 71,73 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)

= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)


= 100,584 kN
Jumlah Baut
n=

Pu 347
=
=4,83
Ru 73,71

( 6 Baut Genap )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

Batang 13 , Pu =
154,7 , L= 3000mm , T = 6mm , t = 8 mm , Mutu
A307 dbaut = 12,7mm
Desain Kekakuan Baut
SHEAR-THREAD Ru = Rn

= 0,75 (0,4 x Fub x m x

Ab)
= 0,75 (0,4 x 413,7 x 2 x

12,72)
= 31,43 kN

TENSION

Ru =

Rn

= 0,75 (0,75 x Fub x Ab)

= 0,75 (0,75 x 413,7 x 4 x

12,72)
= 29,46 kN .....kritis

BEARING

Ru =

Rn = 0,75 (2,4 x Fu x db x t)
= 0,75 (2,4 x 550 x 12,7 x 8)
= 100,584 kN

Jumlah Baut
n=

Pu 154,7
=
=5,25
Ru 29,46

( 6 Baut )

Cek Jarak Antar Baut


Le
Le Min < Le < Le Max
=
=
S
S Min < S < S Max
=
=

= 1,5 x d < Le < 12 x t


1,5 x 12,7 < Le < 12 x 8
19,05mm < Le < 96mm
= 3 x d < S < 15 x t
3 x 12,7 < S < 15 x 8
38,1mm < S < 120mm

CREMONA

JOINT

- 18

- 1 9 12 2

2 3 10 13

- 11 3 4

- 45

6 13 11 5

- 7 12 10 6

- 789