REPRODUCIÓN DAS PLANTAS SEN FLOR

Fentos

Non forman sementes

Carrizas

Reprodúcense por esporas

células reprodutoras que poden
xerminar e dar unha nova planta

cunhas condicións de temperatura
e humidade axeitadas.

Carrizas

Fentos

As espóras

As espóras

prodúcense

prodúcense nunha

nunha cápsula

estrutura chamasa
soro

Carrizas:

Fentos

Sen follas, nin raíces

Ten follas e raíces.

Unha parte da planta divídese.

Obtense unha planta idéntica ao seu

REPRODUCIÓN ASEXUAL

proxenitor, é dicir, non inclúe unha
modificación xenética.´

Poden reproducirse sexualmente.

TIPOS

BULBOS

TUBÉRCULOS

RIZOMAS

GALLOS

BARBADOS

Situados entre
as raíces e o

Son órganos

talo.

subterráneos que

Talos que medran

gardan nutrientes e

baixo terra de

É un órgano

dos que medran

forma horizontal

subterráneo formado

certas plantas.

e dos que xorden

por escamas e que

Exemplos: pataca,

novas plantas.

contén os nutrientes.

cenoria,

Exp: xenxibre,

Cando se enterra, fai
medrar unha nova
especie desa planta

lirio

Son fragmentos

Son talos que

das plantas que

tamén medran

se separan e se

horizontalmente

plantan na terra

e que dan lugar a

para facer

raíces das que

medrar outra

medran outras

planta. Exp:

plantas.

xeranio,

Exemplos:

hortensias

amorodos

AO CLIMA
RELACIÓN COA CONTORNA

AO CLIMA

AOS CAMBIOS

Reaccións

MOVÉNDOSE

Movementos producidos por
un axente externo (presenza
da auga, luz, gravidade...) e
que teñen como consecuencia
o crecemento.
A transformación é lenta e

permanente

Movementos

rápidos

e

reversibles que non teñen
consecuencia

crecemento da planta

solar,

temperaturas...).

NASTIAS

como

cos

cambios ambientais (horas de
luz

TROPISMOS

relacionadas

o

humidade,