Está en la página 1de 4

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik

BBV-ARGENTARIA. AURREIKUS
ZITEKEEN TESTUINGURUA
Working Paper 2016ko urriak 11

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik

BBV-ARGENTARIA. AURREIKUS
ZITEKEEN TESTUINGURUA

1. BBV eta ARGENTARIA-aren arteko bategitearen ondorioz,


BBVA berriaren zuzendaritzak eta egiturak, gero eta
gehiago, Estatuko hiribururako bidea hartu zuten. Sekulako
kolpea izan zen ere Neguriko indar politiko eta
ekonomikoarentzat. Eta euskal abertzaletasunean borroka
garrantzitsu bat galtzearen sentsazioa geratu zen. Prozesua
beraren inguruan, oso modu kaxkarrean kudeatu zela eta
Emilio
de
Ybarra,
BBV-aren
Lehendakariari
gertatutakoaren funtsezko erantzulea izan zela ere argi
geratu zen.
2. Bai Negurin, baita euskal abertzaletasunean ere, porrot
handi bat jasan izatearen ustea gauza nabaria zen. Eta
sentsazio hori, jakina, prozesuaren ondorioak zuzen jasan
zituzten pertsonengana ere hedatu zen. Bai Neguri inguruko
kontseilariak, baita -Pedro Luis Uriarte edo Mario
Fernandez moduan- euskal abertzaletasunetik hurbilago
zeuden exekutiboak eta BBVA utzi behar izan zutenak.
Horien denen ustez, bi erantzukizun ezberdinen ondorioa
izan zen gertatutakoa: Emilio de Ybarrarena alde batetik eta
Aznar1Lehendakaria gobernuarena bestetik.
3. Hala ere, bategite / xurgatze prozesu hori gertatu behar ez
zen ezusteko huts bezala ulertzea, akats analitiko larria
izango litzateke.
4. Egiaz, BBV-aren kontrola eskuratzeko eta euskal interes
taldeen ordezkariak ziren kontseilariak eta zuzendariak
kargutik kentzeko Aznarren gobernuak abian jarri zuen
estrategia nabaria izan bazen ere2, egiturazko beste faktore
batzuk egon ziren -garrantzi handikoak izan zirenakhorrelako ezaugarriak izan zituen prozesu bat abiatzeko.
5. Alde batetik, salbuespenak - salbu, Neguriren enpresa
eraginkortasuna gero eta txikiagoa zen. Oro har, enpresari
handien taldea multzo errentagarria bihurtu zen, akzio

Ik. "Operacin BBVA. Las claves polticas", Inmaculada Snchez, El Siglo, 2002ko
apirilak 15.
2
Ik. "El milagro econmico de Aznar en el banquillo", Carlos Carnicero, Economa
Digital, 2015eko urriak 3.

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik

BBV-ARGENTARIA. AURREIKUS
ZITEKEEN TESTUINGURUA

bakoitzeko partaidetzak kudeatzen zituena3 baina oso


gaitasun exekutibo gutxirekin4. BBV-aren kasuan, esan
dugunez, euskal abertzaletasunetik hurbil zeuden
exekutiboen esku utzi behar izan zituzten, gero eta gehiago,
kudeaketaren
ardura
Neguriko
kontseilariek.
Negurikoentzat, "gure bankua" izaten jarraitzen zuen BBVk baina -ziur asko- ez aurreko hamarkadetako BANCO DE
BILBAO eta BANCO DE VIZCAYA bezain "gurea".
6. Hori denaren ondorioz, hobe ulertzen dugu BBV-aren
kontrola babesteko lehenago -eta BBVArena geroxeagoNegurik erakutsi zuen gaitasun eza. Bere interesak
defendatzeko garaian guztiz jokabide traketsa izan zuen eta,
ziur aski,ez hamarkada batzuk lehenago izango zen bezain
gogorra.
7. Dinamika guztia honen atzean egiturazko faktore nabarmen
bat dago. BBV-aren hazkundea bera, hain zuzen ere.
Hainbat hamarkadetako hazkunde jarraitua izan zuen
bankuak, BANCO DE BILBAO eta BANCO DE
VIZCAYA moduan hasieran eta BBV modura 1989tik
ondoren.
8. Merkatu kuota handia zuen BBV-k estatu osoan eta
nazioartean bere hedapena gero eta handiagoa zen. Neguri
bezalako interes talde mugatu batek horrelako banku bat
kontrolatu ahal du, jakina,gainerako akziodunak behar beste
sakabanatuta dauden bitartean. Baina gauza nabaria da
horrelako kontrol mota epe luzera mantentzeko aukerak
gero eta gutxiago direla erakundea hazten den arabera.

