Está en la página 1de 33

This is a reproduction of a library book that was digitized

by Google as part of an ongoing effort to preserve the


information in books and make it universally accessible.

http://books.google.com

:
Q

D.

B.

~ .

NZ

'.

ABIMPIIS DETORSIONIBUS

THOMAE HOB-
.'

~ <]8

.' ~

ORACLILUM PAULINUM
Par

WTJWHJ', mavemmz" @ '


Act. Xvll, 28.

@
E Sl DE
Thcologo per univerum quaqua patct orbcm Chri

ur l:1 !

.'

'

'

V IR.O

'

:urh/a 422,222 /

DN. D.I .FRIDERICO MAYERO,


ldvictimi Suecorum Monarchae Conliario in @s : GcrmaniacPI-ovixciasPrmarioSacriPalati Cacarci Comitc,Gc-
neral rr181i21,118i2811r1.282
Pr-CancclLPx-petuo
& Prof. ri.el.leol.io:
' Dccanopd D.Nic.Parc,&Coni.
RcgJracidc, ;

D720. Patrono '


: o cultu aeccmum dcvcncrand
d. XIII. .A ri]. M. DCC.

( T OR

M. IACOBUS STAALKOPFF,
Sedino - Pomerznus.
~
Y. A.'____,
GyFbjWA[djgTyPiSGH
ADOLPHl,Acad.Rcg.Typogr.

' i'

.
P

J
x

..

'

'

-0

-..-

.-.' '

'

' '

'

"

-'

vr

-ML

' N ..
-

F'

'-'-Q.-

'$..

- '

".

.
.no

'

'
`

- J

'

x.

'

-'
'

'

'

'

'

'

---,;

'

'

'-"Ui/l r""2--rsT.5x.- ?n2f::5'""'^'


HUSTII '
-- - .. ' _....
'

'

f'
c

'

'<-on

n. I

!.

'h'

'

'

!. ' ' '-'"> ;?''' : '0. :


.

..

"

'-

-#9- ' -

'

.
'

.
>.

.
!:..-'$-9.'r

'

.:

!:..`).'

-'

' -

'. .:-

J-

.w

`
'-,
-

-' '_.',

'

. .z'522
v .... ...

(-

1.5 ..- '.:::!<.:&-3 '

'

"

I'J.
?Ii-l'-

.
',-

' '

.- -

.'*.:''.

'

..

-.

zii) 199

o, ; : 2-* ::TQ - y

'ct '.

NSFbVSi
[85 I
Y. ln mas deimpietdt bibliotaygum dx-ritnr. IL Prozna Pod; '
-lL ticiomm T", r.or .

iriprrir plz.?

fu. @ : :9[:' [227)-, '


'
', rer' -1

' z V'

captan vialgi errarmmx [aqui utuerttium ' (ri0


, i; @ @ . '

..

&TzptmugPraeaImns Opera Spmofaq zalhmnaekkeri.

l
t.
3-7. "rn.ra
faclnmctbfitjrz'um ex-Fzbettricrttzcta g/Zimti
indicamr.
VLEFVI'
. ' 5T"? -CapXliA-f. /jnopric declarara?: : - pro-rtm-.
'

tur , ii , , -, '

. ' !!:: .
. (
UL lock.: Palazzo', yaoi/lea ntztrzjmtcucxpljatx.;

' )'' 24:'. ' _:,|

..
- N

"

.Muay-gm aI-.rzzqnzbm reezturzXVf. Spmgz


za incnamridmitnr.Xl' Verbavimphraphmicg

'

x ':". ', //./2 6'2/ '

i?22,

` .
,- M

pi

. ,

21.'%::# ,' .(t. .XX. QI:: @


om: jznerztanm dtNumrtnmerm : :all :maneta:

znpg-{zznnxgz phgzph Gentilct XXII. Cas-bz-lze indice;

:pi: p13,62[!87. XXII!. Prpvacarzopem ad Pau


[um a .Spimzfactam :ne-pum ejczylendztuvjxxll- qmd
. . t07t. XXV, Orthodaxa Apqolide
' zrcationementa [repontmygnae cam [4;|1(2070.
'
A:
'

[,8' @[ ' '

>

XXVIII. XXIX. XXX XXXJIU W ct" __


.XXXIII. Katiacip"rixmex @hata verbus.

. i!!: . : ;

-.4: : - -z . A \.

- ;

-..~ .P

'

ee r '
'; conidcrans
ts ronor
!iterarum, li:
aepiusuru
= plus quam -cyclopicam tema-xed.
ier s ,13u'.
~ manibus acratima dvinorqmorculqrugnjgdygitn

Ipdeius.

991 = (6!
n;,is ;; ue;un vel aliquo-altci'

@ a:nti8;, hand abence exhibencpal


pandam.; -.. Prokccto oaa 6,' (.
:et,eoo: e; peer pt: @

' .

@at 5e,' 'napa mt

Bgz.

mi Numibszid ner o
rer6 @s .;;ua!;'.
e pror:r,;:';;, ;; et t!. .. '
eere .a.-!e8e a-.'
ljtr .-1lea1% i . me - cori-virioru-mpianra
l-hde ndiquaquahi
ccniici , eo. "'
ct infacras
disillas aepiusderkqueri,
ao'.ae

?? 11er9$;
. .' -..;.

..

'".-'.-'.'-' - - ...' .:=.(.z'.5' '-.'..'z>'

._....

55--4-

ji .

s DE
-.-

J,--\LPYJ--..zZYP

S. ll.

I .NIP ' zqlcppe, to: blaphema adveros @e


.ru&at verda', &ea qui-Jem adeo execrandamt ma- .

iorcm impietatem pirantia, ipum Satanam ex. orco


cvomcrc poe magnopere dubitem. Fanaticos Scri:
.pturam crepare litcram mortuam & meram creaturam,

.neminini r omnum experi ignotum ee pot

e. Anti-Scripturarios vero in pecie ita dictos, cum


-conidcro rotidem 1.:ianos,ls,luliats , or!
.nome. conpicere mihivideor. Sive enim veanum
ilwmPrae-Adamitarum Placn, I/iacum Fey-criar, i

m impium-.latus naturals Opicem /:


ve inaledictum llum Ovidium Benedicturzr de Spinoza,

'mundum monrica quadam Apotheoi in DE U M


mutantem incerrogem {omnes uno ore repondebunt:
{ctipkazputimum-.- intrument meras ele
miqurnm riptomm ,chpdiamata- zumukuaria 0

per congea . quee. divina omni-careant inpiratione.


