Está en la página 1de 5
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA Working Paper 2016ko urriak 11

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA

Working Paper 2016ko urriak 11

Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA Working Paper 2016ko urriak 11
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA Working Paper 2016ko urriak 11
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA Working Paper 2016ko urriak 11
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA 1. Ondorio eta garrantzi nabariak ditu BBV-
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA 1. Ondorio eta garrantzi nabariak ditu BBV-
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA 1. Ondorio eta garrantzi nabariak ditu BBV-
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN
ESANAHIA

1. Ondorio eta garrantzi nabariak ditu BBV- ARGENTARIAbat egiteak 70. urteetatik aurrera euskal ekonomian ireki zen demokratizazio prozesuaren ikuspuntutik.

2. Kontua ez da, jakina, eragiketa horrek, berez, izaera "demokratizatzaile" duen hala ez. BBV-aren jabetzaren kontrolean, Neguriko betiko oligarkia ordezkatzea ekarri zuen prozesuak 1 . Kontrola Madrilgo gobernuaren konfiantzazko exekutibo batzuen eskuetan uzteko lehenago eta Alderdi Popularreko konfiantzazko exekutiboen eskuetan uzteko ondoren.

3. Euskal Herriarentzat horren garrantzitsua zen BBV moduko finantza erakunde baten kontrola eskualdatzea gauza konplexua zen. Batez ere, barneko aginte talde pribatu batek -Negurik- kanpoko beste gune pribatuaren alde kontrola galdu zuelako. Horren ondorioz, jakina, erakunde horretan hartzen ziren erabakiak modu nabarian urruntzen hasi ziren. Eta lurraldearen inguru ekonomikoan bankuak ordura arte zuen inplikazioaren ikuspegitik oso eragin negatiboa izan zuen ere. Egoitza Bilbon mantendu zuen BBVAk baina bere zerbitzu zentralek eta bere benetako zuzendaritzak, gero eta gehiago, Madrilerako bidea hartuko dute ordutik aurrera.

4. Hala ere, esan dugunez, aztertzen ari garen prozesu "demokratizatzaile"aren ikuspegitik eragiketa hau sailkatu eta balioestea ez da batere erraza. Modu zuzenean behintzat.

5. Alde horretatik, Neguriko aginte ekonomiko eta politikoarentzat behin betiko danbatekoa izan zen BBV eta ARGENTARIA-aren arteko bat egitea. Gure

1 BBV-Argentaria bategiteko prozesuak Neguriko familien artean sortuarazi zuen egonezaren deskribapen baterako, ik. "EL OCASO DE NEGURI. La decadencia de las grandes familias vizcaínas después de 150 años de ejercer un extenso poder financiero". José Luis Barbería. EL PAIS. 19 de mayo de 2002.

2

después de 150 años de ejercer un extenso poder financiero". José Luis Barbería. EL PAIS. 19
después de 150 años de ejercer un extenso poder financiero". José Luis Barbería. EL PAIS. 19
después de 150 años de ejercer un extenso poder financiero". José Luis Barbería. EL PAIS. 19
después de 150 años de ejercer un extenso poder financiero". José Luis Barbería. EL PAIS. 19
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA ikuspegitik, hori izan zen prozesu horren
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA ikuspegitik, hori izan zen prozesu horren
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA ikuspegitik, hori izan zen prozesu horren
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN
ESANAHIA

ikuspegitik, hori izan zen prozesu horren funtsezko ondorioa 2 .

6. Egiaz, 70-80 urteetan industria astunean gertatu zen berregituraketaren ondorioz, BANCO DE BILBAO eta BANCO DE VIZCAYA izan ziren Neguriko aginte ekonomikoa mantentzeko oinarrizko tresnak. Nahiz eta euskal abertzaletasunetik hurbil zeuden exekutiboekiko elkarrekiko loturan izan, indar ekonomiko handia ematen zien oraindik Neguriko familiei BBV-aren Administrazio Kontseiluak.

7. Jakina, kontua ez ziran bakarrik dibidenduak edo kontseilariei zegozkien sari bereziak. BBV bezalako erakunde batek kredituak emateko zuen gaitasuna funtsezko tresna zen kontseilarien enpresak -edo haien partaidetzak zituzten enpresak- elikatzeko. BBV-aren partaidetza industrialak ere garrantzi handikoak ziren ekimen pribatuak sustatzeko, BBV moduko "adiskide" zen erakunde bat bazkide moduan onartuz.

