Está en la página 1de 1

RBRICA PARA A AVALIACIN DO TRABALLO DA LECTURA (2 CICLO DA ESO)

Nome do/a alumno/a:


Ttulo da obra:
Cualificacin:

Expresin.
Organizacin
da informacin
(2)

Gramtica,
lxico e
ortografa
(2)
Argumentacin
e conclusin
(3)

Presentacin e
limpeza.
Extensin e
formato
(2)
Prazo de
entrega
(1)

Sobresaliente (moi avanzado)


A informacin est ben
organizada en pargrafos, segue
unha orde lxica e o traballo
consta de todos os apartados . 2

Notable (avanzado)
A informacin est ben
organizada en pargrafos,
dunha forma lxica, mais
nalgn apartado non se
aborda o contido que se
peda. 150

O texto presenta menos de 5


erros ortogrficos (puntuacin e
acentuacin), gramaticais e
lxicos. 2

O texto presenta entre 5 e


10 erros ortogrficos
(puntuacin e
acentuacin), gramaticais
e lxicos. 150
Presenta ideas ben
argumentadas mais con
algn erro, pense algn
exemplos e/ou elabrase
unha valoracin xustificada
e persoal, pero que s toca
algn aspectos da novela.
225
O traballo pulcro e limpo
mais non se coida algn
aspecto do formato
(ttulos, marxes,
sangras). Caligrafa limpa
e lexible. Portada correcta.
150

Presenta ideas ben


argumentadas e sen erros,
pense exemplos e elabrase
unha valoracin ben razoada,
persoal e que toca diversos
aspectos (trama, personaxes,
estilo) do libro. 3
O traballo entrgase con
pulcritude e limpeza. Responde
ao formato (apartados, ttulos e
subttulos, sangras, marxes) e
extensin indicados. Caligrafa
limpa e lexible. A portada
coidada. 2
A entrega realzase antes da data
lmite indicada. 1

Ben (satisfactorio)
Respndense todas as
preguntas mais a
informacin est mal
organizada, non garda
relacin co epigrafe e/ou
non se estrutura en
pargrafos. 1
O texto presenta entre 10
e 15 erros ortogrficos
(puntuacin e
acentuacin), gramaticais
e lxicos. 1
Presenta ideas pouco
argumentadas e unha
valoracin ampla pero
dbil (parfrase, cuestins
superficiais). 150

Suficiente (bsico)
Unha pregunta non foi
contestada e unha ou
varias respostas non se
cinxen s cuestins
formuladas. Non se
estrutura a informacin en
pargrafos. 050
O texto presenta entre 15
e 20 erros ortogrficos
(puntuacin e
acentuacin), gramaticais
e lxicos. 050
Presenta ideas sen
argumentar, non se dan
apenas exemplos e a
valoracin non garda
apenas relacin cos
posibles asuntos que se
poden comentar da obra. 1

Insuficiente (escaso)
Varias preguntas
formuladas non se
contestan. 0

O traballo presenta algn


borrn, o formato
correcto con algn aspecto
mellorable, a caligrafa
correcta. Portada correcta.
1

O traballo presenta algns


borrns e algunha dobrez,
erros puntuais no formato,
caligrafa mellorable e/ou
portada incompleta. 050

O traballo presenta moitos


borrns e algunhas
dobreces, erros xeralizados
no formato, caligrafa
ilexible e/ou portada
descoidada. 0

O texto ten mis de 20


erros ortogrficos
(puntuacin e
acentuacin), gramaticais
e lxicos. 0
Non se presentan ideas e
as que se presentan non
son argumentadas. Non se
xustifican as afirmacins e
a valoracin pobre. 050

A entrega realzase despois


da data lmite indicada. 0

Romn Cerqueiro Landn (Dpto. de Lingua do CPI M. Padn Truiteiro de Soutomaior). Curso 2015-2016