Está en la página 1de 16

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJW, CZCIE SI !

BRZASK
MIESICZNIK SPOECZNO - POLITYCZNY
Grudzie 2005 ROK

ISSN 1429-8279
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI

NR

8/167

DO UYTKU WEWNTRZNEGO

Sprzeciw Komunistycznej Partii Polski


wobec zadeklarowanej przez rzd RP
zgody na rozmieszczenie na terytorium Polski
tzw. tarczy antyrakietowej
Komunistyczna Partia Polski wyraa zdecydowany protest przeciwko planom budowy na terenie
naszego kraju wyrzutni rakietowych stanowicych element promowanego przez wadze Stanw
Zjednoczonych systemu obrony przed balistycznymi pociskami rakietowymi - BMD. Budowa tego
systemu ma na celu umocnienie pozycji Stanw Zjednoczonych w sferze militarnej, poprzez uzyskanie
przez to pastwo nad potencjalnym przeciwnikiem przewagi, umoliwiajcej podjcie ataku przy
minimalizacji skutkw uderzenia odwetowego.
Rwnoczenie zwracamy uwag, e Stany Zjednoczone, ktre s najwikszym na wiecie
posiadaczem i producentem broni masowego raenia, prowadz coraz bardziej agresywn polityk i
wywouj napicia w stosunkach midzynarodowych. Formuujc doktryn wojny prewencyjnej i
okrelajc w niezwykle arogancki sposb swoich politycznych przeciwnikw na arenie
midzynarodowej mianem pastw zbjeckich, amerykaska machina wojenna stwarza coraz wiksze
i zagroenie dla pokoju na wiecie.
Rozdmuchiwane przez propagand obawy przed rzekomym niespodziewanym atakiem rakietowym ze
strony takich krajw jak Iran, Syria, czy Koreaska Republika Ludowo-Demokratyczna, nie maj
najmniejszego uzasadnienia o ile same Stany Zjednoczone zechciayby tylko utrzymywa z tymi
krajami pokojowe stosunki. Propagowanie za wizji, e celem takiego ataku mogaby nagle sta si
Polska, budzi za mieszno.
Przystpienie Polski do systemu tarczy antyrakietowej spowoduje natomiast zaostrzenie stosunkw z
wszystkimi ssiadami, w tym zwaszcza stosunkw Polski z Rosj i wzrostu w tym kraju uzasadnionego
poczucia zagroenia. W przypadku konfliktu zbrojnego Stanw Zjednoczonych z innym mocarstwem
instalacje na terenie Polski stanowi bd potencjalny cel ataku. Udzia w programie tarczy
antyrakietowej, wiza si bdzie take z zakadaniem na terytorium Polski obcych baz wojskowych
USA, zawarciem na te okoliczno jednostronnych umw, ograniczajcych suwerenno czci
terytorium naszego kraju, od ktrych Polska nie bdzie si moga uwolni przez cale dziesiciolecia.
Taki gest serwilizmu ze strony obecnych wadz RP byby przejawem najwyszej ignorancji wymogw
prowadzenia polityki pokojowej, potwierdzeniem braku odpowiedzialnoci za los naszego kraju, w tym
take za wol przyszych pokole.
Wyraajc swj protest przeciwko instalowaniu stanowisk wyrzutni antyrakietowych, walczymy o
bezpieczestwo mieszkacw naszego kraju i caej ludzkoci, przeciwko wciganiu Polski w nowe
awantury wojenne w imi interesw amerykaskiego kapitau, tak jak miao to miejsce w przypadku
agresji i okupacji Iraku.
Krajowy Komitet Wykonawczy
Komunistycznej Partii Polski
Dbrowa Grnicza, 22. 11. 2005 roku

B R Z A S K NR 08 / 2005

WYDARZENIA LISTOPADA 2005 ROKU


ZE STRONY INTERNETOWEJ KPP
WWW.KOMPOL.ORG
Wtpliwoci do premiera Belki
Przez rok prowadzenia pastwa przez p. Belk dochd
narodowy wzrs o blisko 40 mld. Osignicie godne
podziwu dla kunsztu niezalenego eksperta, fachowca,
czowieka z betonu i stali, kolejnego polskiego
niezastpionego, zbawc znad Wisy, Eufratu i
Potomacu, jednym sowem: ustpujcego premiera.
Jedyny to taki, ktry doprowadzi parlament do
konsensu, ktry polega na zajmowaniu si samym sob
a zostawienia w spokoju, jakby na to nie patrze
energicznego, rzdu. Tylko kilka wtpliwoci:
1). Skd si bierze ten wzrost, jeeli wikszo sektorw
przemysowych albo podupada albo przeywa zastj
(np. produkcja przemysowa spada a budownictwo jest
cigle na tym samym poziomie)?
2). Kto zagarn ten wzrost dochodu? Czyby instytucje
finansowe, dla ktrych ze wzgldu na kurs walutowy,
rok by cakiem niezy?
3). Z czego wynika spadek rejestrowanego bezrobocia?
Z wyjazdw za granic czy moe z potgi
prowadzonych prac przez urzd pracy?
I jeszcze wiele innych znakw zapytania (wedug
raportu BIEC: "Przy tak sabych zamwieniach nie
naley spodziewa si wzrostu produkcji rwnie w
najbliszych miesicach. Tym bardziej, e w
magazynach producentw zaczynaj odkada si
zapasy wyrobw gotowych. Ich wrzeniowy wzrost nie
by co prawda bardzo duy, ale stopniowy przyrost
niesprzedanych towarw obserwujemy ju od lipca
biecego roku" i dalej "Przy sabych perspektywach na
wzrost produkcji w najbliszym czasie, zagraa to
redukcj pracownikw w firmach, a to dodatkowo
osabioby popyt krajowy w przyszoci i wzmocnio
problem bezrobocia"). Nie gratulujemy premierowi
Belce. Zrobiy to za nas rekiny finansjery. Pamitajmy o
tym mylc o partii i osobach, ktre umoliwiy t
fiest.
2.11.2005 r.

Wszystko sprzedane
Przychody z prywatyzacji wyniosy na koniec
padziernika 3,75 mld z tj. ledwie 66% z planowanej na
cay 2005 rok kwoty 5,7 mld. Czy to kolejny dowd
impotencji rzdu SLD-UP? Moe nie. Tu chyba
zadziaa czynnik obiektywny. Po prostu nie ma ju
czego sprzedawa.

3.11.2005 r.

Mieszkania do rozdania
Wedug niektrych rde samodzielnych mieszka
nie ma w Polsce a 3 mln rodzin. Chyba ta cyfra
staa si inspiracj dla nowego rzdu, ktry szumnie
zapowiada budow 3 mln nowych mieszka. Z
niecierpliwoci czekamy na spenienie tych
obietnic, cho podejrzewamy, e skoczy si to tak
samo jak z mieszkaniami, ktre obiecywa p.
Kwaniewski w 1995.
12.11.2005 r.

Plagiat z Belki
Jak donosi prasa fragmenty expose Kazimierza
Marcinkiewicza byy plagiatami z expose Marka
Belki. Nie pierwsze to oskarenie, gdy cakiem
niedawno Andrzej Lepper oskara PiS o
przepisaniu ywcem czci programu Samoobrony.
Wida inwencji twrczej nie starczyo nawet na
kilka tygodni.
14.11.2005 r.

Nowomowa
Park, galeria, atelier - czy na pewno wiemy co sowa
te znacz? Kiedy do parku chodzio si by
odpocz i poczyta gazet, do galerii i atelier aby
poobcowa z kultur. Dzi w galeriach i parkach
robi si zakupy, a w atelier mona co najwyej
przyci wosy. Nowomowa kapitalistyczna nadaa
tym sowom nowe znaczenia, aby zrcznie
opakowa i sprzeda to, co nie do koca wszystkim
jest w smak. Manipulujc sowami manipuluje si
te znaczeniami. Jak to przyjemnie i z jak
egzaltacj robi si zakupy w galerii, a nie w
zwykym hipermarkecie. Jest tak mio i gustownie.
Jake cudownie jest te pracowa w parku
przemysowym". O wiele przyjemniej ni w
budzcym wiadome skojarzenia kilkuhektarowym
terenie, zabudowanym wielkimi blaszanymi halami,
ogrodzonym wysokim potem ze stra traktujc
kadego obcego jak intruza i rygorem wyciskajcym
z pracownika maksimum pracy przy minimum
pacy. O tak! Tak nazywa jest o wiele lepiej.

B R Z A S K NR 08 / 2005
Nowomowa skutecznie leczy sumienia i poprawia
samopoczucie.
15.11.2005 r.

Solidarno rzdu z finansjer


Jak nowy rzd Marcinkiewicza realizuje zapowiedzi
pastwa socjalnego? Zaczynajc po pierwsze od
likwidacji podatku od zyskw z inwestycji giedowych.
Powszechnie bowiem wiadomo, e 10 milionw
Polakw yjcych na granicy ubstwa posiada bardzo
duo oszczdnoci w postaci akcji, obligacji i innych
papierw wartociowych. Zniesienie opodatkowania od
spekulacji nimi z pewnoci poprawi sytuacj
przecitnej rodziny. Logika rzdu Marcinkiewicza ju
na starcie bije dokonania poprzednikw.
16.11.2005 r.

Ulga dla bogatszych


Coraz wicej mwi si o reformie podatkw, ktr chce
przeprowadzi rzd Marcinkiewicza. Nowy system
miaby wyglda nastpujco: dwie stawki podatku od
dochodw osobistych (PIT): 18 i 32 proc., 18procentowy podatek dochodowy od firm (CIT) i by
moe dwie stawki VAT: podstawowa 21 proc. oraz
obniona w wysokoci 7 lub 8 proc.
Zastanawia wobec tego skd wezm si pienidze w
budecie na rozbudowany system socjalny, z ktrym to
hasem PiS szed po zwycistwo w wyborach. Na to
pytanie odpowiedzie moe chyba tylko komisja prawdy
i sprawiedliwoci!
Jednoczenie przypominamy, e jednym z celw
minimum dla komunistw jest rozszerzenie skali dla
podatkw progresywnych.
19.11.2005 r.

Najpierw ustawa, potem mieszkania


Minister infrastruktury Jerzy Polaczek zdradzi
narodowi, a waciwie jego reprezentacji tj.
Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan,
okruch owego wielkiego misterium propagandy, czyli
jak zbudowa obiecane 3mln w 4 lata. Ot wszystko da
si zrobi w Sejmie! stwierdzi minister - "Nowe
prawo budowlane, zmiana ustawy o prawie
spdzielczym, usprawnienie polityki pastwa wobec
miast - to dziaania, ktre rzd podejmie w najbliszym
czasie by poprawi sytuacj w budownictwie
mieszkaniowym".
Doda te, e rzd planuje budowa 170 tys. mieszka
rocznie. Czyli w cigu tych czterech lat, liczc e plan
zostanie zrealizowany, do 3mln zabraknie, bagatela,
2,32 mln mieszka, ktre szumnie obiecywano. Wiara
ministra w sprawcz moc ustawy zadziwia nawet
najwikszych idealistw!
23.11.2005 r.

