Está en la página 1de 2

TEMA 6: A PROSA ENTRE 1936 E 1976: OS RENOVADORES DA PROSA (FOLE, BLANCO

AMOR, CUNQUEIRO E NEIRA VILAS).


Debido s adversas circunstancias histricas da posguerra, a producin narrativa en galego
viviu un perodo de total silencio. Foi a partir de mediados dos anos 50 cando se comezou a
producir una lenta pero progresiva recuperacin.
Lias na narrativa de posguerra: Podemos distinguir as seguintes lias:

A narrativa continuadora do Grupo Ns: son obras que seguen os temas desenvolvidos
polos membros do Grupo Ns. Inclese neste grupo as obras de Otero Pedrayo e a
primeira novela publicada en galego despois da Guerra Civil foi A xente de Barreira de
Carballo Calero.
A narrativa realista: presenta das tendencias:
- Textos de carcter popular e costumista. O principal representante deste xeito de
narrar Fole
- O realismo social. Nesta tendencia destacan Blanco Amor e Neira Vilas.
- A narrativa realista. Iniciada por Neira Vilas con Memorias dun neno labrego.
A narrativa fantstica: cntrase nun mundo mtico e intemporal, dominado polo soo e
o idealismo. O seu principal cultivador Cunqueiro.

nxel Fole:
A sa obra narrativa parte da tradicin oral galega, recrendoa, dndolle unha dimensin
misteriosa e par realista, profundamente imaxinativa.
En canto lingua, Fole empregar un rexistro lingstico que procura reproducir a lingua oral
dos paisanos galegos sen fuxir dos vulgarismos e dialectalismos propios das zonas da
montaa luguesa que retrata.
As sas obras son: lus do candil; Terra brava; Contos da nboa.
Blanco Amor:
Foi un narrador innovador nos temas e nas tcnicas. No tocante aos temas, decantouse polo
realismo social. No tocante tcnica, usa o pluriperspectivismo, os saltos temporais...
As sas obras son: A esmorga; Os biosbardos; Xente ao lonxe.
A esmorga publicouse por primeira vez en Arxentina, xa que foi vetada en Galicia pola
censura franquista. Nesta novela, un narrador protagonista conta, nun interrogatorio ante un
xuz, os sucesos ocorridos a tres personaxes durante vinte catro horas de esmorga.
lvaro Cunqueiro:
No tocante a temas das sas obras, Cunqueiro creou un mundo narrativo propio combinando
realismo, fantasa e humor; o que se ten dado en chamar o mundo mtico de Cunqueiro.
Estilisticamente pose prosa refinada, chea de imaxes e metforas e cun riqusimo
vocabulario.
As sas obras mis destacadas son: Merln e familia; as crnicas do sochantre; Se o vello
Sinbad volvese s illas.

Xos Neira Vilas:


Emigrou a Amrica sendo moi novo e al entrou en contacto cos ambientes galeguistas. A
maiora dos seus libros estn influenciados pola sa biografa. Anda que contemporneo aos

autores da Nova Narrativa difernciase deles no seu achegamento formal narrativa


tradicional e sa incidencia en temas como a infancia (Memorias dun neno labrego; Cartas a
Lelo), o mundo rural (Xente no rodicio) e a emigracin (Camio bretemoso; Historia de
emigrantes). O mundo narrativo de Neira vilas encdrase na lia do socialrealismo e a sa
linguaxe sitase preto da fala popular.