Utrikes

  13

10 november 2016 Flamman 

Utrikesredaktör: Jonas Elvander, utrikes@flamman.se.

USA och Kuba inleder unikt
läkemedelssamarbete
på ett positivt samarbete mellan bioteknik i USA och Kuba,
säger Lee till BBC.

Trots att USA nyligen
lade ned sin röst i FN:s
generalförsamling när
frågan om blockaden mot
Kuba kom upp ökar samarbetet mellan de två
länderna på flera områden. Nu har den första
kliniska prövningen av
ett kubanskt läkemedel
inletts i USA.
Nyligen meddelade New Yorks
guvernör Andrew Cuomo att
USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet (FDA) gett institutet Roswell Park tillstånd
att inleda kliniska prövningar
av det kubanska läkemedlet
Cimavax-EGF, som beskrivs
som den bästa medicinen i världen i dag mot lungcancer. Men
det är ingen enkel och snabb
process. Tillståndsgivning och
registrering av läkemedel i
USA tar lång tid. Läkemedlet
måste genomgå noggranna studier som kan ta 8-10 år. Det
kubanska läkemedlet är registrerat i Peru, Paraguay och Colombia.
Men nu ska proven inledas
på Roswell Park Cancer Institute. Nittio patienter med
långt framskriden lungcancer
ska avdelas för proverna som
ska bestämma den optimala
dosen och läkemedlets effektivitet i jämförelse med andra
standardbehandlingar av lungcancer. Blir det framgångsrikt
räknar USA-forskarna med att
eventuellt kunna använda det i
behandling av andra cancerformer såsom bröst-, prostata- och
tjocktarmscancer.
Cimavax-EGF har tagits fram
av det Molekylära Immunologiska Centret (CIM) i Havanna.
Det har applicerats mer än
5 000 gånger och forskningen
hade pågått i över 25 år innan
medicinen började produceras
i industriell form.

Förlänger livet
I Havanna och på CIM underströk den kubanske forskaren
Kaleb Leon i en intervju med
BBC i december 2015 att Cimavax-EGF är ett terapeutiskt
vaccin, och inte preventivt, och
att det kan förlänga livet från
det vanliga beskedet på ”sex
månader kvar” med upp till fem
år.
–  Lungcancern är en mycket
svår sjukdom i vilken överlevnadsgraden i ett långt framskridet skede är mycket låg. Idén är

Euforisk
New York-guvernör

Nittio patienter med långt framskriden lungcancer ska avdelas för proverna
som ska bestämma den optimala dosen och läkemedlets effektivitet.
Foto: Mike Derer/AP/TT.

att förstärka immunsystemet
så att dess olika komponenter, som vanligtvis försvarar
kroppen mot alla slags saker,
attackerar cancercellerna och
de proteiner som producerar
tumörerna i lungorna. Ett förstärkt immunsystem förhindrar att cancercellerna sprider
sig i kroppen, sade Leon.
Hans amerikanske kollega
Kelvin Lee, som är chef för den
Immunologiska
avdelningen
på Roswell Park, bekräftar
Leons ord:
– När Cimavax direkt attackerar faktorn för cancerns
framväxt drabbas cancern av
”hunger” och dess utvecklingstakt dämpas och det förlänger
livet för patienten.

Färre biverkningar
Lee ser optimistisk på framtiden för det kubanska läkemedlet. Han understryker att biverkningarna också är mycket
mindre än de aggressiva traditionella behandlingsformerna
för bekämpning av cancer.
– De kubanska experternas
ansträngningar för att utveckla

”Denna senaste
milstolpe är ett
nytt kapitel i
historien”

”Denna banbrytande studie på
Roswell är ett resultat av vårt historiska partnerskap med Kuba”, sa
New Yorks guvernör Andrew Cuomo.
Foto: J. Scott Applewhite/AP/TT.