-Vtiam iuos profanimi .acuminis Crticos Riclmrdum
Simxiuauglmrm C/ericum, llum comment de cri
l2,ne o 1le Sacerdote lcae

'licico .ad Samar-imnos miomdxiteum ilcntiopraez


ea.( ..

...

' a () @ ;t: lrr eoer

QACTMAGNIElCLDOMINlPRAESlDIS ME! Dicrto

*s 8l.:...-Lf'.-1. -crlizrr.zz.z.xxl.t
"
'17.
)

.a

@ e :pue, qu t" ;

8or1/1i0-01i n, ari:o

. . quippprocerunpaudaciagdieaman
;

'

-A 3

nanae? ut etiam ultitiarrxhumanam ab _


~ prdETII-iadivina aerre non vcraantu
es iloiis';8:qi ipi
'eotoone ad captum vulgi- erroneum
lireris Spinoza , Bel-kero , Mago-lino , 1&::2::. .videas. Qua vertigine praetere-mPhiloophumcI-iam
!e&0:- Ultrium z in tmnsuerum abneptum ..

:ius. ' verbo id uarum partium ee :


. -tur quamplurimimt acra Oracula tanquam naum ce.

ut:: t , etue;t , rrt,atq; eee.


or : e te5te , a la 11t:l

e er e8et,.ut omnes em:

::

e1le: , negocian laboris plemam , at ~risiI

~ ueurue
~

. I...: . ..z . rid~.;


[Va

.. zznzzur;

::

- Si :him ver olum Pracfatiizi: mtoi-l-ILOPH


Spin ozaepobum cuideremos .- zbone D RIU S! que:
|o011ript41r8e derorionesibidemanimadv

timus,ad
. Spinoza
evnceudum
,- cum Srvatorc
concnumnora,
perditiimi
cisque Apo
olis' Unite ompararasDe.acinatBekx-:MOI-he fainaz
tozidcmferendumee indciumzoculariseisdeuzproba inpcctiosuroris Grlzenis admiracordevqtia ~

enor acerrimus, novuslle yematiscapernicau


pte .date iaecati,are!iteus,-1.

'~

ha: Zimmermanntmutrum in eandem referri mereau-

'

claem ,agacioribus maexaminandum relinquou .

'

,Oerbatariuma'ufem Hacteniu: quid primo .

mo eloquar ambigo, adeo animadvriones'-eoruljn


QEJP-'zpqvsaus quam plurimis ee.. .Gaita mi
'c.

homo, homini , ita etiam vulpes , vulpi Diabolus eect


videtur.

Vu/pem/Kzc quippe Haen/EI -zzirzmm SvpremiNumi

'Iii: bzidnter ,' Idea nn/eiznt -vu/piu: Samnaei: , areas'

ex' loco ludic. XV': eliminar: ummo udio annitan


tur. ?Prefecto , idem merertur Autor , qui in

it 8e!er l, ( quem Franca/Zum Mercat-im ab Hel

mm* elle fet-um) exploam- dudum Pxthagoraeoruln'


metempychoin ex creo revocanszadmodum probabi

le eeuovdii animam in Obervatorum migrae cor


a ,.u!pe:ulasi apulos ais, 8t

@ 8atic alae erciu- r


@e 1t.
;

. .

Kc Idem atum inter ala quoqueexpertnm 'ek ,

:: i!1t . ll,ota .8:


-~

: (F147 ) ,,5 . ] @

@ oi6e detoronibus THOMAE HOBBESH,


. d; BENEDLCI de. SPINOZACS quaeripreritbre
t,;o r3ere .
r61 :'
''
..
.41.> 'DX ?ltiiz z-zzV~z '-8.'z..:..$1 .
-Ix, Valora.: Hpoolmhe .MU ..
,

JIISQgU-pafonem BE xeurrectionm SVWlSlt


smuneiauerat- Benignimlqnedume'izi
.cuiusres agebatur' , labor-ibas; Pnlinis . alto bene.

' -$ +.995

.-z

non diuturna hace Thefaloncazfui fxcitaqactll

J-'ljt {kpeae id : @ 1,

==,6:=== 394.9%
-

'

\ !

.-- TT?" '


-.....

..__--

e urent, emina evellerenr, radicesqueelidg


rennFuror quippe eorum,quo agitar impotente- ac

'iniquegraabantur ,furibunda quoqapis (adminitra


'bat conilia, a13n ocietatem celeris virisqui
busdam maleanis , motIbus , cojnonibus --omnia

replebant, totamque ere civitatem oeutia


:urat. Quinua adeo fectUllhUl-Qte'f'-\Qpka

-Ii a Chrio @s , 811011it8tea1


, eo56e !eu! t: e o&1o

debuerinr. Profectus giturGenrium DODRHQK


am,8c ibidemerudirc populum uarum t e

tium. Sed neque hic Apoolo -eommoratzditupqs


Conceiit, ludaeorum nilnicaedem ac montes piun.:
'Infanta , utpote quaenilquiequam ! 1r1

ie e:6ies ptis air e


i9=.=%='z
.
:s--?L . .-.

-*" (JI

jtvj_

3.3L) g; zbzzgy

' '"jogasr'op'tkinereh 'Zcedenciei ~ Tamhcerarum oenrisimam; 8:8:


icliut :eleratiu irs ;-
9%19 .9nlae a: r ollat=

e? . odurnrt.

as

o
spatoeati::rersir
o:"
.rer'um etidrzfum Form :r82%0%|0
; ter -e;
Terraza !3:%.,' e.- '
i"ffcoigtoeimbuere. Nlsg: '
r2618 auditoresc miei-ws ieitt,

' -nari 86
15'33

llum

*- -

'-'

.I

WOW
' t @ pc ,eae Autorem veneran

--tes. acrirem e o1tse !e


.8!los Pauli' de duleiimo Servarore nora, &re

.urrectionemortuorum abiti dicuros. @e ut eo


eur:us s : po onarer eteta,i Arco.
'p um cum. d::rur,quo bi plenius doctrinam e
:rerer , er in re ardua 8d maximimo
mentitacere perona acmunere uondecorum ratus,

Athenienes Circa initium Orationis nmiae poular


'- upens, 8: quo maioremdictis conciliaretdem ,

ad proprias iporum Numen eolendi raciones provocar.


.in pecie a:: iniptine e cuusda ignoro .
'" -D E O" :oratae, ! prlet erora ap

8etu. ; |otu @t s e annun

ciareaerir Apoolus, cuius eua: operations:: ~


-kitsmerecenfet, enumerundoconunateurBuyer-e

-ationem : eonerat rerum omnium. 26. igil


-latim t hominis 28. ptoenta uti
o:et rate' @e omnia vero "r

repetir: !n Deo vivimuamovemunumus. . ''

. .
'I'

' S. vm.

