Utrikes

  13

3 november 2016 Flamman 

Utrikesredaktör: Jonas Elvander, utrikes@flamman.se.

venezuela:

Oppositionen söker en ”brasiliansk
lösning” för att störta Maduro
Oppositionen i Venezuela
anklagas nu för att söka
störta president Nicolas
Maduro via en ”brasiliansk lösning”, det vill
säga en politisk riksrätt.
Maduro å sin sida hotar
att fängsla de ansvariga
i Nationalförsamlingen
om de gör allvar av sin
plan eftersom riksrätt är
grundlagsvidrig i Venezuela.
När oppositionen vann parlamentsvalet i december 2015
deklarerade Nationalförsamlingens kommande socialdemokratiske talman Henry
Allup Ramos: ”Vi ger Maduro
sex månader på sig att avgå”.
I förra veckan, elva månader
senare, skickade han ett memorandum till presidenten där
han kräver att Maduro inställer sig i Nationalförsamlingen
den 1 november (i tisdags, vid
denna tidnings pressläggning)
i en politisk riksrätt. Maduro
anklagas för att ha stoppat
folkomröstningsprocessen om
huruvida hans mandatperiod
ska halveras eller fullföljas, en
författningsenlig rätt som bara
finns i den venezuelanska och
kubanska författningen.
När det Nationella Valrådet
CNE den 20 oktober förklarade
att folkomröstningsprocessen
hade skjutits upp ”tills nytt
domslut har kommit” kallade
Henry Allup till ett extra sammanträde söndagen den 23 oktober. Dagordningen hade en
punkt och det var att ställa frågan om ett ”återupprättande av
Venezuelas författning”, vilket
var liktydigt med uppror mot
resten av statens olika organ
och institutioner, och ett upphävande av den rättsapparat
som Henry Allup kallar för ”en
kloak”. I praktiken innebar det
att Maduro förklarades avsatt.
Den spontana reaktionen
från Caracas chavister blev
våldsam: de intog helt enkelt
Nationalförsamlingen. Om det
inte hade varit för borgmästaren från regeringspartiet PSUV
i den proletära Caracas-kommunen Libertador, Jorge Rodriguez, och hans uppmaningar
om besinning hade förmodligen mer än en folkvald från
oppositionen lynchats. Chavisterna säger att de kände igen
lukten från statskuppen i april
2001.
I slutet av maj lämnade oppositionen in 1,8 miljoner namn-

terade och skrev under det slutliga ”besiktningsprotokollet” av
de inlämnade namnunderskrifterna i slutet av maj.
Den 20 oktober frös CNE
sitt beslut att låta oppositionen starta insamlingen av fyra
miljoner
namnunderskrifter
tills de regionala domstolarna
i delstaterna Valencia, Apure,
Aragua och Bolivar fattar det
definitiva beslutet.
Det var mot bakgrund av
CNE:s beslut om ”frysning” av
processen som Nationalförsamlingens majoritet den 25
oktober fattade beslutet om att
inleda politisk riksrätt mot president Nicolas Maduro.

Ett kokande Caracas

Brev undertecknat av talmannen i Nationalförsamlingen
som han skickade till Maduro med order att inställa sig
för den politiska riksrätten

Nationalförsamlingens socialdemokratiske talman Henry Allup Ramos.
Foto: Ariana Cubillos.

underskrifter. Över 60 procent
av en miljon kontrollerade
namn, eller 650 000 underskrifter, var antingen förfalskade
eller ogiltiga. Det fick PSUV:s
ansvarige i processen att kräva
att processen skulle ställas
in. CNE avslog kravet och sa,
till mångas förvåning eftersom CNE anklagats för att gå
i regeringens ledband, att det
andra steget, att samla in fyra
miljoner namn, med start den
26 oktober, kunde inledas.
Men tusentals privatpersoner ute i landet gick till sina
delstatsdomstolar. Där lade
de fram bevis för hur deras
namn hade förfalskats av oppositionen i vad som i Sverige
benämns som urkundsförfalsk-

ning och här kan leda till fängelse i mellan 6 månader och 6
år.

