Endrapallibres

Calendari de sessions 2016– 2017
7 d’octubre

3 de febrer

2 de juny

4 de novembre

3 de març

Cloenda: 7 de juliol

2 de desembre

7 d’abril

13 de gener

5 de maig