Está en la página 1de 23

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

MINGGU
1
3/1/176/1/17

2
9/1/1713/1/17

MODUL / TAJUK
Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Konsep
Kecergasan

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kapasiti Aerobik

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Penggal 1
3.1 Berkebolehan melakukan
3.1.1 Melakukan aktiviti
aktiviti fizikal berdasarkan
memanaskan badan yang khusus
konsep kecergasan.
berdasarkan aktiviti fizikal yang
4.1 Berkebolehan mengaplikasi
akan dilakukan.
konsep kecergasan semasa
3.1.2 Melakukan aktiviti
melakukan aktiviti fizikal.
menyejukkan badan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan 4.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang
tanggungjawab kendiri semasa
sesuai untuk senaman
melakukan aktiviti fizikal.
memanaskan badan yang khusus
5.3 Berkebolehan
berdasarkan aktiviti fizikal yang
berkomunikasi dalam pelbagai
akan dilakukan
cara semasa melakukan aktiviti
5.2.1 Meningkatkan komponen
fizikal.
kecergasan
berdasarkan kesihatan.

3.2 Berkebolehan melakukan


senaman yang meningkatkan
kapasiti aerobik.
4.2 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kapasiti aerobik.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

CADANGAN AKTIVITI
1. Lari, lari, lari
2. Larian dan regangan
3. Mari Bersenam
4. Permainan Kecil Berlari
Patung

3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum


dan selepas melakukan aktiviti
fizikal.
4.1.3 Menyatakan kadar nadi yang
mesti dicapai selepas
memanaskan badan.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima
kekurangan rakan sebaya.

1. Kesan dan kira kadar


nadi
2. Latihan Jeda
3. Permainan Kecil
Musical Chair Modifikasi

3.2.1 Melakukan aktiviti


meningkatkan kapasiti aerobik
dalam jangka masa yang
ditetapkan.
4.2.2 Memerihal perubahan kadar
nadi sebelum, semasa, dan
selepas melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti aerobik.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
sebagai ahli kumpulan.

1. Senamrobik
2.Persembahan Get High:
F.I.R.
1. Shadow Play
2. Larian Piramid
3. Permainan Kecil Step
by Step

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

3
16/1/1720/1/17

4
23/1/1727/1/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Pemainan
(Serangan)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Pemainan
(Serangan)

1.6 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1.6.1 Melakukan pelbagai teknik


hantaran bola ke sasaran dengan
menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari
pelbagai jarak dan arah dengan
menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara
menghantar bola ke sasaran.
2.6.2 Mengenal pasti ruang yang
sesuai untuk menerima bola.
5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

1. Hantaran berpasangan
(tangan)
2. Bergerak ke ruang
kosong
3. Permainan Kecil - Bola
Baling modifikasi

1.6 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.6.3 Mengelecek bola melepasi


pemain lawan dan mengawal bola
daripada direbut.
2.6.3 Mengenal pasti situasi yang
sesuai untuk mengelecek.
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
untuk melakukan pelbagai
kemahiran pergerakan.

1. Gelecek Bola Keranjang


2. Permainan Kecil- Saya
pandai gelecek

1. Hantaran berpasangan
(kaki)
2. Bergerak ke ruang
kosong
3. Permainan Kecil - Bola
sepak modifikasi

1. Gelecek Bola Sepak


2. Permainan Kecil Saya
pandai gelecek

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

5
30/1/173/2/17

6
6/2/1710/2/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Olahraga Asas
(Larian)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Olahraga Asas
(Balingan)

1.9 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas berlari dengan
lakuan yang betul.
2.9 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
berlari.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1.11Berkebolehan melakukan
kemahiran asas balingan
dengan
lakuan yang betul.
2.11Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
balingan.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.9.1 Berlari pecut pada satu jarak


yang
ditetapkan.
2.9.1 Menyatakan perkaitan antara
tempat kontak bebola kaki pada
permukaan dengan kedudukan
badan semasa berlari pecut.
2.9.2 Memerihal ayunan tangan
yang betul
semasa berlari pecut.
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Larian asas
2. Lipas kudung
3. Permainan Kecil - Lari
Mengejar Pencuri

1.9.2 Berlari dan melakukan


pertukaran baton dalam zon
pertukaran..
2.9.3 Mengenal pasti tempat
penerima baton mula berlari bagi
menerima baton di zon pertukaran.
5.4.2 Menerima ahli baharu dalam
kumpulan yang dibentuk.

