Está en la página 1de 1

15.

Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!


HERIOTZAGATIKO LAGUNTZA

LagunAroko prestazioen katalogoaren barruan,


Alarguntasun prestazioaz gain, Heriotzagatiko laguntza
dago.
Noiz sortzen da prestazio hori
eskuratzeko eskubidea?
Mutualista aktibo bat edo Aldi
Baterako Ezintasun egoeran
dagoen bat hiltzen denean.
Nork eskuratu dezake laguntza hori?
Mutualistaren
eskubidedunek,
mutualistaren legezko oinordekoek.

hau

da,

Zenbatekoa da Heriotzagatiko Laguntza?


Prestazio honen zenbatekoa 7.000 eurokoa da eta aldi
bakarrean ordaintzen da, hil den mutualistaren
oinordekoen artean banatzeko.

Gizarte Segurantzak ematen duen Heriotzagatiko


Laguntza (ehorzketa gastuak) eskatzeko eskubidea ere
badute?
Bai, dagokion eskabidea aurkeztuta. 2016an, 46,50
eurokoa da laguntza hori.

Informazio gehiago: www.lagunaro.es