Está en la página 1de 12

editoriala

HAMOR

Se dice que hay dos formas de hacer las cosas: como meros gestores
o demostrando amor en el trabajo que se hace. Es como comer en
un restaurante, pensando que cuanto ms caro mejor ser la comida,
cuando sabes que una comida en casa de tu abuela es mucho mejor.
En nuestro pueblo nos pasa algo parecido. Tenemos piscinas, de las
ms caras de la zona y cubiertas permanentemente por falta de
mantenimiento. Hay una biblioteca, que tras varios aos no pasa de
ser un almacn de libros. Nos han puesto carril bici compartido con los
coches, como cuando no haba carril bici. Vecinxs preocupadxs por su
barrio no pueden usar un local vaco porque no se les da el permiso...
Seguro que se te ocurren ms ejemplos.
Pues lo dicho, que hay una gran diferencia entre ser un mero gestor o
hacer las cosas con cario, y en Orkoien falta HAMOR.
Badago gauzak egiteko bi modu: kudeatzaile soilena eta gauzak interesa
erakutsiz, maitasunez egiten dituztenena. Jatetxe batera goazenean
lehena espero dezakegu, hots, ordaindutakoaren araberako emaitza,
hau da, jatetxearen kudeatzaileen irabazien araberako otordua.
Gurasoen etxean bazkaltzen dugunean aldiz, bigarrena.
Bada, antzeko gauza gertatzen da bizitzaren hainbat arlotan, baita
gure herriko zerbitzuetan ere. Igerilekua izan badugu, inguruko
garestienetakoa eta estalpea beti jarrita duena mantenu lanak egin
ez direlako; liburutegia ba omen dago, hainbat urteren ondoren liburu
biltegia baino ez dena oraindik; bidegorria ere jarri digute, autoekin
partekatutakoa, bidegorririk ez zegoenean bezala; auzoaren egoeraz
kezkatuta dauden bizilagunek badute areto bat auzoan, baimenik
ematen ez zaielako erabili ezin dutena... Ziur zuri ere beste hainbat
adibide bururatzen zaizula.
Esan bezala, badago kudeatzaile soilen eta beren lana maitasunez
egiten dutenen arteko diferentzia eta gure herrian MAITASUNA falta da.

Sabas que...

Ba al zenekien...

...el Informe jurdico confirma las


irregularidades cometidas por Julia
Moratinos, al adjudicar un contrato
a su sobrino?

....bere
ilobaren
kontratazioan
Julia
Moratinosek
egindako
irregulartasunak baieztatu dituela
txosten juridiko batek?

...la barredora municipal lleva ms


de 6 meses averiada sin que se
arregle ni se sustituya?

...kale-garbigailuak
6
hilabete
daramatzala hondatuta eta oraindik
ez dela konpondu?

...el Ayuntamiento ha declarado


a Orkoien municipio libre de
LGTBIfobia?

...udalak LGTBIfobiarik gabeko


udalerria deklaratu duela Orkoien?

...Orkoien ya dispone de un primer


censo de vivienda vaca realizado
desde la Concejala de Vivienda?

...Orkoienek baduela hutsik dauden


etxebizitzen errolda bat, Etxebizitza
Zinegotzigoak egina?

...vecinxs de Kupueta han creado


una Plataforma Vecinal, ante la
situacin de abandono que sufre el
barrio?

...auzoaren egoerari aurre egiteko


Bizilagunen Plataforma sortu dutela
Kupuetako bizilagunek?

...el Ayuntamiento ha acordado la


privatizacin de la limpieza de los
Colegios de Orkoien?

...udalak ikastetxeetako garbiketa


lanen pribatizazioa adostu duela?

...UiO, UPN y PSN impidieron con sus


votos la reprobacin de la concejal
Julia Moratinos por las ilegalidades
cometidas en la Concejala de
Igualdad?

...berdintasun
zinegotzigoan
legez kontra aritzeagatik Julia
Moratinosen gaitzespena onartzea
egotzi zutela UiOk, UPNk eta PSNk?

...se ha acordado abrir un nuevo


expediente sancionador a Urdi por
no presentar los precios de verano,
para su aprobacin por el pleno?

...udako prezioak udalaren oniritzirik


gabe ezartzeagatik zigor-txostena
ireki zaiola Urdiri?