1. Rali Baton
2. 4 x 50m
3. Permainan Kecil Larian
Sesawang

1.11.1 Melontar peluru dari


kedudukan power position.
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan
antara kelajuan lontaran dengan
jarak lontaran semasa melontar
peluru.
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat melakukan
aktiviti.

1. Lontar pada sasaran


2. Permainan Kecil - Lontar
peluru bersyarat
1. Pertandingan Lontar
Peluru

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

7
13/2/1717/2/17

8
20/2/1724/2/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Jaring)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Jaring)

1.7 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan
yang betul.
2.7Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis


servis
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan.
1.7.2 Melakukan pelbagai jenis
hantaran
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan mengikut situasi.
2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
antara kelajuan kontak alatan atau
anggota badan dengan kelajauan
objek pascakontak (selepas
kontak)
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Servis sasaran (ping


pong)
2. Permainan kecil Ketepatan servis

1.7 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan
yang betul.
2.7Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis


servis
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan.
1.7.2 Melakukan pelbagai jenis
hantaran
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan mengikut situasi.
2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
antara kelajuan kontak alatan atau
anggota badan dengan kelajauan
objek pascakontak (selepas
kontak)
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Servis sasaran (bola


tampar)
2. Permainan kecil Hujan
Bola

1. Smesy ping pong


3. Permainan Kecil Yakin
Boleh

1. Lambung, umpan,
umpan
2. Permainan Kecil Rali
Bola Tampar

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017


9
27/2/173/3/17

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kekuatan dan
Daya Tahan Otot

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kelenturan

10
6/3/1710/3/17

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kapasiti Aerobik

3.4 Berkebolehan melakukan


senaman meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot.
4.4 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kekuatan dan
daya tahan otot.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

3.4.1 Melakukan aktiviti yang boleh


meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot seperti separa
cangkung, ringkuk tubi
separa, bangkit tubi, jengkit kaki
setempat,
lentik belakang berselang seli
tangan dan
kaki, hamstring curl, tekan tubi
ubah suai,
tekan tubi, dan oblique curl
berulang kali
dalam jangka masa 30 saat.
4.4.2 Mengaplikasi prinsip FITT
dalam
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan
otot.
5.2.1 Meningkatkan komponen
kecergasan
berdasarkan kesihatan.

1. Stesen Kuat
2. Nombor Malang
3. Permainan Kecil - Kereta
Sorong

3.3 Berkebolehan melakukan


senaman meningkatkan
kelenturan.
4.3 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kelenturan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

3.3.1 Melakukan senaman


regangan pada otototot yang
dapat meningkatkan julat
pergerakan (range of motion).
4.3.3 Mengaplikasi prinsip FITT
dalam
meningkatkan kelenturan melalui
senaman
regangan.
5.2.1 Meningkatkan komponen
kecergasan
berdasarkan kesihatan.

1. Stesen Regangan
2. Nombor Bertuah
3.Permainan Kecil - Rantai
Bernombor

3.2 Berkebolehan melakukan


senaman yang meningkatkan
kapasiti aerobik.
4.2 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kapasiti aerobik.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

3.2.1 Melakukan aktiviti


meningkatkan kapasiti aerobik
dalam jangka masa yang
ditetapkan.
4.2.2 Memerihal perubahan kadar
nadi sebelum, semasa, dan
selepas melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti aerobik.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
sebagai ahli kumpulan.

1. Senamrobik
2.Persembahan Roar:
Katy Perry
1. Litar Berhalangan
2. Permainan Kecil
Mengumpul Harta

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

11
13/3/1717/3/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Gimnastik Asas
(Gayut dan
Ayun)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Gimnastik Asas
(Putaran)

1.3 Berkebolehan melakukan


kemahiran gayut dan ayun
dengan lakuan yang betul.
2.3 Berkebolehan mengaplikasi
konsep gayut dan ayun dalam
pergerakan.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.3.1 Bergayut dan mengayun


pada palang
dengan genggaman atas,
genggaman
bawah, dan genggaman campuran
dengan pelbagai posisi badan dan
kaki.
1.3.2 Menyokong badan di atas
palang
dengan kedua-dua belah tangan
dan
mengayun badan.
2.3.1 Mengenal pasti posisi badan
dan kaki
yang sesuai semasa mengayun.
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat aktiviti

1. Genggam Atas dan


Bawah
2. Genggam Campur
3. Permainan Kecil - Bola
bergayut

1.4 Berkebolehan melakukan


kemahiran putaran dengan
lakuan yang betul.
2.4 Berkebolehan mengaplikasi
konsep putaran dalam
pergerakan.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.4.1 Melakukan putaran menegak


180 di
atas trampolin dan mendarat
dengan
kedua-dua belah kaki serta lutut
difleksi.
2.4.1 Mengenal pasti aksi-aksi
bentuk badan yang membantu
putaran..
5.1.4 Menerangkan persediaan diri
dan
pakaian berdasarkan aktiviti yang
dijalankan.

