Está en la página 1de 2

Rutina A

Ejercicio
SXRXD
LUNES: CUERPO SUPERIOR A

S1

Press de banca, Pecho


3 X 6-8 / 2 min
Remos con barra, Espalda
3
X 6-8 / 2 min
Press inclinado mancuerna, P
3
X 6-8 / 1 min
Jalones al pecho, Espalda
3
X 8-10 / 1 min
Levantamiento Lateral, Hombr 2 X
10-12 / 1 min
Extensin Tricep Polea
2
X 10 / 1 min
Curl de Bicep
2 X 10 / 1 min
MARTES: CUERPO INFERIOR A
Peso Muerto
3 X 6-8 / 2 min
Prensa
X 10-12 / 1 min
Caminata
X 8-10 / 1 min
Pantorrilla
4 X 6-8 / 1 min
Abdominales
X 8-15 / 1 min
JUEVES: CUERPO SUPERIOR B

3
3

Dominadas
3
X 6-8 / 2 min
Press militar, Hombro
3
X 6-8 / 2 min
Remo en cable o manc, Esp.
3X
8-10 / 2 min
Press de banca manc, Pecho
3X
8-10 / 1 min
Fondos
2
X 10-12 / 1 min
Curl Barra Bicep
2X
10-12 / 1 min
Press Frances
2
X 10-12 / 1 min
VIERNES: CUERPO INFERIOR B
Sentadilla
3 X 6-8 / 2 min
Prensa
X 8-10 / 1 min

S2

S3

S4

Caminata
10-12 / 1 min
Pantorrilla
10-12 / 1 min
Abdominales
X 8-10 / 1 min

3X
4X
4