Hod dla Abdula Aziz Jassim Hassan


i Yassa Khudhayer Haider
Wczoraj w wyniku ataku grupy uzbrojonych
terrorystw w Al-Thawra City w Bagdadzie zginli
dwaj Towarzysze z Irackiej Partii Komunistycznej:
Abdul Aziz Jassim Hassan i Yass Khudhayer
Haider. Ponieli mier z rk zamaskowanych
kryminalistw, ktrzy obecnie rzdz na ulicach
miast i wsi Iraku, chcc wprowadza wasne rzdy,
rzdy destrukcji i chaosu, upadlania czowieka.
Obecne marionetkowe wadze Iraku oraz
okupacyjne wojska nie s w stanie za prowadzi w
kraju porzdku. Dca za do tego Iracka Partia
Komunistyczna jest pozbawiana swoich najlepszych
Towarzyszy. Solidaryzujemy si z narodem irackim
i Irack Parti Komunistyczn w ich deniu do
suwerennoci i demokracji. Skadamy hod pamici
Abdula Aziz Jassim Hassan i Yassa Khudhayer
Haider.
23.11.2005 r.

Przemys terenowy kawiorowej "lewicy"


Prasa donosi, e SLD i SDPL chc startowa razem
w wyborach samorzdowych. "Potem moe jedna
lewicowa partia" - zapowiada Grzegorz Napieralski,
sekretarz generalny Sojuszu. (...) Z secesyjnego
paacyku w centrum Bydgoszczy zdjto wanie
szyld Socjaldemokracji. Biuro natychmiast zajo
stowarzyszenie Ruch Spoeczny Nasz Bydgoszcz.
(...) "Interesuje nas lokalno, interwencje spoeczne,
pomoc ludziom. Bdziemy udziela darmowych
porad, organizowa dyury prawnikw, pomaga w
wypenianiu wnioskw o zasiki
Lewica kawiorowa (SLD/SDPL), skompromitowana
krytyka rzdw PiS za... odchodzenie od liberalizmu,
nie moe rozsta si z dietami i paacykami - poprzez
zmian szyldw i pomoc przy wnioskach o zasiki
dla osb, ktre w czasie swoich rzdw pozbawia
pracy i chleba, chce znw odzyska poparcie cho na
szczeblu lokalnym. Symboliczne jest haso
SLD/SDPL "Nasz Bydgoszcz", "Nasz Krakw",
"Nasz Goleniw" - znw co panowie chc mie dla
siebie, dla swoich. Jak daleko jest tym panom do
mylenia lewicowego i bdcych jego wyrazem hase
wyborczych KPP: "Wsplne Zagbie", "Wsplny
Wrocaw", "Wsplna Warszawa", "Wsplna Polska"
- Polska dla Ludzi, nie dla kolesiw.
25.11.2005 r.

Bya sobie huta w Unii


Powoujc si na traktat akcesyjny Zarzd Mittal
Steel Poland zamierza zwolni 9 tys. pracownikw.
Stan zatrudnienia w czterech gwnych oddziaach
przedsibiorstwa na pierwszy stycznia 2003 roku
wynosi 15891, natomiast na koniec sierpnia 2005

B R Z A S K NR 08 / 2005
roku 13377, za w spkach zalenych ok.9tys osb.
Zaiste: Unia da ci prac!
28.11.2005 r.

MIDZYNARODOWE SPOTKANIE
PARTII KOMUNISTYCZNYCH
I ROBOTNICZYCH
Ateny, 18-20 listopada 2005
W sidmym Midzynarodowym Spotkaniu Partii
Komunistycznych i Robotniczych, odbywajcym si w
Atenach w dniach 18 - 20 listopada 2005 roku,
uczestniczyli reprezentanci 73 partii, w tym rwnie
Komunistycznej
Partii
Polski.
Z
inicjatywy
Komunistycznej
Partii
Grecji
Spotkania
Midzynarodowe odbywaj si corocznie, od 1999 roku.
Tematem obrad ostatniej konferencji byy Wspczesne
tendencje w kapitalizmie. Gospodarcze, polityczne i
spoeczne zderzenia. Alternatywa komunistw.
Podczas
trzydniowej
konferencji
toczya
si
konstruktywna dyskusja. Wymiana pogldw dotyczya
sytuacji
midzynarodowej
oraz
dowiadcze
wynikajcych z dziaalnoci partii komunistycznych i
robotniczych.
W
charakterystyce
wspczesnego
kapitalizmu
szczegln uwag zwracano na imperialistyczne agresje
oraz na ograniczanie praw socjalnych i ataki na prawo
pracy. Podkrelono konieczno wsppracy partii
komunistycznych. Dyskutowano o rnorodnych
formach prowadzenia wsplnych akcji. Uczestnicy
wyraali opini o potrzebie organizacji podobnych
spotka w przyszoci, celowoci wymiany pogldw i
dyskusji
teoretycznych
dotyczcych
kwestii
wspczesnego socjalizmu. Przedstawiono szereg
propozycji dotyczcych koordynacji dziaa partii
komunistycznych i robotniczych.
1. Wsplna kampania na rzecz uwolnienia 5
Kubaczykw, wizionych w Stanach Zjednoczonych,
ktra moe uwzgldnia wysanie tam delegacji
parlamentarzystw, zwizkowcw i innych osobistoci
publicznych.
2. Wysanie na Kub i do Wenezueli brygad
midzynarodowych, skadajcych si z reprezentantw
partii komunistycznych. Aktywne wsparcie inicjatyw
skierowanych przeciwko Porozumieniu o Wolnym
Handlu obu Ameryk (FTAA/ALCA).
3. Wsplna akcja przeciwko antykomunistycznej
rezolucji Rady Europy. Przygotowanie wsplnej
rezolucji, kampanii zbierania podpisw oraz protestw.
4. Kampania podkrelajca aktualno socjalizmu z
okazji 90. rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji
Padziernikowej w 2007 roku.
5. 1 maja 2006 roku - kampania przeciwko ubstwu,
bezrobociu, zwolnieniom, liberalizacji czasu pracy,
ograniczaniu bezpieczestwa socjalnego oraz na rzecz
prawa pracy; przeciwko strukturalnym programom
dostosowawczym oraz polityce Midzynarodowego
Funduszu Walutowego i Banku wiatowego, na rzecz

umorzenia zaduenia zagranicznego krajw tzw.


trzeciego wiata.
6. Spotkanie pedagogw-komunistw z krajw
europejskich dotyczce wpywu kapitalistycznej
restrukturyzacji i strategii lizboskiej na edukacj.
Wspdziaanie w kwestiach zwizanych z
rozpowszechnianiem wrd modziey ideologii i
wartoci komunistycznych oraz w aspekcie
wykorzystywania Internetu.
7.
Europejska
kampania
przeciwko
antyterrorystycznym rodkom UE. Wsparcie w
tym zakresie Komunistycznej Partii Finlandii
podczas szczytu UE.
8. Systematyczny monitoring spraw zwizanych z
przeladowaniem partii komunistycznych i innych
si antyimperialistycznych takich jak delegalizacje
partii komunistycznych z powodu nazwy oraz tam
gdzie s one nielegalne i dotycz ich procesy sdowe
i uwizienia, albo poddawane s innym formom
przeladowa lub inwigilacji. Powoanie grupy
roboczej zajmujcej si t kwesti.
9. Aktywne wsparcie szerokiego udziau w
regionalnych
spotkaniach
partii
komunistycznych, takich jak spotkania w Ameryce
aciskiej.
10.
Wsparcie
europejskiej
inicjatywy
Komunistycznej Partii Portugalii dotyczcej
rozwoju w Europie w marcu 2006.
11.
Spotkanie
bakaskich
partii
komunistycznych
i
ruchu
antywojennego
skierowane
przeciwko
zmianom
granic
i
imperialistycznym interwencjom NATO, USA i UE.
12. Kampania na rzecz wycofania obcych si
okupacyjnych z Iraku, przeciwko NATO i obcym
bazom
militarnym.
Poparcie
akcji
Komunistycznej Partii Kanady w Vancouver w
czerwcu 2006 roku i innych wanych inicjatyw.
13. Solidarno z Koreask RL-D, ktra staje
wobec kierowanej przez USA blokady i groby
imperialistycznej agresji tak jak w przypadku
ludnoci wszystkich krajw stajcych wobec
zagroe imperialistycznych.
14. Akcja przeciwko planowi Wielkiego
Bliskiego Wschodu. Aktywna solidarno z
ludnoci Iraku na rzecz zakoczenia okupacji i
odbudowy suwerennoci kraju. Wyraono rwnie
solidarno z mieszkacami Libanu i Syrii w ich
walce przeciwko presji imperialistycznej i ingerencji
w wewntrzne sprawy tych krajw. Odrzucono
imperialistyczne groby w stosunku do Iranu i
wyraono solidarno z jego narodem w walce o
pokj,
postp,
prawa
demokratyczne
i
sprawiedliwo spoeczn. W celu umacniania akcji
solidarnociowych z siami miujcymi pokj w
Izraelu, powoanie midzynarodowego dnia akcji
przeciwko izraelskiemu rasistowskiemu murowi w
Palestynie i innych akcji. Wysanie do Libanu, Syrii,

B R Z A S K NR 08 / 2005
Palestyny i Izraela wsplnej delegacji solidarnoci,
skadajcej si z reprezentantw partii komunistycznych.
15. Wzmocnienie akcji solidarnociowych z ludnoci
Afryki, przeciwko kapitalistycznej eksploatacji, na rzecz

wsppracy oraz wsplne akcje z afrykaskimi


partiami komunistycznymi i robotniczymi.
Beata Karo

Kalendarium midzynarodowego ruchu komunistycznego w 2005 roku


ze strony WWW.SOLIDNET.ORG
Stycze
22 - 24 .01.2005 Porto Alegre, Brazylia 3-cie Midzynarodowe Seminarium Partii Komunistycznych z
Ameryki aciskiej i Europy
26 - 31.01.2005 Porto Alegre, Brazylia. wiatowe Forum Spoeczne (World Social Forum)
27.01.2005 Midzynarodowe Seminarium wiatowego Forum Spoecznego Walka o pokj, przeciwko
imperializmowi i wojnie ("The struggle for peace, against imperialism and war")
30.01.2005 Midzynarodowe Seminarium Biece wyzwania walki o socjalizm ("The actual challenges of the struggle for socialism").
29 - 30 .01.2005 Mexico, Meksyk. Kongres Zaoycielski Komunistycznej Modziey Meksyku
Luty
09-12.02.2005 Ateny, Grecja XVII Zjazd Komunistycznej Partii Grecji (KKE)
12-13.02.2005 Duisburg, Niemcy. XVII Zjazd Niemieckiej Partii Komunistycznej (DKP)
23-25.02.2005 Sao Paulo, Brazylia. XIV Zjazd Organizacji Studentw Karaibw i Ameryki aciskiej,
(OCLAE)
Marzec
03-06.03.2005, Wochy, VI Krajowy Zjazd Partii Odbudowy Komunistycznej (Party of The Communist
Refoundation)
10 -13.03.2005 Istambu, Turcja. IV Spotkanie Komunistycznej Modziey Europy
24-27.03.2005 Belo Horizonte, Brazylia. Krajowy Zjazd Brazylijskiej Partii Komunistycznej
26-27.03.2005 Belgrad, Serbia i Czarnogra. Pierwsza Jugosowiaska Konferencja Partii
Komunistycznych i Robotniczych zorganizowana przez Robotnicz Komunistyczn Parti i Lig
Komunistw Jugosowiaskich w Serbii.
29 - 03.04.2005 Chandigarh, Indie. XIX Zjazd Komunistycznej Partii Indii
Kwiecie
06 - 11.04.2005 New Delhi, Indie. XVIII Zjazd Komunistycznej Partii Indii (Marksistowskiej)
08 - 10.04.2005 Durban, Poudniowa Afryka. Nadzwyczajny Zjazd Poudniowoafrykaskiej Partii
Komunistycznej
09 - 10.04.2005 Asunci, Paragwaj. I Zjazd Paragwajskiej Modziey Komunistycznej
13 -16.04.2005 Caracas, Wenezuela. III Midzynarodowa Konferencja Solidarnoci z Wenezuel
zorganizowana przez Komunistyczn Parti Wenezueli.
16 - 17.04.2005 Barcelona, Hiszpania. Festiwal Partii Komunistw Katalonii
17 - 18.04.2005 Moskwa, Rosja. Midzynarodowa Konferencja powicona 60. rocznicy zwycistwa nad
faszyzmem.
20.04.2005 Kijw, Ukraina. Okrgy St Faktyczne Europejskie Perspektywy Ukrainy oraz Drogi
Konsolidacji Europejskiej Lewicy zorganizowana przez Komunistyczn Parti Ukrainy i Narodow
Akademi Nauk Ukrainy
23 - 24.04.2005 Praga, Republika Czeska. Midzynarodowa Konferencja na temat:
1) Jak osign socjalistyczn przyszo
2) Aktualna europejska polityka bezpieczestwa i obrony zorganizowana przez Komunistyczn Parti
Czech i Moraw
Maj
5

