PLANTAS

PARTES
CARACTERISTICAS

RAÍZ

Pluricelulares.

As súas células
forman tecidos.

Nutrición autótrofa

A maioría son
terrestres.

Viven fixos ao solo.

TALO

VASOS

FOLLAS

CONDUTORES

É subterránea.

Suxeita a planta ao solo.

Xeralmente sobresae do
chan.

Sostén a planta.

Función: Transportar o
zume bruto (auga e sales
minerais das raíces ás
follas)
e
o
zume
elaborado (alimento, das
follas ao resto da planta).

Ten formas moi diversas.

Adoita estar ramificada.

Nos extremos das súas
ramas hai uns pelos
diminutos
(pelos
absorventes)
que
permiten a entrada na
planta da auga e das
sales minerais.

Tipos:
Ramificado
ou
non.
Delgado, verde e flexible.
Groso e leñoso (tronco).

Xeralmente son verdes.

Teñen forma lámina fina.

Están atravesadas
nervaduras.

Únense ao talo a través do
pecíolo.

Teñen
dúas
caras
diferentes. A face é a cara
superior e de cor brillante.
E o envés que é a cara
inferior. Máis clara e
menos brillante, aí están
os estomas.

Son
canles
formadas
por
filas de células
en forma de
tubo,
que
percorren
o
interior da raíz,
do talo, das
ramas e das
nervaduras.

Polo seu interior
circulan auga e
outras
substancias.

por

NUTRICIÓN DAS PLANTAS

FOTOSINTESE
FABRICAN
NUTRIENTES

ABSORBE
Auga

Absorben e
transforman
substancias

Transforma zume bruto e o
dióxido de carbono en
hidratos carbono (nutrientes)

FOTOSINTESE

Sales

Substancias

Minerais

Absorbidas

Enerxía
+

sol

1. Ten lugar nas células das
partes verdes.

zume elaborado repártese
pola planta a través dos
vasos condutores.

2. Nesas células hai unha
substancia verde = Clorofila

Prodúcese osíxeno como
gas de refugallo.

Dióxido
carbono
PELOS

ABSORBENTES

ZUME
BRUTO

ESTOMAS

Hidratos de carbono + auga=
zume elaborado

Capta a
enerxía da
luz do sol