CALLES USO PEATONAL


EHBildu ha propuesto dos
actuaciones para favorecer el
trnsito peatonal interno en dos
zonas de Orkoien; Rafael Alberti y
Paseo Saramago
Para la calle Rafael Alberti propuso la
reubicacin de los pivotes existentes,
de manera que no entorpezcan
el trnsito peatonal, en el paseo
que transcurre por la trasera de
los edificios y que se reubiquen en
los lugares que impidan el paso de
vehculos. La propuesta solicita la
instalacin de papeleras y una mejor
iluminacin de la zona.
Para el Paseo Saramago se propone
crear una zona peatonal que abarcara
desde la plaza del Ayuntamiento
hasta dicho Paseo. Para lograrlo se
limitara el paso en las calles Jorge
Oteiza, Euntzeandia y Altos de Orkoien
modificando alguno de los sentidos de
circulacin para mantener las plazas
de aparcamiento y los accesos a los
garajes all situados.

OINEZKOENTZAKO KALEAK
EHBilduk bi proposamen aurkeztu ditu Rafael Albertin eta Saramago Pasealekuan
oinezkoak lehenetsiz
Rafael Alberti kalean oinezkoei traba egiten dieten piboteak kentzea proposatu
zuten, autoak pasealekura sartzea ekidingo duten lekuetan jarriz. Proposamenak
gainera eremu horretako argiztapena hobetzea eta zakarrontzi gehiago jartzea
eskatzen du.
Saramago pasealekuari dagokionean oinezkoentzako eremu bakarra
proposatzen da. Horretarako Jorge Oteiza, Euntzeandia eta Altos de Orkoien
kaleetako zirkulazioa aldatuko litzateke, aparkalekuetako sarrerak errespetatuz.

CARRIL BICI o K ASE?

Hace ya un ao que el Ayuntamiento pint unas rayas por aceras del pueblo,
simulando un carril bici, se recibieron quejas al transcurrir por aceras estrechas
con el riesgo aadido de pasar por delante de accesos a viviendas.
EHBildu solicit la participacin de la ciudadana en el diseo de iniciativas
que buscasen recorridos ciclistas y la necesidad de una regulacin acorde a
las Normativas de Seguridad Vial.
Si no se quiere hacer correctamente, al menos, deberan informar
previamente a lxs vecinxs para que no nos encontremos rayas en el suelo
que no sabemos que significan
La ausencia de sealizacin vertical, en los peligrosos cruces que se han
generado, y que ya fue denunciada por concejales de EHBildu en el pleno del
mes de mayo sigue sin ser solucionada.
Y vuelve el esperpento con las rayas que se han pintado en Altos de Orkoien
por el centro de la calzada y que han generado charlas y debates durante este
verano, con una definicin constante UNA CHAPUZA.

BIDEGORRIA o SER SABIS?


Duela urtebete baino gehiago udalak
marra txuri batzuk margotu zituen
hainbat espaloietan, bidegorri bat
zirelakoan. Ustezko bidegorri honen
aurrean bizilagunen kexa aunitz izan
ziren, espaloiak estuegiak zirelako,
sortzen zen arriskuarengatik eta abar.

adierazi bezala.
EHBilduk bizilagunen parte hartzearen
beharra agertu du behin eta berriz,
bizilagunen
beharrei
egokituko
zaizkien eta bideko segurtasunarauak
errespetatuko
lituzkeen
bidegorria diseinatzeko.

Seinalizazio bertikalaren gabeziak


bidegorriaren arriskua areagotzen du
eta bizikleten trafikoa arautuko duen
ordenantzaren beharra agerian jarri,
EHBilduk maiatzeko osoko bilkuran

Uda honetan berriz ere bizilagunen


harridurarako ez buru eta ez hankarik
duen bidegorria jarri digute, autoak
doazen bide beretik doana bidegorririk
ez zegoenean bezala.

SUBVENCIONES PARA COMEDORES ESCOLARES


El plazo para solicitar las ayudas termina el 16 de septiembre
El Ayuntamiento de Orkoien aprob con los votos de EHBildu, UiO y UPN las
Bases para conceder becas para comedor escolar durante el prximo curso.
La Convocatoria va dirigida a lxs menores que estn escolarizados en
el Centro pblico que les corresponda o hayan sido derivados por la
Administracin educativa a otro centro pblico por falta de plaza en
Orkoien. La propuesta inicial del equipo de Gobierno, que solo recoga
subvencionar a vecinxs escolarizados en la etapa de educacin obligatoria en
colegios de Orkoien, fue modificada a propuesta de EHBildu.
Propusimos, en la Comisin previa al pleno, modificar los requisitos para que
se incluyese a todxs lxs vecinxs escolarizados en centro pblicos y tambin a
quienes por algn motivo no dispusiesen de plaza en el pueblo y sean derivados
a otros centros pblicos. La modificacin propuesta por la coalicin soberanista
en el pleno solicitaba que se tuviese en cuenta aquellas situaciones familiares
donde alguno de sus miembros tenga una discapacidad.
Desde EHBildu Orkoien han mostrado su satisfaccin y apoyo a la Convocatoria,
al ser aceptadas las aportaciones que realizamos

NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE SUBVENCIONES


Tras su publicacin en el BON, el psado 13 de Agosto, se abri un plazo de
30 das para que quien lo desee presente propuestas de modificacin en el
Ayuntamiento,
El pleno del Ayuntamiento de Orkoien aprob la Ordenanza municipal de
subvenciones tras considerar necesario regular el procedimiento de concesin
de subvenciones atendiendo a los principios de igualdad y no discriminacin,
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia.
En la pasada legislatura ya dijimos que haba que regular las subvenciones
municipales y aunque hemos echado en falta la participacin en su elaboracin
de colectivos y Asociaciones del pueblo, hemos apoyado la aprobacin inicial,
manifestaron desde EHBildu Orkoien.

Puedes consutar el texto aprobado en http://bit.ly/2bhn6le

ESKOLA JANTOKIETARAKO DIRU-LAGUNTZAK


Diru-laguntzak eskatzeko epea irailaren 16an amaitzen da
Deialdia dagokien ikastexean ikasten ari diren edo Orkoienen lekua ez izateagatik
administrazioak beste ikastetxe batera bidalitako adingabekoei dago zuzendua.
Diru-laguntzak EHBildu, UiO eta UPNren bozekin onartu zen. Hasiera batean
deialdia derrigorrezko hezkuntzan matrikulatuta dauden ikasleei mugatzen
bazen ere talde guztiek haur hezkuntza sartzea adostu zuten, EH Bilduk
proposatu bezala.
EHBilduko bozeramaleak pozik agertu ziren aurkeztutako proposamenak
onartu egin zirelako, Orkoiengo ikastetxeetan lekurik gabe geratzeagatik
beste ikastetxeetara bideratutako ikasleak sartzerena edo eta familia batean
desgaitasunen bat duen kide bat badago kontutan hartzearena adibidez.

DIRU-LAGUNTZEN UDAL ORDENANTZA BERRIA


Orkoiengo udalak diru-laguntzak arautuko dituen ordenantza berria adostu zuen,
berdintasuna, diskriminazio eza, publizitatea, gardentasuna, konkurrentzia,
objektibotasuna eta eraginkortasunaren printzipioetan oinarritua.
Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik 30 egin izango dira
proposamenak eta aldaketak aurkeztu ahal izateko.
EHBilduk adierazi duenez aurreko legealdian diru-laguntzak arautzearen
beharra agertu genuen eta parte hartzea faltan botatzen badugu ere, bai gurea
eta baita herriko kolektiboena ere, hasierako onespena babestuko dugu

PRIVATIZACIN EN LA
LIMPIEZA DE COLEGIOS
Slo EHBildu Orkoien se opuso a la
privatizacin del servicio
El 1 de julio el Alcalde orden iniciar el
procedimiento al valorar los resultados
de la gestin directa del ltimo ao y
medio como bastante perjudiciales
para las arcas municipales,que
han tenido que hacer frente a un
absentismo laboral exagerado segn
se recoge en su escrito.
El pleno de julio, con el voto en
contra de lxs cuatro concejales de
EHBildu, aprob sacar a concurso
la adudicacin de la limpieza en los
colegios Auzalar y San Miguel para el
prximo curso.
Autorizaron un gasto de 81.415,71,
con cargo al Presupuesto Municipal de
este ao y adquirir el compromiso de
habilitar una partida por importe de
108.554,29 euros en el Presupuesto
de 2017 para hacer frente al gasto
que supone la contratacin del
servicio lo que supone un gasto total
de 189.970.
La coalicin soberanista mostr su
rechazo a una nueva privatizacin del
servicio de limpieza apoyando que la
limpieza sea realizada por empleadxs
municipales, con mejores condiciones
laborales.