New Yorks guvernör Andrew
Cuomo sammanfattade storsint det kommande samarbetet:
– Denna banbrytande studie på Roswell är ett resultat
av vårt historiska partnerskap
med Kuba. Det är ett bevis som
placerar New York som en nationell ledare i utveckling och
innovation. Vi är närmare att
göra ett genombrott i kampen
mot cancern och att rädda liv.
Denna senaste milstolpe är ett
nytt kapitel i historien.
På sjukhuset Hospital Neumológico Benéfico Jurídico i
Havanna genomgår patienten
medicinska tester, röntgen och
andra undersökningar för att
fastställa om hen är mottaglig
för injektionerna. Patienten betalar inga avgifter.
– Vi har ett forskningsprojekt om patientens överlevnadsgrad. Slutsatsen är mycket
lovande, säger läkaren Fernández García till kommunistpartiets dagstidning Granma.
Sjuksköterskan Teresa Zambrano, med mer än 40 år i yrket,
är grundaren av vaccineringsprogrammet mot lungcancer
och är den som bär huvudansvaret för att applicera injektionerna. Hon fortbildar också
de kommande specialsjuksköterskorna i uppgiften.
– Injektionerna appliceras
i arm- och ändmusklerna enligt ett morgonschema. Vi har
valt att tillämpa denna typ av
behandling i fyra cykler var
14:e måndag. Därefter var 28:e
dag. Jag har sett väldigt lite biverkningar, kanske skakningar
i ungefär fem minuter, säger
sköterskan till Granma.

Frukten av avspänning
detta läkemedel är verkligen
anmärkningsvärda, trots det
befintliga embargot, tillägger
Lee.
Han säger att Cimavax kan
bli startpunkten för fortsatt
forskningsarbete för att utveckla vaccin mot andra cancerformer i Kuba och USA.
Roswell Park-Institutet och
kubanska CIM har också inlett
framtagningen för att ta fram
ett vaccin mot blodcancer.
–  Det är spännande tider och
jag har tur att kunna spela en
roll i denna milstolpe. Jag hoppas att detta bara är början

Det första forskningsprojektet på det medicinska området visar att det är folken i de
bägge länderna som har allt
att vinna på avspänning och
fredlig samlevnad. Till exempel
tvingas varje år 85 
000 människor i USA amputera foten.
I Kuba produceras läkemedlet
Heberprot-P för de som har
drabbats av diabetesfot och på
den karibiska ön har fotamputering minskat med över 70
procent. Omkring 25 länder i
världen har registrerat Heberprot-P.
Dick Emanuelsson

Klimatavtal
trädde
i kraft
I fredags trädde klimatavtalet som framförhandlades i Paris i december
förra året i kraft. Över 190
länder har ratificerat avtalet vars mål är att minska
de fossila utsläppen så att
jordens temperatur inte
ökar med mer än 2 grader.
Kina och USA har lovat att
minska sina utsläpp med
mellan 15 och 20 procent.
Flera forskare har dock
redan kritiserat avtalet
som de menar inte är ambitiöst nog. Förra året var
det varmaste året någonsin. 2016 väntas slå det
rekordet.

Tortyr av
migranter
i Italien
Italiensk polis har anklagats för att tortera asylsökande som anländer med
båtar vid landets kust.
Enligt Amnesty har EU:s
krav på att myndigheterna
registrerar fingeravtryck
på migranter lett till att
polis använt elchocker och
misshandlat de som vägrar att samarbeta. Enligt
Dublinförordningen som
reglerar EU:s asylpolitik
ska alla som kommer till
EU registreras i Eurodacsystemet i ankomstlandet.
Om den asylsökande
vägrar har myndigheterna
rätt att tvinga dem. Förra
året hotade EU-kommissionen att straffa Italien
om de inte förbättrar statistiken.

30 civila
döda i
Nato-anfall
I torsdags dödades över
30 civila, varav hälften
var barn, i ett flyganfall av
Nato-styrkor i närheten
av Kunduz i norra Afghanistan. Anfallet var tänkt
att ge stöd åt Nato-ledda
styrkor som hamnade
under attack av talibaner
i området. Amerikansk
militär har lovat att utreda
händelsen.
Tidigare i veckan dödades två amerikanska
soldater i samma område.
Talibanerna har varit nära
att inta Kunduz den senaste månaden.