(b) De ara hac "peculiarem . @ !eraoe


~
lnac 16. r legi-.mcminem poenitebt. Con
e: er.erui1aeila e3i0$

Philologicae, quas dc geis Pauli in VrbcAthenien. ' '


.

: p 6. r ( erudio Communicavt,
: 11l: e 6: Dn. Gtt-idw Ocarim. Nequc

praetereundumee ceneo, doiznum Anglutirki


:Hard-Im Bmtleinm, qui : : eo prolixe , il
. - "

: minus elegantime uaedam ad hancconcionem


er . 1r
,
Apooli
1aei
'
T ' ;
- t:
'
'

Y Io w

. --

.
-Vlll.?
'
'
@e ttreet -'
8 , lteura- Anglo , acris quidemw at arregla
s ) (
ingenii viro,
adeo
ut eadem etiam
pro; . ~ ' i
demonranda
materiahtate
DE]
aerrenullus
dubi'tetz

e*

OrIEHEI/IIMIII CF mourmnr in , 'vera .dpooli.

Quit-ct

029?
titan-m ,petd.
: ill.
.
ad .eatl.
@ a MA.. '' "*I-.j.-

Uti enim homo hic maieanus ulla @e


: , cum omnia exipius mente inr corporaeenti
am agnoinita in iplamBenignimiNuminis

\
\

'

turam ptrituaitratem ei us eerteto,6:ott psa!' .


8atteo
tradixit verbis,
turret.
DEC guramtribuendam-eenegz'
$tette12re!

Ciuis Cap.XV.5,14. .FiguraYerocum~nilaliudz. r

quam materia: aut con-pariscertorodoftctadereguii.


nacio, eerpra6ppotop .
propter ur ttur t CNDH
poreiramt negata gura , negatur' qaoquezmateriali
Negans itaque .6utt compacto. guram.
e e6e rer ee8rp et=.

.que c apertam committit contradictionem;


crporeum elle 66ce,8 ! t:s;
;

_
-- -.-:- -

'.

(e) Teanur de hoc atis ogro-ga e '

vel phyica , vel mathematica , )

.
:;.:z

._

diunt argurenta.
..
- (d) Quocivel
ex ola 8r[
de -Cve a e" t:

:
2
r
(.'ii!
cr:ue5,
6: irii2
- @ ,
; 1p
.
:

=-> #?# \IW


BUS

:=

'

UND

i
~

unusquisque aequus rerum aeimator non ote non


. deteari. : acclamare Illud Pote: ille apt olus
reljqui velu umbra vagantur. Quos-dam nihilominus
viros dQctos i conulasmabet ex eorum mente, de quo
; rer ou8. Marina enim MerjnnmncPe
/]-: , a er Orbis decora! Civem Hob

beii laudibus ad coelum usque extollunt: id quod e

'piolae ad SMI-dem @ aae. : e! (


! ;7. u,le8;r pr1e, e '
videntsme oendunt. Advers his tene partes con
ultimus Rachelim, nunqum e in .ullum crptorem
' incidie aerens, u aburdiora ac tetriora Orbi

cita expouerit.

la;

u quamplurmi cordati Theo og

pariter ac Philoophi aienumipraebcn cripta|Hob


bi moralia monri aliquid ere, !!ue ae co un
ce' comparata ee ,ut ncauiores allantur unanimter
cenentes. De phyicis vero & mathematicislibris eu
z benignius erun iudicium , quanqualn canten cum
pro ingular uo quo turgeba multa in Geome
'tri 'eianrcicra raxionm innovar-e; !rre

@ @lireu:,' eri . Wally Geonzerrae in e;


O'

Mulrum ede ' quae' Oxonii . ret, Doctorjs dexer:

' kimi , 'adverus e - ot er5. "

.1 -

te) impitatm quippe hanc atis r1olen; l,


pa1 \cripa eius refera unt de acrisliteris :
[e, dum omnia \Indique conquivt, qibus e- '
asdemin contemptum 10pe credidit. Quibus
' abomirrandae aeque de : ;ra!, relgione mero
Principis arbirio ubiacente. rnaterialtare Numinis,

peccatis exra. imperium civile non exientibus &c.


ncentiae, acceneri optimo iure merentur.

Quam -

ob rem atheimi etam nmularunt cum . praeter alios

quantum e'go quidetn cio SamnelPar/{UI Vil' 01


6 : Defenor DiviniNomnis adveros atheos e:

;116.20 & ! :u ' ee


l

mo'.


o (. !. ll. e qu na

MM
,

' uidem . poula , atheimum' autom.- . Y .


A) eodem conaur-.Egoeilirem hancltneam non
hilo *amon minus rationem' viri celeberrimigzf :Y- . '- .'
..
tia rerum moralium petitpm , nonpoum nou.: ..ziw
I'_
bare. Ouamvis enim cum illuri Schurrzahih'

vius largiar, Hobbium in recondita PhIloophiae


mores pccta. (cienta apprimelie veratum, i

men alio exemplo edoctus ftaruere necee ]


inum Sc mora ceni t com .x x '
ee pae. Spinoam' quippe quie- p o

: eie , &amon peilcutimo al

m veneno turpime uie Corruptum. Bec'ma


hoc p0, quo hace (cribo, :: excepi in e:p - .
Hobbeio, Ncolam Hiarrmymm Gtmdlingim @
Tom. I. Obcrv. ad rem literariampetanium,

f;

aliis examnandam &diiudicandam -r "..-.' - Y

(f) Confer ap.. 6:3.: -,


Se

'

.
|

r @t e acu!
'

def?.

prehendimus
PhIloophiam
, in aioea
,ac hypotheium
concordiamdiederarei
:

oe @od quidem adeo non miroljcum

llu is! ltiu recto v


tramite aberrntibus ee, ve] olum Fanaric'

\trihaber,
aevi exemplum
abundeteetur- . lle 'me i. Y
le
quodipis oiviApooliverbisimparnde

- rerialikare rerum omnium moderacoris enrenriampig


I

~ er erue:3tner. u at .
s otui.ee tolitu,oscorte. -

pii rerum indices perpectmn habenr.- @ enim . '


m verbiseius uprasazvllhallaris'equentes argumei-' '

'turiones: ln quocunque ; 6etu 11881a.- .

'

tira-

' i).