1. Lompat riang
2. Lompat dan darat
3. Lompat, putar dan darat.

Cuti Pertengahan Penggal (18/3/17 hingga 26/3/17)


12
27/3/1731/3/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Gimnastik Asas
(Hambur dan
pendaratan)

1.1 Berkebolehan melakukan


kemahiran
hambur dan pendaratan
dengan
lakuan yang betul.
2.1 Berkebolehan mengaplikasi
konsep
hambur dan pendaratan
dalam pergerakan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.1.1 Melakukan Lombol Kangkang.


1.1.2 Melakukan Hambur Arab.
2.1.1 Mengenal pasti otot-otot
utama yang
menghasilkan daya semasa
melakukan
Lombol Kangkang dan Hambur
Arab.
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
untuk
melakukan pelbagai kemahiran
pergerakan.

1. Lombol Kangkang
berhalangan
2. Awalan Hambur
3. Permainan kecil Mari
Menghambur
1. Lap cermin
2. Hamburku Tangkas
3. Persembahan Hambur
Garis Lurus

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017


5.3 Berkebolehan
berkomunikasi dalam
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti fizikal

5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,


guru, danahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

13
3/4/177/4/17

14
10/4/1714/4/17

15
17/4/1721/4/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Memadang)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Memadang)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Olahraga Asas
(Lompatan)

1.8 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori memadang dengan
lakuan yang betul.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori
memadang.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1.8.1 Membaling bola dengan


tangan lurus
mengikut arah pusingan jam ke
petak
sasaran.
1.8.2 Membaling bola dengan
tangan lurus
mengikut arah lawan pusingan jam
ke petak sasaran.
2.8.1 Menyatakan teknik
membaling bola dengan tangan
lurus ke petak sasaran.
2.8.5 Menyatakan kedudukan
tangan semasa menangkap bola
lantun.
5.4.4 Menerima kelemahan rakan
sepasukan dan kekuatan pihak
lawan sebagai cabaran.

1. Ikut Jam
2. Lawan Jam
3. Permainan Kecil Bullseye

1.8 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori memadang dengan
lakuan yang betul.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori
memadang.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.8.3 Memukul bola ke pelbagai


arah dan jarak serta bergerak ke
kawasan yang ditetapkan.
1.8.4 Menahan bola ke pelbagai
arah dengan alatan pemukul dan
bergerak ke kawasan yang
ditetapkan.
2.8.3 Menyatakan perkaitan antara
kedudukan permukaan alatan
pemukul dengan arah pergerakan
bola semasa memukul atau
menahan dengan alatan pemukul.
5.1.4 Mengenal pasti ruang yang
selamat untuk melakukan aktiviti.

1. Pukul dan lari


Permainan Kecil - Pecah
Benteng

1.10Berkebolehan melakukan
kemahiran asas lompatan
dengan
lakuan yang betul.
2.10 Berkebolehan
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip mekanik
dalam kemahiran asas
lompatan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.10.1 Berlari dan melompat pada


satu jarak.
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
untuk melakukan pelbagai
kemahiran pergerakan.
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti..

1. Lompat dan darat


2. Lompat jauh berdiri
3. Permainan kecil - Lompat
Jauh

1. Lantun dan tangkap


2. Permainan Kecil Kriket
Melantun

1. Pukul bola lambungan


2. Tahan bola lambungan
2. Permainan Kecil Rounders modifikasi

1. Lompat melepasi sungai


2. Lari landas
3. Permainan kecil - Lompat
Jauh

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

16
24/4/1728/4/17

17
1/5/175/5/17

18
8/5/1712/5/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Olahraga Asas
(Lompatan)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Pergerakan
Berirama

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Pemainan
(Serangan)

1.10Berkebolehan melakukan
kemahiran asas lompatan
dengan
lakuan yang betul.
2.10 Berkebolehan
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip mekanik
dalam kemahiran asas
lompatan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.10.2 Melakukan lompat tinggi


dengan gaya gunting.
2.10.2 Mengenal pasti lakuan yang
betul bagi kemahiran lari landas,
lonjakan, layangan, dan mendarat
semasa melakukan lompat tinggi
dengan gaya gunting.
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
untuk melakukan pelbagai
kemahiran pergerakan.
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti..

