Está en la página 1de 3

Actul juridic unilateral de drept civil

Actul juridic unilateral-o manifestare de vointa unica producatoare de efecte


juridice.
-orice manifestare de vointa prin care o persoana,actionand singura,determina
efecte de drept,fie in sarcina sa ,fie in profitul sau.
-pentru calificarea actului juridic ca unilateral este esentiala unicitatea vointei,si
nicidecum numarul subiectilor,desi exista acte unilaterale care nu pot fi emise
decat de un singur subiect(testamentul,recunoasterea paternitatii)
-cf. art 1324 C. civ. Este unilateral actul juridic care presupune manifestarea de
vointa a autorului sau .Actul juridic unilateral este acea manifestare de vointa
care genereaza efecte juridice ,desi nu a fost acceptat de o alta persoana.
-actul unilateral se deosebeste de contractul unilateral;contractul unilateral este
rezultatul intalnirii a doua vointe juridice prin care se creeaza obligatii in sarcina
uneia dintre parti si in favoarea celeilalte.In cazul actului unilateral nu exista
niciun asemenea acord,fiind vorba de o manifestare de vointa solitara.
Clasificarea legala a actelor unilaterale
A.Actele unilaterale supuse comunicarii
-art. 1326 alin. (1) Actul unilateral este supus comunicarii atunci cand
constituie,modifica sau stinge un drept al destinatarului si ori de cate ori
informarea destinatarului este necesara potrivit naturii actului
-in lipsa comunicarii,emiterea actului nu are nicio valoare juridica reala
-cf. art. 1326 alin. (2) ,comunicarea se poate face prin orice mijloc adecvat,daca
prin lege nu se prevede altfel.
-teoria receptiei- art 1326 alin. (3) Actul unilateral produce efecte din momentul
in care comunicarea ajunge la destinatar ,chiar daca acesta nu a luat cunostinta
de aceasta din motive care nu ii sunt imputabile => legiuitorul instituie o
prezumptie absoluta de informare a destinatarului din momentul in care actul
ajunge in sfera de control a acestuia.
B.Actele unilaterale nesupuse comunicarii
-toate acele acte prin care nu se constituie,modifica sau stinge un drept al
destinatarului si in care natura actului nu presupune necesitatea comunicarii sale
-exemplul cel mai evident-testamentul
-scopul producerii de efecte determina ca,la un moment dat,cunoasterea lui de
catre persoana interesata sa fie esentiala

Regimul juridic al actelor unilaterale


-cf. art. 1325 Daca prin lege nu se prevede altfel,dispozitiile legale privitoare la
contracte se aplica in mod corespunzator actelor unilaterale

a)Conditii de validitate(fond si forma)


-se aplica toate prevederile legale privitoare la conditiile
consimtamantului,capacitatii,obiectului si cauzei contractului,precum si ale
formei contractului ,atunci cand este cazul(1179).
-in ceea ce priveste conditiile de forma,adesea sunt imperativ prescrise de
legiuitor sau legiuitorul prevede ca ele trebuie sa urmeze reguli simetrice actului
pentru formarea caruia au fost emise
-principiul de baza ramane cel al consensualismului
-aplicarea regulilor generale cazuri atipice de acte juridice unilaterale
(art.1187).Actelor unilaterale li se aplica si regimul juridic al nulitatilor (1246)
b)Efectele actelor juridice unilaterale
-regulile privind interpretarea contractelor sunt partial compatibile cu
interpretarea actului juridic unilateral,daca ele duc la nasterea unui raport
obligational intre emitent si destinatarul actului- 1266-1269
-dificultatea se iveste cu privire la forta obligatorie(1270)-in aceasta privinta,de la
un anumit moment si actele unilaterale trebuie considerate irevocabile
Ex: in cazul ofertei cu termen,forta obligatorie opereaza din momentul
comunicarii acesteia catre destinatar si pana la expirarea termenului.De
asemenea,de regula,in cazul tuturor actelor unilaterale supuse comunicarii,din
momentul comunicarii lor,acestea nu mai pot fi revocate(decl. unilaterala de
rezolutiune)
-prin exceptie,daca legea permite acest lucru,ele pot fi revocate
-in ceea ce priveste principiul relativitatii efectelor contractului(1280)si
transpunerea sa la actul juridic unilateral,ea presupune o distinctie prealabila
intre terti:tertul destinatar al actului unilateral si ceilalti terti.Adesea,in cazul
actelor unilaterale supuse comunicarii,efectele acestora fata de tertul beneficiar
nu se produc decat dupa momentul acceptarii beneficiului actului unilateral de
catre acesta.

Angajamentul unilateral(promisiunea unilaterala)


-angajamentul unilateral are un caracter subsidiar
-caracter utilitar
-angajamentul unilateral trebuie sa fie suficient de precis
Promisiunea unilaterala reprezinta un act unilateral cu valoare de angajament
unilateral prin care autorul sau se obliga fata de un tert sa execute o anumita
prestatie,independent de acceptarea actului din partea acestuia (1327).Un
asemenea act este pe deplin valabil.Daca tertul accepta beneficiul actului
unilateral,poate pretinde executarea de la autorul actului,in conditiile generate de
principiul fortei obligatorii a contractului,sau poate cere despagubiri pentru
incalcarea obligatiei asumate prin respectivul angajament unilateral(fara ca prin
acceptare sa se fi format in mod necesar un contract!)

Promisiunea unilaterala (angajamentul unilateral) trebuie distinsa de contractul


care include o promisiune unilaterala.Cazul tipic este cel al contractului prin care
se promite unilateral instrainarea unui bun ,fara ca in contrapartida sa se promita
o contraprestatie pentru primirea acelui bun.
Efectele angajamentului unilateral
-in ipoteza in care tertul refuza dreptul nascut din angajamentul unilateral,
angajamentul unilateral este lipsit de orice efecte juridice(1327)-este caduc
-daca angajamentul unilateral stipuleaza un termen,atunci el trebuie mentinut in
mod obligatoriu pe toata durata acestui termen-eventuala revocare a sa nu
produce nicio consecinta pana la expirarea termenului
-pana la comunicarea sa,si angajamentul unilateral poate fi retractat

Promisiunea publica de recompensa


-art. 1328-1329
-promisiunea publica consta in oferta adresata de catre emitent publicului ca,in
schimbul unei prestatii determinate ,sa plateasca o recompensa (oferta de
recompensa pentru gasirea unui animal pierdut).O asemenea oferta publica este
obligatorie pentru emitent
-exceptie de la forta obligatorie a actului juridic unilateral supus
comunicarii:oferta publica de recompensa poate fi revocata oricand,in aceeasi
forma in care a fost facuta.Prin exceptie,oferta nu mai poate fi revocata fata de
cel care,inaintea publicarii revocarii ofertei,a executat prestatia (1329).Fata de
celelalte persoane insa,efectul revocator se produce si executarea nu va mai da
dreptul la recompensa.
-dreptul la actiunea in despagubire se prescrie in termen de un an de zile de la
data revocarii (1329 alin. (4))