'

'

t 8:::::t::, e q::antus : e:: .e.t: :


poolo . . : :lter5:s: :c::::.:::

'- quantus ,e ororeus, :::8. &CIE


I

XO

:: :lle&io::e: ete:: ::1:::::: l:!:e: v

::e::t::,'pe::::$ : :onert:e r::no ::t:


fundamento deprehenduntur. Suppota quippedoctri
na. de cor-pore, quantirate , :: ete:o:e , 8: ip:: Apo
oli verbis pectatis , au:: _:nic:ue : ::::u!e.

Ix-.-* '

a:lus enim :::: ua nonde exienria : :::ot:one: .


e:: :::5 : t: ; : :: e:e::r, ::,8:-:::o

::e nora unice DE 0 dependentexreatione &


conervador:: ol Numini pt:: erend,:nte!!38 ;

' V: adeo equensindeemergazenus: DEIEII/Lquimi:

txmtiam (f emtiam largitu: : , CF idem M: DEVSc/t', que'


no: .cdbuc quatidie conervar,lm,li!l4I-,4fqllB mbenv
no verbo vivimusmovemur, 8c umus in Numine Bea
tisimo non ?cami-GF localiter : t:::q:::: : p:to; - ed

Mz-mx quia in DEO vis nora agendi ,Sc a 'D E Ovi


ta , operationes virales, ac a:: omnes moriones no
r::e,::::s eeris,:o1ur. :euq,
z

:::::s e:'t: : ipum enim vivimos 8g

f movemuI-,Bc ilmqs.

- #'

.
I
~
. .S. !.
- .
;
a::t:: :: e; :'erue e:: ipum con

textum uadeo conferri, qu hanc explicationem ap


probat. 039d enim in- DEO i: e.a DEO omnes res
int, declarar 11...& . ::o:o : ::

:::s,e:po::r e . en::::::: Doctor. - De moro par'

fciendum et ::::1u,qu a iiie :: hominis Inox e.


.
- .
.
D
u;
.

qui
.I
.\

". @e o vita, ; oar e'3,


raeterea ueueti at e:: rat la r,
6e leeteeut. (enusquie i6
, nos ad imaginem uam coit,'

r, : ari; eper cs e: 8t
ai,ue omnia enumerare i el!e,e!r;
ere. -u!u ergo ex Paulo explicandus, 8: Pepino

- primo
e.
eou,; ie e!1 , nter:et
~ ~
l .

S. xxi.

\-

,z

rioribus
Autexpoemus
o:t 1381ita:
naturalem
Apooluspoqgetiiiidp
acquitam
'
. . Bud. veribus iuuraet argumemis;
y'
9,7: eiuse ae, ! -r
J

concienria couvicti dar DEUM', eundem umma dik'


z

.gentia quaerere, 'Se invenire anniterenrur 1:!- -

gotium ulterius
'eodem .veru
'ommendar
(ajaj-Lince,
'dicend-e:
Benignimum
-rerdm
omniukn Pa'
- ct
'
non eluurum ee- navatam in quaerend

quaetioni inventionem- fiicime EEQCPGN .


1ee,qo1oe .

&rpm; Sicolligas terminos equens nde, a;!.


818001et2t0 t .Qzicungue non ltigeahdwgd

lam zEi/einvenir:
, 11 8
. 1'-.
- . N. z xq/Irun,
poitio aradit
Iuic'e." Sburnbtumvero
'commarezsiq eeuu; ysgzzy-z ,...~ ..

.
.

tiulztn aetioiogicam ydgrepei-imus. - VRHQIleIHh.


_x..'.

nacimr ratiocinium Z h 9::.;z; ..


.tmuayi//e ' 8. ' ', 3!

12: ? #. t . e : .

<. '

' ~

@
. ate -0ireenia vivimus, movemur,
-ac umos. Eentia Divina, vitae motionibns 8: exi
-entiae nora: e praeentima. lia enim cum o

mnia undique repleat modo iert!,8: nobis

t rt : non .

. Xlliz
' Applica-reiam e: ! o eoleoe a# ek
Melius autem egiet ille,i ortiusPI-opoxtionis probaec
equelam, cum ea quam :r , arurar veritatis- non
itisaciat. Repondeo itaqneUnegando connexionem ~
Proportionis , petite inmul inanria. patio, cu quan
ta inem: conar, eti ipum quantitate careat, utpote
es,erao t reale Ens,ac pro

_ e quod nonnii non.ens denominado


exerneca 5t.

08 ! eoe pto

batio- lropoitionis Hobbeianae , quantum nitnirum in

non-quanto ee non oe,cu @ ee a


'.

''

`
5

- Ware dirimen conitui veimnterexi/Ientiam


luor in DEO nonquantoizl- racione
Mmm , a; [v rativna tatam. Nos omnes u-'turquan
. titate deina-t hand ima-s, tamen exitmus insupre.
mo Nu mineextenone carenti,

Snmus in eo non tan.

quam partes, e!e .e 5 extenas


- ` .e ies , ia- partes iquuntu-r na
:uI-'am totius, Gt a-theirirusabiiiretur Spinozianus,
quem-tamenipe Hbbius c, r re o
; ! e! ' ( ri118+0 quanto
egr. patio : .- . 2.
'n ()..Cap.XV S, . :.l1 : @

S. V),

- . x

QI

'
I

''--

"

...

l'

'z

-- -

'

'
'. "-;--"
.

.-

.x-

.x

MMM

..I

w
.-

- `
.

'
.
. @e dii0io arert.
.'

oeturil!a euelet td: oe:

a : , ll:p t1 : ' .

necee e. Siceinperata Mapr vera euit


.

\ed negabitur or,qu! nos in tiraa par

.
1

tes : ln quocunque danruk. quttjeeu


totalltd ipum quantum ele deber. : .
Hoc enim pacto acillime concede MinoremzvLSnb

umptum ; ed o:o
'a aleata;

->

.A

. XVI

. .

. '

'.

Aline! proinde e, eet mover 21,

tmin Iocozalid :anymore rra-atun:: in ;Mditarqcox/erjrg, L '

. .-

r.
vrbderostrzmniuin..
l :
"Prius inciaseo,
DEO ceu pan-tem eiJl-.

~ ;

?ud exadveoeeinxunineimment

e:;!:e,t, -iotestor
j
concurrenti,
. "y . . .
tior.
' ' quornniilindapernorzhuic
' "

- ' ' - y . <-. ver@


z*z.-.-i'7.-;"
.

XVIL.

j- I-z,'-;i--'I..T;

Hobbeium excipiat s -

BENEDiCTUS deSPiNOZA; quiintiultispkctn. ' '

' .

-Hobbio docuitjn eo , u ' .


.