Namn från 10 000 döda
Fyra regionala delstatsdomstolar inledde, på begäran av
PSUV, juridiska processer mot
de ansvariga för valfusket och
de påstådda brotten. Bland
namnunderskrifterna
finns
över 10 
000 avlidna personer,
bland dem personer som i dag
skulle vara 129 år, pensionärer
som uppger att de inte deltog
och fångar som i V
 enezuela
inte har rätt att rösta.
Såväl MUD som PSUV deltog i gemensamma arbetsmöten i juni med CNE:s tekniker
där de bägge partierna accep-

Under hela förra veckan samlades Caracas chavister till massdemonstrationer med mellan
100 000 och 150 000 deltagare
för att ”slå tillbaka mot kuppmakarna”, som de säger. Budskapet är att statskuppen ska
förhindras på gatorna så att
historien inte upprepar sig.
Oppositionen gick också ut
på gatorna förra onsdagen och
samlade stora folkmassor. I
fredags kallade den till en tolv
timmars generalstrejk. Men
uppslutningen blev en stor besvikelse, vilket till och med oppositionspressen erkände. Och
det trots att Joaquin Ruiz, som
representerar motsvarigheten
till Svenskt Näringslivs regionala avdelning i delstaten Sucre
och 5 000 medlemsföretag, gav
grönt ljus till de anställda som
ville delta i generalstrejken att
göra så utan några repressalier.
Torsdagen 3 november har
oppositionen återigen kallat
till en demonstration som den
säger ska gå till presidentpalatset Miraflores. Det var dit
demonstrationen i april 2001
avleddes från den ursprungliga
marschvägen och som samma
dag resulterade i statskuppen mot Hugo Chávez. På det
svarade den av oppositionen
hatade parlamentsledamoten
Diosdado Cabello: ”Den 3 november kommer hela Venezuela att bege sig till Miraflores”.
Därmed är det upplagt för nya
konfrontationer i landet.
I söndags kväll samlades
representanter för regeringen
och oppositionen till det första
mötet i en dialog som får direkt
stöd från påven Francisco som
har utsett en egen emissarie för
att bidra till att dialogen blir
fruktbar.
Dick Emanuelsson

Ny svag
högerregering
i Spanien
I lördags vann Mariano
Rajoy och hans konservativa Partido Popular den
andra förtroendeomröstningen i det spanska parlamentet efter att socialistiska PSOE valt att lägga
ner sina röster. Därmed kan
han bilda en minoritetsregering efter tio månader
utan fungerande regering.
Socialisterna har dock
lovat att bekämpa Rajoys
åtstramningspolitik och risken är stor att regeringen
faller. Tusentals protesterade i helgen mot Rajoys
och det korrupta PP:s återkomst till makten.

Wilders
bojkottar
rättegång
Den holländske politikern
Geert Wilders från det
främlingsfientliga Frihetspartiet meddelade i fredags
att han tänker bojkotta rättegången mot honom som
inleddes denna vecka. Han
står åtalad för hets mot
folkgrupp efter att ha pekat
ut marockaner som ett
särskilt samhällsproblem
under ett tal för två år
sedan. Wilders har skärpt
sin retorik inför nästa års
val och lovar nu att stänga
varenda moské, lämna
Schengen och hålla en folkomröstning om EU om han
kommer till makten.

Avgångskrav på
Sydkoreas
president
Stora demonstrationer
ägde rum i helgen i Sydkorea med krav på president
Park Geun-hyes avgång. I
fokus står den grå eminensen Choi Soon-sil, en nära
vän till presidenten. Choi,
som är dotter till en sektledare, anklagas av vissa för
att ha hjärntvättat presidenten och ska bland annat
ha gått igenom presidentens tal och haft tillgång till
policydokument. Hon utfrågades i veckan av åklagare
om hennes roll i en statlig
fond som har utverkat över
70 miljoner dollar från Sydkoreas största företag.