Está en la página 1de 10

DEKLINABIDEA, LOKAILUAK,

ADITZA ETA ABAR LANTZEKO


ARIKETAK
Erantzun egokia aukeratu

IRAKURRI
IRAKURTZEKO

7 A ver si lo haces bien!


IKUSTERA ONDO
EGITEN BADUZU!
EA ONDO EGITEN
DUZUN!
EA ONDO EGITEN
BADUZU!
ONDO EGITEN
DUZULA!

1 Egunero _____________ naiz lanera.


JOAN
JOATEN
JOANGO
JOATEKO

8 Qu calor!
2 Bihar mendira _____________ gara.

BAI BERO!

JOANGO

HAU BEROA!

JOAN

ZEIN BEROA!

JOATEN

ZER BEROA!

JOATEKO

9 Tengo que ir a casa.


ETXERA JOATEN
BEHAR DUT
ETXERA JOAN
BEHAR NAIZ
ETXERA JOAN NAHI
DUT
ETXERA JOAN
BEHAR DUT

3 Gaur goizean ez dut


______________

GOSALTZEN
GOSALDUKO
GOSALDU
GOSALTZEA

4 Datorren astean oporretara

10 Tendrs que venir.


ETORRI BEHAR
DUZU
ETORRI BEHAR
IZANGO DUZU
ETORTZEN BEHAR
IZANGO DUZU
ETORRIKO BEHAR
DUZU

____________ naiz.

JOAN
JOATEN
JOATEKO
JOANGO

5 Astero ____________ zara bizikletaz.


IBILTZEN

11 Normalmente tengo que ir los viernes.


OSTIRALERO JOAN
BEHAR DUT
OSTIRALERA JOAN
BEHAR IZANGO
DUT
OSTIRALERO JOAN
BEHAR IZATEN DUT
OSTIRALERO JOAN
BEHARTZEN DUT

IBILI
IBILIKO
IBILITZEN

6 Lanera joan naizenean, egunkaria


______________ dut.

IRAKURTZEN
IRAKURRIKO

12 Orain itsusia da; baina lehen polita


______ .

IZANGO ZEN

EKARRI DUZU!

ZEN

EKAR EZAZU!

DA
NINTZEN

19 Ayer hiciste una tarta.

Atzo tarta bat egin ______________.


DUZU

13 Gu atzo mendira joan ___________


GARA
NINTZEN

ZINEN
ZENUTEN
ZENUEN

GINEN
GENUEN

20 Ayer comimos mucho.

Atzo asko jan _____________.

14 Zuek atzo oso berandu etorri


______________

ZINETEN
ZARETE

GENUEN
GINEN
DUGU
GENU

ZINEN
ZENUTEN

21 Hemos hablado de economa.

_____________ hitz egin dugu.

15 Nolakoa nahi duzu?

EKONOMIATIK

HONELA

EKONOMIAREN

HAU

EKONOMIAZ

HAULAKOA

EKONOMIAKO

HONELAKOA

16 ________________ ez zaizkit
gustatzen.
HORRELAKO
HORRELAKOAK
HORLAKOAK

22 He odo rumores sobre ti.

Zurrumurruak entzun ditut


___________
ZURETZAT
ZUREAK
ZURE
ZUTAZ

HORRELAKOA

17 Ven rpido!
______________________ azkar!
ETOR ZAITEZ
ETORTZEN ZARA
ETORRI

23 Lo he hecho por eso.

_____________ egin dut.


HORRETIK
HORREKO
HORREN
HORREGATIK

ETORRI ZARA

24 El trabajo de los profesores es

18 Trelo!
EKARTZEN DUZU!
EKARRI!

importante.
_________________ lana
garrantzitsua da.