[N]

. cO-.beodiverus,qnodistectiuszhieveroanilspor- "

'etu:u: prouet.

. .ixxlgad Oldmhtrgium data pariter Divum A poohinti

1 ' .' "'

. :biJptpzcprxt.quodmaximeexecrandum tanqImA
- -'imiPatI-onum in ena pro!ete ts6.'lta *

: l;9.$`rit : ' : .
.

' i

R - -

'

'.

.-..'. ,, *epemm

'

BG-HID

PCJIKCO, me de DEOE Mmm htentiamizr'ere

ttizm .s equamNcotev-ici @ |:,0


' Mim rerum orlmurtttazrm immzmentem. , "

" #.i,23, i:: , i


i |,. ,: : Omnibus antqm
Pbilop/It* : modo. Et ande-ram
!: ::,: : 9: u

metct Mil/Ho' Mad# adulta-rato? COCUB !.


) '@1_ pro viribus Vitkmbergae aliquali Diertatione

-
' * .

moihabia adverus Autorem praeationis in Opera


Spinoae pohuma evci. Et cum poea deprehende
rim , Godqednm Arnaldmin hioria ua eccleiaht la. .

|.: c a :a$111
11:urr:ere r.e i, p irirr
- :oar: allai duabus Exercitatiunculis, quas
' "propediem cum L. B. niiilllaquae me hactenus' im
pedierun , ltes porro initutm'aliquale' mc
um rerhorauraeint. um communicatui-us.
' .

' 5.- XVlII. - .

Y ..

Vniverum qnicquid huus rei e negotium, : *

..

: : / mamut-num, non / '


:: u,uo e r!ooo Paulino .

demonrare atagit. homo proanns.

Hoc illud mon

t e,od Omnibus quaetis coloribus pingereac

veire laborar. Haecillae entenria, quam ab in?


. fiquitate"nimium @ comrnendare ! uita'
aee a e,a -et11i1ip1 ettil6 ~
um lacunisdeducerendet. ,q1ao- ~
m'nolenrismugaeibus ac ineptis CabbalioI-um cerebris T .

naram tantopere depraediCatno-er. Et huncquoquej

t:1u[i;tae .pagan-ae rivuum ,ex plis lim pid. .


;
r

'

-.

I
-WI

.'

%8<~
se!s u e:: .2x . a

Sapientiae Paulinae umine derivar-e contendit. : "

ip'o tamen, @ te, iut cum Be'l~

' perperam irritq "conan: coniungeree moiitus; :


5,X[X.
.
@
eroau.ianen2trae.
'
ens Illa e, quaie elentiam eiectus non ingrediitniz"
. ed. :ealxme diinctum abeo obtinete-e. Iimmann
tem eam vocqquaeeentiantauariingreditnrxandem
intrin-ccxs coniruinadeoque numero idem cum eo

podet ee. . Coincidunt e:: iis, quando


- in Inrerna~m 8C externamdimguirur. Sic e.gr.cau.a
ainterna menae e .mareriaeiusdive itlapis; !.

:r8et: non iert ab tctu ; ed eandetu'


cum eo tineteentiamsimilem in_mol.un.1. cum 1m.-
mortal Numine,& rebus condiris comparatum itgg'
tribu
porten"i
deber.
cauaeSed
immanentis
aliteI-DIAD.BuadeuIingratiam.C4H.-~
nomen DEO Beatilincr"

~ /#,i %2!22, |,&(_][42


-

term itidem in gratiam Boeimi explicant cauezit


-aent 1tur ,cam rier : ee

ferre pae comandantes (b). At enim vero !; ~


@t nummi, . lam emel ea .quam tradidirecpraeZ" ' .
- catie mmanentisdenirio. lam omnes audio

-1os'
e 5teu
ratocep.
o , a ull
(appt
eae.

rationemnovurn vocblo largiri 5u. 'Quick


quod alias nullum dicrmen inter immanentem c'

- tranenntemcauammadmittendumfoet, quod .t'men


. '~ jincqnveniense perepatee. ' i

j) Con

'..

'

.
*
.-.

..

) ! :ro! !rn Phil. . ;


-- -'" z .3.8.8
r. $in2rn $no2
. .
WachtemrinSpinOziinonJudenthnm
p.z4.-9.ct96.QIpd

auterr ad Tem r, all pi:

:or t:~ libro am citato & in Elueidario

.
'

.Cabbaliico 17.06. in S. edito ,idem adverusBuddeum

19.dcmonravitargumentis. Quantum vero ad Wei


gelumt Boehmium pectat, atornon uno modo

reponden: autoreSWegelium enim Buddcm, Boehmi.


um vero : , t: (lp3
nn:nr. advero autem Atheum rectius quam

Chriianum appellari poie Frickuxiudicat in der unter


uchung der Jrrthmer Iacob Boehmens p, . Ego i

! in his rebus perpicere valemWeigelium pariei:


::que Boehmium , Spinozimi ex propriis iporum_ ver.
bis *convinci poe arbitror.
uid enim aliud volune
hace WeigeliizGbtt ei; dasWe en aller Engel und alle::

Creaturen/alles was ott-gemachtbabe/fey er ciber/Gore


ei) @ Erben. Si e1.,, ~
- r.:aae , .Praeceptorem DinaniSpino
' zimiex eo capite poulare licui, quoniamDEllNl
eentiatn omnium ereaturarum dixit, @e n v

tio vertere 1r CL. 1paonpno


ex .eadem caua Wcigelio actam. - Alias hoc inde c

queretur, aut VirumExcellentimum iniurium" nif-Q


\e in rnar:, uod multojirobabilius videtur,

o :en e1 ) n e ee.
)1/1011 rem a: ee, pr u5,'
: ur.ranu; . il): fnnt erweienr
diees. alleym mundnnicht @ 1-
NB. fo wil .ich mein Bath mit Fever verbrennen/de @
i .(tt tt 1 @ 6
9$3' $t tt 6
'fm/hat' er NB. \eine : 9t
1 i
'. @e Omnia eo aurigantur ,ut o

end hmo maleanus , D EU M cauar mundi. im


(:
-ma-.
'

->.

".

'

Mi'

i# F

'

. manentem ee ::11:11.|n% c .

creara. @Ii- ei $piro;;


; pr11cai o inionibus vacuus facile

.,. .' |.
'

igitur/l/lorm Vir do us, quod non e,1.:58%

ralpae Boehmianae
nondum.
cenorevictumic'tm
iure '
_'
*J

rando Bnddea appellari

rru p: ex o.l:a res.