1. Langkah Kaki Lepasi


Halangan
2. Lompat dari atas bangku
3. Permainan Kecil Lompat Serumpun

1.5 Berkebolehan melakukan


pelbagai corak pergerakan
mengikut irama.
2.5 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan mengikut
irama.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1.5.1 Mereka cipta pergerakan


kreatif bertema menggunakan
props berdasarkan
konsep pergerakan mengikut
muzik
yang didengar.
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif
bertema yang direka cipta
menggunakan props mengikut
muzik yang didengar.
2.5.1 Mengenal pasti konsep
pergerakan
yang melibatkan arah, aras, laluan,
kualiti pergerakan, dan hubungan
yang digunakan dalam pergerakan
kreatif bertema.
5.4.5 Berperanan sebagai ketua
kumpulan.

1. Bergerak ikut kad


2. Bergerak kreatif
3. Persembahan Chicken
Dance

1.6 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan.
5.3 Berkobelahan
berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal

1.6.4 Melakukan pergerakan


mengadang bagi mengecilkan
ruang pemain lawan.
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan
pengadang yang sesuai untuk
mengecilkan ruang pergerakan
pihak lawan dan memintas bola.
5.3.3 Memberi dan menerima
maklum balas secara terbuka.

1. Monkey
2. Pintas dan Hadang
3. Permainan kecil Captain Ball Modifikasi

1. Getah berhalangan
2. Gaya gunting bermata
3. Permainan Kecil Lompat Tinggi (Gunting)

1. Bergerak kreatif
2. Persembahan My Oh
My

1. Man to Man
2. Pintas dan Hadang
3. Permainan kecil - Bola
Jaring Modifikasi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

19
15/5/1719/5/17

20
22/5/1726/5/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Rekreasi dan
Kesenggangan

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kapasiti Aerobik

1.14 Berkebolehan melakukan


aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
2.14 Mengaplikasikan
pengetahuan dan strategi
dalam aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan tersebut

1.14.2 Bermain permainan


tradisional yang
menggunakan kemahiran
membaling,
memukul, berlari, dan menangkap
seperti
permainan Konda Kondi.
1.14.3 Bermain permainan
tradisional yang
menggunakan kemahiran
menggunakan
kemahiran menimang berterusan
seperti
permainan Tating Lawi Ayam.
2.14.2 Menyatakan strategi dalam
permainan tradisional seperti
Konda Kondi dan Tating Lawi Ayam.
5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

1. Kenali peraturan
2. Permainan kecil Kondakondi

3.2 Berkebolehan melakukan


senaman yang meningkatkan
kapasiti aerobik.
4.2 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kapasiti aerobik.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

3.2.1 Melakukan aktiviti


meningkatkan kapasiti aerobik
dalam jangka masa yang
ditetapkan.
4.2.2 Memerihal perubahan kadar
nadi sebelum, semasa, dan
selepas melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti aerobik.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
sebagai ahli kumpulan.

1. Senamrobik
2.Persembahan Counting
Stars

1. Timang-timang
2. Permainan kecil
Chapteh

1. Senamrobik
2. Persembahan La La La

Cuti Pertengahan Tahun (27/5/17 hingga 11/6/17)


Penggal 2
1
12/6/1716/6/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Pemainan
(Serangan)

1.6 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.6.3 Mengelecek bola melepasi


pemain lawan dan mengawal bola
daripada direbut.
2.6.3 Mengenal pasti situasi yang
sesuai untuk mengelecek.
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
untuk melakukan pelbagai
kemahiran pergerakan.

