Está en la página 1de 6

Jose Antonio Rojas Carrera

iarcius@hotmail.com

EXEMPLA USŪS PRŌNŌMINUM ATQUE PARTICIPII


Notā bene:
1. ēnuntiāta sublīneāta: phrasēs accusātīvī cum infīnītīvō
2. colōrēs sīgnificantēs:
– prōnōmen-adiectīvum interrogātīvum
– prōnōmen relātīvum
– prōnōmen (is/ea/id)
– participium
– concordantia

– quis iacet in lectō?


– puer iacet in lectō.
– quī puer iacet in lectō?
– puer quī iacet in lectō est Quintus.
– puer iacens (=quī iacet) in lectō est Quintus.
– quis iacet in lectō?
– is iacet in lectō.

– quem vides iacēre in lectō?


– puerum in lectō iacēre videō.
– quem puerum in lectō iacēre vides?
– puer quem in lectō iacēre videō est Quintus.
– puer quem in lectō iacentem videō est Quintus.
– quem vides iacēre in lectō?
– eum in lectō iacēre videō.
Quīntus plōrat…

– cuius iacentis (=quī iacet) in lectō vocem audis?


– puerī iacentis (=quī iacet) in lectō vocem audiō.
– cuius puerī iacentis (=quī iacet) in lectō vocem audis?
– puer, cuius iacentis (=quī iacet) in lectō vocem audiō,
Quintus est.
– cuius iacentis (=quī iacet) in lectō vocem audis?
– eius iacentis (=quī iacet) in lectō vocem audiō.
māter Quintō aquam affert…

– cuī iacentī (=quī iacet) in lectō māter aquam affert?


– puerō iacentī (=quī iacet) in lectō māter aquam affert.
– cuī puerō iacentī (=quī iacet) in lectō māter aquam
affert?
– puer, cui iacentī (=quī iacet) in lectō māter aquam affert,
Quintus est.
– cuī iacentī (=quī iacet) in lectō mater aquam affert?
– cuī iacentī (=quī iacet) in lectō mater aquam affert?
– eī iacentī (=quī iacet) in lectō mater aquam affert?

Māter discēdit ā Quīntō…

– ā quō iacentī (=quī iacet) in lectō māter discēdit?


– ā puerō iacentī (=quī iacet) in lectō māter discēdit.
– ā quō puerō iacentī (=quī iacet) in lectō māter discēdit?
– puer, ā quō iacentī (=quī iacet) in lectō māter discēdit,
est Quīntus.
– ā quō iacentī (=quī iacet) in lectō māter discēdit?
– ab eō iacentī (=quī iacet) in lectō māter discēdit.

Titus Aulus
– quī lūdunt pilulīs?
– puerī lūdunt pilulīs.
– quī puerī lūdunt pilulīs?
– puerī quī lūdunt pilulīs sunt Titus et Aulus.
– puerī pilulīs lūdentēs (=quī lūdunt) sunt Titus et Aulus.
– quī lūdunt pilulīs?
– iī pilulīs lūdunt.

– quōs pilulīs lūdere vides?


– puerōs pilulīs lūdere videō.
– puerōs pilulīs lūdentēs (=quī lūdunt) videō.
– quōs puerōs pilulīs lūdere vides?
– puerī quōs pilulīs lūdere videō sunt Titus et Aulus.
– puerī quōs pilulīs lūdentēs (=quī lūdunt) videō sunt
Titus et Aulus.
– quōs pilulīs lūdere vides?
– eōs pilulīs lūdere videō.

Titus Aulus
– quōrum lūdentium (=quī lūdunt) sacculōs vides?
– puerōrum lūdentium (=quī lūdunt) sacculōs videō.
– quōrum puerōrum lūdentium (=quī lūdunt) sacculōs
vides?
– puerī, quōrum lūdentium (=quī lūdunt) sacculōs
videō, sunt Titus et Aulus.
– quōrum lūdentium (=quī lūdunt) sacculōs vides?
– eōrum lūdentium (=quī lūdunt) sacculōs videō.
Titus Aulus

– quibus lūdentibus (=quī lūdunt) placet lūdus


pilularum?
– lūdentibus (=quī lūdunt) placet lūdus pilulārum.
puerīs
– quibus puerīs lūdentibus (=quī lūdunt) placet lūdus
pilulārum?
– puerī, quibus lūdentibus (=quī lūdunt) placet lūdus
pilulārum, sunt Titus et Aulus.
– quibus lūdentibus (=quī lūdunt) placet lūdus
pilulārum?
– iīs lūdentibus (=quī lūdunt) placet lūdus pilulārum.
– īn quibus lūdentibus (=quī lūdunt) laetitia inest?
– in puerīs lūdentibus (=quī lūdunt) laetitia inest.
– īn quibus puerīs lūdentibus (=quī lūdunt) laetitia
inest?
– puerī, īn quibus lūdentibus (=quī lūdunt) laetitia
inest, sunt Titus et Aulus.
– īn quibus lūdentibus (=quī lūdunt) laetitia inest?
– īn iīs lūdentibus (=quī lūdunt) laetitia inest.