*
@
cuaviuquos
:
tamen
idem peileniorcs
Maru: Bakeros
Boehmians 'folk- .
re entencias vix crediderim.
- ' . , .- -.....
- " @ @ aertioe XX.
:
\
e: au

aete .mundi Spizxoza- er, e:: s ae di

~ paleeir.. Nimirum hoc-vuit- , Numinis eentiq2'o-.


@a equi per emanationem ,omne quiequidej
DEO effe,& nihil ne DEO ; e, ; npi : . ' . ..
e, ( cnes res particulares nileemii DELE- :

.- ttributorum-aectienes,ve modosnibusDEI ag. .

tributa cerro ac.determinato :e.r, qu

*unt propria eius ver-ba . Prop.XV. ELE-kh@ Lazcor


Pro p. XX V. eiusdem Partis. Vno-verbo: DEM.
ter mundi, mundumee DEVM r
.
.ejxpanumgcDEVMmundumcontxaG"unr{.Z.-;=

.-

'

S. XXI. -

'
.

;Z

. . Eodem 1uroc5 haeerunt quampipgig--m


mi(ad q ' e5 ris up @s

'

*vocavio ex Gentilium Philoophis: id'qund eg

.,.

'.

ecut e Petra: Bag/zum Dictionario Hioricox-".


tico paim.

.U

mx in 8i:i@: ante Spinoam , modo .impumiq,


: 0012030 5ie 81!a:a;
-

'

~ R
' '
' -

''

<.

; ..

-.
..

'-

'

I'

'

'
*

'.
'

'

.-.'

'- f.

- .

Cuiinomnibus ei-me adipulatu"rj

- df

~ ~72

B H
@ epr @- uppe-, eusue. ;
@ e:: nro,aopere pro en;
~:

quo Recenttores m hunc Pluloophumeruntur amo


re,laboratz (z) 'quem \amennuperrimehujusimpicta-
810|t Nico]. Iliertmymu: &Imdlmgjn Otiis [Llu

Obervar. lll.

(i) ;Vide hanc in- t . ee61 (e Theo


'f ~ - lo'gi- Dn. Bcheri (cripa.

. .

. S. XXII..

Neque tacendi ", p(0t1et,e


rae8: acor eriot aoratorere

iosi,:i ci. au:!ere etiam dicere


com antiquis omnibusHebraeisquant-um ex quibusdam
traditiombus tameti multis modis adulteratis coni

e l. repat ioui e'ea Spinozimi


qrjgine inter e AUOPBL. V/-I-quidm Vltraiecti

;;; ilo eelrrius ,. in prose


12=; ,' qua; in prognata obetricante Cam-o

Philoqprhia-incunaila-eius quaerit. .Atque hoc ex '


La cumprim.is re, quod Carteius eodem ermc
-. modo ubantiam deripit quam. quidajm Spinoza

uaminnitam ubantiam. (k) Cui opinion vel inde


etiam color aliquis pet poet, quoniami conar athe

-nm norumegregiam Philoophae Carteianae nava- '


*e operam. Qua de re arstearipoter-untPaI-s. l. :
. riipru arti,uas'il; ordine geometrico

- " demonrandas bi umt. .Oyicquidtaunen hujus it,


malim ego Wacbteropptjus aientirimrpore quiegregie
locis upra nominatis, turbidas Spinozimi aquas ex
ygio Cabbalimi aequorederivavit,
_J~(k) Exercit. . de DEO mmeno 9. y.

y. XXill.
.

.z-Iu-D L..

..!"

-.

'

'
.. -'' ..

7 Se X

' ctiz 'i .

"'

Venereturergo SpnozaantiqosPhoopljeti..
tentiae uae autres,u rerti8% '

rmes uos Cabbalias c'olt ac devotimo proetinl'l - onore myeriorutn- unrum pp.;
.;

s prni inania o pot non. oer8'

:ui cordato, qua add-uctuspimentiurn

-rem
\amen
in ad
uas
Paulum
pertraliere
provocationem
partes nullus
ineptam
dfVl-j'
ee; .upra
. !. !. rtus oo! .
e.

- -

'
.-

. - 8... . J
' ' ' aburda etiam,primo tu
' deranti, videri poterat haec collectio Spinozaz mile
&movemurin DEO. E. DE US ecanaimane - z* -

8C per eonequens nosumns DEUS, iqi~


ti equenti: Ego um : oeoro,

.o um hypocauum ,hand dicult-er evertippi.


At .enim vero,i penitius ponderetur, ea' apprinief'hy
illiusinervire
Non 'enrnjd .- i
' ' ~ pothei
vult atheusmos
ee 8:deprehenditur.
mover in DEO' ceutotainlot-'

ed velutpartegi'ntoto.. Vnde nilaliudquamhocqhi


ott,ni
dogaeEiionesNuminislQuam
ee er iteo
ententiammtpoteatltei-
tanquam parteszmo- E*f'

'inum zirantemac mundum iIzDEVMtI-ansmutanretn, ' omnemquecreationem evertentem acerrirneinte' - .


\unoro deteaturlipoolus. '
-

'

.~

Se `

" .

=. z .
s

-'!.$6|
P

Mentionem quippe. eot.4. . . 'ARQ A

po. dreationisfacit;Btollicite atlmoduin. .creator-ani

- -

.T

afcreror-dinguit ac eparar , etiam in ubequenti


bus. - Alilldsnempe
e coelum
8: terra',aliud
i 'noeli
terrae, aliud-DEUS
vitarmmotum
8:Dqminus.
halituur
l
.q '

.dangaliud homines ea ani , ui a

' ex-mera benevolentialargitur,aliud ubiectum quod ` "

:litur i! es. are (s e: Spinoa vere de


monrare poit, eum eodern cum. Paulo modo Crea
8:raura inie,a !u!en da
bo. manos.
- '
.
' S. XXV].
-- .' Spinozae enim erroneos de DEO rernmmnium
z caua immanente eonepu, eui e!is ,one
' 'ngceario creationem chimaeraeinar reputare nece

:e habebimus. Sola caua eciens, ola traniens e


vere ac o; caua, cererae ne nomen qui
dem merentur. Noer autem Philoo bus cum eo
p0 ,dum traneuntem reiicit,inimul e cientem pro
- re ic dictamlcanam ino,it illa veretur e:

- e ekopinione, DEUM ee nrateriam t-formam mun


.

: ergo . eei - , quem

Spinoza in mundum transormavit , eque -de condi


@ ui,que mente concepir ,eetearus e.

