Está en la página 1de 1

Dnevnik jednog ezoteriara

Bacanje ini

prizivanjem dina

U arapskoj magiji se veruje da


arolija moe biti uspeno izvedena
samo uz pomo odreenih duhova

nogi su upoznati s injenicom


da je vudu
magija jedna
od najjaih na svetu, ali malo
ko zna da joj po moi rame
uz rame stoji arapska magija.
Zajedniko im je to to za
izvoenje odreenih arolija moraju da se poveu sa
svetom duhova ili dina, kako
ih nazivaju u arapskoj magiji.

Kako to esto naglaavam u


svim svojim tekstovima, bez
trgovine sa svetom duhova
nijedna arolija nee delovati
jer nema motora za delovanje. Kao i na materijalni
svet, gde se stvari kupuju
za novac, tako egzistira i
duhovni svet. Upravo je to
odgovor na sva pitanja koja
mi redovno upuuju razoarani posetioci foruma koji su,

sledei jednostavna magijska uputstva iz neke knjige,


pomislili da e uspeno izvesti
odreenu aroliju. Kako biste
stekli bar nekakav uvid u svet
arapske magije i pravljenja
arolija, ukratko u opisati
nain na koji se bacaju ini.

Sporazum s
duhovima
Prema starom pravilu, svakom vraanju prethodi prizivanje duhova, odnosno dina,
u odreeno doba dana ili
noi, u zavisnosti od namene.
Pored toga, poeljno je da se
arobnjak ne kupa pre rituala
jer tada njegovo neisto
telo emituje vibracije sline
onima koje imaju dini. Pre
nego to zapone s ritualom,
mag pored sebe stavi hleb ili
Kuran, da nag sedne na njih
kako bi zadovoljio dini tim
bogohulnim inom. Meutim,
s dinima se nikad ne zna,
jer oni uvek mogu traiti
neke moralno degradirajue
usluge. Najvie poniavajuih
zahteva imaju najjai od svih
dina Afariti. To su eterina stvorenja, neprijateljski
raspoloena prema ljudima.
Oni od maga takoe mogu
traiti da pristane na seksualne odnose s njima kako bi ga
na taj nain to vie distancirali od verskih dunosti.

Napad na
rtvu
Kad se dinima udovolje
prohtevi, pokazae ekstremnu poslunost arobnjaku
u ostvarenju mnogih zemaljskih elja poput zavoenja,
izazivanja opsesivnih ljubavi,

16 ZONA 8/16

nanoenja zla, izazivanja


nesree i smrti, unitenja neije firme, familije, postizanja
materijalnog bogatstva ili ak
politike moi... arobnjak
potom preko rituala usmerava
jednog ili vie dina prema
nekoj osobi jasno im dajui
instrukcije ta da rade. im
primi naredbu, din istog trenutka kree da obavi svoj zadatak. On u rtvu ulazi preko
telesnih otvora, a potom pomou krvotoka putuje prema
mozgu, gde e se odomaiti i
diktirati rtvino ponaanje.
Upravo zbog toga svi omaijani ljudi preko noi vidno
promene ponaanje i narav,
pretvore se u druge osobe. No,
kako organizam doivljava
dina kao strano telo, koje mu
smeta, buni se i tada poinju
da se javljaju simptomi poput
estih glavobolja, iznenadnih
bolova u odreenim delovima
tela, oseaja guenja u prsima,
posebno u sumrak, itd.

etiri vrste
zla
Prema uenju iransko-arapskog okultizma, ovek je
sastavljen od etiri elementa
(vazduh, zemlja, vatra, voda),
zbog ega je podloan istom
broju negativnih uticaja:
arolija ili sihir,
urokljivo oko,
Karin (astralni dvojnik ili astralno telo),
opsednue.
Iako je ova podela napravljena kako bi se pojednostavilo
razumevanje crne magije, po
mom miljenju, svi oni zapravo najee ine samo jednu
komponentu. arolija, kako
sam ve objasnio, ne moe delovati bez opsednua, dok se

Pohotne
dinice
Postoje muki i enski
dini, hermafroditi, a
prikazuju se u onom
obliku koji najvie
uzbuuje arobnjaka.
Dinice naroito vole
da seksualno opte s
arobnjakom nadajui
se da e zaeti
meanca, poludina
a poluoveka,
jer dini mnogo
ele da poprime
materijalno telo i
zavladaju svetom.

pak opsednue moe desiti i


mimo vraanja, recimo, preko
nagaze. Urok i Karin su dve
natprirodne manifestacije koje
mogu da deluju udrueno, ali
i zasebno. Ukoliko neki omaijani ovek bude pogoen
sa sva etiri zla, on zapada u
teko psihofiziko stanje i vrlo
ga je teko osloboditi i izleiti.

Karin,
astralni
dvojnik
Ipak, naglasio bih kako je
vraanje pomou zauzdavanja Karina najei oblik
maijanja jer se time direktno
utie na oveka bez prizivanja dina. Jo od drevnog
Egipta postoji verovanje da
svaki ovek ima svog astralnog dvojnika. Sve one prie
o nonim putovanjima due
po svetu (astralna projekcija) zapravo su zasluga naeg
Karina. U narodu se pogreno
veruje kako dua nou izae
iz oveka i luta svetom, to je
teoretski nemogue, poto bi
tim izlaskom ovek doslovno
umro, jer dua iz neke osobe
moe izai samo u smrtnom

asu. Karin je upravo taj


koji nam prikazuje sve ono
to vidimo u snovima, ali i
onaj tihi glas koji nas eksplicitno nagovara da uinimo
neto to inae ne bismo.
Smatra se da je Karin dinsko
i demonsko bie te da izaziva
samodestrukciju. Svaki put
kad neki ovek digne ruku na
sebe i oduzme sebi ivot, na to
ga je nagovorio Karin. Svaki
astralni dvojnik ima svoje
tajno ime koje arobnjak moe
da sazna kombinujui rtvino
ime s imenom njene majke.
im otkrije to ime, arobnjak
moe da kontaktira sa rtvinim Karinom i da utie na
njegovu volju. Mag tada pali
tamjan, 21 put izgovara ime
Karina i pie talisman kojim
e ga potpuno potiniti svojoj
volji. U tu operaciju ukljueni
su i razni rekviziti, naroito
predmeti koji su pripadali nekom pokojniku poput elja,
sapuna kojim je okupan pre
pogreba ili deo kose, noktiju...
Na kraju arobnjk potpuno vlada neijim Karinom.
Upravo iz tog razloga Karin
je nezaobilazni segment svih
arolija, naroito ljubavnih.
Raif Esmerovi
www.anzotika.forumbo.net
8/16

ZONA 17