1. Gelecek ke kawasan
2. 1 VS 1
3. Permainan kecil : Mini
bola keranjang
1. Attack or Defense
(alatan)
2. Permainan Kecil Hoki
Modifikasi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

2
19/6/1723/6/17

3
26/6/1730/6/17

4
3/7/177/7/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Gimnastik Asas
(Hambur dan
Darat)

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Konsep
Kecergasan

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kapasiti Aerobik

1.1 Berkebolehan melakukan


kemahiran hambur dan
pendaratan dengan lakuan yang
betul.
2.1 Berkebolehan mengaplikasi
konsep hambur dan pendaratan
dalam pergerakan.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

3.1 Berkebolehan melakukan


aktiviti fizikal berpandukan
konsep kecergasan.
4.1 Berkebolehan mengaplikasi
konsep
kecergasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Berkobelahan
berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal
3.2 Berkebolehan melakukan
senaman yang meningkatkan
kapasiti aerobik.
4.2 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kapasiti aerobik.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.1.1 Melakukan Lombol Kangkang.


1.1.2 Melakukan Hambur Arab.
2.1.1 Mengenal pasti otot-otot
utama yang
menghasilkan daya semasa
melakukan
Lombol Kangkang dan Hambur
Arab.
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
untuk
melakukan pelbagai kemahiran
pergerakan.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru, danahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.
.
3.1.1 Melakukan aktiviti
memanaskan badan yang khusus
berdasarkan aktiviti fizikal yang
akan dilakukan.
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang
sesuai untuk senaman
memanaskan badan yang khusus
berdasarkan aktiviti fizikal yang
akan dilakukan.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima
kekurangan rakan sebaya.
3.2.1 Melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti aerobik
dalam jangka masa yang
ditetapkan.
4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT
(frequency,
intensity, time and type) dalam
meningkatkan kapasiti aerobik.
5.2.1 Meningkatkan komponen
kecergasan
berdasarkan kesihatan.

1. Lombol kangkang
2. Persembahan Hambur
Tangan dan Darat
1. Lombol Arab
3. Persembahan Hambur
Tangan dan Darat

1. Lari mengutip bola


2. Permainan Kecil Mengumpul Harta Karun
1. Lari mengejar gelung
warna
2. Permainan Kecil Siapa
Cepat Dia Dapat

1. Latihan Litar
2. Permainan Kecil - One
Two Jus Train
1. Latihan Jeda
2. Permainan Kecil - Cepat
Sebelum Terlambat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

5
10/7/1714/7/17

6
17/7/1721/7/17

7
24/7/1728/7/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Jaring)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Jaring)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Olahraga Asas
(Lompatan)

1.7 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan
yang betul.
2.7Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis


servis
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan.
1.7.4 Melakukan smesy
menggunakan alatan.
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronoksemasa melakukan
aktiviti.

1. Servis tinggi
(badminton)
2. Servis rendah
2. Permainan kecil - Servis
sasaran

1.7 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan
yang betul.
2.7Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis


servis
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan.
2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
antara kelajuan kontak alatan atau
anggota badan dengan kelajuan
objek pascakontak (selepas
kontak)
1.7.5 Melakukan rejaman dan
libasan
menggunakan anggota badan
yang
dibenarkan
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
untuk melakukanpelbagai
kemahiran pergerakan.

1. Sepak sila (takraw)


2. Baling dan sepak
3. Permainan kecil Janganlah Kandas

1.10Berkebolehan melakukan
kemahiran asas lompatan
dengan
lakuan yang betul.
2.10 Berkebolehan
mengaplikasi konsep
pergerakan dan prinsip mekanik
dalam kemahiran asas
lompatan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.10.2 Melakukan lompat tinggi


dengan gaya gunting..
2.10.2 Mengenal pasti lakuan yang
betul bagi kemahiran lari landas,
lonjakan, layangan dan mendarat
semasa melakukan lompatan
dengan gaya gunting
5.2.2 Mempamerkan keyakinan
untuk melakukanpelbagai
kemahiran pergerakan.

1. Gaya gunting bermata


2. Permainan Kecil
Lompat tinggi

1. Hayunan pantas
2. Lob dan Smesy
3. Permainan Kecil - Rali
badminton

1. Mari Merejam
2. Saya Libas Kamu Libas
3. Permainan Kecil
Perejam dan Pelibas

1. Langkah serumpun
2. Permainan Kecil
Lompat tinggi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

8
31/7/174/8/17

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kekuatan dan
Daya Tahan Otot

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kelenturan

9
7/8/1711/8/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Memadang)

3.4 Berkebolehan melakukan


senaman meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot.
4.4 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kekuatan dan
daya tahan otot.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

3.4.1 Melakukan aktiviti yang boleh


meningkatkan daya tahan dan
kekuatan otot seperti separa
cangkung, ringkuk tubi
separa, bangkit tubi, jengkit kaki
setempat,
lentik belakang berselang seli
tangan dan
kaki, hamstring curl, tekan tubi
ubah suai,
tekan tubi, dan oblique curl
berulang kali
dalam jangka masa 30 saat.
4.4.2 Mengaplikasi prinsip FITT
dalam
meningkatkan daya tahan dan
kekuatan
otot.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
sebagai ahli kumpulan.