Greaturanx hi:: vides Conditorem, 8: c!


etore. on p:na etrp!on!8i
'o o oras avero DEO conditus ,adeo perfri

- &aee! frontis# DEUMaliquern chimaericumng- . z '


e.8: : cauan; rerum omnium venditare hand .e--
rubecat. , -'
>
. l
w

'

@ XXVI!.

'

z; -

-..'

-'.

~ p _ vallez.
'

u.\ '--.
a -


'

'
'..:'`' 'S' *"-1'<":'

' .1-:' ."3


'

W "

I e-:

'

nimis -abonum eenac magna~ prefecto] 170M.


_ _. .

urditare.
Perinde enim
forer, ac i ligno
trinece Conituenti.
productionemeiu-;CIQUHYUQ-
.'
uis vellet, cum utriusque par it ratio. 'DES
quippespinozianus nil aliud e,quam materia
a mundi, vel ipe mundos caua eciente &nalice
rens. inde etiam ehquod poita ab Atheonorohy
potheis de Numine caua rerum ;

uintern, uier erut retionen

oo :ep,i quantumilla @ 8pret- .


minis denotat aiionem , qua illud intra~ ex ( pa

ttn,one s uiiles : nuiiles @t


!erie e: " conidit, ,lo:, 8:ru
r!&rtute- De qua pulcherrimeznti
ide videtur, cripit, hOmOMUtNarUral-a Cifras
cg/tfz' Puccii, Eduard 8: &)(ei;

i:(!).
) . Verba
mihividetur
eius
" haec
ehquam
unt: actualix
:' 2
acprae-n: Haga
upplzceytk

perioaagi
ti: divizme Patt
creatura:
divziu.r.;I{/t
de 7217:1110 pradire
coelumber-Ink,
! t, '
. :

..

oblime extricazzr de ima prim-mami: faz/iii

banda: corzmctorisizt tribunal comp-treat;

', Kb.

liin: nrallr. I. :a.)(. p. 84. .

'-

'

S. XXVllI

" -

j -*

Hanc quippe otentii rerum omnium mode


ratoris &in.e, ra, a pe aite,
)>i uo noer Atheimi Parens adveras .tened-e
partes facile animadvertier ; Omnibus viribusimpu

gnaree conatuszin pro-ana enim ua a


- '
t Ica

ct<.'
.ire

thica 8: quidem atim. in eius P.l.equentem oendo


Propoitionem, @e numero VI. e: Vnaubantia
. non pote produci ab ala.. Pam ne rura ::hartas
iiletri videretui,more Mathematum Doctoribus

: q1 e:r e . ere !

eot. l rerum natura-non pount


@ 8e-1antiae,eise ti1ti r Prop. V.)
queaquid inter e commune et,1eoe( pe;
r!.)111% aleau ee nequit. ' Mathe
maticorum- illud :OLod-Erat Damonrandum ubiecit,
pro quoihoc: . @o Era: Delirandum cripiet, re
&usindicecireto feriet.

:
|-

3'

$.

l.

. clu e&re,
adeo ut-veriimile propemodum videri poet, llum
Mctliemtoorum Ptlentem, in Spinoza revivixie.
.Grepdrlseitdeptetdmts apodicticasvidentimas

atquefmnettr omnino exceptionem eludentes de


tonrationes. @ 'ergo aciendum?

!ea :t2 Anne


',+ a u mathematicarum probatio
um terrorem inoutere8c propot ere
ent? Minitnel-Sola enim haecrgethoduszin e coni
6r6to ec5are neuiitis r

u., t oii,1 denrate i-rior


~ ie dictam-non patinntuI.ad augendam dtcuitatem ac
oburitatem hand : re leat. Nota erudirik
unt exempla , , , -, 8 quid hi Vi

ri demonrationibus uis-mathetnatici; ',- in rebusextra


.phaeram divinae tnatheeos ee porrRondas , ad um.

' tam rei profecerint , pariter probe l ' ntperpectum.


D 6. .
/

.
r

''

S. XXX..

'y_ ` @i

- t'
Sane, Ipe Ordo Geometrlcus, quicquam
:lione eats faceret, quid Oberet? quo .mix

nus eodem , ad abiliendas doctrinasfalitate haudexi


orates ad hibitmeaedem uture eent veri
e, quod ramen longe ecos e habere , vel 'ipum quod

iam ante ocnlos nobis veratur Spinoaeexempimtdi


'
.

incide oendit: Meras enim hic deprehendimuspetti


ones principii, rerum e:: aliisdemonratastQiasm

'

''

ena -ratio non permittit, neque nece-I


tas idem poular, cum eer alios id praezitrinc
lo. Francin: Buddetu ( m ) EF Petra: Pitetm' (n).Egj0kL"

aero, alisimam ee Propoitionem han:: VLnecre


l @ proe:er ie eotoe:, t

qua identitatem neric, peciicavel gene


,t1:5e oor. intusei ..

conceex-im, non daripoe ti @

..

attributnumerici, cum ilam: numero an!- -.


fectionem quam poidet una?, non pot haber
altera;

a qua. ratione , exientiaduarunaantetc

p!i , , to
teo el.8 0i ' ' -'
, l8 video. Eoipoeninndum
tur
duae ublntiae , conveniunt in attributo generico
te,e initae rs, l:.t

eeious !te s 8te,r .


e, nullam involuit contradictionem.
.

l-~ . ' .
-

Ijgg-P;
-

.. . M
.A L; ., ...-;

',,. . _Nonergospino .
creatinem
. per verantrealem
"

(m) ln Spinozimo proigato.


(a) In Pundamentisatheiir evevis.

-..-.'--.

x - La;

j 'l .

' a

.-

i. '

___

roiet e !o;e per emanationem ex DE


explicari-vult. 1o atheimum uum atis clare ex
hibet-palpandum. Ogemadmodum enim uviiex 'maz
ri .oriuntur s ita EX DEO omnia : c
ii,8el 8: oeo ,er r :

s ltr.

@ on e , ! teri

'2, at llum '2%

%>,1.e maker-iam ex DEO ee akrentem ,


21 8.0.8, en o. : Imelda

famoo illo haereium- quarumcunque Patronomtulit

magnificus
privatis
Praeceptor
de Pietimo.
meus , 0,4
- _ (o) Confer .Rankin-nin Thomaio portentoo p.20
. -. ;.
f. XXXII.

- : 8ic @t : a e,e & t


: eo:et redundancia conant e:: aqua, 8:
: a; etiamsex mente 8pinoe : alio
, ti u e:: oet ,n
eiusdemque unt 'eentiae -vtiuviiant particulae
marie; ita res mundanae particulae DELuti um-' 'na variis modis aciunt 8: (veniafit ) o

mare ita entia omniaaciunt DEVM,eiusqne ae


ctioneac mod unt..

