Está en la página 1de 4

Kepimpinan dan pengurusan

Oleh itu, untuk ringkas melaksanakan konsep pembuatan tanpa lemak berjaya dalam
PKS, syarikat-syarikat penerima perlu menyimpan sifat-sifat kepimpinan yang kukuh
mampu mempamerkan gaya pengurusan projek yang sangat baik. Pada dasarnya,
kualiti ini akan memudahkan integrasi semua infrastruktur dalam sesebuah organisasi,
kerana kepimpinan dan pengurusan yang kukuh meresap visi dan strategi untuk
menjana, sementara membenarkan struktur organisasi yang fleksibel. Kepimpinan yang
baik akhirnya memupuk kemahiran yang berkesan dan peningkatan pengetahuan di
kalangan tenaga kerja. Elemen-elemen sokongan yang ditunjukkan dalam Rajah 4, oleh
itu, memberi manfaat kepada PKS yang berpotensi yang berhasrat untuk
melaksanakan konsep kurus dengan penyediaan ketersediaan sumber, kesediaan
untuk belajar dan memperoleh idea-idea dan teknologi baru untuk daya saing
korporatnya. PKS akan berupaya untuk melaksanakan konsep pembuatan tanpa lemak
dengan jayanya. Malangnya, kajian ini telah mendapati kebanyakan PKS menjadi
secara lalai, pengurus pemilik yang mungkin tidak mempunyai pengurusan yang
bijaksana pengetahuan. Oleh itu, sebilangan besar PKS terjejas strategik kerana
kekurangan pemacu strategik berkualiti dari ciri-ciri kepimpinan yang baik. Selain itu,
penyiasatan kajian ini telah membuktikan bahawa inisiatif penambahbaikan strategik
kini perkara biasa bagi kebanyakan organisasi di seluruh dunia hari ini. Tingkah laku
kepimpinan dan ganjaran kemudian terlalu mudah memberi tumpuan kepada
pengurusan beberapa siri krisis jangka pendek, manakala pelaksanaan pembuatan
tanpa lemak yang boleh mewujudkan asas yang lebih kukuh untuk kejayaan dengan
mengurangkan kos dan meningkatkan penggunaan sumber boleh tertakluk kepada
penangguhan berterusan "sehingga lebih baik kali".

keupayaan kewangan
kapasiti kewangan adalah faktor penting dalam penentuan mana-mana projek yang
berjaya. Ini adalah disebabkan oleh hakikat bahawa kewangan meliputi saluran di mana
peruntukan lain yang berguna seperti perundingan dan latihan boleh dibuat. Kajian ini
juga telah menyedari bahawa PKS adalah tidak cekap dari segi kewangan dan
pelabuhan perkiraan pembiayaan miskin. Dengan itu kekurangan kewangan adalah
penghalang utama kepada penerimaan dan seterusnya perlaksanaan pembuatan tanpa
lemak berjaya dalam PKS. Mereka takut bahawa permohonan pembuatan tanpa lemak,
seperti mana-mana inisiatif peningkatan produktiviti lain dalam mana-mana organisasi,
mungkin memerlukan sumber kewangan untuk mengupah perunding, dan juga untuk
membantu pelaksanaan sebenar idea itu. Training orang untuk menggunakan
teknik-teknik juga memerlukan sumber kewangan. Dalam sesetengah keadaan,
pengeluaran firma boleh berhenti buat sementara waktu bagi membolehkan tenaga

kerja untuk memeluk pengetahuan itu; satu fakta bahawa PKS melihat sebagai
kerugian yang tidak perlu sumber, lebih-lebih lagi jika mereka tidak menjangka
pulangan segera.

Kemahiran dan Kepakaran


ketidak upayaan kewangan yang dibincangkan di atas riak melalui rangka kerja
strategik PKS, menghalang faktor-faktor kejayaan yang kritikal seperti kemahiran dan
kepakaran. Masa depan pembuatan di UK juga terletak pada penggunaan modal intelek
dan keupayaan untuk mencipta dan membezakan. Kebanyakan PKS mengambil kerja
orang yang mempunyai tahap kemahiran yang rendah, dan mereka tidak memupuk
ideologi peningkatan kemahiran. Ini dalam analisis akhir tergelincir teras sangat asas
strategi penambahbaikan seperti pembuatan tanpa lemak, kerana beberapa teknikal
dalam proses permohonan memerlukan kemahiran dan kepakaran pekerja. Selain itu,
kemahiran pekerja peringkat rendah tidak akan memanfaatkan keinginan untuk
pembangunan teknologi.

