Está en la página 1de 6

LESVOORBEREIDING thema: de voorleeswandeling

Lesgever: Sofie Van Rensbergen


Data: donderdag 15 december
Klas(sen): Alfa Mondeling 2 Breakthrough persoonlijk (13
cursisten)

School + gemeente: Leerpunt Centrum voor


Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland
Kolveniersgang 133, 9000 Gent
(Vak)mentor: Dirk Eggermont

Vak/module: Alfa NT2

Begeleider: Joke Janssens

Beginsituatie

Leerlingen/ leerlingengroepen

Voorkennis en voorervaring van leerlingen: De cursisten zijn op de hoogte van de voorleeswandeling


die vanavond doorgaat. Alle afspraken worden vandaag nog eens concreet herhaald en we zullen vandaag kort
oefenen op het volgen van een wegbeschrijving (zeer beperkt, want dit leren ze pas in een latere module.

Leerlingen met specifieke aandachtspunten: nvt.

Klasgroep: Het is een startende groep. De cursisten kennen elkaar allemaal en vormen echt een groep. De groep is heel divers:
er zijn een aantal sterke cursisten, en cursisten die traag leren. Differentiren is daarom belangrijk.

Onderwijsomgeving: buitenschoolse opdracht: wandeling in het Prinsenhof met 5 stopplaatsen

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

1/6

specifieke aandachtspunten -

voor jezelf:

voor de leerlingen:
Zich concentreren op de verhalen.
Doorzetten, ook als de cursist het niet meteen begrijpt.

Regelmatig polsen naar begrip bij de cursisten.

o Genoeg verduidelijking bieden aan de cursisiten.

THEMA: de voorleeswandeling

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

2/6


Situering in het leerplan: Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs, NT2 Alfa
Mondeling Richtgraad 1 en Schriftelijke Richtgraad 1.1, Modulair, AO BE 040
(http://www.stuurgroepvo.be/doc/curriculum/LeerplannenBE/LP%20NT2%20Alfa%20-%20Mondeling%20richtgraad%201%20en
%20schriftelijk%20richtgraad%201.1%20-%20Modulair%20AO%20BE%20040%20-%20Code201612806D.pdf)

Leerplandoelen:

Luisteren
relevante gegevens begrijpen wanneer een spreker zijn beleving verwoordt BE 040 BC057
relevante gegevens begrijpen in een afspraak BE 040 BC060

Spreken
zijn beleving verwoorden BE 040 BC043

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

3/6

Lesdoelen

Leerinhouden

Onderwijsleeractiviteiten:

Media

Werkvormen
Organisatie

Csn. kunnen aangeven waar


links of rechts is.

woordenschat
links, rechts,
rechtdoor

Csn. kunnen een eenvoudige


wegbeschrijving volgen.

Alle cursisten komen naar de


cafetaria om 18:45. Ze melden
zich aan en krijgen een
groepsnummer toegekend.

Groepsnummer in het groot


Routebeschrijving

Ik begeleid een groep van 24


cursisten waaronder de cursisten
uit mijn klas.
Om 19:00 beginnen we te
wandelen naar de eerste
stopplaats, de Protestanse kerk.

Csn. kunnen zich


concentreren op een verhaal.
Csn. kunnen om
verduidelijking vragen.

Verduidelijkingsvrag
en
Wablief?
Ik begrijp het niet.
Mag ik iets vragen.

De verhalen die gebracht worden


zijn heel divers:
Er is een muzikaal stuk dat
gebracht wordt en dus heel
laagdrempelig is. We gaan ook
kijken naar 2 korte voorstellingen
die visueel duidelijk zijn, maar
ook veel tekst bevatten. En dan
zijn er twee verhalen die
voorgelezen worden met visuele
ondersteuning.
Dit vraagt veel concentratie en

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

4/6

doorzettingsvermogen van de
cursisten.
Ik verwacht niet dat ze alles
moeten begrijpen en
voortdurend om verduidelijking
moeten vragen.
De bedoeling is dat de cursisten
kunnen kijken/luisteren naar een
verhaal en de grote lijnen of de
sfeer kunnen vatten.
Csn. kunnen aangeven waar
links of rechts is.

woordenschat
links, rechts,
rechtdoor

Csn. kunnen een eenvoudige


wegbeschrijving volgen.

Na onze wandeling in het


Prinsenhof en de 5 verhalen te
hebben gezien door collegas,
keren we terug naar de school.
De cursisten helpen mij bij het
vinden van de weg terug naar
school en geven aanwijzingen.

Csn. kunnen reageren op een


uitnodiging van de lesgever
om samen iets te drinken.

Wil je iets drinken?


Ja, alstublieft
Nee, dank u

Na de wandeling gaan we terug


naar de cafetaria waar de
lesgevers soep aanbieden.
De cursisten reageren gepast op
het aanbod van de lesgever.

Csn. kunnen op een


eevoudige manier hun gevoel
duidelijk maken.

Het Perspectief

In de cafetaria gaat de lg. langs


bij alle cursisten en vraagt hoe
ze de voorleeswandeling ervaren
hebben.
Vond je de wandeling leuk?
Begrijp je wat de lesgevers

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

5/6

vertellen?
Wat vond je heel mooi?
....

Bijlagen
nvt.

Bronnen
nvt.

Bedenkingen
Zie tekst op de website

Het Perspectief

Lesvoorbereidingsformulier SLO LIO

6/6

Calificar