A ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS

UNICELULARES
Están formados por unha soa
célula que realiza as tres
funcións vitais: (nutrición,

PLURICELULARES
Están formadas por moitas células. Que
se organízan e se unen entre si dun modo
ordenado, como as pezas dun crebacabezas.

relación e reproducción).

Niveis de organización
Tecidos: células que se agrupan porque fan a
mesma función.
Órganos: son varios tecidos que fan a mesma
función.
Aparatos o sistemas: Son órganos que se agrupan.
Teñen que estar coordinados para realizar función
máis complexas.
Organismo:

O conxunto

de

órganos e aparatos ou sistemas.

células,

tecidos,