IRAKASLEAREN

IRAKASLEN

LAGUNARI

IRAKASLEEN

LAGUNI

IRAKASLEKO

LAGUNEI
LAGUNAK

25 Te dar una copia de mis notas.


Nire ___________ kopia emango
dizut.
OHARRAREN

31 No me lo digas a mi.
Ez esan _______

NI

OHARREEN

NIRI

OHARREN

NIEI

OHARTIK

26 Todo esta en los libros.

Dena dago ____________


LIBURUETAN

NIRE

32 Hay que echarles agua a las plantas.


________________ ura bota behar
zaie.

LIBURUAN

LANDARERI

LIBURU

LANDAREARI

LIBURUETATIK

LANDARI
LANDAREEI

27 En los bares hace mucho calor.


______________ bero handia egiten
du.
TABERNAN

33 No s si vendr.

Ez dakit etorriko ______


DELA

TABERNEETAN

DELAKO

TABERNATARA

DEN

TABERNETAN

28 Me gusta el cine.

Zinea gustatzen ___________


DUT
NAIZ
ZAIT
ZAIZKIT

29 Se os han perdido las llaves.


Giltzak galdu ____________
ZAIZUE
ZAIZKIZUE
ZARETE
DUZUE

30 A mis amigos les gusta el teatro.


Nire ____________ antzerkia
gustatzen zaie.

DA

34 Dile que venga.

Esaiozu _____________
ETORRI
ETORTZEKO
ETORRI DELA
ETORTZEN DELA

35 Ha dicho que vendr.

___________________ esan du.


ETORTZEKO
ETORRIKO DEN
ETORRIKO DELA
ETORTZEN DELA

36 No sabemos tu nombre.

Ez ____________ zure izena.

DAUKAGU

42 No puedo ir.

___________ naiz joan.

JAKITEN DUGU

EZIN

DUGU JAKIN

BEHAR

DAKIGU

AHAL
NAHI

37 Mikel sabe arreglar ordenadores.

Mikelek ordenagailuak ____________


daki.
KONPONTZEN

43 No puedes venir.

Ezin __________ etorri.


DUZU

KONPONTZEA

DITUZU

KONPONDU

ZARA

KONPONTZEKO

EZ

38 He aprendido a cantar.

_____________ ikasi dut.


KANTATU

44 No pueden entrar.

Ezin dira __________


SARTZEN

KANTATZEN

SAR

KANTATZEA

SARTUKO

KANTATZEKO

SARTU

39 Qu dices?

Zer ________________?
ESANGO DUZU

45 No podemos hacer eso.

Ezin _________ hori egin.


GARA

DIOZU

DUGU

DIZU

DITUGU

ESAN

ZAIGU

40 Las puertas de los bares estn rotas.


______________ ateak apurtuta
daude.

46 Qu tienes ah?

Zer __________ hor?

TABERNAKO

DAKIZU

TABERNETAKO

DAUKAZU

TABERNEETAKO

DARAMAZU

TABERNEKO

DAKARZU

41 Hay que respetar las seales de las


carreteras.
__________________ seinaleak
errespetatu egin behar dira.

47 Tengo canas.

Ileurdinak ___________
DAUKAT

ERREPIDEKO

DAKIT

ERREPIDETAKO

DAUZKAT

ERREPIDEETAKO

DAKIZKIT

ERREPIDEETATIK

48 Han venido en tren.

_____________ etorri dira.

TRENETIK

54 Esto es para Mikel.

Hau _________________ da.

TRENEAN

MIKELARENTZAT

TRENAREKIN

MIKELENTZAT

TRENEZ

MIKELEENTZAT

49 Este ejercicio hay que hacerlo

oralmente.
Ariketa hau _________ egin behar
da.

MIKEL

55 Las flores son para vosotros.


Loreak ____________ dira.

AHOZ

ZUEN

AHOAREKIN

ZUENARENTZAT

AHOTIK

ZUENENTZAT

AHOZKO

ZUENTZAT

50 Cada cunto vais a Logroo?

________________ joaten zarete


Logroora?
ZENBAT
ZENBATERO
ZENBAT
BAKOITZEAN
BAKOITZEAN
ZENBAT

51 Vamos a Madrid los lunes.

____________ joaten gara Madrilera.

56 He trado regalos para los padres.

Opariak ekarri ditut ______________


GURASOENTZAT
GURASOARENTZAT
GURASOERENTZAT
GURASO

57 Son los libros para Idoia.

___________________ liburuak dira.


IDOIARENTZAT

ASTELEHENEAN

IDOIARENTZAKO

ASTELEHENA

IDOIAREN

ASTELEHENERO

IDOIARI

ASTELEHENETIK

58 Dnde est el trabajo para mi?

Non dago ________________ lana?