B R Z A S K NR 08 / 2005
13.05.2005 Ateny, Grecja. II Europejskie Spotkanie Emerytowanych Oficerw przeciwko NATO i Armii
Europejskiej.
27 - 29.05.2005 Argentyna. XII Zjazd Federacji Modziey Komunistycznej (FJC)
29.05.2005 Thessaloniki, Grecja. Konferencja dotyczca przyszoci Bakanw. Zorganizowana przez
Balkan Anti NATO Centre
Czerwiec
03 - 06.06.2005 Bogota, Kolumbia. XIX Zjazd Kolumbijskiej Partii Komunistycznej
16-17.06.2005 Buenos Aires, Argentyna. IV Midzynarodowe Seminarium Warto internacjonalizmu
dla zbudowania politycznej i spoecznej alternatywy wobec kapitalistycznej dominacji". Zorganizowane
przez Review Cuedernas Marxistas
24 - 26.06.2005 Madryt, Hiszpania. XVII Zjazd Komunistycznej Partii Hiszpanii
25 - 26.06.2005 Kijw, Ukraina. XXXIX Zjazd Komunistycznej Partii Ukrainy
Lipiec
01.07.2005 Chicago, USA. XXVIII Narodowa Konwencja Komunistycznej Partii USA
01 - 04.07.2005 Sao Paulo, Brazylia. XII Spotkanie Forum Sao Paulo
30 - 31.07.2005 Gujana. XXVIII Zjazd Ludowej Partii Postpu
Sierpie
07 -15.08.2005 Caracas, Wenezuela. XVI wiatowy Festiwal Modziey i Studentw, WFDY
Wrzesie
02 -04.09.2005 Lizbona, Portugalia. XXIX Festiwal "Avante!"
15 - 18.09.2005 Ateny, Grecja. XXXI Festiwal Komunistycznej Modziey Grecji KNE-Odigitis
16 - 18.09.2005 Madryt, Hiszpania. Festiwal Komunistycznej Partii Hiszpanii
Padziernik
30.09 - 03.10.2005 Australia. X Zjazd Komunistycznej Partii Australii
01.10.2005 Istambu, Turcja. Midzynarodowa Konferencja Rozwj wewntrz Systemu
Imperialistycznego: nowa dynamika w walce z imperializmem zorganizowana przez Komunistyczne
Partie Turcji i Grecji
01-02.10.2005 Dania. Zjazd Komunistycznej Partii Danii
02.10.2005 Istambu, Turcja. Masowy Bieg przeciwko UE zorganizowany przez Front Patriotyczny
22.10.2005 Montevideo, Urugwaj. Midzynarodowe spotkanie "Integracja procesw wyzwalania Ameryki
aciskiej.
20 to 23.10.2005 Brasilia, Brazylia. XI Zjazd Komunistycznej Partii Brazylii.
Listopad
01 - 05.11.2005 Mar del Plata, Argentyna. Szczyt Narodw
7.11.2005 Filipiny. Zjazd z okazji 75 rocznicy powstania Komunistycznej Partii Filipin 1930.
09.12.11.2005 Damaszek, Syria. X Zjazd Komunistycznej Partii Syrii
18-20.11.2005 Ateny, Grecja. Midzynarodowe Spotkanie Partii Komunistycznych i Robotniczych
"Wspczesne tendencje w kapitalizmie. Alternatywa Komunistw.
24.11.2005 Nikozja, Cypr. Midzynarodowa Konferencja "Nowy ad wiatowy i jego oddziaywanie na
projekt Wielkiego Bliskiego Wschodu.
24 - 27.11.2005 Nikozja, Cypr. XX Zjazd AKEL, Cypr
Grudzie
01- 04.12.2005 Hawana, Kuba. XV Zjazd wiatowej Federacji Zwizkw Zawodowych
Czytelnikom Brzasku rekomendujemy odwiedzenie portalu internetowego www.solidnet.org
6

B R Z A S K NR 08 / 2005
Intencj Solidnet-u jest informowanie o dziaalnoci partii komunistycznych i robotniczych oraz
ideologicznych i politycznych pogldach na kwestie krajowe i midzynarodowe.

Owiadczenie Komunistycznej Partii Polski


w sprawie strajku w KWK "Budryk"
Komunistyczna Partia Polski solidaryzujc si ze strajkujcymi grnikami z WZZ
"Sierpie-80" KWK "Budryk" walczcych o swoje prawa pracownicze, zdecydowanie
wyraa protest przeciwko ograniczaniu tych praw. Wyrok Okrgowego Sdu w
Katowicach zakazujcy strajku oraz represj w stosunku do strajkujcych ze strony
dyrekcji kopalni, stanowi jaskrawe naruszenia uprawnie pracowniczych do dziaa w
obronie swoich praw. KPP wzywa swoich czonkw i sympatykw do popierania
strajkujcych grnikw solidaryzujc si z ich walk o swoje prawa.
Prezydium Krajowego Komitetu Wykonawczego
Komunistycznej Partii Polski.
Dbrowa Grnicza, 20. 11. 2005 roku

BUDRYK NOWY ETAP


Stawiam mia tez: ostatnie wydarzenia w
KWK Budryk s pocztkiem nowego etapu ruchu
zwizkowego w Polsce. Najpierw bezprecedensowe
postanowienie sdu, nastpnie eskalacja konfliktu
zakoczona, na razie, zwolnieniem omiu zwizkowcw
s wyrazem nowej tendencji dla wiata pracy.
Wydarzenia s pilnie obserwowane przez pracodawcw
w caym kraju. Jeeli nie zostanie tu postawiony
wyrany i skuteczny opr to mog sta si elementem
nowej praktyki. Najbliszy okres pokae czy wraz ze
zmian wadzy wkraczamy w now rzeczywisto.
Budryk w Ornontowicach koo Gliwic jest najmodsz
kopalni wgla kamiennego (wydobywa te metan) w
Polsce. Dzienna produkcja to 10tys. ton wartoci ok.
2mln z. Zatrudnia 2400 pracownikw. Jest samodzieln
spk skarbu pastwa, cho nie jest tajemnic, e ma
zosta sprywatyzowana. We wrzeniu tego roku zostaa
dekapitalizowana kwot 267,8mln z. Na terenie
kopalni, ktra staa si aren bezprecedensowych
wydarze, dziaa osiem zwizkw zawodowych.
Konflikt w Budryku zacz si od braku porozumienia
przy negocjowaniu nowego ukadu zbiorowego. Zarzd
zaproponowa podwyki o 3% (co w oczywisty sposb
wyszoby na korzy najlepiej zarabiajcych, a wic
m.in. Zarzdu) i bony towarowe opiewajce na kwot
700z. Trzy zwizki zawodowe: NSZZ Solidarno,
ZZ Kadra i WZZ Sierpie 80 nie zgodziy si na
takie warunki dajc podwyszenia pac o 2z na
dniwce i bonw na 3tys. z.
W zwizku z niemonoci dojcia do porozumienia 18
padziernika NSZZ S przeprowadzia referendum
wrd zaogi pytajc o stosunek do strajku generalnego.
76% uczestnikw referendum opowiedziao si za jego
przeprowadzeniem. Jednake ten wynik nie podziaa na
Zarzd, ktry na majtku skarbu pastwa czuje si jak w
prywatnym folwarku. Dlatego 28 padziernika
Solidarno i Kadra, przy poparciu Sierpnia 80,

zapowiedziay przeprowadzenie strajku generalnego


na 7 listopada.
W tygodniu poprzedzajcym ten termin Sd
Okrgowy w Katowicach wyda postanowienie, w
ktrym zakaza blokowania pracy kopalni, ale nie
zakaza strajku w formie powstrzymania si od pracy.
Sd zakaza Solidarnoci i Kadrze jakiejkolwiek
interwencji mogcej skutkowa wstrzymaniem w
caoci lub w czci ruchu zakadu grniczego,
zakcania dziaalnoci produkcyjnej oraz blokowania
zbytu wgla w kopalni. W ten sposb sd
zabezpieczy ewentualne cywilne powdztwo
przedsibiorstwa na wypadek strat spowodowanych
strajkiem. Czy susznie? Postanowienie to budzi
szereg wtpliwoci, czego dowodzi chociaby apel
zwizkowcw do ministra sprawiedliwoci. Przede
wszystkim to, e opiera si na przepisach kodeksu
cywilnego, podczas gdy w takich wypadkach
naturalne wydaje si oparcie postanowienia o
przepisy stanowione w ustawie o rozwizywaniu
sporw zbiorowych. Solidarno wystosowaa
zaalenie na postanowienie do Sdu Apelacyjnego i
do czasu wydania przez tene werdyktu, co moe
potrwa okoo miesica, postanowia wstrzyma si
od strajku.
7 listopada zastrajkowali zwizkowcy z Sierpnia
80: pocztkowo trzech, w nastpnych dniach ich
liczba wzrosa do szeciu. Wszyscy oni byli w tym
czasie na urlopach i ich dziaania w aden sposb nie
utrudnia pracy przedsibiorstwa. Strajk godowy,
gdy na tak form protestu si zdecydowano, trwa
do 10 listopada. W tym czasie Zarzd, ktry w
dalszym cigu uwaa, e sporu nie ma, zacz
szykanowa strajkujcych i prbowa szczu przeciw
nim reszt zaogi. Midzy innymi wstrzymano
wydawanie bonw na kwot 400z.
Przez cay czas w trakcie opisywanych tu
wydarze Zarzd nada sobie prawo orzekania czy
jest spr zbiorowy czy go nie ma, cho przecie