1. Stesen Kuat
2. Warna Bertuah
3. Permainan Kecil Relay
Kekuatan dan Daya Tahan

3.3 Berkebolehan melakukan


senaman meningkatkan
kelenturan.
4.3 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kelenturan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

3.3.1 Melakukan senaman


regangan pada otototot yang
dapat meningkatkan julat
pergerakan (range of motion).
4.3.3 Mengaplikasi prinsip FITT
dalam
meningkatkan kelenturan melalui
senaman
regangan.
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Stesen Regangan
2. Warna Malang
3.Permainan Kecil - Kereta
api Perlahan

1.8 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori memadang dengan
lakuan yang betul.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori
memadang.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.8.3 Memukul bola ke pelbagai


arah dan jarak serta bergerak ke
kawasan yang ditetapkan.
1.8.4 Menahan bola ke pelbagai
arah dengan alatan pemukul dan
bergerak ke kawasan yang
ditetapkan.
2.8.3 Menyatakan perkaitan antara
kedudukan permukaan alatan
pemukul dengan arah pergerakan
bola semasa memukul atau
menahan dengan alatan pemukul.

1. Pukul bola bawah


Permainan Kecil - Kriket
Modifikasi
1. Pukul ke sasaran
2. Permainan Kecil Jatuhkan Pin

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017


5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat melakukan
aktiviti.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

10
14/8/1718/8/17

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Komposisi Badan

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Pentaksiran
Kecergasan
Fizikal

11
21/8/1725/8/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Pemainan
(Serangan)

3.5 Mengenal pasti komposisi


badan.
4.5 Berkebolehan memahami
hubung kait antara komposisi
badan dengan kecergasan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

3.5.1 Mengukur ketinggian dan


menimbang berat badan.
3.5.2 Merekod pertumbuhan diri
dari segi ketinggian dan berat
badan
4.5.1 Membanding Indeks Jisim
Badan (BMI) sendiri dengan norma
5.2.3 Memilih tindakan untuk
menyelesaikan masalah
berdasarkan rekod kecergasan

1. Berat dan Tinggi


2. Permainan Kecil Makanan Berkhasiat

3.6 Mengukur tahap


kecergasan fizikal. [Standard
kandungan ini diukur dan
dilapor dalam PAJSK]
4.6 Berkebolehan mengenal
pasti tahap kecergasan
fizikal.[Standard kandungan ini
diukur dan dilapor dalam PAJSK]
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

3.6.1 Melakukan ujian kecergasan


fizikal dengan menggunakan Bateri
Ujian Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan Untuk Murid Sekolah
Malaysia (SEGAK).
3.6.2 Merekodkan keputusan ujian
SEGAK.
4.6.1 Membandingkan skor
pencapaian diri dengan norma
Ujian SEGAK.
5.2.3 Memilih tindakan untuk
menyelesaikan masalah
berdasarkan rekod kecergasan

1. Naik Turun Bangku


2. Jangkauan Melunjur
3. Tekan Tubi
4. Ringkuk Tubi Separa
5. Komposisi Tubuh Badan
(BMI)

1.6 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1.6.1 Melakukan pelbagai teknik


hantaran bola ke sasaran dengan
menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari
pelbagai jarak dan arah dengan
menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara
menghantar bola ke sasaran.
2.6.2 Mengenal pasti ruang yang
sesuai untuk menerima bola.
5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

1. Net Testing (Tchoukball)


2. Hantaran segi empat
3. Permainan Kecil - Shoot
The Frame

Cuti Pertengahan Penggal 2 (26/8/17 hingga 3/9/17)

1. Hantaran Zig Zag


(Tchoukball)
2. Rule of No3
3. Permainan Kecil Tchoukball Modifikasi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

12
4/9/178/9/17

13
11/9/1715/9/17

14
18/9/1722/9/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Rekreasi dan
Kesenggangan

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Gimnastik Asas
(Kawalan badan
dan Sokongan)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Jaring)

