Está en la página 1de 6
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA Working Paper 2016ko urriak 16

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA

Working Paper 2016ko urriak 16

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA Working Paper 2016ko urriak 16
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA Working Paper 2016ko urriak 16
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA Working Paper 2016ko urriak 16
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA 1. Gogora dezagun une honetan Euskal Herriko ekonomia eta
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA 1. Gogora dezagun une honetan Euskal Herriko ekonomia eta
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA 1. Gogora dezagun une honetan Euskal Herriko ekonomia eta
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
VOCENTO-REN ETORKIZUNA

1. Gogora dezagun une honetan Euskal Herriko ekonomia eta politikaren arteko harremanaren ikuspegitik interesatzen zaigula, batez ere VOCENTO Taldearen etorkizuna.

2. Nahiz eta Espainiako komunikabideen artean ondo kokatuta egon, hauek mehatxatzen dituzten erronka estrategiko berdinak ditu VOCENTOk, krisi ekonomikoa eta merkatuaren jaitsieraren bien elkartzea eta ondorio kaltegarriak.

jaitsieraren bien elkartzea eta ondorio kaltegarriak. 3. Horren ondorio nabaria da VOCENTO-aren akzioaren
3. Horren ondorio nabaria da VOCENTO-aren akzioaren salneurriak krisialdiaren urte hauetan izan duen bilakaera: VOCENTO
3. Horren ondorio nabaria da VOCENTO-aren akzioaren
salneurriak krisialdiaren urte hauetan izan duen bilakaera:
VOCENTO TALDEA
AKZIOAREN SALNEURRIA 2007-2016
Iturria: Yahoo.Inc
4. Bilakaera negatibo luze horren ondorioz, etengabeko doitze
prozesuan egon da sartuta VOCENTO. Ikus dezagun doitze
horiek enpleguan izan duten eragina:
etengabeko doitze prozesuan egon da sartuta VOCENTO. Ikus dezagun doitze horiek enpleguan izan duten eragina: 2

2

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA VOCENTO TALDEA BATAZ BESTEKO LANGILE KOPURUA Iturria:
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA VOCENTO TALDEA BATAZ BESTEKO LANGILE KOPURUA Iturria:
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA VOCENTO TALDEA BATAZ BESTEKO LANGILE KOPURUA Iturria:
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
VOCENTO-REN ETORKIZUNA

VOCENTO TALDEA BATAZ BESTEKO LANGILE KOPURUA

ETORKIZUNA VOCENTO TALDEA BATAZ BESTEKO LANGILE KOPURUA Iturria: VOCENTO Taldea 5. Batez ere, irakurleen

Iturria: VOCENTO Taldea

5. Batez ere, irakurleen Interneterako etengabeko mugimenduaren ondorioz gertatu da bilakaera hori. Interneteko merkaturako aldaketa bera da, jakina, VOCENTO Taldearen epe luzeko oinarrizko erronka, paperezko prentsako talde guztiona den moduan. Egunkari guzti hauentzako denbora agortzen doa eta aurrean duten erronka nabaria da: Interneteko jarduera lehen baino lehen errentagarri bihurtzea, paperezko jarduera desagertu aurretik. Oraingoz, enpresa talde horietako inork ez du helburu hori lortu.

6. Hala ere, etengabeko lana egiten ari da VOCENTO Taldea arlo horretan. Lan horren ondorioz, gero eta garrantzi handiagoa dute Internet bidezko publizitate sarrerek k Talde osoaren barnean:

3

Lan horren ondorioz, gero eta garrantzi handiagoa dute Internet bidezko publizitate sarrerek k Talde osoaren barnean:
Lan horren ondorioz, gero eta garrantzi handiagoa dute Internet bidezko publizitate sarrerek k Talde osoaren barnean:
Lan horren ondorioz, gero eta garrantzi handiagoa dute Internet bidezko publizitate sarrerek k Talde osoaren barnean:
Lan horren ondorioz, gero eta garrantzi handiagoa dute Internet bidezko publizitate sarrerek k Talde osoaren barnean:
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA VOCENTO TALDEA ARLO DIGITALEKO PUBLIZITATE SARREREK TALDEAN
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA VOCENTO TALDEA ARLO DIGITALEKO PUBLIZITATE SARREREK TALDEAN
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA VOCENTO TALDEA ARLO DIGITALEKO PUBLIZITATE SARREREK TALDEAN
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
VOCENTO-REN ETORKIZUNA

VOCENTO TALDEA ARLO DIGITALEKO PUBLIZITATE SARREREK TALDEAN DUTEN PISUA

Urtea

%

2008 %5,6

 

2009 %8,7

 

2010 %11.2

 

2011 %13,5

 

2012 %17,2

 

2013 %22,1

 

2014 %25,2

 

Iturria: VOCENTO Taldea

7. Oro har, nabarmen hobetu da VOCENTO Taldearen bilakaera 2014 eta 2015 urteetan, Espainiaren egoera ekonomikoa eta publizitate sarrerak berpiztu diren arabera. Hala ere, epe laburreko hobekuntza horiek ez dira nahiko, jakina, VOCENTO Taldeak dituen erronka estrategikoen aurrean.