52 Traigo pan.

Ogia ___________

NIRETZATKO

DAUKAT

NIRETZAT

DAKART

NIRETZAKO

DAKIT

NIREKIN

DARAMAT

59 Os habeis visto en la calle.


53 Llevamos libros.

Liburuak _____________

Kalean ikusi duzue _______


ELKAR

DAKARTZAGU

ZUEK

DAUZKAGU

ZUK ETA HARK

DARAMATZAGU

ELKARRI

DITUGU

60 Habeis ido juntos.

______________ joan zarete.

ELKAR

DA

ELKARREKIN

ZERGATIK DA

ZUEK HAREKIN

BAITA

ELKARTUTA

ETA DA

61 Venimos de aquellos montes.


Mendi ____________ gatoz.
HAIETAKO

67 No le rias, porque no ha hecho

nada.
Ez egin errieta, ez ___________ ezer
egin.

HAIEN

DULAKO

HARTATIK

DUELA

HAIETATIK

BAITU

62 Han salido por los agujeros.

ZERGATIK DU

___________ atera dira.

ZULOTIK

68 Tu tambin vendrs.

Zu _________ etorriko zara.

ZULOETATIK

ERE

ZULOETAKO

ERE BAI

ZULOTATIK

BAITA

63 Traen la verdura de las huertas.


____________ ekartzen dute
barazkia.

BARATZETIK
BARATZEETATIK
BARATZETATIK
BARATZETAKO

BAI ERE

69 Esto es para la cabeza.

Hau ____________ da.


BURUARENTZAT
BURURAKO
BURURENTZAT
BURUKO

64 Vamos a esos montes.

Ez dakit

Mendi __________ goaz.


HORRETARA
HORIETARA
HORIEK
HORTARA

70 Lo he llevado para probarlo.

_____________ eraman dut.


PROBATZEN
PROBATZERA
PROBATZEKO

65 Han trado cerveza a los bares.

____________ garagardoa ekarri


dute.
TABERNETARA

PROBATZERAKO

71 Esto vale para arreglar todo.

Honek dena ____________ balio du.

TABERNARA

KONPONTZERA

TABERNERA

KONPONTZERAKO

TABERNARI

KONPONTZEKO
KONPONDU

66 No se lo he dicho, porque es mentira.


Ez diot esan, gezurra ____________.

72 Tu eres bueno; yo, en cambio, malo.

Zu zintzoa zara; ni, _____________,


gaiztoa
HALA ERE
BAINA
BAIZIK

78 Le he dicho que tiene que venir.

Etorri behar ___________ esan diot.


DULA
DUELA
DUEN
DUELAKO

ORDEA

73 Tengo dinero pero no s gastarlo.


Dirua dut ______ ez dakit gastatzen.
BAIZIK
BAINA
BERRIZ

79 Me ha dicho que lo he hecho bien.


Ondo egin __________ esan dit.
DUTELA
DUTLA
DUDALA
DULA

ETA

74 No es rojo sino azul.

Ez da gorria, urdina ___________--

80 Slo he llegado hasta tu casa.

Zure ____________ bakarrik iritsi


naiz.

BAIZIK

ETXE ARTE

BAINA

ETXERAINO

ORDEA

ETXE

HALA ERE

ETXETIK

75 No quiere; de todas formas, lo har.

Ez du nahi; ___________ egingo du.