1.14 Berkebolehan melakukan


aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
2.14 Mengaplikasikan
pengetahuan dan strategi
dalam aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.
5.3 Berkebolehan
berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.
1.2 Berkebolehan melakukan
pergerakan yang memerlukan
kawalan
badan dan sokongan.
2.2 Berkebolehan mengaplikasi
konsep
kawalan badan dan
sokongan dalam
pergerakan.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan

1.14.1 Melakukan kemahiran


ikatan untuk
menghasilkan gajet.
2.14.1 Menyenaraikan jenis-jenis
ikatan dan simpulan berdasarkan
gajet yang
dihasilkan.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,
guru, dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

1. Jenis ikatan
2. Persembahan Saya
pandai mengikat

1.2.2 Melakukan rangkaian


imbangan yang
melibatkan beberapa tapak
sokongan di
atas lantai dan bangku gimnastik.
2.2.2 Mengenal pasti jenis-jenis
imbangan
yang digunakan dalam rangkaian
imbangan.
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di
tempat melakukan aktiviti.
5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa melakukan
aktiviti.

1. 2 tapak sokongan
2. 1 tapak sokongan
3. Permainan Kecil
Imbangan kuat dan kukuh

1.7 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan
yang betul.
2.7Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis


servis
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan.
1.7.2 Melakukan pelbagai jenis
hantaran
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan mengikut situasi.
2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
antara kelajuan kontak alatan atau
anggota badan dengan kelajauan
objek pascakontak (selepas
kontak)
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Pukul dalam Bulatan


(Beachball)
2. Permainan kecil - Keep
The Ball Alive

1. Persembahan Pagar
Bungaku

1. Imbangan Pasangan
2. Imbangan Berkumpulan
3. Persembahan - Imbang
bersama-sama

1. Pukul Tangkap Pukul


2. Pukul Lantun Pukul
2. Permainan Kecil - Bola
Tampar Modifikasi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017


5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa melakukan
aktiviti.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

15
25/9/1729/9/17

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kelenturan

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Olahraga Asas
(Larian)

16
2/10/176/10/17

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Konsep
Kecergasan

3.3 Berkebolehan melakukan


senaman meningkatkan
kelenturan.
4.3 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kelenturan
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

3.3.1 Melakukan senaman


regangan pada otototot yang
dapat meningkatkan julat
pergerakan (range of motion).
4.3.3 Mengaplikasi prinsip FITT
dalam
meningkatkan kelenturan melalui
senaman
regangan.
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Limbo Rock
2. Gelung Elektrik
3.Permainan Kecil Jaringan Labah-labah

1.9 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas berlari dengan
lakuan yang betul.
2.9 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
berlari.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan
tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1.9.3 Berlari beritma melepasi


halangan secara berterusan
dengan lakuan kaki dan tangan
yang betul.
2.9.4 Memerihal aksi kaki dan
tangan semasa lari beritma
melepasi halangan.
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa melakukan
aktiviti.

1. Larian berhalangan
2. Permainan Kecil - Beat
the Time

3.1 Berkebolehan melakukan


aktiviti fizikal berpandukan
konsep kecergasan.
4.1 Berkebolehan mengaplikasi
konsep kecergasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.3 Berkebolehan
berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.

3.1.1 Melakukan aktiviti


memanaskan badan yang khusus
berdasarkan aktiviti fizikal yang
akan dilakukan.
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang
sesuai untuk senaman
memanaskan badan yang khusus
berdasarkan aktiviti fizikal yang
akan dilakukan.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima
kekurangan rakan sebaya.

1. Matematik Asas
2. Kad Bertuah
3. Permainan Kecil Operasi Tambah
1. Bola Beracun
2. Permainan Kecil Lindungi Raja

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

17
9/10/1713/10/17

18
16/10/1720/10/17

19
23/10/1727/10/17

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Permainan
(Jaring)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Olahraga Asas
(Balingan)

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Konsep
Kecergasan

1.7 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori jaring dengan lakuan
yang betul.
2.7Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori jaring.
5.3 Berkebolehan
berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal.

1.7.1 Melakukan pelbagai jenis


servis
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan.
1.7.2 Melakukan pelbagai jenis
hantaran
menggunakan alatan dan anggota
badan
yang dibenarkan mengikut situasi.
2.7.2 Mengenal pasti perkaitan
antara kelajuan kontak alatan atau
anggota badan dengan kelajuan
objek pascakontak (selepas
kontak)
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan
menerima
kekurangan rakan sebaya.