IKASTETXEETAKO
GARBIKETAREN
PRIBATIZAZIOA
EHBildu izan zen
pribatizazioaren aurka agertu
zen talde bakarra
Uztailaren
1ean
hasi
zuen
prozedimendua alkateak azken urte
eta erdiko zerbitzua udalaren dirukutxarentzako nahiko kaltegarria
izan dela iritzita, gehiegizko lan
huts-egiteari aurre egin behar izan
zaiolako.
Uztaileko osoko bilkuran datorren
ikasturteko zerbitzua lehiaketara
ateratzea adostu zen. Aurtengo
udal aurrekontuetan 81.415,71ko
gastua eta 2017. urteko zerbitzuari
aurre egiteko 1058.554,29ko
diru-partida sortzeko konpromisoa
onartu zen. Osotara beraz 189.970
Talde soberanista pribatizazioaren
aurka agertu zen beste behin ere
kudeaketa publikoa defendatuz.

CAMPO DE FTBOL MUNICIPAL


El pleno del Ayuntamiento aprob un convenio con Kirol Sport para la
utilizacin y gestin del campo de ftbol municipal de Orkoien.
Segn establece el convenio Kirol Sport podr utilizar gratuitamente las
instalaciones y deber encargarse de cuidarlas y del control de entradas
y salidas. El Ayuntamiento, por su parte, se encargar de las labores de
mantenimiento, limpieza y correr con todos los gastos que se originen.
Desde EHBildu argumentaron su voto en contra al acuerdo, porque con
este convenio las instalaciones se dejan en exclusividad en manos de un club
privado en lugar de servir para uso y disfrute de todxs lxs vecinxs.
Con el modelo de gestin adoptado se asume todo el coste de la instalacin
por parte del Ayuntamiento, sin que se prevea ningun ingreso, reconoci
el Alcalde en el pleno. Desconocemos el coste total que va a suponer para
lxs vecinxs de Orkoien el modelo de gestin elegido, manifestaron desde la
coalicin soberanista.
Tambin se quej el portavoz de EHBildu de falta de informacin y oscurantismo
por parte del equipo de gobierno, pues existe una auditora sobre el estado de
la instalacin, de la que no se nos ha dado traslado a los grupos municipales,
y de la que habr que depurar las responsabilidades de la empresa que ha
venido gestionando las instalaciones.
Una vez mas una instalacin municipal de Orkoien, tras una privatizacin de
UiO y UPN, vuelve al Ayuntamiento en un estado lamentable, denunciaron
desde EHBildu ante el estado en que se encontraban las instalaciones y
el cesped artificial; falta de mantenimiento, radiadores, vallas exteriores y
cuadros elctricos rotos, pintadas y desperfectos varios, falta de limpieza, ...
Segn el Alcalde de Orkoien el responsable de realizar la auditoria sobre el
estado de las instalaciones, No se crea que el campo de ftbol tuviese 5 aos

UDAL FUTBOL ZELAIA


Uztaileko osoko bilkuran futbol zelaiaren kudeaketarako hitzarmena adostu
zen Kirol Sport elkartearekin. Hitzarmenaren arabera Kirol Sport elkarteak
instalazioak erabili ahal izango ditu trukean sarrera-irteeren kontrola egin
eta instalazioak zaindu beharko dituelarik. Udalak bere aldetik mantentze eta
garbiketa lanak bere gain hartuko ditu, bai eta gainontzeko gastuak ere.
EHBilduren ustetan hitzarmen honen bitartez futbol zelaia elkarte pribatu
baten eskuetan uzten da bizilagun guztiontzako izan beharrean. Kudeaketaeredu honen bitartez udalak gastu guztia hartzen du bere gain eta ez du dirusarrerarik izango eta ez dakigu bizilagunontzako suposatuko duen kostua zein
izango den adierazi zuen talde soberanistak.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIN DE


