Está en la página 1de 1

14.

Tantaka-tantaka, LagunAroz blai!


LagunAroko ALARGUNTASUN PENTSIOA
Bizi bitarteko prestazio bat da, eta LagunArok eta
Gizarte Segurantzak estaltzen dute modu mistoan.

Nork du eskubidea?
Mutualista aktiboaren ezkontideak edo izatezko bikoteak*, edo
hildako pentsiodunarenak.

Gutxieneko kotizazio aldi bat egiaztatu behar da


eskubidea izateko?
Ez, prestaziorako eskubidea pertsona bat LagunAron afiliatzen
den unetik bertatik sortzen da.

Nola kalkulatzen da?


Hiltzen den pertsona mutualista aktiboa bada: (3. Tarifa)
Azken 60 hilabeteetako kotizazioen (Oinarri Arautzailea)
batez bestekoa ateratzen da, edo kotizatutako
hilabeteetakoa, ez baditu 60 hilabete kotizatu.
Oinarri Arautzaile horri %75 ezartzen zaio.
Pentsioa = %75 x Oinarri Arautzailea
Pentsioen aurreko ereduari atxikitako pertsonei dagokienez (1.
eta 2. Tarifak), LagunAroko kotizazioak eredu berrikoak (3. Tarifa)
baino altuagoak direnez:
Pentsioa = %52 x Oinarri Arautzailea
Hiltzen den pertsona erretiroko pentsioduna bada:
Onuradunak hildako pertsona erretiratuak jasotzen zuen
pentsioaren %90 jasoko du.
*Izatezko bikoteei dagokienez, LagunArok prestazioa ordainduko du
baldin eta Gizarte Segurantzak eskubidea aitortzen badu.
Informazio gehiago: www.lagunaro.es