B R Z A S K NR 08 / 2005
pierwszy artyku ww. ustawy wyranie stanowi, e
Spr zbiorowy pracownikw z pracodawc lub
pracodawcami moe dotyczy warunkw pracy, pac lub
wiadcze socjalnych oraz praw i wolnoci
zwizkowych pracownikw lub innych grup, ktrym
przysuguje prawo zrzeszania si w zwizkach
zawodowych. a w sidmym artykule czytamy Spr
zbiorowy istnieje od dnia wystpienia przez podmiot
reprezentujcy interesy pracownicze do pracodawcy z
daniami w sprawach wskazanych w art. 1, jeeli
pracodawca nie uwzgldni wszystkich da w terminie
okrelonym w wystpieniu, nie krtszym ni 3
dni. (Dz.U.1991.55.236).
Sierpie 80, wobec ignorowania przez Zarzd
istnienia sporu, postanowi pj dalej: 14 listopada
midzy 6 a 8 rano przeprowadzi strajk ostrzegawczy, w
ktrym caa pierwsza zmiana zaogi wstrzymaa si od
pracy. Argumentujc taka decyzj Krzysztof abd,
przewodniczcy zwizku w przedsibiorstwie, powoa
si na wynik przeprowadzonego wczeniej referendum.
W reakcji na to Zarzd KWK Budryk
przeszed do ofensywy zapowiadajc zwolnienie z pracy
organizatorw i wniesienie roszczenia zwrotu strat
poniesionych w wyniku dwugodzinnego strajku. Co
oczywicie, jak zdylimy si przyzwyczai, wcale nie
oznaczao, e uzna istnienie sporu!
Reakcja odpowiednich ministrw (pracy,
gospodarki, sprawiedliwoci a take Prezesa RM) mimo
wielokrotnych apeli zwizkowcw o interwencje w
dalszym cigu pozostaje tajemnic. Faktem jest jednak,
e ju 24 listopada abd i siedmiu innych
zwizkowcw dostaje dyscyplinarne zwolnienie z pracy,
co jawnie koliduje z przepisami ustawy o zwizkach
zawodowych.
Czterech
innych
zwizkowcw
zdecydowao si napisa do Zarzdu prob o
zmniejszenie kary. Dano im wic nagany i przeniesienie
na inne stanowiska pracy. W nastpnych dniach, coraz
bardziej bojc si o wasna skr, Zarzd na takie same
kary zmieni dyspozycje wobec innych zwizkowcw,
oprcz abdzia.
Tymczasem take NSZZ Solidarno i ZZ
Kadra zapowiedziay przeprowadzenie strajku
generalnego w najbliszym czasie, jeeli rada nadzorcza
nie odwoa Zarzdu i jego Prezesa, Piotra
Czajkowskiego.
Spr w Budryku nie jest zakoczony. Protest o
podou ekonomicznym przeksztaci si w spraw
polityczn, ktrej znaczenie trudno przeceni. Jej wynik
bdzie sygnaem dla wszystkich pracodawcw, na co
mog sobie pozwoli w sporach z pracownikami i
zwizkami zawodowymi. Bdzie te sprawdzianem jak
si maj pro-pracownicze zapowiedzi rzdu do jego
rzeczywistych dziaa.
Jest jeszcze jeden, notorycznie pomijany, aspekt
caej sprawy. Kilka miesicy wczeniej w medialnym
eterze pojawia si informacja o moliwoci
zalegalizowania lokautw, czyli grupowych zwolnie

strajkujcych. KWK Budryk jest praktycznym


probierzem tej moliwoci.
Adam Czak

WIDMO NADAL KRY


Wywiad Marcina Adama
dla portalu www.ateista.pl
Przemysaw Piela: Czym jest wedug Pana
wspczesny
komunizm?
Czym
powinien
charakteryzowa si komunista XXI wieku, doby
nowoczesnych technologii i maszyn zastpujcych
robotnikw w coraz wikszym stopniu?
Marcin Adam: Komunizm jest teori naukow.
Teori niezwyk, z impetem wdzierajc si do
wszystkich dziedzin wiedzy o czowieku. Tam, dokd
wkracza, swoj krytyk burzy zastane pogldy,
wywraca je dosownie do gry nogami! Materializm
dialektyczny odkrywa wiat w ruchu, rzeczy w
zwizku, zjawiska we wzajemnym oddziaywaniu.
Pozwala dostrzec drug stron kadego procesu, ktra
dotd, w wiecie unieruchamianym na potrzeby
bada, pozostawaa ukryta.
Komunizm naukowy dostarcza nie tylko potnych
narzdzi krytyki, ale wykracza poza zamknity wiat
naukowych prognoz i analiz, w ten sposb, e
odkrywa przed czowiekiem wpyw na rzeczywisto.
Na rzeczywisto, ktra dla starej nauki bya gwnie
przedmiotem ogldzin. Komunizm jest nauk
zaangaowan, yw, w penym tego sowa
znaczeniu, ktra nie jest ju tylko odbiciem martwego
otoczenia, ale narzdziem jego ksztatowania przez
czowieka dla siebie. Nauk, ktra wyzwala
czowieka.
Czowiek cigle oswaja si rzeczywistoci, cho
wspczenie przychodzi mu to z coraz wikszym
trudem. Komunista musi za robi uytek z teorii,
rzeczywisto ujarzmia, czyni j wok siebie
bardziej ludzk.
Maszyny nie zastpuj wcale robotnikw. To
robotnicy buduj maszyny, za pomoc rk, narzdzi,
innych maszyn. Praca, czyli dziaalno celowa,
zorganizowana w grupie. Ten proces w
spoeczestwie nigdy nie zaniknie. Przeciwnie,
wyzwoli si, uwalniajc twrcz moc czowieka.
Robotnicy to potga, ktra zmiecie kapita, silny tylko
tym jeszcze, e zniewala ich prac.
PP: Jeli mowa o nauce to gdzie dowody? Empiria
jest przecie podstaw nauki.
MA: Komunizm dokona przewrotu w niejednej
nauce. Choby w ekonomii, naukach spoecznych.
Wdar si nawet gboko do nauk technicznych,
bowiem technika staje si dzi narzdziem inynierii
spoecznej i coraz bardziej nie chce by nauk lep.
Dowd mona przytoczy tylko na jakie konkretne
twierdzenie, na ca nauk nie ma jednego dowodu.
Mona, dla porwnania, znale dowd na okrgo
ziemi, ale na ca astronomi jeden dowd?

B R Z A S K NR 08 / 2005
Miernikiem wic bdzie skuteczno metody badawczej,
ktra spaja t ga nauki w jedno. Nie wystarczy
pokaza, e dowd na okradanie pracy przez kapita
znajduje si w bankach. Trzeba stosujc komunistyczn
metod prognozowa, wyjania zjawiska spoeczne.
Takie prognozy s jak dotd nadzwyczaj celne. Co
wicej, komunizm prowadzc cigle walk o
rzeczywisto ju nie raz pokaza potny na ni wpyw
i jeszcze go na pewno pokae.
PP: Komunistyczna Partia Polski powstaa w lipcu
2002 roku, czy uwaacie si za kontynuacj
przedwojennej KPP?
MA: Nasi najstarsi czonkowie naleeli do tej
przedwojennej. Stanisaw Tatar, ktry wci aktywnie
pracuje we wrocawskiej organizacji, przed wojn za
komunizm spdzi 2 lata w wizieniach. W czasie
okupacji za za t dziaalno trafi do Auschwitz.
Wci nosi wytatuowany numer na ramieniu. Dla
czowieka takiego jak on cigo jest oczywista. Nowe
za pokolenia traktuj to dziedzictwo jako ogromne
wyzwanie. Nie jest atwo takim ludziom dorwna.
PP: Czy zaoenia wspczesnej KPP rni si od
tych
wyznawanych
przez
KPP
okresu
midzywojennego i jeli tak, to jak bardzo?
MA: Wspczenie mamy odmienn sytuacj
polityczn. Zmienia si skala i jako wielu zjawisk.
Wymaga to cigego rozwijania myli politycznej. eby
sta
si
kalk
poprzednikw
historycznych
musielibymy wiat cofn, zatrzyma w bezruchu. Tym
samym nie bylibymy godni miana komunistw. Dzi
walka propagandowa przybiera inne formy, inna
ideologia maskuje mechanizm wyzysku. Lecz wyzysk
jest wszechobecny. Kapitalizm wrci, niosc ze sob
najgorsze przejawy. Czowiek znw zacz by
postrzeganym jako towar, tyle, e w nowej odsonie
wok tego uprzedmiotowienia propaganda wytwarza
powszechny entuzjazm. Rzecz jasna jako pozr, lecz
pozr skuteczny, o tyle, e czowiek zagubiony jest sam.
Tym trudniej mu si zmierzy z si oddziaywania na
niego.
Myl przewodnia KPP jednak jest bez zmian. Tak jak
przed wojn, tak jak w XIX wieku rwnie historyczna
partia Proletariat i Ludwik Waryski, podnosimy to
samo zdanie: Co ma proletariat do stracenia z
wyjtkiem swoich kajdan? Do wygrania ma wiat.
PP: Czy uwaa Pan, e widmo komunizmu nadal
kry po Europie?
MA: A nie wida tego? Jak okiem sign komunizm
jest na ustach wszystkich publicystw, politykw. Wrg
publiczny elit biznesu i wadzy. Dokadnie jak w
czasach Manifestu komunistycznego. Komunizm cigle
widoczny na falach eteru. Niczym statek widmo bez
wasnej zaogi, bo przecie samych komunistw ci
ludzie panicznie si boj dopuci do gosu. Ten gos
mgby wstrzsn iluzj!
PP: Skoro ju przy tym jestemy, jak
ustosunkowaby si Pan do pomysu ujawnienia
teczek z archiww IPN oraz do lustracji jako takiej?

MA: Afery teczkowe stay si instrumentem walki


politycznej. Teczkami walczy reprezentacja redniej
buruazji ze starym aparatem pastwowym,
administracyjnym. Walka ta ma oczywicie te
wymiar propagandowy, pozwala bowiem czas Polski
Ludowej przedstawia jako czas zowrogich agentur.
Gwni adwersarze tej walki przyjli za fundament
ideologii panujcej, wiec tej jej czci nie mog
zakwestionowa. Mog tylko stosowa uniki,
wykrty, co czyni ten instrument niezwykle
skutecznym.
Straszenie opinii byymi agentami staje si tym
bardziej aosne im bardziej niejasna jest rola
obecnych agentur. Wiadomo przecie, e takie
agentury dziaaj dzi w Polsce. Zarwno niemal
jawne, jak rne fundacje, ktre si zajmuj
modelowaniem naszego ycia politycznego pod
odpowiednim ktem, jak i te owiane mg tajemnicy,
ponad oficjalnym prawem. Kto dzisiaj publicznie
postawi pytanie, jaka jest rola dzisiejszych agentur?
Skoro Polska znalaza si w tak gbokim
uzalenieniu gospodarczym i politycznym, w dodatku
od potg wikszych ni te z ubiegego wieku.
PP:
Jak
wyglda
obecnie
wsppraca
midzynarodowa partii komunistycznych na
wiecie?
MA: Partie komunistyczne na caym wiecie
utrzymuj ze sob czno i wspprac. W wielu
krajach, pomimo powszechnej antykomunistycznej
nagonki, stanowi one liczc si si polityczn. Nie
trzeba nawet szuka daleko. W Czechach Partia
Komunistyczna jest najliczniej reprezentowan si w
Parlamencie. Sowaccy komunici rwnie maj
swoj reprezentacj. W Rosji, na Ukrainie, w Grecji,
we Woszech czy ssiednich Niemczech komunici s
silnie obecni w yciu politycznym, w zwizkach
zawodowych. Komunici stanowi czsto najbardziej
bojowy trzon tych zwizkw. Robotnicy w wielu
krajach z takim przewodnictwem potrafi skutecznie
uderzy. Strajkiem sparaliowa transport, wielki
przemys, wywoa wrd zadufanych w sw wadz i
bezkarno elit szok a nawet popoch. Tak wadza
absolutna ju niemal wymkna si par razy z rk
oligarchii biznesu, magnatw prasowych, kliki
politykierw.
Ale wci sytuacja w tym regionie wiata jest do
odlega od rewolucyjnej. Oznacza to, e kada z partii
ma w swoim kraju najwiksze zadania. Dlatego jakie
ponadnarodowe kierownictwo nie jest nam dzisiaj
zupenie potrzebne. Wana jest jedno idei, teorii.
Dlatego dzi gwn form wsppracy jest wymiana
dowiadcze. Wane jest oczywicie, eby pewne
dziaania koordynowa, zwaszcza, e zmusza do tego
system zalenoci gospodarczych krajw. Komunici
w Niemczech musz dzi walczy o wolno
Polakw, skoro niemiecki kapita tu zacz prowadzi
drapien ekspansj. Komunici polscy musz
upomnie si o pokj, brutalnie pogwacony przez

B R Z A S K NR 08 / 2005
polskie wadze w Iraku. To jest nasza solidarno
midzynarodowa. Solidarno uciskanych przeciwko
zczonym aparatom ucisku.
PP: Jak kada partia, dycie do przejcia wadzy.
Oczywicie jedyn legaln form objcia wadzy jest
zwycistwo w demokratycznych wyborach, wic
chciaem zapyta co z rewolucj?
MA: Tylko gdzie s te demokratyczne wybory?
Kapitalizm zagarnia przecie sfer polityki. Ta formalna
demokracja, zwana republik, nie jest przecie
ustrojowo neutralna. Jest tak skonstruowana eby
przypadek wykluczy. Kontakt wyborcy z wybieranym
jest zdalny, moe si odbywa wycznie przez media.
Kapitalizm likwiduje niemal ca publiczn przestrze
komunikacyjn. Ustawia wok nas supy, tablice, ktre
s w dyspozycji grup bardzo nielicznych. Wywieszki
przypominaj o karze grzywny, ktra grozi za
umieszczenie wszelkich innych treci. Kto zawaszcza
sobie prawo do naszego wzroku, i tym prawem za
chwil bezwstydnie handluje. Nikt nawet nie kryje si z
tym, e w tej polityce gwn rol odgrywa przemys
reklamowy. Tu handluje si ludzkim zaufaniem,
uzyskanym podstpnie przez specw od sterowania
zachowaniem, wizerunkami politykw, bombarduje si
nas starannie wyreyserowanymi spektaklami. Posowie,
ministrowie, cae partie polityczne jeszcze przez wiele
lat bd po takiej kampanii dunikami bankierw,
sponsorw, finansistw. Minuta wolnoci sowa na
antenie kosztuje ok. 40 tys. z. Robotnik za jedn minut
swojej wypowiedzi musiaby odda 3-4 lata pracy.
Wolno i demokracja to towar dostpny tylko dla
nielicznych. W ten sposb oligarchia finansowa zyskuje
wyczno na przekaz informacji. Przyzwolenie na
stosowanie manipulacji na ogromn skal. Proceder
manipulacji jest zabezpieczany prawem.
O tym, e ostatnie wybory prawie kady postrzega jako
plebiscyt midzy PO a PiSem, zdecydoway ju na rok
przed wyborami czowki serwisw informacyjnych.
Przy tak potnej wadzy nad przepywem informacji
nawet najdalsi i najbardziej sceptycznie nastawieni
wyborcy musz wybiera mniejsze zo ze strachu
przed tym wikszym, a macherzy od reklamy
podkarmiaj zudzenia. I ju nie ma adnego wyboru!
Kapani staroytnych despotii mogliby tylko marzy o
tak potnych rodkach perswazji.
Do tego dziaa stay aparat propagandowy, zronity z
systemem edukacji, z reklam konsumpcyjn,
ksztatujcy nawet jzyk, nie tylko mylenie wiadome.
A wszystko dziaa nadzwyczaj sprawnie wobec
zniszczenia
przez
kapitalizm
wszelkich
niekomercyjnych wizi spoecznych, takich jak
zakadowe, rodzinne, ssiedzkie; gbokiej alienacji
wynikajcej z podporzdkowania ycia czowieka
stosunkom produkcji. Ten system spoeczny upoledza
zdolno czowieka do wchodzenia w gbsze relacje
midzyludzkie. Czowiek z zaoenia nieufny,
zdezorientowany, pozbawiony wszelkich innych

punktw odniesienia, staje si podatny jedynie na


przekaz podawany z wielk si sugestii.
Ten krzyyk postawiony przy kim, kogo si ogldao
wycznie w telewizorze, stawiany raz na cztery lata
pod potn presj, to ma by uosobienie wadzy
ludu? To przecie kpina. Taki sposb cedowania
praw na przedstawicieli trzeba wyrzuci na
mietnik historii.
A czym jest rewolucja? To po prostu przemiana
gruntowna
i
szybka.
Zmiana
stosunkw
wasnociowych,
ustroju
politycznego
i
gospodarczego. Taka zmiana si dokona, gdy system
manipulacji si w kocu zachwieje. Tylko
manipulatorzy gosz, e jest on perfekcyjny. ycie
spoeczne nawet tak wielkiej kontroli w kocu si
wymknie. Bdne koo kapitalizmu politycznego,
kiedy pknie pod tym obcieniem. I oto caa
tajemnica rewolucji, czyli zmian przy pomocy
rodkw politycznych, burzcych obecny ukad
stosunkw klasowych.
PP: Byo o rewolucji, to moe teraz o dyktaturze
proletariatu, jak ustosunkuje si Pan do tego
zaoenia pierwszych komunistw?
MA: Pierwszych moe nie, bo pierwsi komunici
zwykle gosili utopi. Odwoywali si do dobrej woli
panujcych, liczyli na opatrzno bosk, ale
komunizm naukowy t prawd odkry, upowszechni.
I ta prawda dotyczy stosunkw obecnych. Wszystkie
spoeczestwa klasowe realizuj w stosunkach
faktycznych dyktatur klasy. Ta dyktatura ma
oczywicie swoj racjonalizacj w postaci panujcej
ideologii. Jest przedstawiana przez ni jako
naturalna, racjonalna, jedynie moliwa lub
najbardziej podstpnie, po prostu skrywana. Dyktat
ten
zabezpiecza
przymusem
pastwowym
zawaszczenie zasobw, przestrzeni, rodkw
produkcji i wynikajcego z takiego zawaszczenia
stosunki poddastwa. Im wicej macherzy od reklamy
politycznej piej o wspaniaoci demokracji
formalnej, tym wiksza dyktatura w stosunkach
faktycznych. Im bardziej si upajaj formaln
rwnoci, tym wiksze nierwnoci spoeczne
prbuj ukry.
Dyktatura proletariatu to po prostu odwrcenie
obecnej sytuacji. Poddanie klas posiadajcych i ich
samowoli pewnym, rwnie zabezpieczanym
przymusem pastwowym, ograniczeniom. Tak, aby w
okresie przeksztace ustrojowych nie mogy
wykorzystywa swojej uprzywilejowanej pozycji
ekonomicznej do ich odwrcenia, czyli przywrcenia
wasnej dyktatury.
Ta dyktatura ludu to w istocie pierwsza forma
demokracji powszechnej, masowej. Tyle, e
komunici nie s obudni i nawet w dyktaturze ludu
widz dyktatur. Nazywaj rzeczy po imieniu,
podczas gdy dzisiejsza oligarchia maskuje swj
dyktat frazesem.

10

B R Z A S K NR 08 / 2005
Ale nikt nie jest czonkiem tej, czy innej klasy ani z
urodzenia, ani tym bardziej do mierci. To wytwr
stosunkw spoecznych, ktre si zmieniaj. Podzia
klasowy wraz z dawnym typem ustrojem zaniknie.
Czonkowie dawnych klas panujcych przestan nimi
by. Wraz z podziaem klasowym zaniknie dyktatura.
Nawet ta dyktatura ludu.
PP: Nie wrc nadto z fusw, czy sdzi Pan, e
komunici mog jeszcze kiedykolwiek przej wadz
w Polsce i kiedy mniej wicej mogoby to nastpi?
MA: Zniesienie stosunkw klasowych nastpi
nieuchronnie. Jest to dziejow misja wspczesnego
proletariatu. Kapitalizm, wraz ze swym barbarzystwem
wojen, zniszcze, marnotrawstwem produkcji i
trwonieniem pracy, ze stosunkami poddastwa, z
eksploatacj krajw i narodw sabych przez kraje
silniejsze, kiedy si skoczy. Podobnie jak feudalizm
oraz niewolnictwo. Czowiek podporzdkowany dzi
cile reimowi produkcji, zamieniony w narzdzie i
towar, podporzdkuje w kocu sobie t wielk machin,
ktr wytwarza przez wieki. Nastpi eksplozja nowego
typu wizi midzyludzkich, ktrych dzi prawie
wszyscy czuj powszechny deficyt. Odtworzy si w
relacjach midzyludzkich zwyke zaufanie, otwarto,
poczucie bezpieczestwa, wsplno interesw. Bd to
takie stosunki, do jakich czowiek jest zdolny jako istota
spoeczna i ktre powstan, gdy tylko pozwoli im si
rozwija. I nie jest to wizja tylko utopijna. Czowiek
staje si czowiekowi wilkiem tylko, kiedy jego rozwj
jest obciony poczuciem cigego zagroenia, jak
dzisiaj. A zagroenie zniknie.
Kiedy to nastpi w naszej czci wiata, kiedy w Polsce
- tego przewidzie si nie da. Kapitalizm jest do
ywotny i by moe nie wyczerpa jeszcze wszystkich
swoich moliwoci trwania. By moe dojdzie jeszcze
do tragedii, ludobjstwa, wojny, nim to uzbrojone w
najnowsz technologi barbarzystwo odejdzie w
odmty historii. Oby jednak przemiany spoeczne
wyprzedziy takie wydarzenia.
PP: Komunista, komunizm te sowa maj dzi
zabarwienie pejoratywne, czy KPP podejmuje jakie
dziaania by zdj z siebie brzemi poprzedniego
ustroju?
MA: To nie jest wcale brzemi poprzedniego ustroju.
Takie zabarwienie przecie si komunizmowi nadaje od
pocztku jego istnienia. Wystarczy przeczyta cho
pierwszy akapit Manifestu Komunistycznego. Jeeli
przeciwnik odnosi si do nas z tak nienawici, to
dobrze. To wiadczy o tym, e ju o nas wie i e si nas
boi. Po c by sobie jzyki strzpiono, tworzono
propagand tak perfidn, gdyby to nie miao adnego
znaczenia? Kto kto powica tak ogromne rodki,
podnosi antykomunizm do rangi ideologii pastwowej,
dobrze wie, e w komunizmie tkwi wielki potencja.
Rola wroga publicznego dla tak aroganckich i
obudnych elit to miejsce zaszczytne. My wobec
stosunkw spoecznych z czasw realnego socjalizmu
nie jestemy wcale bezkrytyczni. Im si solidna krytyka