'
. S. XXXIII.
Tuumtaq; iam erit, mi Le&or,iu-'dicare,qua ioni
t roar,

e @ tnt 298003811
8o i reoo.:-e
8e eri: (aat partes \Punt
n in , unt DEVS 8: pez conquens Deus

. t omnes .
.'
I

- '-

Dz
I
.J
-u

vf.

Pro

'

'

o
u

M483@
Froporionem conceda, cum ! .6$

dariposigquod non-tip-DEVS.-.'u1pto..
' c
quo :
minus
mover
antarlp"
immmurwspktm
nd
vumpams,
@s @

'
us lo
quaehuuierc
iam mouunbvduzk
~-=N''L_i'
' diras.

e"

'

'- 5.- XXXIV,

'
Et haec camt,
&etc-la e
@ o -~ . z .'
rm-maur- nouveau-hindi
concrihorc
au .
:e poiciones public@ ro ooio, rod
- \\-

dlinaxe. z. Cecrum de?

nvolentia Tua L-.B- .' -

'

_,
1 bae:rr
thees.

nie
:olre,
][651

r: li re e :1e&.* :

'

-'

l_ j.

ei o, llre e: ; "bi
' - 618. (,oer1' $-*-

. -. ._. .:e-3'

6884 e, @ o :Cihuri patera.

=.

r
~ .

--.
I

. , \' _Fu

. G-ORIQLLAJZIEA .
- ' -

I. :I

..

'

' --:4.1:$'

'

*'.

Frura-inoe'c
vidctur
illuhhz. _i ' '
'. - . . - de i
10e:!
SS.Poirezmdum
Triadps myerhgjzg.
'

.
politus
le,
ehxacco.
lolo
quodec
hac in pareprobare,
e o:e
maga
"

'

...:
pracbeat p.ns.Cogtkacrd: m
:

'

e ; plari i!lr;ro
rare . e; o66oe; '.
P

'

'

'

'tra

1:.: iai1$1 in'

minimo vero in inreectu ppitam '46:"


impudentcx-.n

madver. .
l'

'

.t

. l.

'a , aee& o

fuie in Otiis &c quidemin del' enentpu*

' . .

'T A N T v Mxzy
-zogjzggx-gg.

. .

2 .KLM-M . . I/ n .. .E.

.v .I;...I.,J..././Muh..

k
d, 43.N.W ,r

.A

_.
..-T

` '

-'=

.' :..90-

.-=

.'.':
'

-+'

' .IHLMM ' -

re -1, :: nihil in .dividire e

dariposigquod nont ipFeBEVS. . Aut-hpco aute

'r

' quo minus antaklp@ {kde JPOOG negar); .

e a: movri iMMu-"sakm
luslongevrhbrhm
, @veracruz-ws,
r $ `

.];

.
'
Ec hacccalnt,
' -67%r
S 5.- XxxIv,

tercia ! e.

NI."

1 '

- ' ' ' 'i'

btxntuau commcntarium al 1or;

; .

@ poiciones public@ r r :ooo!


dliqggz-I. - Cetcrum de

L -

envolentia Tua L. B

- f'

pizzas,
in rridum
TeConult-Lic,
contpdo LUCES
Es haccmag'num
thees. aequi
bonique
"i

cem licet
o.e
;fvbrc
tuobenign
o, e
complcCaFacat'-k
temer:

!!)
-' "'. .

k tien* occaionem, qtarpetfm, oblervahtim" ID

@ , 6pero e:rp:.
:''
- "'
CORIQ-Llj-PA' KIA;

i
."

. ;._~,,.z ..
' ' &F

I .I

QT"

'

'

'', jj;

':

Fruraineo t !-! ' L.


de mplicirate excipIendum SS. Triadps myeriqpd,
.

l.

lumine, methodo mahcmatica probare, magnx. -.


x-golitus eutaceo. quod hac in parte Te quoque
"f3 .
praebeat p. 1.18. Cogtikatctierd: m err : " "
Tac
c;;
palpar
lllr:r'oe
. [
13e
lumine
z .e
:66oe
.Nct
,
; --
4'|':'
V ' '.-1''' - 'J

PerperamGnndivogiuz-imaginemDllia th in'
minima vero in e ume Uteddkirz ' - .
impudentcpnega, Adaminteectum .nore ! @
r

1e : : 2

.
3 '.

"~

`
\

re .
T V
-'1-3?. '-.3

'

Ma' *'r

'Umata-mot

'

"

...

:: .'

'.

'
'.

'

,
\

'

-I-"-IL\
p.

l
?
| WIN

&y

l . .[
IW).

.
..~
" :..

J-OIW
J

|7.42

x
.
ydl.

. . '. ..%*28'@'

. ropqrionem educado,- cum nihil in . e_

it, -58.-. 5 '


. 'quo minus antiakpf 0
e 8: ' .'l:''. ..

lius lnge :r1

.- "

- "diras
= ' 56-, ' "-'E-D*
'' . ' ! :: !3e r : ' e r r
. . btmmau commcnarum al nom. orie;..z;! t::
dclingazre.
poiciones
; (Zecrum
public@
de. r0
enevolentia
uturas colloquio,
Tua L. B.
.
;a, .r 10u : reo :

'

ES hacc thees aequj boniqueconlulre, &"111


r
-e1ece..
Faciax!rl
"c-egb"p. !). .j'' '.
, :
oei
e,' : e:er
' ::
6''.'
: e, 6er
pet,'oert14
erp..

- '-'

''

' QRIO-LLA' KIA; -'

-Z

Si***

LP

._ A p

r: r

'..-." -:"j.

. - .: ' ec-videtur Pair'etnldumilludpd- x

_pi

..

piic :15e SS. Triados myeriumg ra ' " 1*?

.onis lumin, methodo Mathematical' probare , magncoda


golitus eutaeo. quod hac in pe 'e quoque -clend'
praebeat p,zzsgCogtRanaet-endo: m eri c' '
:ac luminc utcunq; palpar &illurarpo e ;ac i ppw- 8k' _

\urarc . eit :ore'ore; - .

r'!!5:

'
.NZ
ia8ie
l
DE!tantu
.L'. ! in
`3.:
'vol

"r '

.-~.,'--

unnime
veroin intellcctu

u o
oei ct'
pee,
a
e
' : - 1_.0..)0'

' .

.'

'

madver. ...

'.

-" 'TA N T V Mg

-fiaz

Tosscv-CSIII. - ' z-K


c( .

'.

..

'

'

\
.

CIL
l

'

'

:
.

'

'`

JC