8. Une horretan dagoeneko ez zen guztiz egokia Neguriko talde ekonomikoak "oligarkia" moduan sailkatzea. Ordurako, frankismo garaian izan zuten aginte politikorako helbide zuzena galdua zuten. Hala ere, etorkizunean agian aginte politiko hori era batean ala bestean berreskuratzeko itxaropenak izatea ahalbidetzen zuen oraindik BBV-aren bitartez Negurik mantentzen zuen aginte ekonomikoak. Batez ere, 80 eta 90etako hamarkadetan euskal abertzaletasunak lortu zuen indarraren ondoren, beste aukera politikoak, Neguritik hurbilagoak, agintera heltzeko eta hegemonia eskuratzeko aukera berriak ireki nahian.

9. Negurik galdutako hegemonia politikoa noizbait berreskuratzeko arriskua egon bazen oraindik. BBV- ARGENTARIA bat egitea -edo, hobeto esanda,

2 "EL OCASO DEL CLAN NEGURI. La fusión del BBV y Argentaria acaba con el último reducto de poder de las familias vascas". Julián González eta Antonio Belmonte. El Mundo, 1999ko urriak 24

3

reducto de poder de las familias vascas". Julián González eta Antonio Belmonte. El Mundo, 1999ko urriak
reducto de poder de las familias vascas". Julián González eta Antonio Belmonte. El Mundo, 1999ko urriak
reducto de poder de las familias vascas". Julián González eta Antonio Belmonte. El Mundo, 1999ko urriak
reducto de poder de las familias vascas". Julián González eta Antonio Belmonte. El Mundo, 1999ko urriak
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA ARGENTARIA-k BBV xurgatzea- behin betiko
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA ARGENTARIA-k BBV xurgatzea- behin betiko
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA ARGENTARIA-k BBV xurgatzea- behin betiko
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN
ESANAHIA

ARGENTARIA-k BBV xurgatzea- behin betiko kolpea izan zen itxaropen horietarako 3 .

10. Hala eta guztiz ere, ez dugu ahaztu behar, egiaz, 2000ko Negurik, ez zuela harreman handirik jatorrizko Negurirekin. Aberastasuna sortzeko zuen gaitasuna, jarduera berriak sustatzeko, hutsetik hurbil zegoen ordurako. Krisi ekonomikoa, belaunaldien arteko beharrezko ordezkapenarentzako eza, ETAren jarduera, Neguri eraldatu zuten goitik behera. Enpresa gune izatetik gune errentatzailea izatera igarozuen neurri handi batean. BBV-aren barne kudeaketara begira ere, inguru abertzaletik etorritako exekutiboekin elkarlanean oinarritzeko beharturik egon zen Neguri. Kudeaketarako gaitasun eza hori funtsezko kontua da zergatia ulertzeko. BBV-aren Lehendakaritza berak ARGENTARIA-arekin bat egite prozesuan erakutsitako trakestasunak, berez, argi uzten du gune hauen kudeaketarako gaitasuna noraino zegoen kaltetuta.

11. Nolanahi ere, BBV-aren galera azkeneko kolpe gogor bat izan zen Euskal Herriko bilakaera ekonomiko eta politikoan eragiteko Negurik ordura arte zuen gaitasunerako 4 . Ahaztu gabe, jakina, euskal abertzaletasunarentzat ere kolpe gogorra izan zela, BBV-aren goiko zuzendaritzan gero eta pisu handiago hartzen ari zelako 5 .

3 "Auge y ocaso de Neguri", Gonzalo San Segundo, El Siglo de Europa, 2002ko apirilak 22. 4 "NEGURI AMAITU DA. Los patronos vascos, en franca decadencia", Iratxe Manchobas, Epoca 1263, 2009, 36-37 orr. 555 Azterketa berezia merezi du José Ignacio Goirigolzarriren kasuak. BBV- Argentaria bat egitearen ondoren, salbuespen gisa hartu zen Goirigolzarrik BBVAn jarraitzearena, euskal zuzendarien artean egon zen garbiketaren testuinguruan. Urte batzuk geroxeago, 2009an, Goirigolzarrik berak ere atera behar izan zuen. Goirigolzarriren irteera, batzuentzat, beste mugarri bat izan zen -azkena beharbada- Neguriren gainbehera horretan eta -zenbait iritzien arabera- behin betikoa. Ik. "Adiós a Neguri", CésarAlcalá, E-notícies. 2009ko irailak 30.