naley, zwaszcza za ostatni okres, w ktrym elity


pastwowe oderway si od ludu bardzo. Ale przecie
to te elity wanie uczyniy wyom w kierunku
transformacji, ktra jest dzi czczona jako wielki
tryumf. To pogbianie si nierwnoci zrodzio opr
klasy robotniczej, ktra wcale nie miaa kapitalizmu
na swoich sztandarach.
Musimy si odci wyranie od tej propagandy, ktra
realny socjalizm zamienia w demona. To nie jest gos
ludu, lecz panika elit, ktre nie mog sobie poradzi z
ludzkim dowiadczeniem. Wiedz, e porwnanie z
dzisiejsz Polsk dla wielu milionw ludzi wyglda
inaczej. Std przeciw resentymentom wszelkim
prowadz krucjat. Atakuj najbardziej zajadle
wanie to, co uderzao w wielkie przywileje:
wasno spoeczn, planow gospodark i reform
roln.
Ludzie, ktrzy odpowiadaj za skal wypacze z
tamtych czasw, dzi wywijaj sztandarem nowego
ustroju. Czy to my za nich si mamy tumaczy? Albo
przed nimi jeszcze?
Nasz stosunek do Polski Ludowej jest cakiem
odmienny. Mamy szacunek do tego, co byo w niej
dobre. Nie uznajemy faszywego etosu elit
transformacji. W tej sprawie rwnie nie moemy si
z nimi w jednym bagnie tapla ani przez moment.
PP: Kogo popara KPP w ostatnich wyborach
prezydenckich po tragicznej mierci Daniela
Podrzyckiego?
MA: Nikogo. aden z kandydatw na to nie zasuy.
Nawet wyszukiwanie na si najbliszego z odlegych
nie miaoby sensu. Efekt pierwszej tury by ju
przesdzony od dawna i tego nie uczynili wyborcy
przy urnach.
PP: Czyli to samo tyczy si kandydatw z II tury
wyborw prezydenckich?
MA: Tak. To jest kompletny brak wyboru i lepiej nie
przyzwyczaja, nie namawia ludzi, do postrzegania
takich aktw w kategoriach jakichkolwiek alternatyw.
PP: Skoro jestemy ju przy biecej polityce, jak
skomentowaby Pan dziaalnoci rzdw za IV
kadencji Sejmu i co sdzi Pan o rzdzie
Kazimierza Marcinkiewicza szczeglnie ciekawi
mnie Pana zdanie na temat programu PiS oraz
PO?
MA: Rzdy Sejmu IV kadencji nie rniy si
szczeglnie od swych poprzednikw. Co wicej, jako
ich kontynuacja musiay i w t stron dalej.
Umacnianie stosunkw kapitalistycznych, take
kapitalizmu jako panujcej ideologii, odbywao si
nie tylko przy przyzwoleniu tej wadzy, ale czynnym
jej wsparciu. Do jakich innowacyjnych pomysw
mona zaliczy chyba tylko wpltanie Polski w
wojn.
Na rzdy ostatniej kadencji Sejmu trzeba dodatkowo
spojrze jeszcze od tej strony, e zwyciskie
ugrupowania powoyway si na swoj lewicowo. I
oto ta lewica miaa w rkach wadz, zarwno

11

B R Z A S K NR 08 / 2005
parlamentarn jak i prezydenck. Wadz, ktr dostaa
deklarujc odmienno od swoich poprzednikw, jak
wraliwo spoeczn, kokietujc socjaln nazw,
nawet rodowodem. To jest powany problem dla nas, e
z powodu tych nazw doszo do zmieszania poj.
Codziennie musimy tumaczy, e od tego kierunku
polityki oddziela nas przepa.
Ocena programu PiS, czy PO - jest taki? - jeli ma by
rzetelna, to sprawa na oddzielny, powany artyku.
Ocenie tych ugrupowa i ich poprzednikw
powicilimy ju kilka tekstw, ktre s dostpne na
naszej stronie internetowej. W tej chwili mog jedynie
skomentowa hasa przedwyborcze.
Zwyciska partia obwiecia Czwart Rzeczpospolit.
Jest jasne, e gwnym tem tego pomysu byo
powszechne niezadowolenie z Trzeciej. Trzecia
Rzeczpospolita to dziecko transformacji, Okrgego
Stou. Czy po tej Czwartej mona si spodziewa
czego odmiennego? Bdzie to raczej pogbienie tego,
co bolao w Trzeciej. W dziedzinach polityki
gospodarczej, wewntrznej, zagranicznej. Chyba aden
z tych politykw nie zostawia zudze, e bdzie si
trzyma tych samych pryncypiw. Chc trzyma si
mocniej jeszcze. I wepchn naiwnych z deszczu wprost
pod rynn.
Obydwie partie chc wprowadzi podatek liniowy. PiS
w formie bardziej ukrytej, niby z drugim progiem, ale
tylko dla wykazujcych dochd powyej 100 000 z.
Przedstawiaj ten pomys jako dobrodziejstwo ulenia
przez pastwo swym obywatelom. Kiedy si uwag tak
wielk przykuwa do tego jak urzd skarbowy uszczupla
dochody, zwaszcza z kapitau, zupenie umyka jak ten
dochd powstaje. A przecie chodzi o te par
dodatkowych groszy dla pastwa ze zotwki, ktr
wczeniej kapita przywaszczy sobie z pracy. Skoro
obie
partie
chc
ograniczy
redystrybucj
przywaszczonych dochodw, to jasne, e kto na tym
straci, a strac duo szersze grupy spoeczne ni na tym
zyskaj. Lokalne rynki si skurcz, zwaszcza dbr
podstawowych. Ta gospodarka, ktra jest dzisiaj oparta
na prawach produkcji masowej, czyli najefektywniej
dziaa dla najliczniejszych odbiorcw, wcale od takich
reform z kopyta nie ruszy.
PiS obiecuje, e w takich warunkach rozszerzy bardzo
skpe w Polsce wiadczenia socjalne. Przy pustym
budecie pastwa, przy braku rezerw, w sytuacji, gdy
poprzednicy wyprzeda majtku pastwowego prawie
zakoczyli. Bdzie musia zatem sign do tych mniej
zamonych kieszeni, skoro bogatym ju lubowa uly.
I wtedy bd wymyla jakie nowe podatki, np.
katastralny. Bo czemu emeryt ma mieszka w dzielnicy
willowej, do ktrej si wprowadzi po wojnie. Niech nie
blokuje takich miejsc ludziom bardziej godnym i niech
przy okazji pomoe zapeni pusty budet. Niech
okradani przez kapita pac jeszcze na ten socjal, skoro
go chcieli. A Platforma bdzie wtedy zaciera rce i
krzycze widzicie, ile was ta solidarno spoeczna
kosztuje!. Co jeszcze mona wymyli? Moe jak

wypraw wojenn, np. pod hasem szerzenia swojej


ideologii za wschodni granic.
Patrzc jednak realnie na najnowsze fakty, mam silne
wraenie, e szykuje si co ciekawszego, czego
nawet adne z ugrupowa sejmowych mogo nie mie
w swej intencji. Oto bowiem linie polityczne rnych
ugrupowa zaczynaj si nieoczekiwanie przecina.
We wzajemnych zalotach wida, e ugrupowania tzw.
socjalne umiechaj si do liberaw spod znaku
3x15, bo od socjalnych nazw jest waniejsza troska
o star administracj. Samoobrona, ktr Lepper na
amach Trybuny okrela lewic wyciga rk do
PiSu i to wsplnie z Lig Polskich Rodzin.
Metafizyka podziaw upada pod naporem podziaw
poza gmachem Sejmu. Ujawnia si dialektyka
podziaw klasowych obwieszczajc zowieszczo
liderom partyjnym polityczny karambol.
PP: Czy zechciaby Pan powiedzie co od siebie
czytelnikom vortalu Ateista.pl?
MA: Ateizm jest aktem odwagi. Dla czowieka, ktry
wczeniej wierzy w Boga i pokada w nim nadzieje,
taka zmiana jest niezwykle trudna. Bo oto najpierw
musi pokona strach przed grzechem niewiary, a
potem stan twarz w twarz ze wiatem, ktry nie
zostawia zudze. Nie ma ju w wiecie ateisty ycia
po mierci, nagrd za dobre sprawowanie. Nie ma
dobrego Boga, ktry kocha ludzi, wynagradza
cierpienia, pociesza skrzywdzonych. Nie ma ju tej
siy, co w nasz rozum wniknie i przyzna nam racj lub
usprawiedliwi, jeli bdzimy.
Kiedy ateista z takim problemem jako sobie poradzi,
bo przecie wiat mamy jeden, jedno ycie i trzeba
y wanie tu i teraz, spada kolejny cios. Rozum
uwolni nas z celi, lecz odkry wizienie. Skoro nie
ma Boga, w ktrego wiara uksztatowaa nas
bezporednio lub przez otoczenie, to jak y, kim
jestemy i jacy by mamy? Nie ma dobra i za? A
moe jestemy krwawymi bestiami, ktre tylko ten
Bg i wiara w niego, uczowiecza? Niewolnikami
genw i popdw w puapce Darwina? Bezsiln
zabawk wielkich si przyrody, skazan na ycie w
wewntrznym konflikcie? W rozdarciu midzy
niezaspokojon dz instynktw a zewntrznym
przymusem?
I przeraenie potrafi hamowa w rozwoju. Czy
wnika w ogle w wiat, ktry moe bole? Czy
szuka ratunku u filozofw, czy raczej psychiatrw?
Wszak rozum w takich warunkach wpada w paranoj.
Ruszylimy jeden gaz i wali si wszystko. Ju nie ma
pewnikw, wrd ktrych nasz przyjaciel-rozsdek
mgby si czu pewnie. A gdzie jest nauka? Czy
umywa rce? Posortowaa wiedz w pojcia,
schowaa do katalogw. Stroi si w tytuy i stawia
sobie pomniki. Czy jest w kocu kto, kto ogarn to
wszystko? Kto podejdzie i powie nie martw si, jest
dobrze.
Nie, na te pytania ju nam nie odpowie nasz zdrowy
rozsdek. Tego nie ogarnie samotna jednostka,

12

B R Z A S K NR 08 / 2005
nauczona zbiera i sortowa dane. Nie znajdzie
rwnowagi, ktrej cigle szuka. Nie wplecie ruchomego
wiata w pojcia jzyka, a gdyby go wplt nawet, w
nastpnej sekundzie wiat bdzie ju inny. Do
poruszania si w tym wiecie suy dialektyka. To
materializm dialektyczny otwiera wizienie, burzy mury
i uczy lata nad drutami. czy w sie mzgi ludzkie,
wcza je do ruchu, porusza nieznanym. Dokd rozum
nie mia wstpu, tam siga dopiero praktyka, materia
odsania prawdy dopiero pod ciosem ludzkiej rki.
Czym jest ycie, jeli nie jest potnym procesem
materii? Zmagajcym si cigle z entropi
wszechwiata. W nim wytworzy si czowiek i cigle
wytwarza. Czowiek, ktry w procesie spoecznym
zyska tak potn moc wadania wiatem, e zastpi
rozwj biologii procesem spoecznym. W tym procesie
zrzuci on wreszcie ciki garb poddastwa. Taki
czowiek opuci sw kolebk - Ziemi i ruszy jako
wolny twrca na podbj wszechwiata, urzeczywistnia
sw misj wadania materi.
PP: Dzikuj bardzo za rozmow.
MA: Ja rwnie dzikuj.
Prezentujemy naszym Czytelnikom pierwsz cz
obszernego artykuu powiconego zagadnieniu
wystpujcego
take
w
Polsce
ruchu
antyglobalistycznego. W drugiej czci opisane s
wspczesne ruchy spoeczne i rozkad ruchu
antyglobalistycznego, natomiast tematyk trzeciej czci
jest krytyka ideologii antyglobalizmu.

RUCH ANTYGLOBALISTYCZNY
CZ I
Ruchy spoecznego protestu nie powstaj w prni. Do
ich powstania potrzebne s realne problemy systemowe
wiata, ktre nie mog by rozwizane tylko tymi
rodkami, jakimi instytucje systemu kapitalistycznego
dysponuj. Te bowiem, dostrzegajc istnienie problemu,
uwaaj go za konieczny i staraj podda swojej wadzy
zapominajc, e to w nich samych ley waciwe rdo
sprzecznoci.
W pierwszej poowie lat dziewidziesitych XX w.
pojawio si szereg teorii redefiniujcych ukad wiata
po upadku ZSRR. Wiele oficjalnych gremiw
przyznawao, e aczkolwiek dalej istniej problemy, to
tradycyjne rda konfliktw w pastwach zachodnich
zostay unicestwione. Nie chodzi tu tylko o teorie
goszce koniec historii i wieczne zwycistwo modelu
demokratycznego(klasyczne sformuowanie tej teorii
znajduje si w pracach Francisa Fukuyama), ale take te,
ktre stwierdzay, e konflikty mog ju mie tylko
wymiar zewntrzny (np. Samuel Huntington). Powysze
stwierdzenia s wane dla charakterystyki wczesnej fazy
ruchu antyglobalistycznego. Od swoich symbolicznych
pocztkw ruch by silnie zwizany z problematyk
midzynarodow. Jak stwierdza jeden z czoowych
przywdcw ruchu Ignacio Ramonet rdami s

przede wszystkim bieda i cierpienie ubogich


spoeczestw. Mona w tym okresie trwajcym od
okoo 1993 do 1998-9r. dopatrywa si fazy
dojrzewania ruch. Wana jest dokonywana w tym
okresie prba okrelenia nowego rozkadu wadzy,
nowych ideologii, nowych trendw. Ramonet opisuje
te
prby
w
kierunku
zrozumienia
tego
nowego (naley odnosi to przede wszystkim do
stosunkw francuskich, pamitajc jednak, e
uoglnienie jest na tyle mocne, e moe dotyczy
szerszej gamy podmiotw): na pocztku nie mwio
si jeszcze o globalizacji, samo sowo nie byo w
uyciu; mwio si raczej o neoliberalizmie. Pierwsz
faz bya faza definiowania nowego- kto rzdzi, na
czym polegaj zmiany, jaka jest ich dynamika.
Polityka neoliberalna, z wzmocnion czy wrcz
kluczow rol sektora finansowego dobrze nadawaa
si do definicji jako wrg spoecznego porzdku. Nie
zapominajmy o jednym z podstawowych dowiadcze
spoeczestw zachodnich w tamtym okresie, czyli o
kryzysie (czy te upadku) pastwa socjalnego.
Od lat osiemdziesitych wielkim splendorem, w
duej mierze za spraw mediw, ciesz si
midzynarodowe szczyty i fora, w ktrych wsplnie
uczestnicz czoowi politycy, przedsibiorcy i
finansici oraz niektrzy uczeni. Organizowane przez
midzynarodowe lub ponadnarodowe organizacje
(takie jak WTO, MFW, Bank wiatowy, NATO)
zyskay w przekazach dodatkowy symboliczny
wymiar jako rdo wszelkich wiatowych stosunkw
politycznych i gospodarczych, a porednio
kulturalnych (jako reprezentanci wizji homogenizacji
wiata i ujednolicenia rnorodnoci). Symbolika
tych szczytw i forw daa asumpt do wytworzenia
si nowych form sprzeciwu, ktre s kluczowe dla
wytworzenia
si
samodzielnoci
ruchu
antyglobalistycznego.
Uwaam,
e
dopiero
symboliczne
potraktowanie
owych
midzynarodowych
organizacji
jako
rda
problemw (a wic wszystkich moliwych
problemw) dao impuls do wytworzenia nowej
paszczyzny do porozumienia w rnych ruchach
spoecznych, ktre dziaajc dotychczas skupione
wok swoich specyficznych lub lokalnych
problemw, teraz byy w stanie zjednoczy si we
wsplnym protecie.
Od 30 listopada 1999r. protest nabra realnych
wymiarw. Ogromna demonstracja, ktra przetoczya
si przez Seattle, zorganizowana przeciw spotkaniu
wiatowej Organizacji Handlu (WTO), bywa nie
tylko symbolicznie, ale i rzeczywicie uwaana za
pocztek ruchu antyglobalistycznego. Od tego czasu
w powszechnym uyciu znalazo si ukute przez
media okrelenie na uczestnikw tego protestu jako
antyglobalistw. Wrd uczestnikw i teoretykw
ruchu funkcjonuje te inna bardziej symboliczna data,
jak jest 1 stycznia 1994r., czyli od wybuchu
powstania zapatystw (Armia Ludowa im. Emiliano

13

B R Z A S K NR 08 / 2005
Zapaty - EZLN) w stanie Chiapas w poudniowej czci
Meksyku. Faktem jest, e to indiaskie powstanie pod
wodz charyzmatycznego wicekomendanta Marcosa
cieszyo si i dalej cieszy ogromn sympati wrd
lewicowych rodowisk w Europie. Warto przytoczy
kilka hase zapatystw: Nasz broni jest sowo,
Jestemy armi marzycieli, Rzdzi bdc
posusznym, Wszystko dla wszystkich, dla nas nic,
wiat, w ktrym mieszcz si wszystkie wiaty, Nie
musimy pyta o pozwolenie, by by wolnymi,
Wszyscy jestemy tacy sami i kady z nas jest inny.
Szereg z tych hase zostao podjtych przez ruch
antyglobalistyczny i uznanych za wasne. Do
powyszych dat, ktre naley traktowa jako istotne
momenty dla uksztatowania ruchu mona miao doda
3 sierpnia 1998r., czyli dat powstania ATTAC,
organizacji najczciej utosamianej z ruchem
antyglobalistycznym i uwaanej za jednego z
animatorw ruchu.
Wydarzenia w Seattle miay ogromne znaczenie dla
ruchu antyglobalistycznego nie tylko jako wsplne
wystpienie i manifestacja rnych rodowisk (barwnie
opisuje to P. Wielgosz: Kog tam nie byo?
Zwizkowcy i studenci, feministki i obrocy kultur
lokalnych, radykalna lewica i ekologowie, bezrobotni i
kontrkulturowcy, obrocy praw czowieka i pacyfici,
solidarni z Trzecim wiatem i amerykascy farmerzy.
Jednym, a do tego powszechnie zrozumiaym gosem
przemwiy rozproszone dotd dyskursy krytyczne),
ale ze wzgldu na symboliczny wymiar, jakiego to
wydarzenie nabrao. Wiadomoci o nim rycho rozeszy
si po caej Ameryce (ukad MAI, czyli Wielostronnego
Porozumienia o Wolnoci Inwestycji (Multuilateral
Agreement on Investment), przeciw ktremu
protestowano dotyczy pastw tego kontynentu) i w
wiat w duej mierze za porednictwem elektronicznych
mediw i Internetu. Bezporedni przyczyna
demonstracji w Seattle by zdobycie i opublikowanie
dokumentw MAI przez grup ukrywajc si pod
kryptonimem Public Citizens Global Watch. Wwczas
powstay
popularne
wrd
rodowisk
antyglobalistycznych Indymedia, czyli Wolne Media.
Przy caej serii rozmaitych demonstracji przeciw
midzynarodowym instytucjom finansowym (w m.in.
Davos, Genui, Warszawie, Cancun) jak i szczytw
organizacji wojskowych (najwiksza tego typu akcja
miaa miejsce w Pradze w 2001r.) i skierowanych
przeciwko wizytom midzynarodowym niektrych
politykw (dotyczy to przede wszystkim najwyszych
dygnitarzy najwaniejszych wiatowych mocarstw,
zwaszcza G.Bush Jr, W.Putin, A.Sharon) ich
uczestnikw okrelano ju jako antyglobalistw.
Oczywicie takie okrelenie nie jest zawsze zgodne z
intencjami prowadzcych takie dziaania, ktrzy sami
wol siebie okrela chociaby jako trockici, jak np.
czoowi dziaacze z rady miejskiej w Porto Allegro,
neoanarchistw, z ktrymi zwizany jest Black Block
(cz uczestnikw demonstracji nastawionych na

odpowiedzenie si na agresj ze strony policji czy


innych sub porzdkowych), czy te inaczej. Wydaj
si, e w tym okresie miao uformowanie w mediach
selektywnie wybranego modelu antyglobalisty.
Jako taki byo to stworzenie pewnego nowego
symbolu w nowoczesnej masowej wyobrani licznych
rzesz wspczesnych, zwaszcza tych, ktrzy swoje
rda wiedzy czepi z takich mediw jak telewizja,
wysokonakadowe gazety czy Internet (bo oczywicie
obraz wasny antyglobalistw znacznie rni si od
obrazu przedstawianego przez oficjalne media, a
nawet mona powiedzie, e wystpuj w nich, mniej
lub
bardziej
wiadomie
wprowadzane,
przeciwiestwa).
Od wydarze w Seattle nastpia szeroka ofensywa
ruchu znajdujca ujcie w czterech podstawowych
dziaaniach: protestach skierowanym przeciwko
kluczowym
midzynarodowym
instytucjom,
organizowanie wasnych midzynarodowych forw i
szczytw, wzmoona wsppraca z innymi ruchami
protestu i grupami artystycznymi oraz debata majca
na celu poprzez zastosowanie krytycznych narzdzi
analizy peniejszego samookrelenia i uwiadamiania
globalnych celw.
Wyliczanie protestw wiatowych, ktre mona by
utosamia z ruchem antyglobalistycznym moe by
tylko niepene i dlatego poniej podane zestawienie
charakteryzuje si znaczn wybirczoci, ktrej
uzasadnienia mona szuka tylko w rozgosie, jaki te
wydarzenia
zdobyy.
Najwaniejsze
protesty
antyglobalisyczne miay miejsce w: Waszyngtonie
(kwiecie 2000), Milleu (czerwiec 2000), Melbourne
(11 wrzesie 2000), Pradze (26 wrzesie 2000), Seulu
(padziernik 2000), Nicei (grudzie 2000), Quebec
(20-21 kwiecie 2001), Goeteborgu (14-16 czerwiec
2001) i Genui (20-21 lipiec 2001), gdzie podczas
szczytu G8 doszo do konfrontacji z wadzami,
podczas ktrej zastrzelony przez policj zosta Carlo
Giuliani, od tego czasu uwaany za pierwszego
mczennika ruchu, protesty przeciw szczytowi G8 we
francuskim Evian (29 maja - 1 czerwca 2003) oraz
przeciw WTO w meksykaskim Cancunie (7-14
wrzenia 2003). Naley mie na uwadze pynne
granice samego ruchu i w zwizku z tym protestu
przeciwko jakiej instytucji nie mona uzna za
cakiem typowe dla ruchu. Jak zauwaa blisko
zwizany z ruchem antyglobalistycznym Immanuel
Wallerstein protesty przeciwko spotkaniom wielkich
ponadnarodowych
instytucji
nie
przyniosy
oczekiwanych rezultatw i doprowadziy do
zwikszenia roli policji i sub bezpieczestwa w
ochronie tyche spotka: To troch tak, jakbymy
mieli do czynienia z uszkodzonym statkiem
wyrzucajcym za burt zbdny balast. Moe to i
suszne postpowanie, jednak i tak chodzi o to, eby
statek wci utrzymywa si na wodzie. W roku 2000
spotkania byy wrcz rozbijane przez tumy
demonstrantw. W tym roku (2002) policja

