Está en la página 1de 14

Inicial (A1)

Tema 1
Leccin1,2
Libro de texto : Katsudoo / Rikai / Goi
Word class : Sustantivo / Verbo: Grupo 1 / Verbo: Grupo 2 / Verbo: Grupo 3 /
Adjetivo-I / Adjetivo-NA / Adverbio / Conjuncin / Expresin / Otros

arigatoo gozaimasu

Gracias.

osaki ni shitsuree-shimasu

Disculpe que me vaya primero.

otsukaresama deshita

Buen trabajo. / Gracias por su esfuerzo. (saludo dirigido a otros cuando terminan el trabajo)

ohayoo gozaimasu

Buenos das.

kanji

Kanji (ideogramas)

konnichiwa

Hola.

konbanwa

Buenas noches.

sayoonara

Adis.

zasshi

revista

shinbun

peridico

1/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


jaa, mata

Hasta luego.

suuji

nmeros

sumimasen

Perdone. / Lo siento.

Nihongo

idioma japons

hiragana

Hiragana (uno de los silabarios del japons)

katakana

Katakana (uno de los silabarios del japons)

roomaji

letras romanas

itte kudasai

Diga, por favor?

imasu

estar / tener

Eego

idioma ingls

okuremasu

llegar tarde

onegaishimasu

Por favor.

2/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


owarimasu

acabar / terminar

kaite kudasai

Escriba, por favor.

kiite kudasai

Escuchen, por favor.

kyooshitsu

aula

kuni

pas

shitsuree-shimasu

Con permiso. / Me permite? / Perdn.

jugyoo

clase

sensee

profesor / maestro

chotto

un poco

namae

nombre

Nihon/Nippon

Japn

hajimemasu

empezar

3/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


hanashite kudasai

Cunteme.

mada desu

an no / todava no

mite kudasai

mire / miren

moo ichido

otra vez

moo ichido itte kudasai

Dgame otra vez.

moo sukoshi

un poco ms

moo sukoshi yukkuri itte kudasai

Hable ms despacio, por favor.

yasumimasu

decansar / faltar a... / tomar las vacaciones

yukkuri

despacio / lentamente

yonde kudasai

Lea, por favor.

wakarimashita

Entiendo.

wakarimasen

No entiendo.

4/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


Ajia

Asia

Afurika

frica

Amerika

Estados Unidos

Oosutoraria

Australia

pea de

en pareja

peeji

pgina

Yooroppa

Europa

tte doo yuu imi desu ka

Qu quiere decir...?

peeji o akete kudasai

Abran la pgina..., por favor.

asa

maana / por la maana

ie

casa

isu

silla

5/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


inu

perro

umi

mar

ocha/cha

t / t japons

kazoku

familia

sakana

pescado

sora

cielo

tamago

huevo

tsukue

escritorio

tenpura

tempura

Tookyoo

Tokio

tokee

reloj

neko

gato

6/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


hiru

da / medioda

Fujisan

Monte Fuji

hon

libro

mado

ventana

yasai

verdura

yama

montaa

yoru

noche

ree

ejemplo

machi

ciudad / pueblo

Igirisu

Reino Unido / Inglaterra

Itaria

Italia

Indo

India

7/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


Indoneshia

Indonesia

eakon

acondicionador de aire

Ejiputo

Egipto

Kanada

Canad

kamera

cmara

karaoke

karaoke

Kuararunpuuru

Kuala Lumpur

koohii

caf

shatsu

camisa

shawaa

ducha

juusu

zumo

Supein

Espaa

8/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


sofa

sof

Tai

Tailandia

takushii

taxi

terebi

televisin / televisor

teeburu

mesa

toire

servicio / bao

Doitsu

Alemania

Hangarii

Hungra

Pari

Pars

pan

pan

paathii

fiesta

piano

piano

9/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


Firipin

Filipinas

Furansu

Francia

Burajiru

Brasil

beddo

cama

Betonamu

Vietnam

hoteru

hotel

Mareeshia

Malasia

manga

manga / cmic / historieta

Mekishiko

Mxico

resutoran

restaurante

Roshia

Rusia

iimasu

decir

10/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


enpitsu

lpiz

kaiwa(shimasu)

conversacin (sostener una conversacin)

kakimasu

dibujar

kakimasu

escribir

gakusee

estudiante

gakkoo

escuela / colegio / academia

kikimasu

oir / escuchar

kyookasho

libro de textos

keetai-denwa

telfono mvil

keshigomu

goma de borrar

kotae

respuesta

shiken

examen

11/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


shitsumon(shimasu)

(hacer una / alguna) pregunta

shukudai

deberes

jisho

diccionario

jimushitsu

despacho

jukoosha

estudiante (de un curso) / cursillista

setsumee (shimasu)

explicacin (explicar)

soodan (shimasu)

consulta (consultar) / discutir

tomodachi

amigo, -ga

hanashimasu

hablar

batsu

error

bangoo

nmero

fukushuu

repaso

12/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


benkyoo

estudio / estudiar

maru

crculo (correcto)

minasan

todos

mimasu

ver / mirar

minna

todos

mondai

pregunta / problema

yoshuu

preparacin (para una clase)

yomimasu

leer

renshuu (shimasu)

prctica (practicar)

kurasu

clase

kopii(shimasu)

(sacar una) fotocopia

konpyuutaa

ordenador

13/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST


chekku (shimasu)

revisin (revisar)

tesuto

examen

nooto

cuaderno

purinto

apuntes

pen

pluma / bolgrafo

howaito-boodo

pizarra blanca

o oshiete kudasai

Dgame..., por favor.

o kashite kudasai

Prsteme..., por favor?

o misete kudasai

Enseme..., por favor.

o wasuremashita

Se me ha olvidado...

14/14

Wed 03 Aug 2016 08:41:01 AM JST