JVENES DESEMPLEADXS
El Ayuntamiento de Orkoien contratar 4 jovenes desempleadxs, tras el
acuerdo del Gobierno de Navarra por el que autoriza al SNE la concesin
de subvenciones por importe de 1.053.259 de euros
Previamente se debati una enmienda presentada por EHBildu Orkoien, y que
fue rechazada por el resto de grupos presentes, en la que proponan aumentar
la duracin de los 4 contratos hasta los 6 meses, la jornada laboral hasta el
100% y aumentar el nivel laboral de, al menos, la mitad de las contrataciones
propuestas. Asimismo y en base a los datos del desempleo femenino juvenil
en Orkoien, ms del 63%, propusieron que, al menos, dos de las plazas se
reservasen para mujeres.
Creemos necesario que el Ayuntamiento conozca las caractersticas especficas
del desempleo juvenil en Orkoien, para evitar lo sucedido en anteriores
convocatorias en las que no haba vecinxs
como demandantes de empleo para los
puestos ofertados, manifestaron desde
la coalicin soberanista, que solicitaron
al equipo de gobierno que se valoren
otras demandas, que tenemos en el
Ayuntamiento, para ofertar a lxs jvenes
de Orkoien desempleadxs puestos
de trabajo acordes a su formacin.
y solicitaron nuevamente planes de
formacin bsica para acabar con las
carencias que se detectan.
Lo aprobado finalmente por el Pleno, recoge algunas de las propuestas
de EHBildu como son aumentar el porcentaje de la jornada hasta el 100%
y que, al menos, 2 de las contratadas sean mujeres.
EHBildu, UiO y UPN aprobaron la contratacin de 4 jovenes desempleadxs (2
hombres y 2 mujeres) durante 5 meses con un 100% de la jornada, Aunque
no es lo que nos hubiese gustado, lo aprobado supone una mejora respecto
a la propuesta inicial que nos presentaron. (contratar 4 hombres al 75% de la
jornada durante 5 meses con nivel E), por lo que desde la coalicin soberanista
apoyaron con tres de sus votos la propuesta.

UiO, UPN eta PSNk udal jardueran prezioen igoera adostu zuten.
Udal talde guztiek Etxauriko errepidearen bazterrak urbanizatzeko azterlana
egiteko diru-partida adostu zuten.
Gizarte Etxerako desfibriladore bat erosi eta bost udal-langile trebatzeko
2.500 ko aurrekontua onartu zen EHBildu, UiO eta UPNren aldeko bozekin.
Nafarroako Gobernuak 21.409,46ko diru laguntza esleitu dio Orkoiengo
udalari 2016. urtean zehar gizarte larrialdietara bidera dezan.

UDALBATZAN
UiO, UPN y PSN SUBEN LOS PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
pese al Informe negativo, presentado por Intervencion municipal, que
cuestiona el cumplimiento de las disposiciones legales sobre precios pblicos
y subvenciones. Como argumento para aprobar la subida que los cursos que
se ofrecen son los que no resultan rentables para la empresa que gestiona las
instalaciones deportivas.
Al mismo tiempo rechazaron, una enmienda presentada por EHBIldu para,
que los precios de los cursos municipales para aprender Euskera tengan un
precio acorde al tratamiento especial y de preservacin que se especifica en el
prembulo de la Ley Foral de fomento y uso del Euskera,
TODOS LOS GRUPOS DEL AYUNTAMIENTO aprobaron una modificacin
presupuestaria de 4.300 con el objetivo de realizar un estudio previo para la
urbanizacion del margen de la carretera de Etxauri que se qued sin realizar
en la anterior obra en la zona.
AYUNTAMIENTO COMPRAR UN DESFIBRILADOR PARA EL CENTRO CVICO.
La propuesta del Tcnico de Cultura recibi el voto favorable de EHBildu, UiO y
UPN que aprobaron la modificacin presupuestaria necesaria para la compra
de un equipo y la formacin de cinco empleadxs municipales, para lo que se
aprob un gasto de 2.500. El campo de ftbol, polideportivo y la piscina
municipal ya disponan de desfibriladores en sus instalaciones anteriormente
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. La Resolucin 799E/2016, de 4 de
julio, de la Directora General de Inclusin y Proteccin Social del Gobierno de
Navarra ha concedido al Ayuntamiento de Orkoien 21.409,46 destinadas a
ayudas de emergencia social para el ao 2016.
En el pleno de julio EHBildu, UiO y UPN aprobaron la modificacin presupuestaria
necesaria, para dar cobertura legal a la prestacin de dichas ayudas.

Ahora con geolocalizacin, posibilidad de hacer fotos y


subirlas directamente, con una interfaz renovada
Tus avisos ms fciles, cmodos y efectivos que nunca

Actualzate a la nueva ORKOIENapp!

Gaurkotu zaitez ORKOIENapp berrira!

Orain geokokapena, argazkia egin era igotzeko


aukera era inerfaze berrituarekin.
Zure abisuak sekula baino errazagoak, erosoagoak
eta eraginkorragoak!
descargatel en

www.bit.ly/1MYDGvs