14

B R Z A S K NR 08 / 2005
szwajcarska zmobilizowaa swoje siy, starajc si
doprowadzi do tego, eby przeciwnicy Forum nawet
nie zbliyli si do Davos. Poniewa dziaania te okazay
si tylko czciowo owocne, policja postawia wok
centrum konferencyjnego ogrodzenia z drutu
kolczastego. IHT opublikowaa zdjcia uzbrojonego w
karabin maszynowy policjanta szwajcarskiego stojcego
przy takiej zasiece.
Znacznie waniejsze wydaj si organizowane przez
uczestnikw
szeroko
pojtego
ruchu
antyglobalistycznego alternatywne wobec oficjalnych
wiatowe Fora Spoeczne organizowane co roku w
styczniu od 2001 w Porto Alegre, stolicy stanu Rio
Grande do Sul w poudniowej Brazylii (w roku 2004 IV
FS odbyo si w Bombaju w Indiach, V odbyo si w
2005r. znowu w Porto Alegre.). Opisany wczeniej duy
potencja symboliczny ruchu i tu daje o sobie zna, gdy
spotkania ju pierwsze FS zorganizowano w czasie
trwania wiatowego Forum Gospodarczego w Davos.
Zestawienie, ktre powstaje w procesie mitologizacji
rzeczywistoci jako ywo przypomina podzia na to, co
ywe, nowoczesne i suszne i na to, co martwe,
przestarzae i bdne. Przy organizacji FS kluczow
rol odgrywa Partia Pracownicza (Partido dos
Trabalhadores-PT) z Brazylii, ktra dziery od lat
wadz w Porto Alegre i wprowadzia tam szereg
elementw tzw. demokracji bezporedniej. Za inne
postpowe rozwizanie jest uwaane wprowadzenie
zakazu poruszania si w centralnych czciach miasta
innymi pojazdami ni komunikacja miejska i rowery
oraz znaczne osignicia w likwidacji slumsw i
brukowaniu ulic, ale przede wszystkim szerokie
uczestnictwo czonkw lokalnej spoecznoci przy
okrelaniu zaoe budetu miejskiego. Istniej te inne
wprowadzane w rnych czciach wiata formy
demokracji uczestniczcej, bdce staym obiektem
zainteresowania dla ruchu antyglobalistycznego, z
ktrych warto wymieni istniejce we Woszech
Spezzano Albanese, w Peru Villa El Salvador, w
Kolumbii Tarso i Cauca, w Boliwii miejska wsplnota
partycypacyjna kobiet w Yacapani, w Kanadzie Guelph
i Konfederacja Mieszka Socjalnych Toronto, a nawet w
Indiach (stan Kerala i Zachodni Bengal) i w Senegalu.
Zasadami demokracji uczestniczcej kieruj si take
zapatystowskie gminy autonomiczne w stanie Chiapas
(pd. Meksyk), powstae w rezultacie zbrojnego
powstania chopskiego pod przywdztwem partyzantki
EZLN. Warto poczyni tu uwag, e europejski i
amerykaski (chodzi mi o USA i Kanad) ruch
antyglobalistyczny czy si znacznie bardziej z ruchami
w pastwach latynoamerykaskich, nili z innych czci
wiata. Doprowadzajc to rozumowanie moemy doj
do wniosku, o czym przekonay mnie zarwno wasne
dowiadczenia
jak
i
literatura,
e
ruch
antyglobalistyczny nie posiada zbyt wielu zwolennikw
w Azji a take w Afryce.
Idea organizowania forw spoecznych zacza
funkcjonowa take w Europie. Od 2002r. trzy razy

zorganizowano Europejskie Forum Spoeczne (w


2002 we Florencji, w 2003 w Paryu, w 2004 w
Londynie). W wielu krajach odbywaj si lokalne
fora spoeczne (w Francji, Niemczech, na Wgrzech i
wielu innych krajach).
Liczne gosy pojawiajce si wewntrz ruchu na
temat samookrelenia jego czonkw i okrelenia,
czym jest antyglobalizm nawizyway do popularnej
metafory narodzin czego nowego. I tak Ramonet
twierdzi, e jestemy wiadkami narodzin czego.
Jedni mwi o midzynarodowej solidarnoci, inni
o nowej formie Narodw Zjednoczonych,
zjednoczonych
ludach,
zjednoczonych
spoeczestwach obywatelskich, a take o nowej
utopii. Pewne jest, e rodzi si co. Ale co - tego
jeszcze nie wiemy a inny teoretyk ruchu
antyglobalistycznego, Susan George, Amerykanka
zamieszkaa we Francji, jeszcze dosadniej odwoujc
si do naszej metafory mwi sdz jednak, e jest to
pocztek narodzin czego nowego. Tego ruchu nie
byo jeszcze dziesi, a nawet pi lat temu.() To
prawda, e nie mona zagwarantowa niczego. Myl
jednak, e w tej sprawie nie pado jeszcze ostatnie
sowo.
Adam Czak

KADENCJA TRWA
Upywajcy
czas
dostarcza
nowych
dramatycznych sytuacji. 2005 rok zapisze si w
historii Polski ustanowieniem wadz pastwowych z
nadania medialnego imperium Radia Maryja pod
dyr. O. Tadeusza Rydzyka. Demokracj, czyli
ludowadztwo cae lata wykorzystywano pod wieloma
barwami dla potrzeb liberalnej buruazji. Nie razi ich,
e z 41% (40,77) uczestniczcych w gosowaniu
25-09-2005 r. Tylko 26,99 % poparo Prawo i
Sprawiedliwo. Ta partia z 27 % manipulujc
ukadami si politycznych w kraju przeja wadz.
Tak dzieje si tylko w demokracji buruazyjnej. Siy
rzdzce pastwem nie radzc sobie z przyczynami
poszerzajcego si ubstwa narodu wszczyna bd
polityczne i wiatopogldowe igrzyska. W takim to
klimacie politycznym i spoeczno-gospodarczym w
dniu 26 listopada 2005 r. Organizacja KPP w
Bytomiu odbya zebranie sprawozdawcze za okres
pierwszego roku kadencji 2004-2006, W obszernym
sprawozdaniu przewodniczcy RKW tow. Andrzej
Janiak zapozna obecnych na zebraniu z przebiegiem
dziaa struktur lewicowych swego rodowiska w
okresie sprawozdawczym. Przedstawi ocen RKW
udziau czonkw w dziaalnoci organizacji, rwnie
w zakresie kolportau Brzasku.
Przewodniczcy RKW w sprawozdaniu powiedzia,
min. W okresie sprawozdawczym 2005 r. Odbylimy
6 zebra organizacyjnych i jedno ( 16-07-2005 r.) z
udziaem licznie zaproszonych przedstawicieli
organizacji lewicowych na temat: Stanowisko partii

15

B R Z A S K NR 08 / 2005
lewicowych w wyborach parlamentarnych 2005 r.
Niestety rozdrobnienie partii lewicowych biorcych
udzia w wyborach parlamentarnych
przynioso
zwycistwo partiom prawicowym. Po raz kolejny
bylimy wiadkami, e kierownictwa wiodcych tzw.
partii lewicowych wyej ceni wasny interes ni
sprawy ogu ludzi pracy.
Siy prospoeczne utworzyy lewic pozaparlamentarn
z PPP na czele, lecz nie miay siy przebicia a tragiczna
mier Daniela Podrzyckiego w dniu 23-09-2005 na
dwa dni przed wyborami miaa wpyw na kocowy
wynik gosowania. W tej do zoonej sytuacji
kadrowej, strukturalnej i finansowej na 41 okrgw
wyborczych w kraju nasi towarzysze kandydowali w 10
okrgach z list PPP. Pozytywny dla nas jest fakt udziau
KPP w wyborach parlamentarnych.
W drugim roku trwajcej kadencji czekaj nas wybory
do wadz samorzdowych. Ju teraz naley dokona
oceny moliwoci budowy struktur lewicowych i
udziau naszych towarzyszy w kandydowaniu do rad
gmin i miast.
Oywiona dyskusja potwierdzia piln potrzeb
wzmoenia budowy lewicowych struktur w rodowisku
dziaania. T dziaalno wymusza klimat polityczny w
kraju
opanowanym
klerykalizacj
instytucji
pastwowych. Potwierdzaj to fakty, gdy skad nowego
rzdu ogoszono po wizycie premiera w kancelarii
biskupa w Gdasku. A pierwsz wizyt premier skada
w telewizji TRWAM.
W tym roku przypada rwnie 25 rocznica powstania
NSZZ Solidarno. Z jakich rodkw, w czyim
interesie, z udziaem jakich si zorganizowano
kontrrewolucj i obalono system Polski Ludowej
gwarantujcy kademu warunki do godziwego ycia
(prac, mieszkanie, nauk, ochron zdrowia itd.) do
dzisiaj tego nie wyjaniono. Nie ma potrzeby rozwodzi
si ile szkd moralnych i ekonomicznych wyrzdziy
spoeczestwu elity S, czynic z Polski swego rodzaju
pkoloni midzynarodowego kapitau z 3 milionowym
bezrobociem i wdrwk ludu za chlebem do krajw
Zachodu. Ludzi przygotowanych do pracy w kraju los
zmusza do wyjazdu i wzbogacania wacicieli
wieczystych dbr na obczynie.
Rzd z nadania tzw. lewicy (SLD) M. Belki na
witowanie S z budetu wyda miliony zotych w
czasie kiedy miliony dzieci jest godnych, a w kraju
szerzy si grulica. Komunici z takim stanem si nie
zgadzaj.
W 2005 r. przypada trzecia rocznica powoania KPP
(rej. 09-10-2002 r.) Poprzednio ZKP P 07-07-1990 r.
04-11-2001 r. Patrz Brzask nr 1 (160)/05. Zoone
uwarunkowania spoeczno-polityczne III RP ukazuj, e
dla klasowej lewicy proletariackiej pluralizm sta si
fikcj. Rozdrobnienie spoeczestwa na wiele
ugrupowa rzekomo lewicowych sprzyja siom Prawicy
w rzdzeniu krajem. Dowiadczenia ostatnich
dziesicioleci potwierdzaj faktyczn dziaalno
kierownictw wiodcych partii lewicowych, ktrzy wyej

ceni wasny interes i s wiadomi swej ulegoci


wobec si walczcych z socjalizmem systemem
sprawiedliwoci spoecznej.
cznik KPP z PPP tow. Adam Kanabaj zapozna
obecnych z treci stanowiska przyjtego przez
Komisj Krajow Wolnego Zwizku Zawodowego
Sierpie 80 dn. 02-11-05 w sprawie prywatyzacji
grnictwa.
KPP cay czas wspieraa zwizki zawodowe w walce
z kapitalistycznym wyzyskiem i walk t niezmiennie
popieramy, zgodnie z interesem ludzi pracy.
Na zebraniu przyjto Uchwa okrelajc zadania
Organizacji na drugi rok kadencji 2004-06.
Bytom 28-11- 2005 r.
Refleksj z zebrania opracowa
Jzef Gawlik
Weteran Ruchu Robotniczego
Od biecego numeru Brzask ukazuje si rwnie
w wersji elektronicznej. W Internecie dostpny
jest na stronie www.kompol.org w rubryce Brzask.
Artykuy i inne materiay w formie elektronicznej
mona przesya poprzez e-mail na adres
brzask@o2.pl
Teksty
w
formie
rkopisu,
maszynopisu lub wydruku komputerowego mona
przesya na adres pocztowy redakcji.

2006
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
W NOWYM ROKU YCZY
WSZYSTKIM
REDAKCJA BRZASKU
Teksty publikowane wyraaj opinie autorw i nie
zawsze s zgodne z pogldami redakcji.
Redakcja nie zwraca materiaw nie zamwionych,
zastrzega sobie prawo do redagowania nadesanych
tekstw i nadawania im tytuw.
Redaguje kolegium
Redaktor Naczelny Lechosaw Kercher
Czonkowie kolegium: Jerzy Grzymkowski,
Marian Indelak, Mieczysaw Pawela.
Adres redakcji: Stefania Lisiecka,
ul. Pogonowskiego 28/42 90-746 d,
tel. (042) 632-00-31
Korespondencja: Lechosaw Kercher
ul. Gogola 7/38 92-513 d
tel. (042) 673-36-96

16