AS CÉLULAS

TIPOS

PARTES
Que son?
• A parte máis pequena dun
ser vivo.
• Todos os seres vivos están
formados por células.
• Realizan as función vitais.
• Fórmanse a partir da
división doutras células.

MEMBRANA
PLASMÁTICA

CITOPLASMA

Envoltura que
arrodea a célula

Substancia
xelatinosa
situada entre o
núcleo e a
membrana
plasmática

ORGÁNULOS

Realizan as
funcións
específicas

EUCARIOTAS

PROCARIOTAS

Teñen:
Membrana
plasmática.
Citoplasma.
Orgánulos.
Núcleo definido.

Non
teñen
núcleo
definido.
Teñen menos
orgánulos

Animal

Vexetal
Protexida por
unha parede
celular