8. Bilakaera orokorraren barnean, garrantzitsua den eta oraindik bideratu gabe dagoen erronka estrategiko bat du VOCENTO Taldeak. Correo Taldea eta Prensa Españolaren arteko bategitearen ondorengoko 15 urte hauetan, VOCENTO Taldea ez da gai izan ABC egunkariaren bilakaera negatiboa birbideratzeko.

9. Hainbeste urte igaro ostean, VOCENTO Taldeak prentsaren jardueran lortzen dituen irabaziak eskualdeko egunkarien bidez lortzen ditu, modu nabarmenean:

VOCENTO TALDEA JARDUEREN ARABERAKO SARRERAK. 2014. Milioi EUR

Jarduera

Sarrerak

% Sarrerak

EBITDA

% EBITDA

Eskualdeko

       

egunkariak

294,1

%59,44

37,1

%84,13

ABC

113,1

%22,86

2,0

%4,54

Beste aldizkari batzuk

9,3

%1,88

2,6

%5,90

Ikusentzutekoa

57,7

%11,66

11,2

%25,40

Sailkatuak

12,4

52,51

-0,7

-%1,59

Beste batzuk

12,7

%2,57

2,7

%6,12

Egitura eta doitzeak

-4,5

-%0,91

-10,8

-%24,49

ORO HAR

494,8

%100

44,1

%100

Iturria: VOCENTO Taldea.

10. ABC-aren erronkari aurre egiteko jarraitu beharreko estrategiak izan dira, hain zuzen, Taldeko akziodunen arteko gatazken ardatzik nagusiena urte guzti hauetan. Eta,

4

estrategiak izan dira, hain zuzen, Taldeko akziodunen arteko gatazken ardatzik nagusiena urte guzti hauetan. Eta, 4
estrategiak izan dira, hain zuzen, Taldeko akziodunen arteko gatazken ardatzik nagusiena urte guzti hauetan. Eta, 4
estrategiak izan dira, hain zuzen, Taldeko akziodunen arteko gatazken ardatzik nagusiena urte guzti hauetan. Eta, 4
estrategiak izan dira, hain zuzen, Taldeko akziodunen arteko gatazken ardatzik nagusiena urte guzti hauetan. Eta, 4
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA zehazki, Victor Urrutia eta Jaime Castellanos Kontseilua
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA zehazki, Victor Urrutia eta Jaime Castellanos Kontseilua
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA zehazki, Victor Urrutia eta Jaime Castellanos Kontseilua
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
VOCENTO-REN ETORKIZUNA

zehazki, Victor Urrutia eta Jaime Castellanos Kontseilua uzteko funtsezko arrazoietako bat. Ybarra familiako sektorea ABC VOCENTO Taldearen barnean

mantentzearen alde bazegoen, beste batzuk berriz egunkari hori Taldetik ateratzearen alde azaltzen ziren (Bergareche,

Urrutia, Castellanos,

) edo, bestela, komunikabideen beste

talde batekin aktiboak trukatu, behar izan ezkero ABC itxi,

etab.

11. Victor Urrutia (kapitalaren %10,14) VOCENTOtik irteteak,urratsa nabaria da Neguriko familiek VOCENTOko akziodunen artean duten pisua murrizteko bidean. Eta VOCENTOren proiektuarekin akziodunen bi sektoreetako batek duen nekea adierazten du ere. Neke hori 2016ko urtarrilean baieztatu zen, Jaime Castellanos Administrazio Kontseilutik borondatez irten zenean. Urrutia eta Castellanos-en mugimendu hauek, dirudienez, VOCENTO Taldeko borondate estrategiko argia -ABC mantentzearen aldekoa- erakusten dute, eta Ybarra 1 familiak aginte korporatiboan duen kontrola nabarmen sendotzen dute.

12. Nolanahi ere, bai akzioen trukaketa berrien bitartez, bai aurreikusten diren eragiketa estrategikoen arteko baten bidez, Neguriko familiek, ziur asko, VOCENTO Taldeko kontrola epe ertainera galdu edo banandu behar izango dutela ematen du.