1. Catch The Serve


2. Permainan kecil - Servis
Padu

1.11Berkebolehan melakukan
kemahiran asas balingan
dengan
lakuan yang betul.
2.11Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
balingan.
5.1 Berkebolehan mematuhi
dan mengamalkan elemen
pengurusan dan keselamatan.

1.11.2 Melempar cakera dari


kedudukan power position.
2.11.2 Mengenal pasti perkaitan
antara kelajuan melempar dengan
jarak lemparan semasa melempar
cakera
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat melakukan
aktiviti.

1. Lempar pada sasaran


2. Permainan Kecil
Lempar cakera bersyarat

3.1 Berkebolehan melakukan


aktiviti fizikal berpandukan
konsep kecergasan.
4.1 Berkebolehan mengaplikasi
konsep
kecergasan semasa
melakukan aktiviti fizikal.
5.2 Berkebolehan mempunyai
keyakinan dan tanggungjawab
kendiri semasa melakukan
aktiviti fizikal.
5.3 Berkobelahan
berkomunikasi dalam pelbagai
cara semasa melakukan aktiviti
fizikal

3.1.1 Melakukan aktiviti


memanaskan badan yang khusus
berdasarkan aktiviti fizikal yang
akan dilakukan.
3.1.2 Melakukan aktiviti
menyejukkan badan.
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang
sesuai untuk senaman
memanaskan badan yang khusus
berdasarkan aktiviti fizikal yang
akan dilakukan
5.2.1 Meningkatkan komponen
kecergasan
berdasarkan kesihatan.

1. Hantaran Dekat
2. Hantaran Jauh
3. Permainan Kecil
Frisbee Modifikasi

1. Pukulan pepat
2. Pukulan kilas
3. Permainan Kecil - Rali
ping pong

1. Pertandingan Lempar
cakera

1. Hantaran Sisi
2. Lari Dengan Bola
2. Permainan Kecil - Ragbi
Sentuh Modifikasi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5 2017

20
30/10/173/11/17

21
6/11/1710/11/17

22
13/11/1717/11/17

23
20/11/1724/11/17

Modul:
2 Kecergasan
Tajuk:
Kapasiti Aerobik

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Pemainan
(Serangan)

Modul:
1 Kemahiran
Tajuk:
Kemahiran Asas
Pemainan
(Serangan)

3.2 Berkebolehan melakukan


senaman yang meningkatkan
kapasiti aerobik.
4.2 Berkebolehan mengaplikasi
konsep asas kapasiti aerobik.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

3.2.1 Melakukan aktiviti


meningkatkan kapasiti aerobik
dalam jangka masa yang
ditetapkan.
4.2.2 Memerihal perubahan kadar
nadi sebelum, semasa, dan
selepas melakukan aktiviti
meningkatkan kapasiti aerobik.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
sebagai ahli kumpulan.

1. Senamrobik
2.Persembahan Bara Bara
Bere Bere

1.6 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1.6.1 Melakukan pelbagai teknik


hantaran bola ke sasaran dengan
menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari
pelbagai jarak dan arah dengan
menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara
menghantar bola ke sasaran.
5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

1. Lompat dan Serang


2. Formasi Pertahanan
3. Permainan Kecil
Tchoukball Modifikasi

1.6 Berkebolehan melakukan


kemahiran asas permainan
kategori serangan dengan
lakuan yang betul.
2.6 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori serangan.
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan.

1.6.1 Melakukan pelbagai teknik


hantaran bola ke sasaran dengan
menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
1.6.2 Menerima hantaran bola dari
pelbagai jarak dan arah dengan
menggunakan alatan dan anggota
badan yang dibenarkan.
2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara
menghantar bola ke sasaran.
5.4.7 Bekerjasama dalam
kumpulan semasa
melakukan aktiviti.

1. 3 Step Combo
2. Gerakan Semi-D
3. Permainan Kecil
Tchoukball Modifikasi

1. Senamrobik
2. Persembahan Fly Away
F.I.R.

1. Sudut Serangan
2. Gerak ikut Postur
3. Permainan Kecil Tchoukball Modifikasi

1. Quick Combo
2. Counter Attack
3. Permainan Kecil Tchoukball Modifikasi
1. Combo variation
2. Cross court
3. Permainan Kecil
Tchoukball Modifikasi
1. Back line defense
2. Tembok pertahanan
3. Permainan Kecil Tchoukball Modifikasi