Os seres vivos

Que son?

Funcións Vitais
 Permiten que os

Organismos que fan as funcións

seres vivos se

vitais:

adapten ao medio.

 Nacen
 Medran: aumentan de
tamaño e cambian de
forma.
 Reprodúcense.
 Morren.

NUTRICIÓN
Tomar alimentos
e as substancias
que necesitamos
para vivir.

RELACIÓN

REPRODUCIÓN
Para ter
descentes da
mesma especie.

Para reaccionar
aos cambios do
medio.

Expulsamos as
substancias de

CICLO DA VIDA

refugallo.

Son partículas moi pequenas e moi
sinxelas que poden causar enfermidades
en animais, plantas ou bacterias.

Os virus

Están no límite da vida. Porque os
científicos non están de acordo en se son
seres vivos ou non.