Budaya organisasi
pembentukan budaya organisasi yang memberi sokongan adalah platform penting bagi
pelaksanaan pembuatan tanpa lemak. Syarikat-syarikat yang berprestasi tinggi adalah
mereka yang mempunyai budaya peningkatan yang berterusan dan proaktif.
Manufacturing, hampir lebih daripada mana-mana sektor lain, adalah industri global.
Kajian ini lebih memberikan bahawa keupayaan untuk beroperasi dalam persekitaran
yang pelbagai merupakan pra-syarat bagi pengurus. Siasatan itu jelas membuktikan
bahawa ia adalah sangat wajar untuk mempunyai sedikit kemahiran komunikasi, fokus
jangka panjang dan pasukan strategik sementara yang bercadang untuk melaksanakan
apa-apa inisiatif baru. Kebanyakan organisasi besar sedar ini, tidak kira pilihan mereka
model budaya atau kejayaan dalam menggunakan mereka, tetapi banyak PKS secara
lalai, mencerminkan dalam budaya mereka keperibadian pemilik / pengurus dan
dikekang oleh ini dari segi perubahan yang mereka boleh dapat melaksanakan.
empat isu-isu yang disenaraikan di atas boleh dianggap sebagai faktor kritikal
peringkat tertinggi yang boleh menentukan kejayaan projek tanpa lemak. Jawapan
daripada pelbagai ditemubual menunjukkan bahawa keempat-empat faktor boleh
dipecahkan lagi ke detail seperti berikut. Bawah faktor kepimpinan, pengurusan perlu
mempunyai visi dan strategik inisiatif yang jelas, tahap baik pendidikan dan kesediaan
untuk menyokong inisiatif peningkatan produktiviti seperti pembuatan tanpa lemak.
Budaya kriteria organisasi termasuk; keupayaan pengurusan untuk beroperasi dalam
persekitaran yang pelbagai, penerimaan yang mudah dari perubahan dan fokus jangka

panjang pada peranan mereka. Dari segi kewangan, kriteria itu termasuk adanya dana
untuk membolehkan pelaburan modal dan pengurusan kewangan yang kukuh.
Kemahiran dan kepakaran kriteria termasuk pengambilan dan peningkatan tenaga kerja
yang berkebolehan dan penyediaan latihan dan inovasi.

Kesimpulan
Kertas ini menyifatkan merealisasikan faktor-faktor kejayaan kritikal menentukan
kejayaan pelaksanaan pembuatan tanpa lemak dalam persekitaran PKS. Faktor-faktor
kejayaan kritikal yang dikenal pasti telah menyediakan pengetahuan berguna untuk
peningkatan proses membuat keputusan yang kritikal, yang diperlukan untuk
penghantaran cita-cita strategik korporat ke arah pelaksanaan pembuatan tanpa lemak.
Kajian itu menegaskan bahawa kekurangan dana yang mencukupi menafikan banyak
peluang kepada PKS untuk mengupah pasukan pengurusan yang ideal mereka, dan
bahawa mereka, oleh itu, mengalami kekurangan terhadap kepimpinan dan
perancangan. Faktor ini menghalang PKS daripada melaksanakan baik strategi
peningkatan produktiviti seperti pembuatan tanpa lemak. Kekurangan pembiayaan dan
kepimpinan menghalang inisiatif produktiviti lain seperti latihan tenaga kerja, menafikan
PKS manfaat peningkatan dalam pengetahuan, kemahiran dan kesedaran budaya.
Tidak dapat tidak, permohonan dan penggunaan pembuatan tanpa lemak yang
berkesan dalam PKS akan ditangguhkan atau tidak boleh dicapai di semua kecuali PKS
menyusun semula fokus mereka untuk menjadi lebih terbuka dan mampu menyerap
idea-idea baru.
Sama-sama penting untuk kajian ini, juga hasil yang diperolehi daripada analisis
corak tingkah laku ciri-ciri tertentu PKS disiasat. Wujud korelasi antara gaya
pengurusan PKS dan beberapa output seperti plumbum masa, bilangan pekerja dan
pulangan ke atas pelaburan (ROI). Ia adalah adil untuk menegaskan, berdasarkan
pemerhatian yang diperolehi dari kajian setakat ini, bahawa PKS diuruskan secara
bebas dalam sampel yang dikaji telah menunjukkan kemungkinan kenaikan yang besar
dalam tahap ROI berbanding dengan mereka daripada PKS pemilik diuruskan.
Lebih-lebih lagi, PKS diuruskan secara bebas dengan syarat akses yang lebih mudah
kepada syarikat-syarikat mereka untuk siasatan kajian ini bertentangan dengan ownerorang-orang yang berjaya. Oleh itu, walaupun kadar di mana output seperti plumbum
masa telah dikurangkan nikmat syarikat pemilik berjaya, namun jurang perbezaan
antara kedua-dua pemboleh ubah tidak memberi banyak perbezaan. Mungkin ini telah
menyebabkan dari garis koperasi dalam PKS yang owner- berjaya yang sentiasa pada
jam tangan, oleh itu lebih pendek lead-kali.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahawa had lanjut untuk kajian ini adalah keraguan
berterusan dalam PKS tentang manfaat daripada bersandar kepada perniagaan
mereka. PKS adalah, oleh itu, tidak sangat bersedia untuk memberikan maklumat yang
berguna dan data untuk tepat pada masanya, siasatan lanjut. Tambahan pula,
keputusan yang diperolehi daripada kedua-PKS disiasat patut dijaga dengan
berhati-hati sebagai petunjuk, tetapi jauh dari konklusif kerana pemerhatian melibatkan
bilangan yang terhad secara individu dan PKS pemilik diuruskan. Kerja masa depan
seharusnya membawa kepada spektrum yang lebih luas PKS untuk memperoleh lebih
konkrit analisis pelbagai varian ke atas hubungan antara kedua-dua pembolehubah.