Liburu honen helburuaren ikuspegitik kapital partaidetzek duten garrantziaz, interes


handikoa izan daiteke "La importancia de llamarse Ybarra. Los nuevos negocios desde
arriba y otros beneficios capitalistas", Pablo Daz Morln, Historia Empresarial 812,
ICE, 2004ko urtarrila, 153-162 orr. Ybarra familiaren kokapen estrategikoa aztertzen
du, nolabait Daz Morlan-ek, enpresen kudeaketatik partaidetza gaituetara eta
administrazio kontseiluetara igaroz. Bai eta administrazio kontseiluek duten garrantzia
ere, Ybarra familiaren kapitalaren posizio eta helburuak babesteko.
4
Garrantzi handiko industria funtsa batzuk dituzte kontrolpean Neguriko betiko
familiek. Adibidez, Mercapital edo Cartera Industrial. Neguriren esparrutik kanpo
Nafarroako Juan Felix Huartek kontrolatzen duen "Uriel Inversiones, S.A." da kontuan
hartzekoa.

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik

BBV-ARGENTARIA. AURREIKUS
ZITEKEEN TESTUINGURUA

9. BBV edo BBVA bezala Burtsan dauden enpresek agintea


akziodunen talde txiki baten esku gordetzeko aukera eman
ohi dute. Betiere kontrolean parte hartzera sartzeko eskaera
egiteko behar beste pisua duten beste akziodun batzuk
azaltzen ez diren bitartean. Kontrolerako gai diren akziodun
berri horiek ez badira agertzen, egoera faktikoen edo barne
borroken arabera zehazten da aginte taldea, BBVA
kontrolatzeko Neguri eta gobernu zentralaren artean gertatu
zen moduan.
10. Azken finean, Neguri bera Euskal Herrian eta lurralde
esparru mugatu batean kokaturik izateak asko zailtzen du
horrelako erakunde baten gaineko kontrola epe luzera
mantentzea. Beste ikuspuntu batetik, Euskal Herria bezalako
lurralde txiki batek burtsan dagoen erakunde baten kontrola
mantentzeko aukerak ere gero eta txikiagoak izango ditu
erakundea handitzen den arabera. Kontrolerako akziodunek
kapital osoaren %5 edo %105-atik beherako ehunekoetara
jaisten badira, kontrol hori mantentzeko beren gaitasuna
mantentzea gero eta zailagoa da. 2000. urtean, BBVARGENTARIA bat egitearen unean, BBV-aren kontseilari
guztien artean kapital osoaren %1 baino gutxiago zuten.
11. Horrek ez du esan nahi, jakina, Euskal Herria bezala neurri
txikikoak diren lurraldeek jarrera ezkorra izan behar dutenik
enpresa multinazionalen aurrean. Hala ere, erakunde
multinazional horien kontrola mantentzea gero eta zailagoa
da eta horren jakinean egon behar dute lurralde hauek.
As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center, nor of
its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be
aware that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors
should consider this report as only a single factor in making their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1A MONDRAGON
TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
www.ekaicenter.eu scribd.com/EKAICenter

Ik. "La aristocracia del barrio". Alvaro Tizn eta Julin Gonzalez. EL MUNDO, 28
de marzo de 1999