13. Egiaz, Victor Urrutiak abenduaren 17an saldu zituen akzioak sakabanatuak izan zirela sinetsi zen. Hala ere, abenduaren bukaeran jakin zenez, akzio horien parte garrantzitsu bat SANTANDER Taldeak erosi zuen, VOCENTO Taldeko kapitalaren %4 2 .

1 Nolanahi ere, ez dugu ahaztu behar Ybarra familiaren barnean behin baino gehiagotan egon diren ezadostasunak eta gatazkak. Adibidez, ik. "Los hermanos Ybarra (Vocento, BBVA ) llegan a los tribunales por líos de herencia", El Confidencial, 2010eko azaroak 10. Ezadostasun horiek garrantzi handikoak izan daitezke VOCENTOren estrategiak eta aginte korporatiboa epe luzera bideratzeko garaian.

2 Ik. "Vocento recibe la visita en su capital de la gestora del Banco SANTANDER", Valencia Plaza, 2015eko abenduak 23. Oraindik ez dago batere argi SANTANDER Taldearen sarrera honek zein helburu duen. SANTANDER Taldearekin lotura

5

23. Oraindik ez dago batere argi SANTANDER Taldearen sarrera honek zein helburu duen. SANTANDER Taldearekin lotura
23. Oraindik ez dago batere argi SANTANDER Taldearen sarrera honek zein helburu duen. SANTANDER Taldearekin lotura
23. Oraindik ez dago batere argi SANTANDER Taldearen sarrera honek zein helburu duen. SANTANDER Taldearekin lotura
23. Oraindik ez dago batere argi SANTANDER Taldearen sarrera honek zein helburu duen. SANTANDER Taldearekin lotura
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA 14. Bestaldetik, aurreratu dugun moduan, VOCENTOren
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA 14. Bestaldetik, aurreratu dugun moduan, VOCENTOren
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA 14. Bestaldetik, aurreratu dugun moduan, VOCENTOren
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik VOCENTO-REN ETORKIZUNA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
VOCENTO-REN ETORKIZUNA

14. Bestaldetik, aurreratu dugun moduan, VOCENTOren etorkizun estrategikoa argitzen ez den bitartean eta, batez ere, Interneten erronkaren aurrean eredu bideragarria sendotzen ez den bitartean, enpresa eta jarduera horiek ez dira batere erakargarriak izango.

15. Beste kontu bat da akzioduntzan aurreikusi daitekeen diluzio horren ondorio instituzionalak zeintzuk izango diren. Hasiera batean, Euskal Herriko eguneroko prentsaren arloan Taldeak duen merkatu kuota ez litzateke zergatik aldatu beharko akzioduntzaren aldaketa horiengatik. VOCENTOren kontrola geografikoki nolabait urruntzeak bai izan dezakeela ondorioren bat, zalantzarik gabe, nahiz eta aurreikusteko zaila izan. Urrunago dauden jabeak ez dira horrenbeste inplikatzen lurraldearen bilakaera politikoan. Axolagabeagoak edo "pragmatikoagoak" izan daitezke gizartean, iritzi publikoan eta erakunde politikoetan eragiteko orduan, eta eragin hori nola bideratu erabakitzeko orduan. Baina errealitatean, jabe bakoitzak, akziodun bakoitzak, kontrol talde bakoitzak, gai honi buruz berezko interes eta filosofia izan dezake.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center, nor of its sponsors or supporting entities. EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making their investment decision.

GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1A MONDRAGON TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520 E-MAIL: info@ekaicenter.eu www.ekaicenter.eu scribd.com/EKAICenter

pertsonalak zituen kontseilariak -Jaime Castellanosek- Administrazio Kontseilua utzi du eta SANTANDER Taldearen aldetik VOCENTO Taldearen kontrolean sartzeko nolabaiteko estrategia egon ezkero, unerik okerrena izango litzateke Jaime Castellanosek egin duen mugimendua egiteko. Beraz, hilabete batzuk itxarotea komeni da, oraingo egoera nahasia argitzen hasi arte.

6

egin duen mugimendua egiteko. Beraz, hilabete batzuk itxarotea komeni da, oraingo egoera nahasia argitzen hasi arte.
egin duen mugimendua egiteko. Beraz, hilabete batzuk itxarotea komeni da, oraingo egoera nahasia argitzen hasi arte.
egin duen mugimendua egiteko. Beraz, hilabete batzuk itxarotea komeni da, oraingo egoera nahasia argitzen hasi arte.
egin duen mugimendua egiteko. Beraz, hilabete batzuk itxarotea komeni da, oraingo egoera nahasia argitzen hasi arte.