81 Estar aqu hasta el jueves.

_____________ egongo naiz hemen.

BERRIZ

OSTEGUN ARTE

BAIZIK

OSTEGUNERAINO

ORDEA

OSTEGUNA

HALA ERE

OSTEGUNERA ARTE

76 Estn cansados.

______________ daude.

82 Pregntale si quiere.

Galdeiozu ea nahi _________

NEKATUTAK

DUELA

NEKATUTA

DU

NEKATU

DUEN

NEKATUA

DUN

77 Los he dejado atados.

____________ utzi ditut.

83 No sabes quin vino.

Ez dakizu nor etorri _________

LOTUTA

ZELA

LOTURIK

ZEN

LOTUTAK

ZENEN

LOTU

ZENELA

84 Sabes por dnde hay que ir?

Ba al dakizu nondik joan behar


_______?

90 Me han trado una mquina de

escribir.
______________ ekarri didate.

DELA

IDATZI MAKINA

DEN

IDAZTEKO MAKINA

DELAKO

IDAZTERAKO
MAKINA

DA

MAKINA IDAZTEKO

85 Me ha dicho cunto sabe.

Zenbat __________ esan dit.


DAKI

91 He inventado un trapo para matar

moscas.
Euliak ______________ asmatu dut.

DAKIELA

ZAPIA HILTZEKO

DAKIEN

HILTZEKO ZAPIA

DAKIN

HIL ZAPIA

86 Me ha dicho que no lo sabe.


Ez ___________ esan dit.
DAKI

HILTZEN DIRA
ZAPIA

92 Ese es ms grande.

Hori _____________ da.

DAKIEN

HANDIA

DAKIENELA

HANDIAGOA

DAKIELA

HANDIAGO

87 Que si tengo dinero?


Ea dirurik ___________?
DUT

HANDI GEHIAGO

93 Es demasiado bonito.
______________ da.

DUDAN

POLITA GEHIEGI

BADUT

POLIT GEHIEGI

BADUDALA

POLITAGOA

88 Te he dicho que estudies.

____________ esan dizut.


IKASTEN DUZU

POLITEGIA

94 Eres el ms grande.

______________ zara.

IKASTEN DUZULA

HANDI GEHIAGO

IKASTEKO

HANDIEGIA

IKASI DUZULA

HANDIENA

89 Es para escribir.
__________ da.
IDAZTEKO

HANDIAGOA

95 Hay que ir ms rpido.

_____________ joan behar da.

IDAZTERA

AZKAR GEHIAGO

IDAZTEN

AZKARRAGOA

IDATZI

AZKARRAGO
AZKARREGI

96 Comer demasiado es malo.

_____________ jatea kaltegarria da.


GEHIAGO
GEHIEGI
GEHIEN
GEHI

97 Cada vez comes ms.

_________________ jaten duzu.


GERO ETA
GEHIAGO
GERO ETA GEHIEN
BAKOITZEAN
GEHIAGO
BAKOITZEAN
GEHIEN

98 Ests gordo.

_________ zaude.
LODIA
LODITA
LODI
LODIRIK

99 Has vuelto muy delgado.

Oso ____________ itzuli zara.


ARGAL
ARGALA
ARGALAGO
ARGALEN

Emaitzak:
1.- b
2.- a
3.- c
4.- d
5.- a
6.- c
7.- b
8.- b
9.- d
10.- b
11.- c

12.- b
13.- c
14.- a
15.- d
16.- b
17.- a; c
18.- b; d
19.- d
20.- a
21.- c
22.- d
23.- d
24.- c
25.- c
26.- a
27.- d
28.- c
29.- b
30.- c
31.- b
32.- d
33.- c
34.- b
35.- c
36.- d
37.- a
38.- b
39.- b
40.- b
41.- c
42.- a
43.- c
44.- d
45.- b
46.- b
47.- c
48.- d
49.- a
50.- b
51.- c
52.- b
53.- c
54.- b
55.- d
56.- a
57.- b
58.- c
59.- a
60.- b
61.- d
62.- b
63.- c
64.- b

65.- a
66.- c
67.- c
68.- a
69.- b
70.- c
71.- c
72.- d
73.- b
74.- a
75.- d
76.- b
77.- a
78.- b
79.- c
80.- b
81.- d
82.- c
83.- b
84.- b
85.- c
86.- d
87.- b
88.- c
89.- a
90.- b
91.- b
92.- b
93.- d
94.- c
95.- c
96.- b
97.- a
98.- c
99.- a