FUNCIÓN DE REPRODUCIÓN

TIPOS
PERMITE TER DESCENDENTES
NA ETAPA ADULTA

SEXUAL

ASEXUAL

UN SÓ SER VIVO PRODUCE
DESCENDENTES
A PARTIR DALGUNHAS
PARTES
DO SEU CORPO QUE SE
DESENVOLVEN.

DOUS SERES VIVOS:
UN MASCULINO E OUTRO
FEMININO ACHEGAN CÉLULAS
ESPECIALIZADAS NA REPRODUCIÓN (GAMETOS)
QUE AO XUNTARSE PRODUCEN UNHA
CÉLULA NOVA (CIGOTO).
ESTE DESENVÓLVESE ATA FORMAR O EMBRIÓN .

FUNCIÓN DE RELACIÓN
PERMITE SENTIR AS COUSAS
QUE ACONTECEN DENTRO
E FÓRA DO NOSO CORPO
E RELACIONAR ANTE ELAS

COMO SE FAI?

As plantas: crecen ou
modifican o seu corpo
en resposta a algún
cambio.

ÓRGANOS SENTIDOS

SISTEMA
NERVIOSO

APARELLO
LOCOMOTOR

FUNCIÓN DE NUTRICIÓN
TIPOS
PERMITE OBTER OS NUTRIENTES
QUE NECESITAMOS PARA VIVIR,
RESPIRAR, UTILIZAR ESAS
SUBSTANCIAS
NO NOSO CORPO E EXPULSAR
AS SUBSTANCIAS DE REFUGALLO

AUTÓTROFA
FABRICAR OS
NUTRIENTES NOS
SEUS CORPOS A
PARTIR DA AUGA,
E GASES DA
ATMÓSFERA (D.
CARBONO)
Plantas
Algas
Algunhas bacterias

HETERÓTROFA
ALIMENTARSE
DOUTROS SERES
VIVOS

Animais
Fungos
Bacterias