Eta geroxeago, 2012an Bankiako lehendakaritza hartu zuen. Garrantzi handia eman zitzaion azken izendapen horri hainbat lekutan. Batzuen ustez, Neguriko familien nolabaiteko itzulera zen edo behintzat izendapen horrek Neguriren

4

hainbat lekutan. Batzuen ustez, Neguriko familien nolabaiteko itzulera zen edo behintzat izendapen horrek Neguriren 4
hainbat lekutan. Batzuen ustez, Neguriko familien nolabaiteko itzulera zen edo behintzat izendapen horrek Neguriren 4
hainbat lekutan. Batzuen ustez, Neguriko familien nolabaiteko itzulera zen edo behintzat izendapen horrek Neguriren 4
hainbat lekutan. Batzuen ustez, Neguriko familien nolabaiteko itzulera zen edo behintzat izendapen horrek Neguriren 4
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA 12. Orduko prozesuaren epilogo gisa hartu zen
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA 12. Orduko prozesuaren epilogo gisa hartu zen
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA 12. Orduko prozesuaren epilogo gisa hartu zen
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN ESANAHIA
Euskal Ekonomia Demokraziaren Bidetik
BBV-ARGENTARIA BATEGITEAREN
ESANAHIA

12. Orduko prozesuaren epilogo gisa hartu zen 2004ean SACYR -eraikuntza sektoreko enpresak- abian jarri zuen operazioa -huts egin zuena- BBVAren kontrola eskuratzeko, SACYR-ekin batera Neguriko akziodunak eraso horren laguntzaile gisa 6 aipatu zirelako. Haien artean, José Domingo Ampuero akzioduna eta bankuko lehendakariorde ohia 7 . Nahiz eta oso sakabanatuta egon, Neguriko familiek kapitalaren %4 inguru zuten kontrolpean 8 eta SACYR-ekiko orduko ahaleginak huts egin bazuen ere, ez da guztiz baztertu behar hemendik aurrerako beste ahaleginen bat gertatzea, Francisco Gonzalezek lehendakaritza utzi eta gero.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center, nor of its sponsors or supporting entities. EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making their investment decision.

GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1A MONDRAGON TEL: 943250104 LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520 E-MAIL: info@ekaicenter.eu www.ekaicenter.eu scribd.com/EKAICenter

itzulerako ateak zabaltzen zituela. Ik.: "La vuelta del clan de Neguri", Estrategias de Inversión. 2012ko maiatzak 8. Goirigolzarri bera kalifikatzeko orduan, behin baino gehiagotan EAJtik hurbil zegoela edo Neguritik hurbil zegoela esan da. Ziur aski, bi gunekin harreman onak eta egokiak dituela esan daiteke. Ik. "Goirigolzarri: un hombre de Neguri para una caja en apuros", Laura Salces Acebes, CincoDías, 2012ko maiatzak 7.

Azkenik, Francisco Gonzalezen erretiroa hurbildu ahala, balizko BBVA-Bankia bat egite bati buruz hitz egin da, banku berri horren etorkizuneko burua - beharbada- Goirigolzarri izango delakoan.

Ik. "BBVA. Ahora sí, Neguri ha muerto", Eulogio López, Hispanidad, 2009ko irailak 30: "Se acabó la banca vasca. FG ha terminado con la mayor escuela de banqueros de España. Goiri se cansó de esperar y FG se buscó un FG2" 6 "Sacyr, ariete de la "triple alianza" en el asalto político-financiero sobre el BBVA", Euroinmo. 2014ko abenduak 2. 7 "La muralla del BBVA frena el asalto de Sacyr", Jesús Navares eta Luis Alemany. Nueva Economía. 2004ko abenduak 5. 8 Ik. "Sacyr acepta la continuidad de FG si le otorgan cinco consejeros y si se pactan los otros diez", Hispanidad. 2004ko abenduak 21.

5

la continuidad de FG si le otorgan cinco consejeros y si se pactan los otros diez",
la continuidad de FG si le otorgan cinco consejeros y si se pactan los otros diez",
la continuidad de FG si le otorgan cinco consejeros y si se pactan los otros diez",
la continuidad de FG si le otorgan cinco consejeros y si se pactan los otros diez",