Está en la página 1de 1

Os impactos ambientis: a auga

3.1. SOBREEXPLOTACIN E CONTAMINACIN


DOS RECURSOS NATURAIS
A enorme presin que o ser humano exerce sobre o
medio natural provoca a deterioracin e mais o empobrecemento dos recursos naturais, o que se coece como impactos ambientis.
Os impactos ambientis mis graves son consecuencia da sobreexplotacin dos recursos naturais e mais da
contaminacin ambiental producida pola acumulacin
de residuos e de verteduras incontroladas.
Os recursos que sofren maiores impactos ambientis
son a auga, o aire e a vexetacin.

DOUS EXEMPLOS DE SOBREEXPLOTACION HIDRICA


O ro Ebro
Na sa desembocadura, o Ebro forma cursos de augas
mansas, case que estancadas, que orixinan as marismas.
Estes lugares son un refuxio estratxico para a fauna, especialmente para as aves migratorias, que as marismas atopan auga doce para beber e peixes e mais insectos para
alimentrense.
Pero se contina a aumentar o ritmo de construcin de
presas e desvos do caudal do ro, crese que o delta do
Ebro pode chegar a desaparecer en poucas dcadas.

3.2. A SOBREEXPLOTACIN
DOS RECURSOS HDRICOS
Para estudar a sobreexplotacin dos recursos hdricos, tanto da auga superficial coma da auga subterrnea, hai que ter en conta que:
O consumo de auga no mundo se multiplicou por catro nos ltimos cincuenta anos.
O 70% da auga se precisa para a agricultura.
O consumo humano supon nicamente unha pequea
porcentaxe, pero debe ser auga potable.
O desenvolvemento tecnolxico permite disponer de
auga para os seus diferentes usos; pero, no caso de
realizrense obras hidrulicas sen ter en conta o seu
impacto ambiental, pdense orixinar graves consecuencias para o medio natural e para a sociedade.
O impacto sobre a auga superficial: os ros
Para abastecer de auga lugares onde esta escasa,
desvase o curso natural dos ros mediante a construcin de canles.
Se un ro non ten caudal abondo na sa desembocadura, prexudica gravemente non s a rea prxima ao
ro, senn tamn a costa, xa que a auga do curso fluvial
achega os materiais e mais os nutrientes necesarios para
abastecer de alimento a flora e mais a fauna marinas.
O impacto sobre a auga subterrnea: os acuferos
A sobreexplotacin das augas subterrneas, isto , a
extraccin de maior nmero de litros da que os acuferos poden renovar, facilita que, as zonas costeiras, a
auga do mar penetre no subsolo e esta salinice tanto
a auga coma o subsolo.
as trras interiores, a sobreexplotacin da auga subterrnea provoca a desertizacin.
6

Tema 3. Natureza e sociedade: harmonas, crises e impactos

O delta do Ebro o segundo ecosistema con maior diversidade de fauna de Espaa, despois de Doana (Huelva).

O Campo de Dalias
O Campo de Dalias unha rea da provincia de Almera, prxima ao mar, onde se practica a agricultura intensiva. A chuvia moi escasa, de xeito que preciso regar os
campos con gran cantidade de auga subterrnea. Esta sobreexplotacin provoca a salinizacin da auga dos pozos.
Cando a salinizacin da auga moi alta, as plantas morren, co cal, se non se frea a explotacin do acufero, esta
zona agrcola estar cada vez mis gravemente ameazada.
Que impacto ambiental se produce no ro
Ebro?
Que provoca a salinizacin dos acuferos
do Campo de Dalias?

O C a m p o de D a l i a s ,
ocupado polos invernadoiros da agricultura intensiva, c o e c i d o como mar de plstico.