Está en la página 1de 2

ALKALOIDI- amini u prirodi

-Alkaloidi su prirodni organski spojevi koji sadre duik, a tako ih je nazvao Meissner zbog njihovog bazinog karaktera
kojemu je razlog upravo duik.
-Razliito djeluju na organizam ovjeka i ivotinja. Djeluju ve u vrlo malim dozama. Neki se u malim koliinama koriste
kao jaki i nezamjenjivi lijekovi, dok su gotovo svi u veim koliinama vrlo jaki otrovi.
-Alkaloidi su proizvodi metabolizma biljaka
-Tako se, npr. iz nezrelih ahura maka (Papaver somniferum) dobiva mlijeni sok opijum (gr. opion = makov sok) koji
sadri 24 razliita alkaloida, jedan od njih je morfin koji je zbog uspavljujueg djelovanja dobio ime po rimskom bogu
sna- Morfeusu
-Neki od njih djeluju kao citostatici (spreavaju staninu diobu) pa se to njihovo djelovanje koristi u spreavanju daljnjeg
rasta tumora
-U medicini se koriste kao analgetici i anestetici, no mogu djelovati i kao sedativi, hipnotici i narkotici.
-najpoznatiji alkaloidi su kafein , nikotin , kokain

BARROVO TIJELO
-X kromosom je vei i sadri preko tisuu gena, dok je Y kromosom manji i sadri manje od 100 gena. Kako bi
dolo do izjednaenja koliine produkata X-koromosomalnih gena izmeu mujaka i enki, sisavci su razvili
tzv. mehanizam dozne kompenzacije.
-Dozna kompenzacija se u sisavaca postie transkripcijskom inaktivacijom jednog od dva X kromosoma u
somatskim stanicama enke, a taj proces je poznat kao inaktivacija X kromosoma. U ranoj fazi razvoja enskog
embrija, kada se on sastoji od nekoliko tisua stanica, jedan od dva X kromosoma u svakoj satnici biva visoko
kondenziran u obliku heterokromatina. Kondenzirani X kromosom se lako uoava u stanicama u interfazi, pod
svjetlosnim mikroskopom. On je smjeten u blizini jezgrene ovojnice, a naziva se Barrovo tjelece . Kao rezultat
inaktivacije X kromosoma, dva X kromosoma mogu koegzistirati u istoj jezgri, podvrgnuti istim transkripcijskim
faktorima, a sa u potpunosti razliitom u ekspresijom gena.

Izbor koji e kromosom biti inaktiviran, da li onaj naslijeen od majke (Xm) ili onaj od oca (Xp), je nasumian.
Jednom kada je bilo Xm ili Xp inaktiviran, on ostaje inaktiviran tijekom svih daljnjih procesa DNA replikacije i
mitoze. Budui da je inaktivacija X kromosoma nasumina i da se dogaa u stadiju kada se embrio sastoji od po
prilici tisuu stanica, svaka enka je mozaiki organizam koji se sastoji od grupa genetiki identinih stanica u
kojima je utian bilo kromosom Xp ili kromosom Xm
U ljudi, monosomici 44+1 X imaju karakteristini fenotip, poznat kao Turnerov sindrom (XO). Osobe sa
Turnerovim sindromom su ene, koje su sterilne, niskoga rasta, obino sa neto vie tkiva izmeu vrata i ramena
Iako su u pravilu normalno inteligentne, neke od kognitivnih funkcija su im naruene. Moemo se sada pitati zato
ene sa genotipom 44+XX nemaju Turnerov sindrom, ako kod njih dolazi do inaktivacije jednog X kromosoma, te
on nije funkcionalno aktivan? Zar to nije isto kao i situacija kada jednog X kromosoma u potpunosti nema?
Pokazano je da se malena regija na X kromosomu (onome koji je inaktiviran) u blizini telomere ne inaktivira
mehanizmom dozne kompenzacije, te ostaje transkripcijski aktivna. To je vjerojatno razlog zato unato
inaktivaciji jednog X kromosoma ene zadravaju normalan fenotip.

ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI
Iako naizgled zvui kao da se radi o dve razliite grupe preparata, antiseptici i dezinficijensi to nisu. Naime re je
o istim grupama koje se razliito zovu zavisno od koncentracije. Naime, sve su to supstance koje uklanjaju
bakterije sa koe ili predmeta, meutim, ako su slabije koncentracije nazivamo ih antiseptici. Antiseptici deluju
tako da spreavaju rast i razvoj mikroorganizama, tj. oni su bakteriostatici.
Ako se pak radi o veim koncentracijama istih supstanci, tada ih nazivamo dezinficijensi. Oni ubijaju
mikroorganizma i baktericidna su sredstva. Granica meu njima nije nikad otra; isto sredstvo moe delovati i kao
antiseptik i kao dezinficijens.
Poveanjem koncentracije antiseptika, antiseptika mo u pravilu raste. Izuzetak je etanol. On je najbolji
antiseptik u koncentraciji od 60-70 %.