A MARIA

Sorprendre tot l'orbe en la meua espasa,
ser fer defensor de l'inocent,
vore'm aclamat per estranya gent,
conquistar la regió més apartada.
Llibertar a la meua pàtria amenaçada
i defenent lo que el pit sent,
escopinyar al tirà en el seu alt front
i morir despuix de l'heròica barricada:
Aplegar al sol en vol violent,
embolicar-me en la seua garba de rajos rojos
i remenar-me en les raches del vent;
Són goigs que no calmen els meus enujos,
com aspirar el teu perfumat alé
i vore de prop els teus lluents ulls.

Font: La Ilustración Ibérica, Barcelona
22 de giner de 1887
Investigació i Traducció:
- Nostra dolça Llengua Valenciana
- CCV (Círcul Cívic Valencià)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful